Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Doç.Dr. Mahmut Çağrı İnceoğlu

İletişim Fakültesi / Radyo,Televizyon ve Sinema Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Çağrı İnceoğlu 1998 yılında Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. Yeditepe Üniversitesi’nde Sanat Yönetimi (2001) ve Warwick Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Sosyal ve Siyasal Düşünce (2005) alanlarında yüksek lisans yaptı. Doktora çalışmasını Marmara Üniversitesi’nde (2008) tamamladı. 2000 – 2005 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nde uzman ve araştırma görevlisi olarak çalıştı; sinema tarihi ve video yapımı üzerine eğitim verdi. 2007 yılında Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne katıldı. 2008 - 2009 akademik yılında Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanlığı, 2010-2016 yıllarında İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Sinema, medya ve görsel-işitsel mirasın korunması alanlarında araştırmalar yapmakta; sinema ve belgesel konularında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermektedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8429  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İLETİŞİM BİLİMLERİ (DR) / MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İLETİŞİM BİLİMLERİ (DR)/
Tez Adı: Modernleşme ve Türk sineması: Tarihsel ve toplumbilimsel bir inceleme (2008)
Tez Danışmanı: ŞÜKRAN ESEN
2001 - 2008

Yüksek Lisans

/ The University of Warwick
SOSYOLOJİ BÖL./ SOSYAL ve SİYASAL DÜŞÜNCE Prog.
SOSYOLOJİ BÖL./ SOSYAL ve SİYASAL DÜŞÜNCE Prog.
2004 - 2006

Yüksek Lisans

SANAT YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) / YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SANAT YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Bir kültür kurumu olarak sinematekler (2001)
Tez Danışmanı: Meryem Arıcan Altunlu
1999 - 2001

Lisans

SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ/SİNEMA VE TELEVİZYON PR./
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
1993 - 1999

Akademik Unvanlar

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2017 - 2018

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2008 - 2017

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2008 - 2008

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2007 - 2008

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2001 - 2004

UZMAN

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2000 - 2001

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
ARİF CAN ARTVİNLİ İnteraktif sinema kavramı ve seyircinin değişen konumu Yaşar Üniversitesi 2022
YASİN GÜVEN ZARARSIZ THE CHANGES IN THE LANGUAGE OF CINEMA WITHIN THE CONTEXT OF NETFLIX Yaşar Üniversitesi 2022
ABUBAKAR MUHAMMAD YAHAYA Freedom or suppression: Representation of women in Nigerian cinema Yaşar Üniversitesi 2014
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI,YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Gelenekselden Dijitale İzmir’deYerel Televizyon Yayıncılığı From Traditional to Digital International Media Research Symposium (IMS2020) 2020
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Tiyatroculardan Sinemacılara Kanun Namına (1952): Görsel Üslup ve Dönemlendirme Sorunu Üzerine 2nd. Communication in the Digital Age Symposium 2020
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI The Role of Set Design in Dystopian Hollywood Sci Fi : Elysium 5T Conference: Design and Resistance 2014
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Hope and Hopelessness Turkey s New Cinema Hope: Probing the Boundaries, 6th Global Conference (Konferans Kitabı: Phoenix Rising From Contemporary Society) 2014
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI İlk Balkan Sinemacıları Manaki Kardeşler 50. Antalya Altın Portakal Film Festivali oturumu: ”Balkanların Işık Ressamları Manaki Kardeşler” 2013
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Resistance and Freedom in Filmmaking Practices and Narrative Turkey s New Cinema Ege University 14th International Cultural Studies Symposium 2013
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI, YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Between the Advent and the Decline of Local Broadcasting in Turkey: The Undocumented History of İzmir Televisions Annual Conference of the Oral History Society, 2021 - Oral History and the Media 2021
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI,YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Diijital İletişim: Kuram ve Araştırmalar Kitap Bölümü:Yarına Ne Kalacak? Dijital Dönüşüm, Yerel Televizyonlar ve Program Arşivleri Sorunu: İzmir Örneği Sayfa (279-302) Kitap Bölümü Nobel Akademik Yayıncılık 2020
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI, YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Yerel Televizyon Yayıncılığında Haber Erozyonu: İzmir Örneği Erciyes İletişim Dergisi, 9(), 229-248. TR DİZİN 2022
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Politik Bir Silah Birinci Dünya Savaşı nda İngiltere Fransa Almanya ve ABD de Propaganda Filmciliği Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, (10), 70-84. OPEN J-Gate, ASOS 2015
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Devingen Mizansen den Huzursuz Kameraya Yeşilçam da Zum Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (23), 9-25. TR DİZİN 2015
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Türkiye de Akademik Sinema Yazının On Yılı 2002 2011 Bibliyometrik Bir Analiz Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 8(3), 182-200. TR DİZİN 2014
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Türkiye de Sinemayı Konu Alan Doktora Tezleri Üzerine Bibliyometrik Bir Çözümleme Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, (21), 31-50. ULAKBİM SBVT, EBSCO Communication & Mass Media Complete 2014
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Sovyet Propaganda Animasyonlarında Batı ve Batılı İmgesi Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, (19), 23-40. ULAKBİM SBVT, EBSCO Communication & Mass Media Complete 2013
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Bir Dağ Masalı nda Muhafazakar Modernleşme Marmara İletişim, (17), 93-111. TR DİZİN 2010
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Arendt s Critique of Nation State in The Origins of Totalitarianism E-Journal of Yasar University, 3(10), 1331-1344. TR DİZİN 2008
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Görsel İşitsel Arşivcilik Kültür Mirası ve Film Arşivleri E-Journal of Yasar University, 3(11), 1463-1485. TR DİZİN 2008
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Proje Kültürü Kitap Bölümü:Proje Döngüsü Yönetimi Kitap Bölümü Yaşar Üniversitesi 2012
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Türk ve Dünya Sineması Üzerine Sentezler Kitap Bölümü:Modernleşme ve Türk Sineması:1914-1952 Kitap Bölümü Parşömen 2011
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Kitap Bölümü:Sinemateği Yeniden Düşünmek Kitap Bölümü Bağlam Yayınları 2004
Üniversite Dışı Deneyim
VTR Araştırma, Yapım, Yönetim Kamera Asistanı 1999 2000

Projeler

Görsel-işitsel Mirasın Korunması ve Sunumu

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

İzmir’de Yerel Televizyon Yayıncılığı

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

5th CONTACT International Student Film Festival

Diğer (Ulusal)

Home - New Home

Diğer (Uluslararası)

Science Unites All (SCI-ALL)Marie Skłodowska-Curie European Researchers’ Night

Avrupa Birliği

IPUP Intensive Programme for Underwater Photography

Avrupa Birliği

İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2021 -

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2021 -

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2021 -

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2017

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2017

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2009

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2017

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2010

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Europeana Network Association

2019 -

IASA - International Association of Sound and Audiovisual Archives

2022 -

Ödüller

LLP Erasmus Yoğun Programları En İyi Uygulama Örneği(The Best Practice)

Ulusal Ajans / TÜRKİYE
2010

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

History of Cinema (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Documentary Cinema (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

Documentary Practices (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

Introduction to Cinema (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Production Project - I (2022-2023)

Haftalık Saati : 10

Production Project - II (2022-2023)

Haftalık Saati : 10

Cinema and Visual Narratives (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Special Studies in Radio, Television and Cinema (2022-2023)

Haftalık Saati : 2

Tez (2022-2023)

Haftalık Saati : 1

History of Cinema (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Documentary Cinema (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Documentary Practices (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Introduction to Cinema (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Production Project - I (2021-2022)

Haftalık Saati : 10

Production Project - II (2021-2022)

Haftalık Saati : 10

Tez (2021-2022)

Haftalık Saati : 1

INTRODUCTION TO CINEMA (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

PRODUCTION PROJECT -1 (2020-2021)

Haftalık Saati : 10

DOCUMENTARY CINEMA (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

Tez (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR