Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Aslı Kabaağaçlı

Hukuk Fakültesi/Özel Hukuk Bölümü / Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku ABD

Kısa Özgeçmiş

2014 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuş, 2018 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2019 yılında Yaşar Üniversitesinde Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programına Burslu olarak kabul edilmiş ve 2021 yılında savunduğu “İstinaf Yargılamasında Yapılamayacak Taraf Usul İşlemleri” başlıklı teziyle Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı yıl Yaşar Üniversitesi Özel Hukuk Doktora programına Burslu olarak kabul edilmiştir. 2019 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Yargılama ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamış olup halen akademik görevine devam etmektedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8553  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÖZEL HUKUK (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
2021 - -

Yüksek Lisans

ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: İSTİNAF YARGILAMASINDA YAPILAMAYACAK USUL İŞLEMLERİ (2021)
Tez Danışmanı: PROF. DR. MERAL SUNGURTEKİN ÖZKAN
2018 - 2019

Lisans

HUKUK PR. (ÜCRETLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR. (ÜCRETLİ)/
HUKUK FAKÜLTESİ
2014 - 2018

Önlisans

FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ/MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASASI PR. (AÇIKÖĞRETİM)/
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
2020 - -

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2019 -

Yayınlar

7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
AYKUTALP ASLI 2004 Sayılı İcra ve İflâs Kanunu Kapsamında Kiracının İflâsının Finansal Kiralama Sözleşmesine Etkisi Legal Hukuk Dergisi, 19(225), 4047-4085. TR DİZİN 2021
AYKUTALP ASLI İş Hukukunda Hak Uyuşmazlıklarının Yargı Yolu Dışındaki Hukuki Çözüm Yolları İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(2), 319-366. Endekste taranmıyor 2020
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
AYKUTALP ASLI 2004 Sayılı İcra ve İflâs Kanunu Kapsamında Kiracının İflâsının Finansal Kiralama Sözleşmesine Etkisi (Sözlü Sunum) Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Online Seminerler Serisi 2022
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
AYKUTALP ASLI Prof. Dr. Selçuk Öztek'e Armağan C.I Kitap Bölümü:Anayasa Mahkemesi'nin 2016/10454 Başvuru Numaralı Kararı Nazarında Aile Konutunun Haczedilmezliğine İlişkin Değerlendirmeler Kitap Bölümü Filiz Kitabevi 2022
ÖZKAN MERAL, AYKUTALP ASLI Yargı Örgütü Hukuku Kitap Bölümü:Mahkemelerin Değişik Ölçütlere Göre Sınıflandırılması, Adli Yargı, Uyuşmazlık Yargısı, Seçim Yargısı Kitap Bölümü Seçkin Yayıncılık 2022
AYKUTALP ASLI Prof. Dr. Necmettin M. Berkin'e Armağan Kitap Bölümü:6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NAZARINDA ANONİM ŞİRKET GENEL KURULKARARLARININ İPTALİNİN TAHKİME ELVERİŞLİLİĞİ Kitap Bölümü Filiz Kitabevi 2021
AYKUTALP ASLI İSTİNAF YARGILAMASINDA YAPILAMAYACAK TARAF USUL İŞLEMLERİ (HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN 357. MADDESİ BAĞLAMINDA) On İki Levha Yayıncılık 2021

İdari Görevler

Yaşar Hukuk Dergisi Editör Yardımcılığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2021 -

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

MİHBİR- MEDENİ USUL VE İCRA-İFLAS HUKUKÇULARI BİRLİĞİ

2019 -

Ödüller

Yayın Teşvik Ödülü- Kitap Bölümü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2022

Yayın Teşvik Ödülü - Kitap Bölümü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2022

Yayın Teşvik Ödülü-Kitap

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2022

Yayın Teşvik Ödülü-Kitap Bölümü

/ TÜRKİYE
2021

Yayın Teşvik Ödülü-Makale

/ TÜRKİYE
2021

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Medeni Yargılama Hukuku Bilgisi-Yaşar Üniversitesi Yaz Okulu (2022-2023)

Haftalık Saati : 8

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR