Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Arzu Cılasun Kunduracı

Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık Lisans (2008) ve Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisansını (2011) tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nde Mimarlık Doktora programında, (bir kısmını ise TÜBİTAK destek bursu ile misafir araştırmacı görevi ile Delft Teknik Üniversitesi'nde) tamamlamıştır (2016). Yaşar Üniversitesi’nde 2010 yılında araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevini, yine Yaşar Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi (2014) ve 2017 yılında da Dr.Öğr.Üyesi kadrosuna atanmasıyla devam ettirmektedir. Halen Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde Dr.Öğr.Üyesi kadrosunda tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8146  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MİMARLIK (DR) (İNGİLİZCE) / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MİMARLIK (DR) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: Categorization of manual lighting control behavior patterns based on interior layout in offices (2016)
Tez Danışmanı: DOÇ. DR. ZEHRA TUĞÇE KAZANASMAZ
2012 - 2016

Yüksek Lisans

MİMARLIK, YAPI FİZİĞİ (YL) (TEZLİ) / YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MİMARLIK, YAPI FİZİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Aydınlatmada enerji değerlendirmesi yapan programların incelenmesi ve değerlendirilmesi (2011)
Tez Danışmanı: PROF. DR. LEYLA DOKUZER ÖZTÜRK
2008 - 2011

Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK PR./
MİMARLIK FAKÜLTESİ
2003 - 2008

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2020 -

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2016 - 2020

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2014 - 2016

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2010 - 2014

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
SERAY ÜSTÜN Lighting design for elderly by empathy Yaşar Üniversitesi 2022
SÜLEYMAN İVGİN Architectural parameters that affect energy consumption: A simulation based case study of a patient room Yaşar Üniversitesi 2021
Doktora Tezleri
ALİ GÜVEN A Preliminary Architectural Design Model for Institutional Elderly Care Centers with the Use of Generative Design Methodologies Yaşar Üniversitesi 2023
NUREFŞAN SÖNMEZ A Proposal for an Integrated Model to Optimize Daylight Utilization, Thermal Comfort and Energy Efficiency in Heritage Buildings Yaşar Üniversitesi 2023

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ÇUBUKÇUOĞLU CEMRE, CILASUN KUNDURACI ARZU, Asadollahi Asl Zarkhah Sahar Indoor Environmental Quality Optimisation Model for Institutional Care Rooms of Elderly People Buildings, 13(10), 2625-0. (SCI-Expanded) 2023
CILASUN KUNDURACI ARZU Lighting Design for Elderly Living in Residential Care Facilities Light & Engineering, 30(5), 72-80. (SCI-Expanded) 2022
CILASUN ARZU,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE,hordijk truus Examining Occupancy and Architectural Aspects Affecting Manual Lighting Control Behavior in Offices Based on a User Survey Light & Engineering, 26(2), 139-147. (SCI-Expanded) 2018
CILASUN ARZU,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE Fuzzy logic model for the categorization of manual lighting control behaviour patterns based on daylight illuminance and interior layout Indoor and Built Environment, 28(5), 584-598. (SCI-Expanded) 2017
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
CILASUN KUNDURACI ARZU, GÜLEROĞLU SELİN, SEVİNÇ KARCI ZEYNEP Indoor Environmental Quality in Residential Care Facilities: A Scoping Review with Design Focus Journal of Architectural Sciences and Applications, 1(8), 123-145. Art Index (Art Research Database, EBSCO) 2023
Hiçsönmezler İlke, CILASUN KUNDURACI ARZU, EK FATMA İPEK The Perception of Spatial Atmosphere in Traditional and Modern Mosques in Aesthetic Context Tasarım + Kuram, 19(38), 16-39. DAAI (Design and Applied Arts Index) 2023
CILASUN KUNDURACI ARZU, İVGİN SÜLEYMAN Energy Saving Opportunities through Glazing and Shading Alternatives Iconarp International Journal of Architecture and Planning, 10(2), 465-481. The Avery Index to Architectural Periodicals 2022
CILASUN KUNDURACI ARZU Lighting for the Aging Eyes MATTER: International Journal of Science and Technology, 3(3), 185-194. Google Scholar, Index Copernicus, CrossCheck, Referencing and DOI by CROSSREF, SCRIBD, Portico, DRJI, ROAD 2017
CILASUN ARZU, BAYRAM GÖZE Making Urban Heritage Visible by the help of Lighting A Cistern Example in the Historical İzmir Kadifekale MEGARON / Yıldız Technical University, Faculty of Architecture E-Journal, 11(2), 273-281. The Avery Index to Architectural Periodicals 2016
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
CILASUN KUNDURACI ARZU Creating Comfortable Interiors for Turkish Elderly- A Model-Integrated Tool 1. International Congress of Gerontology 2022
GÜNDOĞDU ELİF,CILASUN KUNDURACI ARZU Effect of Window Glazings' Visible Transmittance to Daylight Factor and Energy Efficiency in an Architecture Studio 7th International Conference on Embracing Capacity Building Opportunities in the Modern Day Dispensation(ECABOMODD 2019) 2019
ÖZTÜRK YASEMİN,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE,CILASUN ARZU Comparison of Material Alternatives in a Classroom in terms of Daylight Distribution and Visual Comfort Survey BEYOND ALL LIMITS 2018: International Congress on Sustainability in Architecture,Planning, and Design 2018
ÖZTÜRK YASEMİN,CILASUN ARZU,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE Testing Daylight Performance in a Classroom in Terms of Window-to-Wall Ratio and Glazing Transmittance Variations ICONST-International Conference on Science and Technology 2018
ÖZTÜRK YASEMİN,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE,CILASUN ARZU Design and Overall Artificial Lighting Analysis of a Multifunctional Canteen ICONST-International Conference on Science and Technology 2018
CILASUN ARZU Lighting Design for the Aging Eyes 23rd International Conference on Researches in Science and Technology (ICRST) 2017
Kurtbaş Ege,ÇUBUKÇUOĞLU CEMRE,EKİCİ BERK,CILASUN ARZU,KAHRAMAN İLKER Addressing a Façade Design for Healthcare Facility Using Multi-Objective Optimization International Symposium for Production Research 2017 2017
ÖZBEY FULYA,ÇUBUKÇUOĞLU CEMRE,EKİCİ BERK,CILASUN ARZU,Chatzikonstantinou Ioannis Bi-Objective Visual Perception Optimization for a Healthcare Education Facility International Symposium for Production Research 2017 2017
PALDRAK MERT,ÇUBUKÇUOĞLU CEMRE,EKİCİ BERK,TAŞGETİREN MEHMET FATİH,CILASUN ARZU Diagrid and Honeycomb Façade Design Optimization with Multi-Objective Evolutionary Algorithms International Symposium for Production Research 2017 2017
Yavuzarslan Gizem,EKİCİ BERK,ÇUBUKÇUOĞLU CEMRE,CILASUN ARZU,KUNDAKCI KOYUNBABA BAŞAK Envelope Design of Healthcare Public Space Using Multi-Objective Optimization International Symposioum for Production Research 2017 2017
ÇETİN ÇİĞDEM,CILASUN ARZU,HANCI GEÇİT BURÇİN Evaluation of Indoor Environmental Control and Psychology in Healthcare A Case Study on Inpatient Rooms in Hospitals SBE 2016- International Conference on Sustainable Built Environment 2016
CILASUN ARZU,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE Assessing Manual Lighting Control in Offices SBE 2016-International Conference on Sustainable Built Environment 2016
CILASUN ARZU, ANBARCI MURAT Evaluation of Energy Performance on Lighting by Using Dialux and Bep Tr 39th IAHS World Congress 2012
CILASUN ARZU Anaylsis of Energy Evaluation on Lighting Programs 38th IAHS World Congress 2012
Engür Pınar, MORALES BELTRAN MAURICIO GABRIEL, CILASUN KUNDURACI ARZU The Container Park: Towards the Application of Circular Economy Principles into the Turkish Built Environment 2nd International Conference of Circular Systems for The Built Environment (ICBSE2) 2021
CILASUN ARZU,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE Assessing Manual Lighting Control in Offices Integrated solutions for Sustainable and Smart Buildings & Cities 2016
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
Üstün Seray, CILASUN KUNDURACI ARZU MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIMDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR CİLT 1 Kitap Bölümü:YAŞLILAR IÇIN AYDINLATMA KARARLARINDA TASARIMDA EMPATİNİN ETKİSİ Sayfa (113-132) Kitap Bölümü Gece Kitaplığı 2022
Üstün Seray, CILASUN KUNDURACI ARZU Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Güncel Araştırmalar Kitap Bölümü:Yaşlılar için Aydınlatma Kararlarında Tasarımda Empatinin Etkisi Sayfa (113-132) Kitap Bölümü Gece Kitaplığı 2022
Sönmez Nurefşan, CILASUN KUNDURACI ARZU Research & Reviews in Architecture, Planning and Design Kitap Bölümü:Assessment of Architectural Interventions Influence on Daylight Availability A Case Study of a Classroom Sayfa (33-56) Kitap Bölümü Gece Kitaplığı 2021
Sönmez Nurefşan, CILASUN KUNDURACI ARZU Research and Reviews in Architecture, Planning and Design Kitap Bölümü:Assessment of Architectural Interventions’ Influence on Daylight Availability: A Case Study of a Classroom Sayfa (33-56) Kitap Bölümü Gece Kitaplığı 2021
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
CILASUN ARZU, ÇETİN ÇİĞDEM, SEVER MÜGE, GÜLEROĞLU SELİN, AYDINLIK GÜNTÜRKÜN FATMA, TEKİN NİL Yaşlı Dostu İç Mekânlar Yaratmak: Kullanıcı Gözünden Bakış Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 1(13), 36-47. ASOS, SOBIAD 2020
CILASUN ARZU,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE Aydınlatma Kontrol Sistemlerinin Kullanıcı Memnuniyeti Üzerindeki Etkisine Eleştirel Bir Bakış Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 12(3), 553-560. TR DİZİN 2016
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
CILASUN ARZU Using Daylight Systems to Reduce Energy Consumption Due to Lighting A Case Study of Yaşar University Cafeteria (Sözlü Sunum) 2.Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi 2016
BAŞAĞAÇ ÖZGE,Bayram Göze,CILASUN ARZU,Alkan Deniz İzmir İli Konak İlçesi 237 Pafta 1625 Ada 2 Parseldeki Kadifekale Surları İçinde Kalan Sarnıç Yapısı Restorasyon Projesi (Sözlü Sunum) 3. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu 2015
BAYRAM GÖZE,CILASUN ARZU Izmir Kadifekale Surları İçinde Yer Alan Sarnıç Yapısı Restorasyon Projesi (Sözlü Sunum) III.Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu 2015
CILASUN ARZU,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE Binalara İlişkin Aydınlatma Enerji Tüketimi Öngörülerinde Etkin Bir Değer Kullanıcı Kontrolü (Sözlü Sunum) 1.Ulusal Yapı Fiziği ve ÇevreKontrolü Kongresi 2014
CILASUN ARZU Aydınlatma Düzeni Seçiminde ecoCALC Programının Kullanımı (Sözlü Sunum) Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Kongresi 2012
CILASUN ARZU Virtual Museum And Review Of Virtual Museums In Turkey (Sözlü Sunum) 5T A New Affair: Design History and Digital Design Museum 2012
CILASUN ARZU İzmir Drahsan Ekenkol Evi (Poster) Mimarlığında ModernizminYerel Açılımları VII, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalısma Grubu Poster/Bildiri Sunusları 2011
CILASUN ARZU,ÖZTÜRK LEYLA Aydınlatma Programlarının Enerji Değerlendirme Özelliklerinin Karşılaştırması (Sözlü Sunum) Çevre Tasarım Kongresi 2011
CILASUN ARZU,ÖZTÜRK LEYLA Aydınlatma Tasarım Sürecinde VIVALDI ve ECOCALC Programlarının Kullanımı (Sözlü Sunum) 8. Ulusal Aydınlatma Kongresi 2011
Sönmez Nurefşan, CILASUN KUNDURACI ARZU, KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE DİNAMİK CAM UYGULAMASININ GÜNIŞIĞI VERİMİNE ETKİSİ: İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ’NDEKİ BİR DERSLİK ÜZERİNDE SİMÜLASYON ÇALIŞMASI (Sözlü Sunum) XI. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu (XI. AYSEM) 2023
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
CILASUN ARZU,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE Binalara İlişkin Aydınlatma Enerji Tüketimi Öngörülerinde Etkin Bir Değer: Kullanıcı Kontrolü Yeşil Bina Dergisi, (40), 42-46. 2016
Sanatsal Faaliyetler
Diğer Ulusal Özgün Daylight in Architecture Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi N101 2015-11-03 2015-01-05
Üniversite Dışı Deneyim
Delft University of Technology TU DELFT Misafir Araştırmacı 2014 2015
Kroma Aydınlatma Mimar/Aydınlatma Tasarımcısı 2009 2014
Universitat Politecnica De Valencia Misafir Öğretim Görevlisi 2014 2014
Escola Superior De Artes e Design (ESAD) Misafir Öğretim Görevlisi 2014 2014
National Technical University of Athens Misafir Öğretim Görevlisi 2013 2013
Chandigarh University Adjunct Faculty - Misafir Öğretim Üyesi 2022 0
Tasarımlar
KADIFEKALE TARİHİ SARNIÇ YAPISI AYDINLATMA TASARIMI Tarihi sarnıç yapısının hem iç hem de cephesi için aydınlatma tasarımı, simulasyonları, projelendirilmesi ve ürün seçimi yapılmıştır. Bilimsel yayınla tescillenmiş ARZU CILASUN,Göze Bayram

Projeler

220K287 Yaşlı Dostu Kurumsal Bakım Odalarında İç Mekan Fiziksel Çevre Kalitesi İçin Model Geliştirilmesi

-Tübitak 1002

İzmir de Üniversite Kampüsündeki Mimarlık Stüdyo Binasının Enerji Etkin İyileştirme Retrofit Önerisi

TÜBİTAK PROJESİ

Ofislerde kullanıcıların aydınlatma sistemi ve enerji tüketimi üzerindeki etkinliği kullanıcı kontrolü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

İdari Görevler

Sosyal Medya ve Tanıtım Komisyon Başkanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2023 -

Akreditasyon Komisyonu Başkanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 - 2020

Etkinlik ve Aktivite Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

Ders Planlama ve Sınav Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 - 2023

Bologna Komisyon Başkanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 - 2020

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK)

2021 -

İzmir Mimarlar Odası

2008 -

Ödüller

İzmir Ticaret Odası Mimari Tasarım Yarışması 3.lük Ödülü

İZMİR TİCARET ODASI / TÜRKİYE
2020

UBYT Yayın Teşvik Ödülü

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2019

Best Paper Presenter

Convener, Global Research Development Services (GRDS) / TÜRKİYE
2017

2214-A Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Programı

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2015

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

ARCH 1113 MİMARİ GEOMETRİ VE ÇİZİM (2022-2023)

Haftalık Saati : 6

ARCH 3310 MİMARİ TASARIM III (2022-2023)

Haftalık Saati : 8

ARCH 3320 MİMARİ TASARIM IV (2022-2023)

Haftalık Saati : 8

ARCH 3345 MİMARİDE AKUSTİK VE AYDINLATMA TASARIMI (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

ARCH 5501 MİMARİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

ARCH 5660 FOCUSED STUDY (2022-2023)

Haftalık Saati : 0

ARCH 1113 MİMARİ GEOMETRİ VE ÇİZİM (2022-2023)

Haftalık Saati : 6

ARCH 3310 MİMARİ TASARIM III (2022-2023)

Haftalık Saati : 8

ARCH 3320 MİMARİ TASARIM IV (2022-2023)

Haftalık Saati : 8

ARCH 3345 MİMARİDE AKUSTİK VE AYDINLATMA TASARIMI (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

ARCH 5501 MİMARİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

ARCH 5590 SEMİNER (2022-2023)

Haftalık Saati : 0

ARCH 5660 FOCUSED STUDY (2022-2023)

Haftalık Saati : 0

ARCH 1113 MİMARİ GEOMETRİ VE ÇİZİM (2021-2022)

Haftalık Saati : 6

ARCH 3345 MİMARİDE AYDINLATMA VE AKUSTİK TASARIMI (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

UFND 5500 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

ARCH 3310 MİMARİ TASARIM III (2021-2022)

Haftalık Saati : 8

ARCH 3320 MİMARİ TASARIM IV (2021-2022)

Haftalık Saati : 8

ARCH 1113 MİMARİ GEOMETRİ VE ÇİZİM (2021-2022)

Haftalık Saati : 6

ARCH 3310 MİMARİ TASARIM III (2021-2022)

Haftalık Saati : 8

ARCH 3320 MİMARİ TASARIM IV (2021-2022)

Haftalık Saati : 8

ARCH 3345 MİMARİDE AKUSTİK VE AYDINLATMA TASARIMI (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

UFND 5500 RESEARCH METHODS AND ETHICS (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

ARCH 5599 TEZ (2021-2022)

Haftalık Saati : 0

ARCH 1113 MİMARİ GEOMETRİ VE ÇİZİM (2020-2021)

Haftalık Saati : 6

ARCH 3318 YAPI TEKNOLOJİLERİ III: YAPIM PROJESİ (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

UFND 5500 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

ARCH 4363 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

ARCH 3320 MİMARİ TASARIM IV (2020-2021)

Haftalık Saati : 8

ARCH 1113 MİMARİ GEOMETRİ VE ÇİZİM (2020-2021)

Haftalık Saati : 6

ARCH 3318 YAPI TEKNOLOJİLERİ III: YAPIM PROJESİ (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

UFND 5500 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

ARCH 3320 MİMARİ TASARIM IV (2020-2021)

Haftalık Saati : 8

ARCH 4363 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

UFND 5500 RESEARCH METHODS AND ETHICS (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR