Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Evrim Güleryüz

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Psikoloji Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Doktora eğitiminin bir döneminde University of South Florida’da araştırmacı olarak bulunmuştur. Dicle Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak başladığı akademik görevine Yaşar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak devam etmiştir. 2013 yılında Yaşar Üniversitesi’nde yardımcı doçentliğe atanmıştır. Halen Yaşar Üniversitesi’nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta evrim.guleryuz@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8846  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

/ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ/ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ
Tez Adı: Öncülleri ve sonuçları bağlamında örgütsel özdeşimin örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık boyutuyla ilişkisi (2010)
Tez Danışmanı: ORHAN AYDIN
2007 - 2010

Yüksek Lisans

/ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ/ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ
Tez Adı: Hemşirelerde İş Kontrolü, Kontrol İsteği ile Tükenmişlik ve Fiziksel Sağlık Arasındaki İlişkiler. (2002)
Tez Danışmanı: ORHAN AYDIN
1999 - 2002

Lisans

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ / HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/
1995 - 1999

Akademik Ünvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
2016 -

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
2013 - 2016

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
2012 - 2013

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
2007 - 2007

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
ZEYNEP ÇAĞIRAN The moderating role of follower's gender role attitudes and leader's gender in the relationship between perceived leadership styles and leader effectiveness Yaşar Üniversitesi 2019
BURCU TAŞKAN The moderating role of emotion management in the relationship between mobbing and burnout Yaşar Üniversitesi 2017
ZEYNEP ÇAĞIRAN The Moderating Role of Follower’s Gender Role Attitudes and Leader’s Gender in the Relationship between Perceived Leadership Styles and Leader Effectiveness
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
GÜLERYÜZ EVRİM,AYDIN ORHAN Örgütsel özdeşim ve duygusal bağlılığın öncülleri bağlamında karşılaştırılması Türk Psikoloji Dergisi, 30(75), 18-31. (SSCI) 2015
GÜLERYÜZ EVRİM,AYDIN ORHAN Hemşirelerde iş kontrolü kontrol isteği ile tükenmişlik ve fiziksel sağlık arasındaki ilişkiler Türk Psikoloji Dergisi, 21(58), 59-71. (SSCI) 2006
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
GÜLERYÜZ EVRİM,AYDIN ORHAN Örgütsel özdeşim ve örgütsel bağlılık birbirinden farklı yapılar mıdır? Bir faktör analizi çalışması Türk Psikoloji Yazıları, 18(36), 1-12. TR DİZİN 2015
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Biber Asena,Ergun Ateş Gül,Bulut Seda,GÜLERYÜZ EVRİM Leadership Effectiveness Compared Among Three Cultures Using Voice Pitches The British Psychological Society’s Annual Conference 2018 2018
Taşkın Berfin Ruken,Kiriş Melis,GÜLERYÜZ EVRİM Effects of Having Different Mood States on Work Performance of Leaders and Followers across Three Mood Induction Conditions ICP 2017: 19th International Conference on Psychology 2017
Taşkan Burcu,GÜLERYÜZ EVRİM Relationship between Different Leadership Styles and Job Satisfaction and Affective Organizational Commitment: The Mediating Role of Trust in Leader The European Association of Work and Organizational Psychology 2017 (EAWOP 2017) 2017
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
GÜLERYÜZ EVRİM,GİRAY MUAZZEZ DENİZ Toplumsal Cinsiyet ve Tükenmişlik (Sözlü Sunum) 19. Ulusal Psikoloji Kongresi 2017
Göktepe Nedim,Nazlı Semih,GÜLERYÜZ EVRİM Lider Atamasının ve Liderlik Algısının Risk Alımları Üzerindeki Etkileri (Sözlü Sunum) I. Sosyal Psikoloji Kongresi 2016
GÜLERYÜZ EVRİM,GİRAY MUAZZEZ DENİZ Otoriter Liderlik ile İstismarcı Yönetim İlişkisinde Etkileşimsel Adalet Algısının Değişimleyici Rolü (Poster) 19. Ulusal Psikoloji Kongresi 2016
Evrim Güleryüz, Deniz Giray, Savaş Ceylan İş konrolü Örgütsel Özdeşim ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki ilişki (Sözlü Sunum) 14. Ulusal Psikoloji Kongresi 2006
Evrim Güleryüz, Orhan Aydın Hemşirelerde İş Kontrolü Kontrol İsteği ile Tükenmişlik ve Fiziksel Sağlık Arasındaki İlişkiler (Sözlü Sunum) 13. Ulusal Psikoloji Kongresi 2004
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
GÜLERYÜZ EVRİM Endüstriyel klinik psikoloji ve insan kaynakları yönetimi Kuramdan uygulamaya iş yaşamında psikoloji Beta Yayınları 2007

9. İdari Görevler

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

11. Ödüller

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2014

İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
1999

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

PSYC 320 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

PSYC 310 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

PSYC 543 İleri Örgütsel Psikoloji (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

PSYC 060 Örgütlerde Liderlik (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

PSYC 502 İleri İstatistik ve Araştırma Teknikleri II (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

PSYC 110 Sosyal Psikoloji (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

PSYC 310 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

PSYC 110 Sosyal Psikoloji (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

PSYC 543 İleri Örgütsel Psikoloji (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

PSYC 060 Örgütlerde Liderlik (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

PSYC 110 Sosyal Psikoloji (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

PSYC 502 İleri İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

PSYC 110 Sosyal Psikoloji (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

PSYC 310 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

PSYC 543 İleri Örgütsel Psikoloji (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

PSYC 220 Sosyal Psikoloji (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

PSYC 502 İleri İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

PSYC 555 Liderlik (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

PSYC 570 Seminer (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

PSYC 060 Örgütlerde Liderlik (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR