Yaşar University | Curriculum Vitae

Assoc.Prof. (PhD) Mahmut Çağrı İnceoğlu

Faculty of Communication / Dept. of Radio, Television and Cinema

Short CV

Çağrı İnceoğlu graduated from Anadolu University, Department of Cinema and Television in 1998. He has masters degrees on Social and Political Thought from The University of Warwick (2005) and Arts Management from Yeditepe University (2001). He has completed his doctoral research on Modernisation and Turkish Cinema at Marmara University (2008). He worked in Yeditepe and Kocaeli Universities as a research assistant / specialist between 2000-2005 and taught history of film with video-TV production. He joined Yaşar University Faculty of Communication in 2007. He has been on duty as Chair of the Department of Cinema and Television (2008-2009) and Vice Dean of the Faculty of Communication (2010 -2016). His main research interest is film studies and he has been teaching media, communication, and film studies to undergraduate and postgraduate students.

  • Email  
  • Phone 0232-570 8429  

Education

Phd

İLETİŞİM BİLİMLERİ (DR) / MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İLETİŞİM BİLİMLERİ (DR)/
Thesis Name: Modernleşme ve Türk sineması: Tarihsel ve toplumbilimsel bir inceleme (2008)
Thesis Advisor: ŞÜKRAN ESEN
2001 - 2008

Master

/ The University of Warwick
SOSYOLOJİ BÖL./ SOSYAL ve SİYASAL DÜŞÜNCE Prog.
SOSYOLOJİ BÖL./ SOSYAL ve SİYASAL DÜŞÜNCE Prog.
2004 - 2006

Master

SANAT YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) / YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SANAT YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/
Thesis Name: Bir kültür kurumu olarak sinematekler (2001)
Thesis Advisor: Meryem Arıcan Altunlu
1999 - 2001

Bachelor

SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ/SİNEMA VE TELEVİZYON PR./
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
1993 - 1999

Academic Titles

Assoc.Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2017 - 2018

Asst.Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2008 - 2017

Lecturer (PhD.)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2008 - 2008

Lecturer

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2007 - 2008

Research Assistant

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2001 - 2004

Specialist

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2000 - 2001

Thesis Superviser

Master Thesis
ARİF CAN ARTVİNLİ İnteraktif sinema kavramı ve seyircinin değişen konumu Yaşar Üniversitesi 2022
YASİN GÜVEN ZARARSIZ THE CHANGES IN THE LANGUAGE OF CINEMA WITHIN THE CONTEXT OF NETFLIX Yaşar Üniversitesi 2022
ABUBAKAR MUHAMMAD YAHAYA Freedom or suppression: Representation of women in Nigerian cinema Yaşar Üniversitesi 2014
PhD Thesis

Publications

7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI,YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Gelenekselden Dijitale İzmir’deYerel Televizyon Yayıncılığı From Traditional to Digital International Media Research Symposium (IMS2020) 2020
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Tiyatroculardan Sinemacılara Kanun Namına (1952): Görsel Üslup ve Dönemlendirme Sorunu Üzerine 2nd. Communication in the Digital Age Symposium 2020
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI The Role of Set Design in Dystopian Hollywood Sci Fi : Elysium 5T Conference: Design and Resistance 2014
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Hope and Hopelessness Turkey s New Cinema Hope: Probing the Boundaries, 6th Global Conference (Konferans Kitabı: Phoenix Rising From Contemporary Society) 2014
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI İlk Balkan Sinemacıları Manaki Kardeşler 50. Antalya Altın Portakal Film Festivali oturumu: ”Balkanların Işık Ressamları Manaki Kardeşler” 2013
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Resistance and Freedom in Filmmaking Practices and Narrative Turkey s New Cinema Ege University 14th International Cultural Studies Symposium 2013
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI, YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Between the Advent and the Decline of Local Broadcasting in Turkey: The Undocumented History of İzmir Televisions Annual Conference of the Oral History Society, 2021 - Oral History and the Media 2021
7.4 Books & Book Chapters International
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI,YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Diijital İletişim: Kuram ve Araştırmalar Chapter:Yarına Ne Kalacak? Dijital Dönüşüm, Yerel Televizyonlar ve Program Arşivleri Sorunu: İzmir Örneği Page (279-302) Chapter Nobel Akademik Yayıncılık 2020
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI, YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Yerel Televizyon Yayıncılığında Haber Erozyonu: İzmir Örneği Erciyes İletişim Dergisi, 9(), 229-248. TR DİZİN 2022
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Politik Bir Silah Birinci Dünya Savaşı nda İngiltere Fransa Almanya ve ABD de Propaganda Filmciliği Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, (10), 70-84. OPEN J-Gate, ASOS 2015
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Devingen Mizansen den Huzursuz Kameraya Yeşilçam da Zum Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (23), 9-25. TR DİZİN 2015
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Türkiye de Akademik Sinema Yazının On Yılı 2002 2011 Bibliyometrik Bir Analiz Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 8(3), 182-200. TR DİZİN 2014
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Türkiye de Sinemayı Konu Alan Doktora Tezleri Üzerine Bibliyometrik Bir Çözümleme Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, (21), 31-50. ULAKBİM SBVT, EBSCO Communication & Mass Media Complete 2014
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Sovyet Propaganda Animasyonlarında Batı ve Batılı İmgesi Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, (19), 23-40. ULAKBİM SBVT, EBSCO Communication & Mass Media Complete 2013
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Bir Dağ Masalı nda Muhafazakar Modernleşme Marmara İletişim, (17), 93-111. TR DİZİN 2010
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Arendt s Critique of Nation State in The Origins of Totalitarianism E-Journal of Yasar University, 3(10), 1331-1344. TR DİZİN 2008
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Görsel İşitsel Arşivcilik Kültür Mirası ve Film Arşivleri E-Journal of Yasar University, 3(11), 1463-1485. TR DİZİN 2008
7.7 Other Publications
Others
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Proje Kültürü Chapter:Proje Döngüsü Yönetimi Chapter Yaşar Üniversitesi 2012
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Türk ve Dünya Sineması Üzerine Sentezler Chapter:Modernleşme ve Türk Sineması:1914-1952 Chapter Parşömen 2011
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Chapter:Sinemateği Yeniden Düşünmek Chapter Bağlam Yayınları 2004
Non-academic Experience
VTR Araştırma, Yapım, Yönetim Kamera Asistanı 1999 2000

Projects

Görsel-işitsel Mirasın Korunması ve Sunumu

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

İzmir’de Yerel Televizyon Yayıncılığı

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

5th CONTACT International Student Film Festival

Diğer (Ulusal)

Home - New Home

Diğer (Uluslararası)

Science Unites All (SCI-ALL)Marie Skłodowska-Curie European Researchers’ Night

Avrupa Birliği

IPUP Intensive Programme for Underwater Photography

Avrupa Birliği

Administrative Duties

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2021 -

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2021 -

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2021 -

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2017

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2017

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2009

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2017

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2010

Membership in Scientific and Professional Organizations

Europeana Network Association

2019 -

IASA - International Association of Sound and Audiovisual Archives

2022 -

Awards

LLP Erasmus Yoğun Programları En İyi Uygulama Örneği(The Best Practice)

Ulusal Ajans / TÜRKİYE
2010

Courses

INTRODUCTION TO CINEMA (2020-2021)

Weekly Hour : 3

PRODUCTION PROJECT -1 (2020-2021)

Weekly Hour : 10

DOCUMENTARY CINEMA (2020-2021)

Weekly Hour : 4

Tez (2020-2021)

Weekly Hour : 4

DOCUMENTARY CINEMA (2019-2020)

Weekly Hour : 4

INTRODUCTION TO CINEMA (2019-2020)

Weekly Hour : 3

PRODUCTION PROJECT -1 (2019-2020)

Weekly Hour : 10

PRODUCTION PROJECT -2 (2019-2020)

Weekly Hour : 10

Tez (2019-2020)

Weekly Hour : 4

HISTORY OF CINEMA (2019-2020)

Weekly Hour : 3

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR