Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Özge Akkoç

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Psikoloji Bölümü

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8877  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR)/
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2023 - -

Yüksek Lisans

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Üniversiteden iş yaşamına geçişte kariyere ilişkin kararsızlık ile başa çıkma stratejileri, karar verme güçlükleri ve öznel iyi-oluş arasındaki ilişkilerin incelenmesi (2023)
Tez Danışmanı: Aslı Uz Baş
2021 - 2023

Yüksek Lisans

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/
Tez Adı: The relationship between work-to-family conflict and parenting behaviors: The moderating role of social support (2020)
Tez Danışmanı: Evrim Güleryüz
2017 - 2020

Lisans

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/PSİKOLOJİ PR. (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)/
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2013 - 2017

Önlisans

ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ / ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK GELİŞİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)/
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
2017 - 2019

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ /
2017 -

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KABASAKAL HATİCE ZEKAVET, AKKOÇ ÖZGE Strategies of University Students to Cope with COVID-19 and the Role of Psychological Flexibility Education Quarterly Reviews, 4(4), 321-328. Journals Indexed in Eric 2021
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
AKKOÇ ÖZGE, KILINÇ Başak, ULUTÜRK NURİFE BÜŞRA, SİYEZ DİĞDEM MÜGE, METE OTLU BAHAR Sınıf Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Eğitim Tutumları ve Sosyal Adalet Algıları ile Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumları arasındaki İlişkinin İncelenmesi ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 2023
AKKOÇ ÖZGE, GÜLERYÜZ EVRİM The Relationship Between Work-to-Family Conflict and Parenting Behaviors: The Moderating Role of Social Support 17th European Congress of Psychology 2022
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
AKKOÇ ÖZGE, Kılınç Başak, SİYEZ DİĞDEM MÜGE, METE OTLU BAHAR Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentilerinin Kariyer Arzusu ve Kariyer Denetim Odağı açısından İncelenmesi Abant Izzet Baysal Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 23(3), 1053-1070. TR DİZİN 2023

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR