Yaşar University | Curriculum Vitae

Assist.Prof. (PhD) Evrim Güleryüz

Faculty of Human and Social Sciences / Dept. of Psychology

Short CV

She received her bachelor’s degree, master degree and Phd from Hacettepe University Department of Psychology. She has been to University of South Florida as a shortterm scholar. She started her academic career as an instructor at Dicle University and continued her academic career as an instructor at Yaşar University. In 2013 she was appointed to the assistant professorship at Yaşar University. She is currently working as a full-time academician at Faculty of Humanity and Social Sciences at Yaşar University.

  • Email  
  • Phone 0232-570 8846  

Education

Phd

ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLJOİSİ (DR) / HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLJOİSİ (DR)/
Thesis Name: Öncülleri ve sonuçları bağlamında örgütsel özdeşimin örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık boyutuyla ilişkisi (2010)
Thesis Advisor: ORHAN AYDIN
2004 - 2010

Master

ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ (YL) (TEZLİ) / HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ (YL) (TEZLİ)/
Thesis Name: Hemşirelerde iş kontrolü, kontrol isteği ile tükenmişlik ve fiziksel sağlık arasındaki ilişkiler (2002)
Thesis Advisor: ORHAN AYDIN
1999 - 2002

Bachelor

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ / HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/PSİKOLOJİ PR./
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
1995 - 1999

Academic Titles

Asst.Prof.Dr.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
2016 -

Asst.Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
2013 - 2016

Lecturer

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
2012 - 2013

Lecturer

DİCLE ÜNİVERSİTESİ / EDEBİYAT FAKÜLTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
2007 - 2007

Thesis Superviser

Master Thesis
EZGİ NUR CÜRGÜL Face Cognition: Symmetric Happy Faces Lead to Attractiveness Yaşar Üniversitesi 2023
İREM DENİZ The mediating role of perceived organizational support in the relationship between mobbing and psychological distress Yaşar Üniversitesi 2023
ALZİRA GAMZE GİREYHAN The relationship between age of language acquisition, ethnic identification and acculturation of circassians in Turkey Yaşar Üniversitesi 2022
EZGİ BAYIRLI The Moderation Effect of Perceived Social Support on The Relationship Between Perceived Gender Discrimination and Depression Yaşar Üniversitesi 2021
GÜLSÜM ÖZGE ARARAT The relationship between work-to-family conflict and parenting behaviors: The moderating role of social support Yaşar Üniversitesi 2020
ZEYNEP ÇAĞIRAN The moderating role of follower's gender role attitudes and leader's gender in the relationship between perceived leadership styles and leader effectiveness Yaşar Üniversitesi 2019
BURCU TAŞKAN The moderating role of emotion management in the relationship between mobbing and burnout Yaşar Üniversitesi 2017
PhD Thesis

Publications

7.1 Published or Accepted to be Published in International Journals Covered by (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
Güleryüz Evrim, Aydın Orhan Örgütsel özdeşim ve duygusal bağlılığın öncülleri bağlamında karşılaştırılması Türk Psikoloji Dergisi, 30(75), 18-31. (SSCI) 2015
Güleryüz Evrim, Aydın Orhan Hemşirelerde iş kontrolü kontrol isteği ile tükenmişlik ve fiziksel sağlık arasındaki ilişkiler Türk Psikoloji Dergisi, 21(58), 59-71. (SSCI) 2006
7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
Heybeli Gözde, Cürgül Ezgi Nur, Taştabanoğlu Sena İrem, Kürekçi Devin Eylem, Budak Cansu, Güleryüz Evrim Perceived leadership based on gender and femininity/masculinity of the faces of the leaders. The 32nd International Congress of Psychology 2021
Taşkan Burcu, Güleryüz Evrim Abusive Supervision and Burnout: The Moderating Role of Mindfulness. 5th Symposium on Ethics and Social Responsibility Research 2019
Taşkan Burcu, Güleryüz Evrim, Toker Gültaş Yonca The moderating role of emotion management in the relationship between mobbing and burnout. 19th EAWOP Congress 2019
Biber Asena, Ergun Ateş Gül, Bulut Seda, Güleryüz Evrim Leadership Effectiveness Compared Among Three Cultures Using Voice Pitches The British Psychological Society’s Annual Conference 2018 2018
Taşkın Berfin Ruken, Kiriş Melis, Güleryüz Evrim Effects of Having Different Mood States on Work Performance of Leaders and Followers across Three Mood Induction Conditions ICP 2017: 19th International Conference on Psychology 2017
Taşkan Burcu, Güleryüz Evrim Relationship between Different Leadership Styles and Job Satisfaction and Affective Organizational Commitment: The Mediating Role of Trust in Leader The European Association of Work and Organizational Psychology 2017 (EAWOP 2017) 2017
Akkoç Özge, Güleryüz Evrim The relationship between work-to-family conflict and parenting behaviors: the moderating role of social support. 17th European Congress of Psychology 2022
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
Taşkan Burcu, Güleryüz Evrim, Toker Gültaş Yonca The moderating role of emotion management in the relationship between mobbing and burnout. İş ve İnsan Dergisi, 9(1), 1-14. TR DİZİN 2022
Güleryüz Evrim, Giray Muazzez Deniz İstismarcı Yönetim Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 22(1), 21-36. TR DİZİN 2020
Güleryüz Evrim, Aydın Orhan Örgütsel özdeşim ve örgütsel bağlılık birbirinden farklı yapılar mıdır? Bir faktör analizi çalışması Türk Psikoloji Yazıları, 18(36), 1-12. TR DİZİN 2015
7.6 Published Conference Proceedings National
Güleryüz Evrim, Giray Muazzez Deniz Toplumsal Cinsiyet ve Tükenmişlik (Sözlü Sunum) 19. Ulusal Psikoloji Kongresi 2017
Göktepe Nedim, Nazlı Semih, Güleryüz Evrim Lider Atamasının ve Liderlik Algısının Risk Alımları Üzerindeki Etkileri (Sözlü Sunum) I. Sosyal Psikoloji Kongresi 2016
Güleryüz Evrim, Giray Muazzez Deniz Otoriter Liderlik ile İstismarcı Yönetim İlişkisinde Etkileşimsel Adalet Algısının Değişimleyici Rolü (Poster) 19. Ulusal Psikoloji Kongresi 2016
Evrim Güleryüz, Deniz Giray, Savaş Ceylan İş konrolü Örgütsel Özdeşim ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki ilişki (Sözlü Sunum) 14. Ulusal Psikoloji Kongresi 2006
Evrim Güleryüz, Orhan Aydın Hemşirelerde İş Kontrolü Kontrol İsteği ile Tükenmişlik ve Fiziksel Sağlık Arasındaki İlişkiler (Sözlü Sunum) 13. Ulusal Psikoloji Kongresi 2004
7.7 Other Publications
Others
Güleryüz Evrim, Giray Muzzez Deniz Çalışma Hayatının Dehlizlerine Psikolojik Bir Bakış: Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Chapter:Liderlik: Kuramlar ve Türkiye'de Yapılan Araştırmalar Chapter Nobel 2022
GÜLERYÜZ EVRİM Endüstriyel klinik psikoloji ve insan kaynakları yönetimi Kuramdan uygulamaya iş yaşamında psikoloji Chapter:Örgütsel stres modelleri Chapter Beta Yayınları 2007
Non-academic Experience
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Psikolog 2000 2004

Administrative Duties

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 - 2019

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 - 2022

Membership in Scientific and Professional Organizations

European Association of Work and Organizational Psychology

2017 -

Awards

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2014

İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
1999

Courses

PSYC 4310 Industrial and Organizational Psychology (2022-2023)

Weekly Hour : 3

PSYC 3320 Testing and Measurement in Psychology (2022-2023)

Weekly Hour : 4

PSYC 0110 Introduction to Social Psychology (2022-2023)

Weekly Hour : 3

PSYC 5550 Master Thesis (2022-2023)

Weekly Hour : 1

PSYC 4310 Industrial and Organizational Psychology (2021-2022)

Weekly Hour : 3

PSYC 3320 Testing and Measurement in Psychology (2021-2022)

Weekly Hour : 3

PSYC 0110 Introduction to Social Psychology (2021-2022)

Weekly Hour : 3

PSYC 5502 Advanced Statistics and Research Methods II (2021-2022)

Weekly Hour : 4

PSYC 3060 Leadership in Organizations (2021-2022)

Weekly Hour : 3

PSYC 5550 Master Thesis (2021-2022)

Weekly Hour : 1

PSYC 4310 Industrial and Organizational Psychology (2020-2021)

Weekly Hour : 3

PSYC 3320 Testing and Measurement in Psychology (2020-2021)

Weekly Hour : 4

PSYC 0110 Introduction to Social Psychology (2020-2021)

Weekly Hour : 3

PSYC 5502 Advanced Statistics and Research Methods II (2020-2021)

Weekly Hour : 4

PSYC 3060 Leadership in Organizations (2020-2021)

Weekly Hour : 3

PSYC 5543 Advanced Organizational Psychology (2020-2021)

Weekly Hour : 4

PSYC 5570 Seminar (2020-2021)

Weekly Hour : 1

PSYC 5550 Master Thesis (2020-2021)

Weekly Hour : 1

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR