Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Şaban Eren

Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr.Şaban EREN Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof.Dr.Şaban EREN Bradford Üniversitesi ( İngiltere ) İstatistik Bölümünden mezun oldu. Ardından Birmingham ASTON Üniversitesinde ( İngiltere ) İstatistik Yüksek Lisansı, Bradford Üniversitesinde Bilgisayar Bilimleri Dalında Yüksek Lisans ve Hacettepe Üniversitesinde İşletme İş İdaresi ( MBA ) Dalında Yüksek Lisans yaptı. 1976 yılında Ege Üniversitesi Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsünde Akademik hayatına başladı. 1979 yılında Doktorasını tamamladı. YÖKün kurulmasıyla Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent ( 1982 ), aynı bölümde Doçent ( 1984 ) ve Profesör ( 1991 ) kadrolarına atandı. 2006 - 2008 yılları arasında İstanbul Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde görev yaptı. 2008 yılından beri İzmir Yaşar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde görev yapmaktadır. Prof. Dr. Şaban EREN Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Türkiye Bilişim Yüksek Konseyi Üyesi, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü ve Yaşar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yapmış ve halen bu göreve devam etmektedir. E-posta : sa[email protected] Tel: 0232-411-54-08

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 9221  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) / EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Ters Polinomlar ile Ilgili Deneme Desenlerinin Elde Edilmesi Üzerine Bir Calışma (1979)
Tez Danışmanı: AYDIN ÖZTÜRK
1976 - 1979

Yüksek Lisans

İŞLETME (YL) (TEZLİ) / HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
1975 - 1977

Yüksek Lisans

/ University of Bradford
1971 - 1973

Yüksek Lisans

/ Aston University
İstatistik
1970 - 1971

Lisans

/ University of Bradford
1966 - 1970

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
2008 -

PROFESÖR

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)
2006 - 2008

PROFESÖR

EGE ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1991 -

DOÇENT

EGE ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1984 - 1991

YARDIMCI DOÇENT

EGE ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1982 - 1984

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
TUĞÇE ÇELENK Kasko poliçelerindeki özel şartların karşılaştırılması üzerine bir çalışma Yaşar Üniversitesi 2018
TARIK TUNCAL Bilgisayar güvenliği üzerine bir araştırma ve şifreleme-deşifreleme üzerine uygulama Maltepe Üniversitesi 2008
GÖKSEL ÜÇER Heterojen veri tabanlarında üst veri yönetimi Ege Üniversitesi 2006
KAAN KURTEL Elektronik işletme stratejisi geliştirmek ve bilgi teknolojilerinden yararlanmak Ege Üniversitesi 2005
FERUDUN ATAKAN İş akışı yönetim sistemi kullanılarak iş süreçlerinin yönetilebilir hale getirilmesi Ege Üniversitesi 2003
DEVRİM YILMAZ Hazır ERP yazılımları ile bütünleşik elektronik ticaret uygulama modeli geliştirilmesi Ege Üniversitesi 2001
ÇAĞKAN ERBAŞ Link state routing algoritmasının farklı düğüm sayıları içeren ağlarda gösterdiği performansın araştırılması Ege Üniversitesi 2001
AHMET BARKIN Bilgisayar destekli yazılım mühendisliği araçları kullanılarak web üzerinde çalışacak örnek bir uygulama geliştirilmesi Ege Üniversitesi 1999
FATİH GÜLLÜKAYA Üretim yapan sanayi işletmeleri için bilgisayar destekli malzeme yönetim sistemi geliştirmek Ege Üniversitesi 1997
SELÇUK KAPTAN Coğrafi bilgi sistemleri ve coğrafi verilerin çok boyutlu kütükler üzerine yönelik bir yöntem tasarımı Ege Üniversitesi 1996
TUĞKAN TUĞLULAR Çok erişimli ortamların korunmasına yönelik bilgisayar denetimli güvenlik sistemi spesifikasyonları Ege Üniversitesi 1995
HÜSEYİN BORA BALKIŞ Geçiş kontrol güvenlik sistemi Ege Üniversitesi 1992
HASAN NADİR TAMTÜRK Bilgisayar yetkilendirmeli erişim denetim sistemi Ege Üniversitesi 1992
AZİZ CAN YÜCETÜRK İşletim sistemlerinde güvenlik amacı ile kullanılacak modüllerin geliştirilmesi Ege Üniversitesi 1992
AHMET TUNCER SAVRU Doğrusal olmayan optimizasyon tekniklerinden arama yöntemleri üzerine bir bilgisayar paket programının hazırlanması Ege Üniversitesi 1991
AHMET KOLTUKSUZ Bilgisayar güvenliği ilkeleri Ege Üniversitesi 1989
MUSTAFA MURAT İNCEOĞLU Mikrobilgisayarlar için işletim sistemini destekleyen hizmet programlarının yazılması üzerine bir çalışma Ege Üniversitesi 1989
SEMRA AKSAKAL İki aşamalı en küçük kareler yöntemi üzerine bir araştırma Ege Üniversitesi 1986
ALİ TANSEL DEMİR Sıralama yöntemleri ve ikili ağaç sistemi üzerine bir araştırma Ege Üniversitesi 1986
AHMET NUR BAL Yöneylem araştırması yöntemlerinin tanıtılması ve bunlara ilişkin bilgisayar proğramlarının geliştirilmesi üzerine bir çalışma Ege Üniversitesi 1986
M.İZZET ÇİÇEK Sapan gözlemlerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi üzerine bir çalışma Ege Üniversitesi 1984
Doktora Tezleri
METE EMİNAĞAOĞLU Özdevimli öğrenme yaklaşımı ile bilgi güvenliği risklerinin nitel değerlendirilmesine yönelik bir model Trakya Üniversitesi 2011
EMİN BORANDAĞ İlişkisel veri tabanı kullanılan yazılımlarda black-box ve white-box test yöntemleri ile agile metodolojiye uygun bir hibrit test metodu ve uygulama yazılımının geliştirilmesi Trakya Üniversitesi 2011
SELMA TEKİR Semantik bilginin analizi ve modellenmesi Ege Üniversitesi 2010
KAAN KURTEL Yazılım bakım altkarakteristiklerinin ISO tabanlı modeller kullanılarak ölçülmesi Trakya Üniversitesi 2009
SERAP ATAY Eliptik eğri kriptosistem yazılım uygulamalarında hız problemi Ege Üniversitesi 2006
TUĞKAN TUĞLULAR Bilgisayar kullanım yönergesi geliştirilmesi Ege Üniversitesi 1999
AHMET HASAN KOLTUKSUZ Simetrik kriptosistemler için Türkiye Türkçesinin kriptanalitik öiçüleri. 2 cilt Ege Üniversitesi 1995
ŞEN ÇAKIR Türkiye'deki çeşitli yağış istasyonlarının günlük yağış kayıtlarına ilişkin veri kütüğü oluşturulması, dağılışların incelenmesi ve model uyarlaması üzerine bir çalışma Ege Üniversitesi 1991

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
Hafayed Mokhtar,MEHERREM ŞAHLAR,GÜÇOĞLU DENİZ,EREN ŞABAN On optimal singular control problem for general Mckean-Vlasov differential equations: Necessary and sufficient optimality conditions Optimal Control Applications and Methods, 39(3), 1202-1219. (SCI-Expanded) 2018
MOHTAR HAFAYED,MEHERREM ŞAHLAR,GÜÇLÜOĞLU DENİZ,EREN ŞABAN Variational principle for stochastic singular control of mean-field Lévy-forward-backward system driven by orthogonal Teugels martingales with application International Journal . Modelling, Identification and Control, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2018
MEHERREM ŞAHLAR,GÜÇOĞLU DENİZ,HAFAYED MOHTAR,EREN ŞABAN A General characterization of the stochastic optimal combined control of mean field stochastic system with application International Journal of Dynamics and Control (Springer), (), 0-0. (SCI-Expanded) 2017
Yılmaz Melike,Yılmaz Tolga,Taşkın Umit,Taşkapılı Muhittin,Akçay Mehmet,Oktay Faruk,EREN ŞABAN Prospective Comparison of 3 Dacryocystorhinostomy Surgeries External Versus Endoscopic Versus Transcanalicular Multidiode Laser Ophthalmic Plast Reconstructive Surgery, (), 0-0. (SSCI) 2015
EMINAGAOGLU M, KURTEL K Implementation and Comparison of Machine Learning Classifiers for Information Security Risk Analysis of a Human Resources Department International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management, 3(), 391-398. (SCI) 2011
Eminagaoglu M, Ucar E, Eren Saban The positive outcomes of information security awareness training in companies a case study Information Security Technical Journal, 14(4), 223-229. (SCI) 2009
Atay Serap, Koltuksuz Ahmet, Işıl Hüseyin, Eren Şaban Computational Cost Analysis of Elliptic Curve Arithmetic for Different Coordinate Systems The 1st ınternational Conference on Hybrid ınformation Technology, ICHIT 2006, (), 578-582. (SCI) 2006
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
MEHERREM ŞAHLAR,EREN ŞABAN Variational principle for stochastic singular control ofmean-field Lévy-forward-backward system driven byorthogonal Teugels martingales with application International Journal of Modelling, Identification and Control, (), 0-0. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2017
Eminagaoglu M, Eren Şaban, Uçar E Using Binary Classifiers for Information Security Risk Analysis A Case Study ISCSE 2011 The 2nd International Symposium on Computing in Science & Engineering, (), 195-197. Endekste taranmıyor 2011
Borandag E, Yucalar F, Eren Saban Test Based Software Development and a Sample Application The 2nd International Symposium on Computing in Science & Engineering – Proceedings Abstracts, (), 198-203. Endekste taranmıyor 2011
Eminağaoğlu M, Eren Şaban Improvement of Password Usage in Companies by means of Customized Technical Solutions and Employee Awareness a Case Study The 1st International Symposium on Computing in Science & Engineering, (), 0-0. Endekste taranmıyor 2010
EMİNAĞAOĞLU METE,EREN ŞABAN Implementation and Comparison of Machine Learning Classifiers for Information Security Risk Analysis of a Human Resources Department Proceedings of the IEEE 2010 International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications (CISIM), (), 187-192. Endekste taranmıyor 2010
Borandag E, Yücalar F, Eren Şaban An Incomplete Software Project s Accomplishment by The Aid of Extreme Programming Methodology The 1st International Symposium on Computing in Science & Engineering Proceedings, (), 396-400. Endekste taranmıyor 2010
Kurtel Kaan, Eminağaoğlu M, Eren Şaban Modeling Business Process Exceptions in UML 2 Notation XXIII. microCAD, International Scientific Conference, (), 67-74. Endekste taranmıyor 2009
Atay Serap, Kurtel Kaan, Koltuksuz Ahmet, Eren Şaban Security Issues of the Supply Chain Management with Web Services IMDA 15th World Business Congress, (), 235-239. Endekste taranmıyor 2006
Tekir Selma, Eren Şaban Information Organization in the Business World IMDA 15th World Business Congress, (), 260-264. Endekste taranmıyor 2006
Kurtel Kaan, Eren Şaban Integration Process in E Business Biltek2005 International Informatics Congress, (), 210-218. Endekste taranmıyor 2005
Üçer Göksel, Eren Şaban Advanced Meta Data Model On Heteregenous Databases Biltek2005 International Informatics Congres, (), 328-333. Endekste taranmıyor 2005
Buke AC, HosgorLimoncu M, Ermertcan S, Tuncel MKöse TEren Şaban Irrational Use of Antibiotics Among University Students International Journal of Antimicrobial Agents, (), 0-0. Endekste taranmıyor 2005
Buke AC, Ermertcan S, HosgorLimoncu M, Ciceklioglu MEren S Rational Antibiotic Use and Academic Staff International Journal of Antimicrobial Agents, (), 63-66. Endekste taranmıyor 2003
Atakan F, Kayacık G, Zincirci Heywood Nur, Eren Şaban E Commerce What Makes the Difference for Developing Countries Tenth World Business Congress, Challenges and Opportunities for International Business in the Shifting Global Economic Environment, (), 0-0. Endekste taranmıyor 2001
Sengul A, Parlak D, Zincir Heywood N, Eren Saban From Search Engines View Point Web Pages Designed in Turkey Information Technology for Development, (), 0-0. Endekste taranmıyor 2000
Sengül A, Parlak D, Zincirci Heywood Nur, Eren Şaban From Search Engines View Point Web Pages Designed in Turkey Proceedings of the 3rd International Conference IeC2000, (), 13-23. Endekste taranmıyor 2000
EREN ŞABAN E Commerce A Case Study of Turkey Third International Conference on Telecommunications and Electronic Commerce (ICT EC3), (), 74-82. Endekste taranmıyor 2000
Andrew A, Andrew J, Eren Şaban Using LOGO to Learn Turkish The Computer Bulletin, (), 15-22. Endekste taranmıyor 1989
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KURTEL KAAN,EREN ŞABAN Yazılım Evrimi mi Yazılım Gelişimi mi? 2018 3rd International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK) 2018
ATAKAN F,ZİNCİR N,EREN ŞABAN E Commerce A Case Study of Turkey Third International Conference on Telecommunications and Electronic Commerce 2000
Tuğlular T, Eren Şaban Development of Policy Rules for Password Systems Proceedings of The Fourteenth International Symposium on Computer and Information Sciences 1999
Parlak D, Şengül A, Zincir Haywood Nur, Eren Şaban A Survey of Turkish Web Design and Search Proceedings of the Fourth Symposium on Computer Networks 1999
EREN ŞABAN Computer Aided Education Issues and Strategies The 17th Annual North American Conference 1989
EREN ŞABAN Computer Aided Education Issues and Strategies The 17th Annual North American Conference 1989
EREN ŞABAN Comparison of the Efficiency of Various Sorting Algorithms in Microcomputers First International Symposium on Computational Statistics 1989
Eren Şaban, Koltuksuz Ahmet Personel CRC Checksum Utilization Over Randomly Chosen Generator Polynomials for Viral Activity Detection A proposal Proceddings of EARN 89 1989
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Savru T A,EREN ŞABAN Doğrusal Olmayan Optimisazyon Tekniklerinde Arama Yöntemleri Üzerine Bir Bilgisayar Paket Programının Hazırlanması Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1992
Yücetürk A,EREN ŞABAN İşletim Sistemlerinde Güvenlik Amacı ile Kullanılacak Modellerin Geliştirilmesi Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1992
Tamtürk H N,EREN ŞABAN Bilgisayar Yetkilendirmeli Erişim Denetim Sistemi Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1992
Balkış B H,EREN ŞABAN Geçiş Kontrol Güvenlik Sistemi Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1992
EREN ŞABAN,KOLTUKSUZ AHMET HASAN Bilgisayar Güvenliğinin Temel İlkeleri Bilgisayar Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1990
EREN ŞABAN,KOLTUKSUZ AHMET HASAN Bilgisayar Güvenlik Mimarileri Bilgisayar Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1990
EREN ŞABAN,KOLTUKSUZ AHMET HASAN Bilgisayar Veri Güvenliği I Bilgisayar Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1990
EREN ŞABAN,KOLTUKSUZ AHMET HASAN Bilgisayar Veri Güvenliği II Bilgisayar Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1990
EREN ŞABAN,KOLTUKSUZ AHMET HASAN Bilgisayar Ağı Güvenliği Bilgisayar Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1990
İNCEOĞLU MUSTAFA MURAT,EREN ŞABAN Mikrobilgisayarlar İçin İşletim Sistemini Destekleyen Hizmet Programlarının Yazılması Üzerine Bir Çalışma Ege Üniversitesi Fen Bil. Enst. Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1990
KOLTUKSUZ AHMET HASAN,EREN ŞABAN Bilgisayar Güvenliği İlkeleri Ege Üniversitesi. Fen Bil. Enst. Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1990
EREN ŞABAN Asimetrik Şifrelemede RSA Algoritması Ege Üniv. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1990
EREN ŞABAN,KOLTUKSUZ AHMET HASAN Virüs Yazılım İlkeleri 6. Türkiye Bilgisayar Kongresi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1989
CANYURT MEHMET ALİ,EREN ŞABAN Su Canlıları İçin Letal Konstantrasyon LC 50 Hesaplamada Probit Metodunun Uygulanması Üzerine Bir Araştırma Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1989
Tamtürk H,EREN ŞABAN Kelime İşlem Yazılımları ve Bir Uygulama Ege Üniv. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1989
EREN ŞABAN,KOLTUKSUZ AHMET HASAN Temel Kavramlar ve Yapısal Özellikleriyle Bilgisayar Virüsleri Bilgisayar Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1989
EREN ŞABAN,KOLTUKSUZ AHMET HASAN Bilgisayar Virüsleri II Örnek Olaylar Önlemler ve Aşılar Bilgisayar Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1989
EREN ŞABAN,KOLTUKSUZ AHMET HASAN Bilgisayar Virüsleri bilgisayar Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1989
İkiz F,EREN ŞABAN,KORUKOĞLU MUSTAFA SERDAR Bazı Gözlemleri İçin Kesikli Olasılık Yoğunluğu Bulunan Pozitif Değerli Şans Değişkenleri İçin Etkin Parametre Tahminlemesi Üzerine Bir Araştırma Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri E. Uygulamalı İstatistik, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1984
EREN ŞABAN,İkiz F Verilerin İstatistik Analizinde Bilgisayarların Kullanımı Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1983
Mısırlı E,EREN ŞABAN İkinci Dereceden Ters Polinomlarda Parametre Tahminlerinin Elde Edilmesi Üzerine Bir Araştırma Ege Üniversitesi Uygulamalı İstatistik, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1981
İkiz F,Ergen M Ö,EREN ŞABAN İstatistik Eğitiminde Bilgisayarların Kullanılma Olanakları Uygulamalı İstatistik, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1980
Demirel T,Mutaf M,Özdemir S,Numanoğlu S,EREN ŞABAN Cerrahi Travma Fonksiyonel Ekstrasellüler Alan ve Intraoperatif Sıvı Uygulamaları Arasında Doğrusal İlişkiler Doğa Bilimleri Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1979
EREN ŞABAN,Öztürk A Ters Polinomlar ile İlgili Toptimum Deneme Desenlerinin Elde Edilmesi Üzerine Bir Araştırma Uygulamalı İstatistik, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1979
EREN ŞABAN,Şengonca H Karışık Tamsayısal Programlama Ege Üniversitesi Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1979
İkiz F,EREN ŞABAN Çok Değişkenli Varyans Analizi Ege Üniversitesi Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(1), 47-60. Endekste taranmıyor 1978
Öztürk A,EREN ŞABAN Çoklu Diskriminant Analizi ve Bununla İlgili Bir Uygulama Ege Üniversitesi Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1978
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KURTEL KAAN,EREN ŞABAN Yazılım Ölçümü Genel Bir Bakış () Yazılım Kalitesi ve Yazılım Geliştirme Araçları Sempozyumu 2008 2008
BİLGİN TURGAY TUGAY,EREN ŞABAN Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminin Öğrenme Üzerinde Etkileri ve Sistemi Tercih eden Öğrenci Profilinin değerlendirilmesi () Maltepe Üniversitesi 2008
Tamer İ,EREN ŞABAN Uzaktan Eğitim Sistemi için Sanal Sınıf Alt Yapı Modellemesi ve Organizasyon Yapısı () Kuşadası, Türkiye 2008
KURTEL KAAN,EREN ŞABAN Elektronik Ticaret İçin Strateji Geliştirmek () TBD 21.Bilişim Kurultayı 2004
Atakan F,EREN ŞABAN İş Akışı Yönetim Sistemleri E İş in Anahtarı () Bilgi Teknolojileri Kongresi 2003
Atakan F,EREN ŞABAN Firmalar Arası Elektronik Ticaret ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Gezici Etmen Teknolojisinin Kullanımı () İnet-tr’ 2001, VII. Türkiye’de Internet Konferansı 2001
KOLTUKSUZ AHMET HASAN,TUĞLULAR TUĞKAN,EREN ŞABAN Turizmde Küreselleşmeye Doğru Elektronik Ticaret () IX. Ulusal Turizm Kongresi 1998
KOLTUKSUZ AHMET HASAN,EREN ŞABAN,TUĞLULAR TUĞKAN C3I den C4I ye Geçişte Bilgisayar Güvenliği Kurumları ve Bir Kurum Önerisi () Kara Harp Okulu 1. Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu 1995
KOLTUKSUZ AHMET HASAN,EREN ŞABAN,TUĞLULAR TUĞKAN Kriptanalizde İstatistik Metodlar ve Türkiye Türkçesi İçin Bir Uygulama () II. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu 1995
KOLTUKSUZ AHMET HASAN,EREN ŞABAN Klasik Kriptosistemler İçin Türkiye Türkçesinin Kriptanalitik Ölçütleri () Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Araştırma Sempozyumu ’94 1994
TOKER LEVENT,EREN ŞABAN Tek Boyutlu Array ve Çok Boyutlu Matris İşlemlerinin Merkezi İşlem Birimi ile Vektör İşlemcisinde Uygulanmasında İşlem Sürelerinin Karşılaştırılması Konusunda Bir Araştırma () 1. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu 1993
Çakır Ş,EREN ŞABAN Günlük Yağış Verilerinin Analizine İlişkin EVENTS Programı Üzerine Bir Çalışma () 2. Ulusal Meteoroloji Kongresi 1991
EREN ŞABAN,İNCEOĞLU MUSTAFA MURAT Bilgisayarlarda Kesirlerin Eksiksiz Gösterilmesi Üzerine Bir Yöntemin Tanıtım ve Uygulaması () 2. Ulusal Matematik Sempozyumu Bildirileri 1989
EREN ŞABAN,Numanbayraktaroğlu Numan Kişisel Bilgisayarlarda Bir Uygulama Hakediş () İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı Sempozyumu 1988
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
EREN ŞABAN Genel Matematik Barış Yayınları 2011
EREN ŞABAN Bigisayar Mühendisliğine Giriş Kitap Bölümü Papatya Yayıncılık Eğitim 2007
EREN ŞABAN Diferansiyel Denklemler .C.Maltepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi.Yayın No:1 2003
EREN ŞABAN Lineer Cebir T.C.Maltepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi.Yayın No:2 2003
EREN ŞABAN,KAÇAN ERTUĞRUL GÖKHAN Windows 98 Word 97 Excel 97 Barış Matbaası 2000
EREN ŞABAN,KAÇAN ERTUĞRUL GÖKHAN DOS Windows 95 Word 97 Excel 97 Ege Universitesi Matbaası 1999
İkiz F,Püskülcü F,EREN ŞABAN İstatistiğe Giriş Barış Yayınları 1998
EREN ŞABAN,KAÇAN ERTUĞRUL GÖKHAN Windows 3 1 Ege Üniversitesi Matbaası 1997
İNCEOĞLU MUSTAFA MURAT,EREN ŞABAN Mikrobilgisayarlar İçin TURBO PASCAL Ege Üniversitesi Basımev 1991
EREN ŞABAN Mikrobilgisayarlar İçin BASIC Programlama Şafak Ofset ve Tipo Matbaacılık 1989
EREN ŞABAN Disk İşletim Sistemi DOS Ege Üniversitesi Matbası 1988
Manas O,EREN ŞABAN,İkiz F BASIC Programlama Bilgehan Matbaası 1985

Projeler

SÜMERBANK Holding A Ş Bigisayarlaşma Master Planı

DİĞER

1 Statistical Problems Related to the Estimation of Immobile Populations

DİĞER

Çok Girişli Ortamlarda Kriptografik Erişim Denetimi

DİĞER

Ege Üniversitesi Geçiş Kontrol ve Güvenlik Sistemi

DİĞER

İdari Görevler

Dekan YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

Dekan YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2012

MYO/Yüksekokul Müdürü MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2007

Rektör Yardımcısı MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2007

Enstitü Müdür Yardımcısı EGE ÜNİVERSİTESİ

1995 - 2003

Bölüm Başkanı EGE ÜNİVERSİTESİ

1994 - 2003

Anabilim Dalı Başkanı EGE ÜNİVERSİTESİ

1994 - 1997

Bölüm Başkan Yardımcısı EGE ÜNİVERSİTESİ

1988 - 1991

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Bilişim Derneği

1978 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR