Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Gökay Özerim

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Uluslararası İlişkiler Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Yard. Doç. Dr. Gökay ÖZERİM, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde, yüksek lisans derecesini Avrupa Birliği alanında, doktora derecesini ise Avrupa Çalışmaları alanında tamamlamıştır. Uluslararası göç, göç karşıtı politikalar, Avrupa bütünleşme süreci ve güvenlik alanlarında çalışmaktadır. 2010 yılında İngiltere Chevenning bursunu kazanarak Oxford Üniversitesi Göç, Politikalar ve Toplum Merkezi'nde ziyaretçi araştırmacı olarak, 2014 yılında ise California Üniversitesi, Berkeley'de ziyaretçi akademisyen olarak bulunmuştur. 2016 yılı itibariyle AB'de Göç ve Güvenlik İlişkisi adlı dersi, AB Jean Monnet Modülü olarak seçilmiştir. Yard. Doç. Dr. Gökay ÖZERİM Yaşar Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin müdürlüğünü yürütmektedir.

  • Eposta gokay.ozerim@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 7452  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

AVRUPA BİRLİĞİ (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/AVRUPA BİRLİĞİ (DR)/
Tez Adı: Avrupa'da radikal sağ partiler ve göç karşıtlığı: Güvenlik temaları ekseninde göç karşıtı söylemin inşası (2012)
Tez Danışmanı: NAZİF MANDACI
2008 - 2012

Yüksek Lisans

AVRUPA BİRLİĞİ (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/AVRUPA BİRLİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Avrupa'da uluslararası emekli göçü ve yeni bir varış ülkesi olarak Türkiye: Muğla-Dalyan örneği (2008)
Tez Danışmanı: BERNA KIRKULAK ULUDAĞ
2006 - 2008

Lisans

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İNGİLİZCE)/
2000 - 2004

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2014 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2012 - 2014

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
BARIŞ CAN SEVER The role of non-state actors in Turkey for the local integration of refugees: The case of syrians in Mersin Yaşar Üniversitesi 2017
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ÖZERİM MEHMET GÖKAY Can the Youth Bulge Pose a Challenge for Turkey? A Comparative Analysis Based on MENA Region-Driven Factors YOUNG, (), 2147483647-0. (SSCI) 2018
ÖZERİM MEHMET GÖKAY Stretching, Opening or Sealing the Borders: Turkish Foreign Policy Conceptions and their Impact on Migration, Asylum and Visa Policies Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 20(2), 165-182. (SSCI) 2018
ÖZERİM MEHMET GÖKAY The Politics of Social Ties Immigrants in an Ethnic Homeland Europe-Asia Studies, 67(10), 1723-1724. (SSCI) 2015
MANDACI NAZİF,ÖZERİM MEHMET GÖKAY Uluslararası Göçlerin Bir Güvenlik Konusuna Dönüşümü Avrupa da Radikal Sağ Partiler ve Göçün Güvenlikleştirilmesi Uluslararası İlişkiler Dergisi, 10(39), 105-131. (SSCI) 2013
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZERİM MEHMET GÖKAY Security Belongings in South East Europe Divergences and Convergences Journal on European Perspectives of the Western Balkans, 5(9), 63-82. IBSS 2013
ÖZERİM MEHMET GÖKAY European Radical Right Parties as Actors in Securitization of Migration World Academy of Science, Engineering and Technology, 7(8), 923-927. International Science Index 2013
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÖZERİM MEHMET GÖKAY Division of Responsibility in the Management of Migration Crises by International Community The Case of Syrian Refugees EISA 10th Pan European Conference on International Relations 2016
ÖZERİM MEHMET GÖKAY Uluslararası Göçler de Geçiş Şehirleri Avrupa ya Bir Geçiş Şehri Olarak İzmir Türkiye'de Göç Konferansı 2016
ÖZERİM MEHMET GÖKAY Asylum and Migration Policies of Turkey EU Turkey Deal University of Oxford : Making Sense of EU-Turkey Deal 2016
ÖZERİM MEHMET GÖKAY Political Economy of Anti immigration and Syrian Refugees in Turkey Turkish Migration Conference: Economics, Identities and Geographies 2015
ÖZERİM MEHMET GÖKAY Migration as a Tool of Turkish Foreign Policy Strategies From Model Country to Strategic Depth University of California, Berkeley - Seminar Series 2014
ÖZERİM MEHMET GÖKAY Traces of Security in Anti immigration Policies Examples from European Radical Right Parties University of California, Berkeley - Seminar Series 2014
TÜRKER ÖZMEN DUYGU,ÖZERİM MEHMET GÖKAY,YILDIZ AYSELİN GÖZDE Social Enterprises in a Developing Country Context Analysis of Social Entrepreneurship Models in Turkey International Conference on Entrepreneurship IEC 2014 2014
ÖZERİM MEHMET GÖKAY Diverging Security Belongings in Eastern Europe Is a Security Community Possible Re-inventing Eastern Europe 2014
ÖZERİM MEHMET GÖKAY European Radical Right Parties as Actors in Securitization of Migration ICPSIR - International Conference on Political Science and International Relations 2013
ÖZERİM MEHMET GÖKAY Lifelong Learning Strategies and Higher Education Institutions EURASHE 22nd Annual Conference: Lifelong Learning - Professionally Oriented Higher Education and the Welfare Society 2012
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ÖZERİM MEHMET GÖKAY,ÖNER SELCEN Hope and Nostalgia at the Intersection between Culture and Welfare ( - ) Springer 2019
ÖZERİM MEHMET GÖKAY Opportunities and Threats in European Integration and Turkey-EU-Relations after Brexit ( - ) Peter Lang Publishing 2018
ÖZERİM MEHMET GÖKAY,ÇETİN ELİF Il confine mediterraneo. L’Europa di fronte agli sbarchi dei migranti ( - ) Carocci 2018
ÖZERİM MEHMET GÖKAY Dictionary of Corporate Social Responsibility ( - ) Springer 2016
ÖZERİM MEHMET GÖKAY Project Design ( - ) Yaşar Üniversitesi 2016
TÜRKER ÖZMEN DUYGU,ÖZERİM MEHMET GÖKAY,YILDIZ AYSELİN GÖZDE Emprendeduria Social Alternativa Sostenible Para Una Nueva Economia ( 215 - 228 ) Libreria Bosh 2014
YILDIZ AYSELİN GÖZDE,ÖZERİM MEHMET GÖKAY Contemporary Issues in Corporate Social Responsibility ( 43 - 56 ) Lexington Books 2013
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZERİM MEHMET GÖKAY Avrupa da Göç Politikalarının Ulusüstüleşmesi ve Bir Güvenlik Konusuna Dönüşümü Avrupa Göç Tarihinde Yeni Bir Dönem mi Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 5(1), 11-48. ULAKBİM 2014
ÖZERİM MEHMET GÖKAY Emekli Göçleri Rotasında Türkiye Avrupalı Emekli Göçmenlerin Türkiye yi Seçme Nedenleri ve Türkiye Algıları Journal of Yasar, 28(7), 4766-4787. ULAKBİM 2012
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÖZERİM MEHMET GÖKAY Dış Politika Stratejilerinin Uluslararası Göç Politikalarına Yansımaları () Uluslararası İlişkiler Kongresi 2016
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
ÖZERİM MEHMET GÖKAY BREXIT – Elveda Avrupa: İngiltere’nin AB’den Ayrılmasından Sonra Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye‐AB İlişkilerinde Fırsatlar ve Tehditler Siyasal Kitabevi 2018
ÖZERİM MEHMET GÖKAY Afetlerle Kalkınma Tecrübeler Politikalar ve Beklentiler Efil Yayınevi 2016

8. Projeler

EU-MIDDLE EAST NETWORK IN ACTION (EUMENIA) / Jean Monnet Network Project

Avrupa Birliği

Genç Göçmen ve Mültecilere Ulaşmak İçin Gençlik Çalışanlarının Güçlendirilmesi

Avrupa Birliği

Drylands Facing Change: Interdisciplinary Research On Climate Change, Food Insecurity, Political Instability

Avrupa Birliği

GENDER POLITICS AND EU IN THE TIME OF CRISIS

Avrupa Birliği

Migration-Security Nexus in the EU

Avrupa Birliği

Science for All Horizon 2020 Marie Curie Project

Avrupa Birliği

Populist Political Communication in Europe

Avrupa Birliği

Unravelling the Mediterranean Migration Crisis

Diğer (Uluslararası)

Göç Karşıtlığının Ekonomi Politiği

TÜBİTAK PROJESİ

Ubicamp Integrated Solution to Virtual Mobility Barriers

Avrupa Birliği

Transatlantic Perspectives in a Changing Global Context Multilateralism through Regionalism

Avrupa Birliği

Musical Understanding of Society in Europe MUSE

Avrupa Birliği

Eğitimde Bilim Danışmanlığı

TÜBİTAK PROJESİ

The Impact of Lifelong Learning Strategies on Professional Higher Education

Avrupa Birliği

9. İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2015

Uzman YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2012

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

IGAM - İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Derneği

2015 -

EISA - European International Studies Association

2016 -

11. Ödüller

Başarılı Araştırmacı Ödülü (Projeler)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Başarılı Araştırmacı Ödülü (Projeler)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2017

Araştırma Bursu - 2214 Doktora Araştırma Bursu

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2016

İngiltere Hükümeti Chevenning Bursu

İngiltere Hükümeti Chevenning Bursu / İNGİLTERE
2016

Katılım Bursu - Emerging Leaders in Turkish Foreign Policy Programme

ABD Dış İşleri Bakanlığı / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
2008

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

CONTEMPORARY STATE SYSTEMS (2017-2018)

Haftalık Saati : 6

EUROPEAN INTEGRATİON PROCESS (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

INTERNATİONAL POLİTİCS (2017-2018)

Haftalık Saati : 6

SECURİTY AND MİGRATİON NEXUS İN THE EU (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

International Politics (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Politics of Migration (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Security and Migration Nexus in the EU (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

European Integration Process (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR