Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Arzu Cılasun Kunduracı

Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık Lisans (2008) ve Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisansını (2011) tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nde Mimarlık Doktora programında, (bir kısmını ise TÜBİTAK destek bursu ile misafir araştırmacı görevi ile Delft Teknik Üniversitesi'nde) tamamlamıştır (2016). Yaşar Üniversitesi’nde 2010 yılında araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevini, yine Yaşar Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi (2014) ve 2017 yılında da Yard.Doç.Dr. kadrosuna atanmasıyla devam ettirmektedir. Halen Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde Yard.Doç.Dr. olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta arzu.cilasun@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8146  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Categorization of Manual Lighting Control Behavior Patterns based on Interior Layout in Offices (2016)
Tez Danışmanı: ZEHRA TUĞÇE KAZANASMAZ
2012 - 2016

Yüksek Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/YAPI FİZİĞİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Aydınlatmada enerji değerlendirmesi yapan programların incelenmesi ve değerlendirilmesi (2011)
Tez Danışmanı: LEYLA ÖZTÜRK
2008 - 2011

Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK PR./
2003 - 2008

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2017 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2016 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2014 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2010 -

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
EGE KURTBAŞ Comparison of lighting standards according to space types
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
CILASUN ARZU,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE,hordijk truus EXAMINING OCCUPANCY AND ARCHITECTURAL ASPECTS AFFECTING MANUAL LIGHTING CONTROL BEHAVIOR IN OFFICES BASED ON A USER SURVEY Light Engineering, 26(2), 139-147. (SCI-Expanded) 2018
CILASUN ARZU,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE,Hordijk Truus Examining Occupancy and Architectural Aspects Affecting Manual Lighting Control Behavior in Offices Based on a User Survey Light Engineering, 2(26), 139-147. (SCI-Expanded) 2018
CILASUN ARZU,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE Fuzzy logic model for the categorization of manual lighting control behaviour patterns based on daylight illuminance and interior layout INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2017
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
CILASUN KUNDURACI ARZU User Centered Design Approach to Lighting Design of Healthcare Facilities International Journal of Housing and Human Settlement Planning, 4(1), 37-42. Endekste taranmıyor 2018
CILASUN ARZU LIGHTING FOR THE AGING EYES MATTER: International Journal of Science and Technology, 3(3), 185-194. Google Scholar, Index Copernicus, CrossCheck, Referencing and DOI by CROSSREF, SCRIBD, Portico, DRJI, ROAD 2017
CILASUN ARZU,BAYRAM GÖZE Making Urban Heritage Visible by the help of Lighting A Cistern Example in the Historical İzmir Kadifekale MEGARON / Yıldız Technical University, Faculty of Architecture E-Journal, 11(), 273-281. ULAKBİLİM, AVERY, EMERGING SOURCES CITATION INDEX, ASOS, DOAJ, ARTSOURCE, GALE, DRJİ 2016
CILASUN ARZU,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE A Critical Approach to Lighting Control Systems in Terms of User Satisfaction Aydınlatma Kontrol Sistemlerinin Kullanıcı Memnuniyeti Üzerindeki Etkisine Eleştirel Bir Bakış Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 12(3), 553-560. TR DİZİN 2016
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÖZTÜRK YASEMİN,CILASUN ARZU,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE Testing Daylight Performance in a Classroom in terms ofWindow-to-wall Ratio and GlazingTransmittance Variations ICONST-International Conference on Science and Technology 2018
ÖZTÜRK YASEMİN,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE,CILASUN ARZU Design and Overall Artificial Lighting Analysis of aMultifunctional Canteen ICONST-International Conference on Science and Technology 2018
CILASUN ARZU Lighting Design for the Aging Eyes 23rd International Conference on Researches in Science and Technology (ICRST) 2017
Kurtbaş Ege,ÇUBUKÇUOĞLU CEMRE,EKİCİ BERK,CILASUN ARZU,KAHRAMAN İLKER Addressing a Façade Designfor Healthcare Facility Using Multi-Objective Optimization International Symposium for Production Research 2017 2017
ÖZBEY FULYA,ÇUBUKÇUOĞLU CEMRE,EKİCİ BERK,CILASUN ARZU,Chatzikonstantinou Ioannis Bi-ObjectiveVisual Perception Optimization for a Healthcare Education Facility International Symposium for Production Research 2017 2017
PALDRAK MERT,ÇUBUKÇUOĞLU CEMRE,EKİCİ BERK,TAŞGETİREN MEHMET FATİH,CILASUN ARZU Diagrid and HoneycombFaçade Design Optimization with Multi-Objective Evolutionary Algorithms International Symposium for Production Research 2017 2017
Yavuzarslan Gizem,EKİCİ BERK,ÇUBUKÇUOĞLU CEMRE,CILASUN ARZU,KUNDAKCI KOYUNBABA BAŞAK Envelope Design of Healthcare Public Space Using Multi-Objective Optimization International Symposioum for Production Research 2017 2017
KAHRAMAN İLKER,MADEN FERAY,CILASUN ARZU,AYDIN ELİF ESRA Application of Integrated Building Design Principles to Architecture Design Studio World Sustainable Built Environment Conference 2017 Hong Kong (WSBE17 Hong Kong) 2017
ÇETİN ÇİĞDEM,CILASUN ARZU,HANCI GEÇİT BURÇİN Evaluation of Indoor Environmental Control and Psychology in Healthcare A Case Study on Inpatient Rooms in Hospitals Integrated solutions for Sustainable and Smart Buildings & Cities 2016
CILASUN ARZU Evaluation of Energy Performance on Lighting byUsing Dialux and Bep Tr 39th IAHS World Congress 2012
CILASUN ARZU Anaylsis of Energy Evaluation on Lighting Programs 38th IAHS World Congress 2012
CILASUN ARZU,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE Assessing Manual Lighting Control in Offices Integrated solutions for Sustainable and Smart Buildings & Cities 2016
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
CILASUN ARZU Using Daylight Systems to Reduce Energy Consumption Due to Lighting A Case Study of Yaşar University Cafeteria (Sözlü Sunum) 2.Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi 2016
CILASUN ARZU,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE Binalara İliskin Aydinlatma Enerji TüketimiÖngörülerinde Etkin Bir Değer Kullanici Kontrolü (Sözlü Sunum) 1.Ulusal Yapı Fiziği ve ÇevreKontrolü Kongresi 2014
CILASUN ARZU Aydınlatma Düzeni Seçiminde ecoCALC ProgramınınKullanımı (Sözlü Sunum) Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Kongresi 2012
CILASUN ARZU Virtual Museum And Review Of Virtual Museums In Turkey (Sözlü Sunum) 5T A New Affair: Design History and Digital Design Museum 2012
CILASUN ARZU İzmir Drahsan Ekenkol Evi (Poster) Mimarlığında ModernizminYerel Açılımları VII, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalısma Grubu Poster/Bildiri Sunusları 2011
CILASUN ARZU,ÖZTÜRK LEYLA Aydınlatma Programlarının EnerjiDeğerlendirme Özelliklerinin Karsılastırması (Sözlü Sunum) Çevre Tasarım Kongresi 2011
CILASUN ARZU,ÖZTÜRK LEYLA Aydınlatma Tasarım Sürecinde VIVALDI ve ECOCALC Programlarının Kullanımı (Sözlü Sunum) 8. Ulusal Aydınlatma Kongresi 2011
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
CILASUN ARZU,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE Binalara İlişkin Aydınlatma Enerji Tüketimi Öngörülerinde Etkin Bir Değer: Kullanıcı Kontrolü Yeşil Bina Dergisi, (40), 42-46. 2016
CILASUN ARZU Yapı Kredi Bankacılık Akademisi PLD Türkiye, (29), 68-69. 2010

8. Projeler

YAŞLI DOSTU İÇ MEKANLAR

TÜBİTAK PROJESİ

114M803 İzmir de Üniversite Kampüsündeki Mimarlık Stüdyo Binasının Enerji Etkin İyileştirme Retrofit Önerisi

TÜBİTAK PROJESİ

Ofislerde Aydınlatma Sistemine Elle Kontrolü Etkileyen Faktörler İç Mekan Özelliklerinin Etkisi

TÜBİTAK PROJESİ

Ofislerde kullanıcıların aydınlatma sistemi ve enerji tüketimi üzerindeki etkinliği kullanıcı kontrolü

TÜBİTAK PROJESİ

Ofislerde kullanıcıların aydınlatma sistemi ve enerji tüketimi üzerindeki etkinliği kullanıcı kontrolü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

9. İdari Görevler

Akreditasyon Komisyonu Başkanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Staj Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Çevresel Kontrol Sistemleri Dalı Koordinatörlüğü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Bologna Komisyonu Başkanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

11. Ödüller

Best Paper Presenter

Convener, Global Research Development Services (GRDS) / TÜRKİYE
2017

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

INAR 4476 İÇ MEKAN TASARIMINDA AYDINLATMA (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

INAR 4420 İÇ MEKAN TASARIMI VI (2018-2019)

Haftalık Saati : 8

INAR 5555 İLERİ AYDINLATMA TASARIMI (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

INAR 5599 TEZ (2018-2019)

Haftalık Saati : 1

INAR 4433 YAZ STAJI (BÜRO) (2018-2019)

Haftalık Saati : 1

INAR 3333 YAZ STAJI (ŞANTİYE) (2018-2019)

Haftalık Saati : 1

INAR 350 LIGHTING AND ACOUSTICS (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

INAR 310-320 INTEGRAL INTERIOR ARCHITECTURE STUDIO III-IV (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

INAR 317 INDOOR ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEMS II (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

INAR 599 THESIS (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

ARCH 310 320 MİMARİ TASARIM STÜDYOSU (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

INAR 216 İÇ MEKANDA ÇEVRESEL KONTROL (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

INAR 555 ADVANCED LIGHTING DESIGN (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

INAR 350 LIGHTING AND ACOUSTICS (2016-2017)

Haftalık Saati : 6

INAR 317 INDOOR ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEMS II (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

INAR 310-320 INTEGRAL INTERIOR ARCHITECTURE STUDIO III-IV (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

INAR 531 ENVIRONMENTAL SYSTEMS INTERIOR ARCHITECTURE STUDIO I (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

ARCH 320 MİMARLIK STÜDYOSU IV-V (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

INAR 350 LIGHTING AND ACOUSTICS (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

INAR 310-320 INTEGRAL INTERIOR ARCHITECTURE STUDIO III-IV (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

INAR 317 INDOOR ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEMS II (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

INAR 555 ADVANCED LIGHTING DESIGN (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

INAR 310-320 İÇ MEKAN TASARIM STÜDYOSU (2015-2016)

Haftalık Saati : 8

INAR 350 TASARIMDA AYDINLATMA VE AKUSTİK (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

ARCH 310 320 MİMARİ TASARIM STÜDYOSU (2015-2016)

Haftalık Saati : 8

INAR 216 İÇ MEKANDA ÇEVRESEL KONTROL (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

INAR 350 LIGHTING AND ACOUSTICS (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

ARCH 320 MİMARLIK STÜDYOSU IV-V (2015-2016)

Haftalık Saati : 8

INAR 350 LIGHTING AND ACOUSTICS (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

INAR 310-320 INTEGRAL INTERIOR ARCHITECTURE STUDIO III-IV (2015-2016)

Haftalık Saati : 8

INAR 317 INDOOR ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEMS II (2015-2016)

Haftalık Saati : 1

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR