Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Başar Çağlar

Mühendislik Fakültesi / Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Başar Çağlar reaksiyon mühendisliği, katalizör, yüzey kimyası ve spektroskopi alanlarında çalışmalar yapmış deneyimli bir araştırmacıdır. Farklı ulusal ve uluslararası projelerde görev almıştır. Bu projeler; TOFAŞ ile ODTÜ sanayi-üniversite ortak projesi olan Euro 5 katalitik konvertör ve parçacık filtresi geliştirilmesi projesi, teknogirişim sermayesi programı kapsamında taşınabilir oksijen konsantratörü geliştirilmesi projesi, patojenik bakterilerin tesbitinde kullanılacak taşınabilir florasan-raman spektroskopisi geliştirilmesi üzerine Marie Curie projesi, diabete bağlı ayak ülseri ve periferik damar hastalıklarının teşhisinde kullanılacak medical hiperspektral görüntüleme sistemi üzerine TUBİTAK Sanayi Ar-Ge Projesi ve TUBİTAK 2232 yurda dönüş programı kapsamında biyokütle gazlaştırılması ve gazlaştırma sonrası kirleticilerin giderilmesi üzerine projeleridir. Araştırmacının ayrıca azot oksitlerin ve kurumun giderilmesi, biyokütle kaynaklı moleküllerinin metal yüzeeyinde parçalanması ve rafineri sülfür giderme prosesleri üzerine yayınları bulunmaktadır. Araştırmacının yakın zamandaki çalışma konuları biyokütle kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması, biyorafineri, kimyasal çevrimli yakma teknolojisi, birlikte yakma teknolojisi, fotokataliz, güneş yoluyla ısıl güç elde etme mühendisliği ve hidrojen depolama malzemeleridir.

  • Eposta basar.caglar@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8265  

Öğrenim Bilgisi

Post Doktora

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/
2015 - 2017

Doktora

/ Technische Universiteit Eindhoven
Chemical Engineering and Chemistry
Tez Adı: Bond Activation Process of Biomass-derived Molecules (2014)
Tez Danışmanı: J W Hans Niemantsverdriet
2009 - 2014

Yüksek Lisans

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/
Tez Adı: NOX STORAGE AND REDUCTION OVER CE-ZR MIXED OXIDE SUPPORTED CATALYSTS (2009)
Tez Danışmanı: DENİZ ÜNER
2006 - 2009

Lisans

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)/
2001 - 2006

Akademik Ünvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2016 -

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
KORAY YILDIRIM Effect of aging electrolyte and organic coating type on the corrosion mechanism of tinplate İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2019
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
Tabari Taymaz,Ebadi Mehdi,Singh Dheerendra,ÇAĞLAR BAŞAR,Yağcı Barış Efficient synthesis of perovskite-type oxide photocathode by nonhydrolytic sol-gel method with an enhanced photoelectrochemical activity Journal of Alloys and Compounds, 750(), 248-257. (SCI) 2018
Tabari Taymaz,Singh Dheerendra,ÇALIŞAN ATALAY,Ebadi Mehdi,Tavakkoli Haman,ÇAĞLAR BAŞAR Microwave assisted synthesis of La 1−x Ca x MnO 3 (x = 0, 0.2 and0.4): Structural and capacitance properties Ceramics International, 43(17), 15970-15977. (SCI) 2017
ÇAĞLAR BAŞAR,Niemantsverdriet Hans J W,Westsrate KeesJan C J Effect of Aldehyde and Carboxyl Functionalities on the Surface Chemistry of Biomass-Derived Molecules LANGMUIR, 33(43), 11919-11929. (SCI) 2017
ÇAĞLAR BAŞAR,ÖZBEK MURAT OLUŞ,Niemantsverdriet JW Hans,Weststrate CJ KeesJan The effect of C OH functionality on the surface chemistry of biomass derived molecules ethanol chemistry on Rh 100 Phys. Chem. Chem. Phys., 18(43), 30117-30127. (SCI) 2016
ÇAĞLAR BAŞAR,Niemantsverdriet J W Hans,Weststrate C J KeesJan Modeling the surface chemistry of biomass model compounds on oxygen covered Rh 100 Phys. Chem. Chem. Phys., 18(34), 23888-23903. (SCI) 2016
ÇAĞLAR BAŞAR,ÖZBEK MURAT OLUŞ,Niemantsverdriet J W Hans,Weststrate C J KeesJan Modeling the Surface Chemistry of Sugars: Glycolaldehyde on Rhodium (100) The Journal of Physical Chemistry C, 119(40), 22915-22923. (SCI) 2015
ÇAĞLAR BAŞAR,ÜNER DENİZ NO oxidation and NOx storage over Ce Zr mixed oxide supported catalysts Catalysis Communications, 12(6), 450-453. (SCI) 2011
ÇAĞLAR BAŞAR,ÜNER DENİZ Preparation and Morphological Characterization of aCatalytic Soot Oxidation SiC Foam Filter Turkish Journal of Chemistry, 31(5), 487-492. (SCI-Expanded) 2007
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÇAĞLAR BAŞAR,KIZILKAYA ALİ CAN,Niemantsverdriet Hans J W,Westsrate KeesJan C J Application of work function measurements in the study of surface catalyzed reactions on Rh(1 0 0) Catalysis, Structure Reactivity, 4(1), 1-11. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2018
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÇAĞLAR BAŞAR,KIZILKAYA ALİ CAN,Niemantsverdriet Hans J W,Westsrate KeesJan C J Application of Work Function Measurements in the Study of Surface Catalyzed Reactions on Rh(100) 7th EuCheMS Chemistry Conference 2018
ÇAĞLAR BAŞAR,Niemantsverdriet Hans J W,Westsrate KeesJan C J Exploring Catalytic Reaction Mechanism by Reflection Absorption Infrared Spectroscopy BITs 8th Annual Global Congress of Catalysis 2017
ÇAĞLAR BAŞAR,Weststrate CJ Kees Jan,Niemantsverdriet JW Hans Modeling the surface chemistry of sugars Glycolaldehyde Chemistry on Rh 100 European Conference on Surface Science (ECOSS 30) 2015
ÇAĞLAR BAŞAR,Weststrate CJ KeesJan,Niemantsverdriet JW Hans The effect of Oad on poly alcohol chemistry on Rh 100 Netherlands Catalysis and Chemistry Conference 2013
ÇAĞLAR BAŞAR,Niemantsverdriet JW Hans Decomposition Pathways of Ethylene Glycol and Ethanol on Rh 100 European Congress on Catalysis (EUROPACAT X) 2012
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
KANCA ARZU,ÇAĞLAR BAŞAR Advances in Refining Catalysis ( - ) CRC Press 2017
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÇAĞLAR BAŞAR Oxygenates Chemistry on Metal Surfaces for Modelling Catalytic Biomass Conversion (Sözlü Sunum) 7. Ulusal Kataliz Kongresi 2018
ATEŞ TAYLAN ÖZGÜR,DUTLAR DİCLE,ÇAĞLAR BAŞAR,BİLİR LEVENT,ÖZCAN HÜSEYİN GÜNHAN ANALYSIS OF A 1 MW COAL BIOMASS CO-FIRED THERMAL POWER PLANTWITH CO2 CAPTURE UNIT (Sözlü Sunum) ULIBTK’17 (21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi) 2017
ÇAĞLAR BAŞAR,Tabari Taymaz,ÜNER DENİZ Catalytic Tar Removal on Ni loaded Perovskites () National Catalysis Conference 6 2016

8. Projeler

Elektrokimyasal Reformlama Yöntemi ile Hidrojen ve Değerli Kimyasalların Elde Edilmesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Biyokütle Gazlaştırılması ve Gazlaştırma Sonucu Oluşan Katran ve Amonyağın Katalizör Yardımıyla Giderilmesi

TÜBİTAK PROJESİ

Developing a portable custom-designed flourescence/SERS system for the detection of pathogenic bacteria deposited on the nanostructured sensor surface

Avrupa Birliği

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Measurement Technique and Instrumentation (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

Bioenergy Systems (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

Introduction to Clean Energy Technologies (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Energy Systems Analysis (2018-2019)

Haftalık Saati : 5

Energy Systems Design (2018-2019)

Haftalık Saati : 5

Independent Study (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

Hydrogen Energy and Fuel Cell Systems (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

Hydrogen Energy and Fuel Cell Systems (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Measurement Technique (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Introduction to Clean Energy Technologies (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Energy Systems Analysis Project (2017-2018)

Haftalık Saati : 5

Introduction to Energy System Engineering (2017-2018)

Haftalık Saati : 5

Renewable Energy Systems II (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

Hydrogen Energy and Fuel Cell Systems (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Measurement Technique (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Energy Systems Analysis Project (2016-2017)

Haftalık Saati : 5

Renewable Energy Systems II (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Energy Systems Design Project (2016-2017)

Haftalık Saati : 5

Chemistry (2016-2017)

Haftalık Saati : 6

Introduction to Energy System Engineering (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR