Yaşar University | Curriculum Vitae

Assist.Prof. (PhD) Işıl Kellevezir

Vocational School / Foreign Trade Prog.

Short CV

After completing his undergraduate studies at the Faculty of Science / Ege University, she completed Master at the Dokuz Eylül University from the Total Quality Management department and Ph.D. at the Dokuz Eylül University Graduate School of Social Sciences Department of Labour Economics and Industrial Relations Labour Economics and Industrial Relations Program. She started his academic career as lecturer at the University of Yaşar and continued his academic career. She had administrative tasks which are Head Of Foreign Trade Department and Internship Coordinator. She is currently working as a full-time academician at Yaşar University Vocational School Foreign Trade Department at Yaşar University. She also works voluntarily for Turkish Quality Organization(KALDER).

  • Email isil.kellevezir@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8634  

Education

Phd

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (DR)/
Thesis Name: Türkiye'de sürdürülebilir bir insangücü planlaması sistemi için model önerisi (2016)
Thesis Advisor: ÖZLEM ÇAKIR
2007 - 2016

Master

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/
Thesis Name: Akış yönetiminin ve katma değer analizinin süreç performansının arttırılması amacı ile kullanılması üzerine bir araştırma (2004)
Thesis Advisor: YRD. DOÇ. DR. CENK ÖZLER
2001 - 2004

Bachelor

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ/İSTATİSTİK BÖLÜMÜ/İSTATİSTİK ANABİLİM DALI/
1996 - 2000

Academic Titles

Asst.Prof.Dr.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
2018 -

Lecturer (PhD.)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
2016 -

Lecturer

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
2013 -

Publications

7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
KELLEVEZİR IŞIL,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,GÜMÜŞOĞLU NAZ HAZAL YEREL YÖNETİMLERİN TARIMSAL POLİTİKALARININ EKONOMİK KALKINMAYA ETKİSİ VE DİJİTAL TEKNOLOJİ DESTEKLİ BiR MODEL ÖNERİSİ İzmir iktisat dergisi, 35(3), 647-660. TR DİZİN 2020
KELLEVEZİR IŞIL,ÖZDAĞOĞLU GÜZİN,DAMAR MUHAMMET,ÖZDAĞOĞLU AŞKIN Characteristics of Industrial Relations and Labor Literature in the Scope of Web of Science ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 21(3), 39-64. Ebsco,Proquest,index copernicus,asos 2019
ÇAKIR ÖZLEM,KELLEVEZİR IŞIL İşgücü Piyasası Bilgi Sistemi: Türkiye İçin Bir Model Önerisi Çalışma İlişkileri Dergisi, 9(2), 1-23. Econlit, KWSnet, EBSCOhost, ASOS Index 2018
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,ÖZDAĞOĞLU GÜZİN,KELLEVEZİR IŞIL Redesigning Processes in Municipalities: A Case Study onDeveloping Process Architecture and Mapping Processes Ege Akademik Bakış, 17(2), 229-242. EconLit, ASOS, Ebsco 2017
7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,KELLEVEZİR IŞIL,GÜMÜŞOĞLU NAZ HAZAL YEREL YÖNETİMLERİN TARIMSAL POLİTİKALARININ EKONOMİK KALKINMAYA ETKİSİ VE UYGULAMAYA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM ON INNOVATIVE INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES-II 2019
ÇAKIR ÖZLEM,KELLEVEZİR IŞIL Yükseköğretim Mezunlarının İşgücü Piyasası Talebine Uyumu: Dış Ticaret Programı Örneği VIth International EurasianEducational Research Congress 2019
KELLEVEZİR IŞIL,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ ENDÜSTRİ 4.0 ve MESLEKİ EĞİTİMİN MEVCUT UYUMU: MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖRNEĞİ 2. Uluslararası Mesleki Bilimler Kongresi - Antalya 2018
KELLEVEZİR IŞIL,TOKER HURİYE Türkiye’de Kadın İstihdamı, Eğitim Düzeyi ve Kalkınma İlişkisi Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı Sempozyumu 2017
KELLEVEZİR IŞIL,ULUĞTEKİN NERGİS MELİS,KARAASLAN BÜŞRA TÜRKİYE’DE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ UMYOS ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU 2017
KESTANE ÖZER,KELLEVEZİR IŞIL,ATEŞ ALİ MURAT MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİNTUTUMLARI UMYOS 2016 2016
KELLEVEZİR IŞIL,ÖZDEMİR YASAL MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN MAKRO PLANLAMASININ GELİŞTİRİLMESİNDE SÜREÇ YÖNETİMİ TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI II. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEK OKULLARI SEMPOZYUMU 2015
ÇAKIR ÖZLEM,KELLEVEZİR IŞIL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİ SİSTEMİ TÜRKİYE DE MEVCUT DURUM VE NORVEÇ ÖRNEĞİ II. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi 2014
KELLEVEZİR IŞIL,ÖZDAĞOĞLU GÜZİN,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA SEKTÖRÜN SESİ QFD YÖNTEMİ II. Ulusal Sinanpaşa MYO Kongresi 2014
KELLEVEZİR IŞIL,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE NİN İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI 1. İŞKUR ULUSLARARASI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARI KONGRESİ 2013
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
KELLEVEZİR IŞIL,ÖZDAĞOĞLU GÜZİN,ÖZDAĞOĞLU AŞKIN Hukuk Alanında İş Gücü Dinamikleri: Uzun Erimli Arz-Talep Analizi Yükseköğretim Dergisi, 9(2), 125-138. ESCI, TRDizin 2019
KELLEVEZİR IŞIL İŞGÜCÜ PİYASASI VE EĞİTİM PLANLAMASI İLİŞKİSİ: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÖRNEĞİ Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (38), 122-132. EBSCO 2017
7.6 Published Conference Proceedings National
ÇAKIR ÖZLEM,KELLEVEZİR IŞIL Uluslararası istihdam göstergeleri bağlamında Türkiye’de eğitim ve istihdam sorunlarının değerlendirilmesi (Sözlü Sunum) Ulusal İstihdam, Beceri ve Eğitim Sempozyumu 2019
ÇAKIR ÖZLEM,KELLEVEZİR IŞIL Yükseköğretim Mezunlarında İşsizlik: UNI-VERI Araştırma Sonuçları Işığından Bir Değerlendirme (Sözlü Sunum) Ulusal İstihdam, Beceri ve Eğitim Sempozyumu 2019

Projects

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SÜREÇ İYİLEŞTİRME ve YÖNETİM ORGANİZASYON PROJESİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

Administrative Duties

Kalite Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Akademik Personel El Kitabı Hazırlama Komisyonu Üyesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı El Kitabı Hazırlama Komisyonu Üyesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Öğrenci El Kitabı Hazırlama Komisyonu Üyesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 - 2018

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Staj Komisyonu Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Dış Ticaret Bölümü Staj Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2017

İş Süreçleri İyileştirme Çalışmaları Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2017

Program Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2016

Membership in Scientific and Professional Organizations

Türkiye Kalite Derneği -Kalder

2013 -

Courses

DIŞ TİCARETTE TEMEL KAVRAMLAR (2018-2019)

Weekly Hour : 4

DIŞ TİCARETTE PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI (2018-2019)

Weekly Hour : 4

ELEKTRONİK TİCARET (2018-2019)

Weekly Hour : 4

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (2018-2019)

Weekly Hour : 4

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ (2018-2019)

Weekly Hour : 1

MESLEKİ UYGULAMALAR I (2018-2019)

Weekly Hour : 4

MESLEKİ UYGULAMALAR III (2018-2019)

Weekly Hour : 4

Dış Ticarette Temel Kavramlar (2017-2018)

Weekly Hour : 3

DIŞ TİCARETTE TEMEL KAVRAMLAR (2017-2018)

Weekly Hour : 3

ELEKTRONİK TİCARET (2017-2018)

Weekly Hour : 4

ELEKTRONİK TİCARET (2017-2018)

Weekly Hour : 4

MESLEKİ UYGULAMALAR III (2017-2018)

Weekly Hour : 4

Dış Ticarette Pazarlama Araştırmaları (2017-2018)

Weekly Hour : 4

Dış Ticarette Pazarlama Araştırmaları (2017-2018)

Weekly Hour : 4

Kalite Güvencesi ve Standartları (2017-2018)

Weekly Hour : 2

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ (2017-2018)

Weekly Hour : 2

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ (2017-2018)

Weekly Hour : 2

MESLEKİ GELİŞİM ETKİNLİKLERİ (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR