Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğrt.Gör. İrem Enser

Meslek Yüksekokulu / Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Kısa Özgeçmiş

Ege Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği Bölümünde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, İngilizce İşletme-Stratejik Yönetim Bölümünde Yüksek Lisans ve Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümünde Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Turizm işletmelerinde ve uluslararası firmalarda iş deneyimine sahiptir. Yaşar Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Görevlisi olarak tam zamanlı görev yapmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8654  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR)/
Tez Adı: Otel işletmelerinde kurumsal sosyal sorumluluk iletişim stratejileri (2022)
Tez Danışmanı: Ebru Günlü
2016 - 2022

Yüksek Lisans

İŞLETME (YL) (TEZSİZ) / GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZSİZ)/
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2013 - 2013

Yüksek Lisans

İŞLETME (YL) (TEZLİ) / İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2011 - 2017

Lisans

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
ÇEŞME TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU/KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ/KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ PR./
ÇEŞME TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
2005 - 2010

Akademik Unvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU / OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
2022 -

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
IŞIK CEM, GÜNLÜ EBRU, KAYGALAK ÇELEBİ SONAY, ÇALKIN ÖZGÜR, ENSER İREM, ÇELİK AHMET Tourism and Entrepreneurship: A Literature Review. Journal of Ekonomi, (), 0-0. ASOS 2022
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ENSER İREM Geride Kalan Sendromu Üzerine Bir Alan Yazın Taraması 1. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Araştırmalar Kongresi 2018
ENSER İREM Turizm İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: Hilton Worldwide Örneği 3. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Araştırmalar Kongresi 2020
ENSER İREM, DEMİRAĞ ILGAZ FERAY A Case Study on Twitter User’s Perception for a F&B Company’s CSR Initiative After The Disaster MTCON Advances in Managing Tourism Across Continents 2021
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ENSER İREM, DEMİRAĞ ILGAZ FERAY İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejileri: Karşılaştırmalı Vaka Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (), 0-0. TR DİZİN 2022
IŞIK CEM, GÜNLÜ EBRU, KAYGALAK ÇELEBİ SONAY, ÇALKIN ÖZGÜR, ENSER İREM, ÇELİK AHMET Turizm ve Girişimcilik Alanında Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Güncel turizm araştırmaları dergisi (Online), (), 0-0. TR DİZİN 2022
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÇELİK AHMET, GOLCHESHMEH SÜHEYLA, ENSER İREM, KOÇAK BİLGİN YASEMİN Öğrencilerin Yalnızlığında Akıllı Telefon Kullanımının ve Serbest Zaman Faaliyetlerinin Rolü (Sözlü Sunum) 4. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 2017
KOÇAK BİLGİN YASEMİN, ENSER İREM Türkiye’ye Gelen Yabancı Turistlerin Taciz Algısı Üzerine Bir İnceleme (Sözlü Sunum) 18. Ulusal Turizm Kongresi 2017
ENSER İREM, KOÇAK BİLGİN YASEMİN İzmir İlindeki Özel Hastanelerin Medikal Turizmde Mevcut Durumunun İncelenmesi (Sözlü Sunum) 19. Ulusal Turizm Kongresi 2018

İdari Görevler

Program Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Staj Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Öğrenci Danışmanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Merkezi Akademik Planlama Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Turizm Coğrafyası (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

Marina ve Yat İşletmeciliği (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

Deniz Turizmi (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

Turizm Ekonomisi (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

Toplantı ve Kongre Turizmi (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Etkinlik Yönetimi ve Ticari Fuarlar (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Marinalarda Kalite Yönetimi (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Marina Yönetimi ve Sürdürülebilirlik (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR