Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Mehmet Çağrı Avcıoğlu

Hukuk Fakültesi/Özel Hukuk Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde aldığı eğitimini 2016 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl zorunlu yasal stajına başlamış ve 2017 yılında Avukatlık Ruhsatnamesini almıştır. 2018 Yılında Yaşar Üniversitesi Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı’nda eğitim almaya başlamasının ardından, 2019 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak atanmış olup, akademik görevine halen devam etmektedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8562  

Öğrenim Bilgisi

Yüksek Lisans

ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)/
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2018 - 2019

Lisans

HUKUK PR. / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
HUKUK FAKÜLTESİ
2012 - 2016

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ /
2019 -

İdari Görevler

Özel Hukuk Yüksek Lisans ve Doktora Programları Ders Program Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 -

Özel Hukuk Yüksek Lisans ve Doktora Programları Sınav Program Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 -

Yaşar Hukuk Dergisi Editör Yardımcılığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 - 2020

Hukuk Fakültesi Web Yöneticisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 -

Yaşar Hukuk Dergisi Web Yöneticisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 -

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

İzmir Barosu

2017 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR