Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğrt.Gör. Işıl Kellevezir

Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret Programı

Kısa Özgeçmiş

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve yine Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Lisans mezuniyetinden sonra akademik yaşama geçmesinden önce kalite ve yönetim konularında eğitim ve danışmanlık çalışmaları gerçekleştir ve özel sektörde görev almıştır. Yaşar Üniversitesi’nde 2012 yılında Öğretim Görevlisi olarak başladığı akademik görevine halen ve Dış Ticaret Program Sorumlusu olarak başladığı idari görevine Eylül 2016 itibarı ile Dış Ticaret Bölüm Başkanı olarak devam etmektedir. Aynı zamanda Meslek Yüksek Okulu Staj Koordinatörü görevini de yürütmektedir. Aynı zamanda Türkiye Kalite Derneğine aktif olarak desteğini sürdürmektedir.

  • Eposta isil.kellevezir@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8634  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (DR)/
Tez Adı: Türkiye'de sürdürülebilir bir insangücü planlaması sistemi için model önerisi (2016)
Tez Danışmanı: ÖZLEM ÇAKIR
2007 - 2016

Yüksek Lisans

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (YL) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (YL)/
Tez Adı: Akış yönetiminin ve katma değer analizinin süreç performansının arttırılması amacı ile kullanılması üzerine bir araştırma (2004)
Tez Danışmanı: YRD. DOÇ. DR. CENK ÖZLER
2001 - 2004

Lisans

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ/İSTATİSTİK BÖLÜMÜ/İSTATİSTİK ANABİLİM DALI/
1996 - 2000

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
2016

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
2013

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,ÖZDAĞOĞLU GÜZİN,KELLEVEZİR IŞIL Redesigning Processes in Municipalities: A Case Study onDeveloping Process Architecture and Mapping Processes Ege Akademik Bakış, 17(2), 229-242. EconLit, ASOS, Ebsco 2017
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
KELLEVEZİR IŞIL,TOKER HURİYE Türkiye’de Kadın İstihdamı, Eğitim Düzeyi ve Kalkınma İlişkisi Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı Sempozyumu 2017
KELLEVEZİR IŞIL,ULUĞTEKİN NERGİS MELİS,KARAASLAN BÜŞRA TÜRKİYE’DE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ UMYOS ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU 2017
KESTANE ÖZER,KELLEVEZİR IŞIL,ATEŞ ALİ MURAT MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİNTUTUMLARI UMYOS 2016 2016
KELLEVEZİR IŞIL,ÖZDEMİR YASAL MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN MAKRO PLANLAMASININ GELİŞTİRİLMESİNDE SÜREÇ YÖNETİMİ TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI II. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEK OKULLARI SEMPOZYUMU 2015
ÇAKIR ÖZLEM,KELLEVEZİR IŞIL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİ SİSTEMİ TÜRKİYE DE MEVCUT DURUM VE NORVEÇ ÖRNEĞİ II. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi 2014
KELLEVEZİR IŞIL,ÖZDAĞOĞLU GÜZİN,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA SEKTÖRÜN SESİ QFD YÖNTEMİ II. Ulusal Sinanpaşa MYO Kongresi 2014
KELLEVEZİR IŞIL,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE NİN İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI 1. İŞKUR ULUSLARARASI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARI KONGRESİ 2013
Prof Dr ŞEvkinaz Gümüşoğlu AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE NİN İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI 1. İŞKUR İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARI KONGRESİ 2013
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KELLEVEZİR IŞIL İŞGÜCÜ PİYASASI VE EĞİTİM PLANLAMASI İLİŞKİSİ: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÖRNEĞİ Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (38), 122-132. EBSCO 2017

8. Projeler

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SÜREÇ İYİLEŞTİRME ve YÖNETİM ORGANİZASYON PROJESİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

9. İdari Görevler

Kalite Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Akademik Personel El Kitabı Hazırlama Komisyonu Üyesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı El Kitabı Hazırlama Komisyonu Üyesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Öğrenci El Kitabı Hazırlama Komisyonu Üyesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 - 2018

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Staj Komisyonu Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Dış Ticaret Bölümü Staj Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2017

İş Süreçleri İyileştirme Çalışmaları Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2017

Program Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2016

Program Başkanı

2013 -

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Kalite Derneği -Kalder

2013 -

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Dış Ticarette Temel Kavramlar (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

DIŞ TİCARETTE TEMEL KAVRAMLAR (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ELEKTRONİK TİCARET (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

ELEKTRONİK TİCARET (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

MESLEKİ UYGULAMALAR III (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Dış Ticarette Pazarlama Araştırmaları (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Dış Ticarette Pazarlama Araştırmaları (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Kalite Güvencesi ve Standartları (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

MESLEKİ GELİŞİM ETKİNLİKLERİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

DIŞ TİCARETTE TEMEL KAVRAMLAR (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

İŞLETME MATEMATİĞİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

DIŞ TİCARETTE TEMEL KAVRAMLAR (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

İŞLETME MATEMATİĞİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

MESLEKİ GELİŞİM ETKİNLİKLERİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

MESLEKİ GELİŞİM ETKİNLİKLERİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

MESLEKİ UYGULAMALAR (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR VE SERBEST BÖLGELER (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

İŞLETME MATEMATİĞİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

MESLEKİ UYGULAMALAR (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Gümrük İşlemleri (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR