Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Doç.Dr. Sinan Ünlüsoy

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Turizm Rehberliği Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Sinan Ünlüsoy lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını ise Tübingen Üniversitesi (Almanya) pre ve protohistorya bölümünde tamamlamıştır. Tübingen Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Troia kazılarında ve projelerinde uzun yıllar sırasıyla öğrenci, asistan ve yönetici olarak çalışan Sinan Ünlüsoy, halen 2012 yılında göreve başladığı Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği bölümünde Arkeoloji ve Sanat Tarihi dersleri vermektedir.

  • Eposta sinan.unlusoy@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 9133  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

/ Eberhard Karls Universitaet Tübingen
Pre ve Protohistorya
Tez Adı: Stratigraphie der Burg von Troia II (2009)
Tez Danışmanı: Ernst Pernicka
2002 - 2009

Yüksek Lisans

/ Eberhard-Karls-Universitaet Tubingen
Pre ve Protohistorya
Tez Adı: Untersuchungen zur neolotische und chalkolotische Armringe aus Anatolien und Nachbar Regionen (2001)
Tez Danışmanı: Manfred Korfmann
1999 - 2001

Lisans

/ İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/
1989 - 1995

Akademik Unvanlar

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2019 -

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2018 - 2019

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2012 - 2018

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
ECE SEZGİN Toplumsal cinsiyet rolleri açısından Erken Tunç Çağı'nda Ege dünyası Ege Üniversitesi 2019
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
Roosevelt Christopher,ROOSEVELT CHRİSTİNA MARİE LUKE,ÜNLÜSOY SİNAN,Çakırlar Canan,Marston John M,O Grady Caitlin,Pavuk Peter,Pieniazek Magda,Mokrisova Jana,Scott Catherine B,Shin Nami,Slim Francesca G Exploring Space, Economy, and Interregional Interaction at a Second-Millennium B.C.E. Citadel in Central Western Anatolia: 2014-2017 Research at Kaymakçı American Journal of Archaeology, 122(4), 645-688. (AHCI) 2018
Roosevelt Christopher,Cobb Peter,Moss Emmanuel ,Olson Brandon ,ÜNLÜSOY SİNAN Excavation is Destruction Digitization Advances in Archaeological Practice Journal of Field Archaeology, 40(3), 325-346. (AHCI) 2015
ÜNLÜSOY SİNAN Die Stratigraphie der Burg von Troia II Archäologisches Nachrichtenblatt, (16), 65-75. (AHCI) 2011
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Roosevelt Christopher,ÜNLÜSOY SİNAN,Luke Christina Kaymakçı Arkeoloji Projesi: 2015 Yılı Kazı Sonuçları 38. Kazı Sonuçları Toplantısı 2016
Roosevelt Christopher,Luke Christina,ÜNLÜSOY SİNAN Kaymakçı Arkeoloji Projesi 2014 Yılı Kazı Sonuçları 37. Kazı Sonuçları Toplantısı 2015
ÜNLÜSOY SİNAN Questioning the ”Maritime Troia Culture” 20th Annual Meeting of European Association of Archaeologists 2014
ÜNLÜSOY SİNAN Collapse of Troy II Culture: understanding the socio-cultural change during the early Bronze Age II-III at Troy The 32nd Annual meeting of the Theoretical Archaeological Group 2010
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ÜNLÜSOY SİNAN Arkeolojide Temel Yöntemler Kitap Bölümü:Stratigrafik Yöntem Sayfa (159-180) Kitap Bölümü Ege Yayınları 2018
ÜNLÜSOY SİNAN,ÇİLİNGİROĞLU ÜNLÜSOY ÇİLER Questions, Approaches, and Dialogues in Eastern Mediterranean Archaeology Studies in Honor of Marie-Henriette and Charles Gates Kitap Bölümü:Negotiating Peace, Enduring Conflict: A Diachronic View on Prehistoric Warfare in the Eastern Aegean Sayfa (97-126) Kitap Bölümü Ugarit Verlag 2017
ÜNLÜSOY SİNAN Early Bronze Age Troy Chronology Cultural Development and Interregional Contacts Kitap Bölümü:Troy and the Aegean During the Third Millenium BC. Sayfa (397-405) Kitap Bölümü Dr. Rudolf Habelt GmbH 2016
ÜNLÜSOY SİNAN Troia Archäologie eines Siedlungshügels und seiner Landschaft Kitap Bölümü:Vom Reihenhaus zum Megaron – Troia I bis Troia III. Sayfa (133-144) Kitap Bölümü Philpp von Zabern 2006
ÜNLÜSOY SİNAN Mauerschau Festschrift für Manfred Korfmann Kitap Bölümü:Neolithische und chalkolithische Steinarmringe: Untersuchungen zur Chronologie und Verbreitung von Steinarmringen im Nahen Osten und in der Ägäis. Sayfa (541-566) Kitap Bölümü Verlag Bernhard Greiner 2002
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÜNLÜSOY SİNAN İlk Tunç Çağları Boyunca Batı Anadolu’da Toplumsal Değişim Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi, 6(), 105-124. TR DİZİN 2018
ÜNLÜSOY SİNAN,Roosevelt Christopher H,ROOSEVELT CHRİSTİNA MARİE LUKE Gediz Vadi’sinde Bir Orta ve Geç Tunç Çağı Kalesi: Kaymakçı. Arkeoloji Dergisi, (XXIII), 1-17. TR DİZİN 2018
ÜNLÜSOY SİNAN İzmir Karaburun’dan Tunç Bir Hançer Üzerine Değerlendirmeler Phaselis, (IV), 219-229. ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities) 2018
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÜNLÜSOY SİNAN Türkiye’xxde Arkeolojik Kazı Pratiğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği (Sözlü Sunum) Teorik Arkeoloji Grubu-Türkiye Toplantısı 2013

Projeler

Karaburun Arkeolojik Yüzey Araştırması

Diğer (Uluslararası)

Çatalhöyük Kazısı

Diğer (Uluslararası)

Kaymakçı Arkeoloji Projesi

Diğer (Uluslararası)

Kaymakçı Arkeoloji Projesi

Diğer (Uluslararası)

Kaymakçı Arkeoloji Projesi

Diğer (Uluslararası)

Kaymakçı Arkeoloji Projesi

Diğer (Uluslararası)

Kaymakçı Arkeoloji Projesi

Diğer (Uluslararası)

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

ARCHAEOLOGY AND MUSEOLOGY I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

MYTHOLOGY AND ICONOGRAPHY (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Byzantine Art (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

HİSTORY OF CİVİLİZATİON (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ARCHAEOLOGY AND MUSEOLOGY II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

HİSTORY OF ART (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR