Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Evrim Güleryüz

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Psikoloji Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Doktora eğitiminin bir döneminde University of South Florida’da araştırmacı olarak bulunmuştur. Dicle Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak başladığı akademik görevine Yaşar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak devam etmiştir. 2013 yılında Yaşar Üniversitesi’nde yardımcı doçentliğe atanmıştır. Halen Yaşar Üniversitesi’nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta evrim.guleryuz@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8846  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

/ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ/ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ
Tez Adı: Öncülleri ve sonuçları bağlamında örgütsel özdeşimin örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık boyutuyla ilişkisi (2010)
Tez Danışmanı: ORHAN AYDIN
2007 - 2010

Yüksek Lisans

/ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ/ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ
Tez Adı: Hemşirelerde İş Kontrolü, Kontrol İsteği ile Tükenmişlik ve Fiziksel Sağlık Arasındaki İlişkiler. (2002)
Tez Danışmanı: ORHAN AYDIN
1999 - 2002

Lisans

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ / HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/
1995 - 1999

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
2016

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
2013

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
2012

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
2007

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
BURCU TAŞKAN The moderating role of emotion management in the relationship between mobbing and burnout Yaşar Üniversitesi 2017
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
GÜLERYÜZ EVRİM,AYDIN ORHAN Örgütsel özdeşim ve duygusal bağlılığın öncülleri bağlamında karşılaştırılması Türk Psikoloji Dergisi, 30(75), 18-31. (SSCI) 2015
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
GÜLERYÜZ EVRİM,AYDIN ORHAN Örgütsel özdeşim ve örgütsel bağlılık birbirinden farklı yapılar mıdır? Bir faktör analizi çalışması Türk Psikoloji Yazıları, 18(36), 1-12. TR DİZİN 2015
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
Taşkın Berfin Ruken,Kiriş Melis,GÜLERYÜZ EVRİM Effects of Having Different Mood States on Work Performance of Leaders and Followers across Three Mood Induction Conditions ICP 2017: 19th International Conference on Psychology 2017
Taşkan Burcu,GÜLERYÜZ EVRİM Relationship between Different Leadership Styles and Job Satisfaction and Affective Organizational Commitment: The Mediating Role of Trust in Leader The European Association of Work and Organizational Psychology 2017 (EAWOP 2017) 2017
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Evrim Güleryüz, Orhan Aydın Hemşirelerde iş kontrolü kontrol isteği ile tükenmişlik ve fiziksel sağlık arasındaki ilişkiler Türk Psikoloji Dergisi, 21(58), 59-71. SSCI 2006
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Göktepe Nedim,Nazlı Semih,GÜLERYÜZ EVRİM Lider Atamasının ve Liderlik Algısının Risk Alımları Üzerindeki Etkileri I. Sosyal Psikoloji Kongresi 2016
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
GÜLERYÜZ EVRİM Endüstriyel klinik psikoloji ve insan kaynakları yönetimi Kuramdan uygulamaya iş yaşamında psikoloji Beta Yayınları 2007

9. İdari Görevler

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

11. Ödüller

İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
1999

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

PSYC 310 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

PSYC 110 Sosyal Psikoloji (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

PSYC 543 İleri Örgütsel Psikoloji (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

PSYC 060 Örgütlerde Liderlik (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

PSYC 110 Sosyal Psikoloji (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

PSYC 502 İleri İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR