Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğrt.Gör. Aslı Davaz

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı üniversitenin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Akademik görevine, Yaşar Üniversitesi’nde yabancı dil okutmanı olarak başlamıştır. Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta asli.davaz@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8833  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: American Influence in Turkish Modernization: Blessing Ignorance (2017)
Tez Danışmanı: NİLSEN GÖKÇEN
2007 - 2017

Yüksek Lisans

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: The Use of Action Movies in Media Imperialism: A Case Study on The Production of The Turkish Image (2006)
Tez Danışmanı: NİLSEN GÖKÇEN
2003 - 2006

Lisans

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI/
1998 - 2002

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
2017 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)
2011 -

Öğrt.Gör.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2006 - 2011

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Göztepe Rotaract Kulübü

2001 - 2003

Çeviri Derneği

2018 -

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

ETIT 079 Batı Kültürü ve Uygarlığı 1 (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 083 Diplomasi Terimleri (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 085 Güncel Gelişmeler 1 (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 119 Akademik Yazma Becerileri (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 143 Konuşma Becerileri 1 (A) (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

ETIT 143 Konuşma Becerileri 1 (B) (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

ETIT 058 Güncel Gelişmeler II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 116 Okuma Edinci ve Yaratıcı Yazma (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 144 Dil ve Kültür Edinci II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 146 Sözlü Anlatım Becerileri II (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

ETIT 354 Dijital Medya ve Çevirisi (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 444 Çeviri Projesi (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Akademik Yazma Becerileri (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Sözlü Anlatım Becerileri 1 (A) (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Sözlü Anlatım Becerileri 1 (B) (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Dil ve Kültür Edinci 1 (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Batı Kültürü ve Uygarlığı 1 (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Dil ve Kültür Edinci 2 (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Sözlü Anlatım Becerileri 2 (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Okuma Edinci ve Yaratıcı Yazma (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Amerikan Edebiyatına Giriş (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Dijital Medya ve Çeviri (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

DİPLOMASİ TERİMLERİ (2015-2016)

Haftalık Saati : 2

BATI KÜLTÜRÜ VE UYGARLIĞI - 1 (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

TERİM ÇALIŞMALARI (2015-2016)

Haftalık Saati : 2

SÖZLÜ ANLATIM BECERİLERİ - 1 (2015-2016)

Haftalık Saati : 2

BATI KÜLTÜRÜ VE UYGARLIĞI - 2 (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

OKUMA EDİNCİ VE YARATICI YAZMA (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

SÖZLÜ ANLATIM BECERİLERİ - 2 (2015-2016)

Haftalık Saati : 2

AMERİKAN EDEBİYATINA GİRİŞ (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR