Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Fatma Deniz Dermenci

İşletme Fakültesi / Ekonomi Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Lisans derecesini Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden almıştır. Hâlen Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat bölümünde lisans derecesi ile doktora programına devam etmektedir. 2017 yılından bu yana Yaşar Üniversitesi Ekonomi bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. İlgilendiği çalışma alanlarını Makro İktisadi Politikalar, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma oluşturmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8982  

Öğrenim Bilgisi

Bütünleşik Doktora

İKTİSAT (DR) / EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (DR)/
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2016 - -

Lisans

İKTİSAT BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR. (İÖ)/
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2010 - 2015

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ /
2017 -

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ŞAŞMAZ FATMA DENİZ,HALAÇ UMUT Yapısal Kırılma Altında Sanayi Üretimi ve İstihdam İlişkisi Business Management Studies: An International Journal, 5(3), 684-702. TR DİZİN 2017

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR