Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Mürüvvet Deniz Sezer

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Deniz Sezer, Yaşar Üniversitesi İşletme bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini 2014 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden almıştır. Aynı zamanda, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme bölümünde Çift Anadal Programını tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini ise 2019 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden elde etmiştir. Ekim 2022 ile Haziran 2023 tarihleri arasında Groningen Üniversitesi'nde davetli araştırmacı olarak çalışmıştır. Deniz Sezer, şu anda İşletme bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Çalışma alanları arasında tedarik zinciri yönetimi, sistem dinamiği, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve yenilenebilir enerji tedarik zinciri bulunmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8978  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/
İŞLETME FAKÜLTESİ
2019 - -

Yüksek Lisans

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Measuring Product Sustainability: A Risked-Focus Approach (2019)
Tez Danışmanı: HASAN SELİM
2015 - 2019

Lisans-ÇiftAnadal

İŞLETME BÖLÜMÜ / ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR./
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2011 - 2014

Lisans

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ) (TAM BURSLU)/
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
2010 - 2014

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2018 -

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
SEZER MÜRÜVVET DENİZ, ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA, KAZANÇOĞLU YİĞİT, Garza Reyes Jose Arturo, Kumar Anil, Kumar Vikas Investigating the role of knowledge-based supply chains for supply chain resilience by graph theory matrix approach Operations Management Research, (), 0-0. (SSCI) 2023
KAZANÇOĞLU YİĞİT, EKİNCİ ESRA, MANGLA SACHIN KUMAR, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, Choudhary Sonal, DORA MANOJ Smart Closed-Loop Food Supply Chain in Circular Economy IEEE Transactions on Engineering Management, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2023
MANGLA SACHIN KUMAR, KAZANÇOĞLU YİĞİT, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, TOP NESLİHAN, ŞAHİN İSMAİL Optimizing fused deposition modelling parameters based on the design for additive manufacturing to enhance product sustainability Computers in Industry, 145(), 0-0. (SCI-Expanded) 2023
SEZER MÜRÜVVET DENİZ, KAZANÇOĞLU YİĞİT, MANGLA SACHIN KUMAR Analysing of the Territorial Competitiveness Index in Izmir through Dynamic Model Resources Policy, (), 0-0. (SSCI) 2023
ADA ERHAN, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, KAZANÇOĞLU YİĞİT, Khaleel Raneen Towards the Smart Sustainable and Circular Food Supply Chains Through Digital Technologies International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences, 8(), 0-0. (SCI) 2023
KAZANÇOĞLU YİĞİT, ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, YETKİN EKREN BANU, Kumar Vikas Assessing the Impact of COVID-19 on Sustainable Food Supply Chains Sustainability, 14(), 0-0. (SSCI) 2022
EKİNCİ ESRA, MANGLA SACHIN KUMAR, KAZANÇOĞLU YİĞİT, Sarma PRS, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA Resilience and complexity measurement for energy efficient global supply chains in disruptive events Technological Forecasting and Social Change, 179(), 0-0. (SSCI) 2022
KAZANÇOĞLU YİĞİT, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA, KÜÇÜKVAR MURAT Investigating the role of stakeholder engagement for more resilient vaccine supply chains during COVID-19 Operations Management Research, (), 0-0. (SSCI) 2022
KAZANÇOĞLU YİĞİT, YÜKSEL DAMLA, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, MANGLA SACHIN KUMAR, Hua Lianlian A Green Dual-Channel Closed-Loop Supply Chain Network Design Model Journal of Cleaner Production, 332(), 0-0. (SCI-Expanded) 2022
EKİNCİ ESRA, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA, MANGLA SACHIN KUMAR, KAZANÇOĞLU YİĞİT Impact of epidemic outbreaks (COVID-19) on global supply chains: A case of trade between Turkey and China SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES, (), 0-0. (SSCI) 2022
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA, KAZANÇOĞLU YİĞİT Risks of data-driven technologies in sustainable supply chain management Management of Environmental Quality: An International Journal, (), 0-0. (SCI) 2022
KAZANÇOĞLU YİĞİT, ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, Luthra Sunil, Kumar Anil Circular dairy supply chain management through Internet of Things-enabled technologies Environmental Science and Pollution Research, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2022
KAZANÇOĞLU YİĞİT, EKİNCİ ESRA, MANGLA SACHIN KUMAR, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA, Sarma PRS Resilience and complexity measurement for energy efficient global supply chains in disruptive events Technological Forecasting and Social Change, 179(), 0-0. (SSCI) 2022
TOP NESLİHAN, ŞAHİN İSMAİL, MANGLA SACHIN KUMAR, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, KAZANÇOĞLU YİĞİT Towards sustainable production for transition to additive manufacturing: a case study in the manufacturing industry INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2022
KAZANÇOĞLU YİĞİT, ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, Kumar Anil, Luthra Sunil Resilient reverse logistics with blockchain technology in sustainable food supply chain management during COVID-19 Business Strategy and the Environment, (), 0-0. (SSCI) 2022
SEZER MÜRÜVVET DENİZ, SELİM HASAN Analysis of Product Sustainability by Using a Risk-Oriented System Dynamics Model Advanced Sustainable Systems, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2021
KAZANÇOĞLU YİĞİT, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ, MANGLA SACHIN KUMAR, Kumar Ajay Industry 4.0 impacts on responsible environmental and societal management in the family business Technological Forecasting and Social Change, 172(), 0-0. (SSCI) 2021
KAZANÇOĞLU YİĞİT, ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, Luthra Sunil, Kumar Anil Drivers of implementing Big Data Analytics in food supply chains for transition to a circular economy and sustainable operations management Journal of Enterprise Information Management, (), 0-0. (SSCI) 2021
KAZANÇOĞLU YİĞİT, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA, Lafcı Çisem, Sarma PRS Evaluating resilience in food supply chains during COVID-19 International Journal of Logistics Research and Applications, (), 0-0. (SSCI) 2021
KAZANÇOĞLU YİĞİT, SAĞNAK MUHİTTİN, MANGLA SACHIN KUMAR, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA A fuzzy based hybrid decision framework to circularity in dairy supply chains through big data solutions Technological Forecasting and Social Change, 170(), 0-0. (SSCI) 2021
ADA NESRİN, KAZANÇOĞLU YİĞİT, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, Ede-Şentürk Çiğdem, Özer İdil, Ram Mangey Analyzing Barriers of Circular Food Supply Chains and Proposing Industry 4.0 Solutions Sustainability, 13(), 0-0. (SCI-Expanded) 2021
MANGLA SACHIN KUMAR, KAZANÇOĞLU YİĞİT, EKİNCİ ESRA, Li Minq, ÖZBİLTEKİN MELİSA, SEZER MÜRÜVVET DENİZ Using system dynamics to analyze the societal impacts of blockchain technology in milk supply chains Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 149(), 0-0. (SCI) 2021
KAZANÇOĞLU YİĞİT,EKİNCİ ESRA,MANGLA SACHIN KUMAR,SEZER MÜRÜVVET DENİZ,KAYIKCI YAŞANUR Performance evaluation of reverse logistics in food supply chains in a circular economy using system dynamics Business Strategy and the Environment, 30(1), 0-0. (SSCI) 2020
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KAZANÇOĞLU YİĞİT,Kumar Mangla Sachin,Karamperidis Stravros,EKİNCİ ESRA,ÖZBİLTEKİN MELİSA,SEZER MÜRÜVVET DENİZ DECARBONISATION OF FREIGHT TRANSPORT WITH SYSTEM DYNAMICS IN FOOD SUPPLY CHAINS IN UK e-LRN 2020 Special Web Conference Sustainable and Resillient Supply Chains During Crises 2020
SEZER MÜRÜVVET DENİZ,SELİM HASAN Measuring Product Sustainability: A Risk-Focused Approach 11. INTERNATIONAL STATISTICS DAYS CONFERENCE 2018
SEZER MÜRÜVVET DENİZ,YALÇINKAYA ÖZGÜR,SELİM HASAN Improving Patient Waiting Time in a Hospital’s Pediatric Emergency Department by Simulation ISEOS 2017 XVIII. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics 2017
ADA ERHAN, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, Aksoy Serhat, Ulunay Ergin Quality Function Deployment to Improve Beverage Packaging Design and Sustainability The 22th International Symposium for Production Research (ISPR2022) 2022
SEZER MÜRÜVVET DENİZ, DEVECİ KOCAKOÇ İPEK, Dayıoğlu Ali, Dabar Burcu, Göktepe Emre Dynamics of Industrial Engineering Curriculum in Turkey International System Dynamics Conference 2022
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
PIRNAR İGE, ÇELEBİ DUYGU, SEZER MÜRÜVVET DENİZ Routledge Handbook of Trends and Issues in Tourism Sustainability, Planning and Development, Management, and Technology Kitap Bölümü:Gamification in museum tourism Sayfa (-) Kitap Bölümü Routledge 2023
ADA ERHAN, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, Aksoy Serhat, Ulunay Ergin Towards Industry 5.0 Kitap Bölümü:Quality Function Deployment to Improve Beverage Packaging Design and Sustainability Sayfa (842-854) Kitap Bölümü SPRINGER 2023
ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ, KAZANÇOĞLU YİĞİT Circular Business Management in Sustainability Kitap Bölümü:Enablers of Sustainable Knowledge Management in Higher Education Institutions: A Case from Turkey Sayfa (209-215) Kitap Bölümü Springer 2022
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
İnci Duygu, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, GÜNGÖR BENGÜ, Ergönenç Pırıl Reducing the Musculoskeletal Disorders-induced Production Employee Absenteeism Through the Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire and Ordinal Logistic Regression Model Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (), 0-0. TR DİZİN 2021
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
SEZER MÜRÜVVET DENİZ, TAN TAÇOĞLU MELİS, TAÇOĞLU CANER SELECTION OF SHELTERS LOCATION IN DISASTER MANAGEMENT USING INTERPRETIVE STRUCTURAL MODELLING (ISM) (Sözlü Sunum) 42. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YA/EM) Ulusal Kongresi 2023
GÜNGÖR BENGÜ, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, Bal Cihan, İnci Duygu, Ergönenç Pırıl CORNELL ANKET METODU KULLANILARAK KAS İSKELET SİSTEMİ KAYNAKLI DEVAMSIZLIKLARIN AZALTILMASI (Sözlü Sunum) 26. ULUSAL ERGONOMİ KONGRESİ 2021
Üniversite Dışı Deneyim
University of Groningen Visiting Researcher 2022 2023

Projeler

Belmont Forum Project: Conceptualizing, implementing and measuring the Circular Economy from the micro to the macro (Circularity3)

Diğer (Uluslararası)

Towards net-zero emissions-hydrogen solutions in airports

Diğer (Uluslararası)

Knowledge exchange on circular and digital solutions for reducing food waste in supply chain (Seed Corn Project funded by University of Plymouth, United Kingdom )

Diğer (Uluslararası)

EDUNET: Healthcare Logistics (funded by DAAD; HSRW (Germany), HAN (Netherlands), LAB (Finland))

Diğer (Uluslararası)

Developing capacity and research network on circular and Industry 4.0 driven sustainable solutions for reducing food waste in supply chains in Turkey (Newton Fund Research Environment Links)

Diğer (Uluslararası)

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Women in Green Hydrogen

2023 -

System Dynamics Society

2020 -

Ödüller

Başarılı Araştırmacı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2023

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yüksek Şeref Öğrenci Belgesi

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2014

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Birincisi

/ TÜRKİYE
2014

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR