Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Meral Tuna Eroğlu

Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Meral Tuna Eroğlu, 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Katı Cisimler Mekaniği Yüksek Lisans Programı’ndan Yüksek Mühendis, 2020 yılında da Makina Mühendisliği Doktora Programı’ndan Doktor ünvanı almıştır. Lisansüstü eğitiminin büyük bir bölümünde (Şubat/2011 – Ekim/2018) İTÜ Makina Fakültesi Mukavemet biriminde araştırma görevlisi olarak görev alan Meral Tuna Eroğlu, bir buçuk sene boyunca Roma Sapienza Üniversitesi, Yapısal ve Geoteknik Mühendisliği Bölümü'nde (DISG) ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. Çalışmaları İtalyan Eğitim, Üniversite ve Araştırma Bakanlığı (MIUR) tarafından desteklenmiştir. Meral Tuna Eroğlu’nun başlıca çalışma alanları arasında çok-ölçekli malzemelerin klasik olmayan elastisite teorileriyle modellenmesi yer almaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8267  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MAKİNE FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Nanomekanikte yerel olmayan elastisite teorisi ve çok-ölçekli modellemeye uygulanması (2019)
Tez Danışmanı: MESUT KIRCA
2013 - 2019

Yüksek Lisans

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MAKİNE FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MEKANİK ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Computer simulation of bone remodeling (2013)
Tez Danışmanı: SÜREYYA ERGÜN BOZDAĞ,EMİN SÜNBÜLOĞLU
2010 - 2013

Lisans

GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI/
GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2005 - 2010

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2020 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2011 - 2018

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
IZADI RAZIE, TUNA MERAL, TROVALUSCI PATRIZIA, GHAVANLOO ESMAEAL Torsional Characteristics of Carbon Nanotubes: Micropolar Elasticity Models and Molecular Dynamics Simulation Nanomaterials, 11(2), 1-20. (SCI-Expanded) 2021
TUNA MERAL, TROVALUSCI PATRIZIA Stress distribution around an elliptic hole in a plate with ‘implicit’ and ‘explicit’ non-local models Composite Structures, 256(), 113003-0. (SCI) 2021
TUNA MERAL,LEONETTI LORENZO,TROVALUSCI PATRIZIA,KIRCA MESUT ‘Explicit’ and ‘implicit’ non-local continuous descriptions for a plate with circular inclusion in tension Meccanica, 55(), 927-944. (SCI-Expanded) 2020
TUNA MERAL,TROVALUSCI PATRIZIA Scale dependent continuum approaches for discontinuous assemblies: ‘Explicit’ and ‘implicit’ non-local models Mechanics Research Communications, 103(), 103461-0. (SCI) 2020
TUNA MERAL,KIRCA MESUT,TROVALUSCI PATRIZIA Deformation of atomic models and their equivalent continuum counterparts using Eringen’s two-phase local/nonlocal model Mechanics Research Communications, 97(), 26-32. (SCI) 2019
TUNA MERAL,KIRCA MESUT Unification of Eringen’s nonlocal parameter through an optimization-based approach Mechanics of Advanced Materials and Structures, (), 1-10. (SCI-Expanded) 2019
ÇELİK GÜVEN MELAHAT,TUNA MERAL,BOZDAĞ SÜREYYA ERGÜN,ÖZTÜRK GİZEM NUR,BAYRAKTAR BELKIS GÜLSEN Comparison of retention forces with various fabrication methods and materials in double crowns The Journal of Advanced Prosthodontics, 9(4), 308-0. (SCI-Expanded) 2017
TUNA MERAL,KIRCA MESUT Bending, buckling and free vibration analysis of Euler-Bernoulli nanobeams using Eringen’s nonlocal integral model via finite element method Composite Structures, 179(), 269-284. (SCI) 2017
TUNA MERAL,KIRCA MESUT Respond to the comment letter by Romano and Barretta on the paper “Exact solution of Eringen s nonlocal integral model for bending of Euler–Bernoulli and Timoshenko beams” International Journal of Engineering Science, 116(), 141-144. (SCI-Expanded) 2017
YILDIZ FATİH,KILIÇOĞLU ÖNDER İSMET,DİKMEN GÖKSEL,BOZDAĞ SÜREYYA ERGÜN,SÜNBÜLOĞLU EMİN,TUNA MERAL Biomechanical comparison of oblique and step-cut osteotomies used in total hip arthroplasty with femoral shortening Journal of Orthopaedic Science, 21(5), 640-646. (SCI-Expanded) 2016
TUNA MERAL,KIRCA MESUT Exact solution of Eringen s nonlocal integral model for vibration and buckling of Euler Bernoulli beam International Journal of Engineering Science, 107(), 54-67. (SCI-Expanded) 2016
TUNA MERAL,KIRCA MESUT Exact solution of Eringen s nonlocal integral model for bending of Euler Bernoulli and Timoshenko beams International Journal of Engineering Science, 105(), 80-92. (SCI-Expanded) 2016
TUNA MERAL,SÜNBÜLOĞLU EMİN,BOZDAĞ SÜREYYA ERGÜN Finite element simulation of the behavior of the periodontal ligament A validated nonlinear contact model Journal of Biomechanics, 47(12), 2883-2890. (SCI-Expanded) 2014
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ERDEN TUNAY,YILDIZ FATİH,UZER GÖKÇER,TUNA MERAL,BOZDAĞ SÜREYYA ERGUN,TUNCAY İBRAHİM TİBİAL TÜBERKÜL OSTEOTOMİSİNDE ÜÇ FARKLI TESPİT YÖNTEMİNİN BİYOMEKANİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI (Sözlü Sunum) 27NCİ ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ 2017
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
TUNA MERAL, LEONETTI LORENZO, TROVALUSCI PATRIZIA, KIRCA MESUT Size-Dependent Continuum Mechanics Approaches Kitap Bölümü:'Explicit’ and ‘Implicit’ Non-local Continuum Descriptions: Plate with Circular Hole Kitap Bölümü Springer 2021

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Mukavemet (2020-2021)

Haftalık Saati : 5

Mühendislik Mekaniği I (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Enerji Sistemleri Analizi (2020-2021)

Haftalık Saati : 5

Mukavemet (2020-2021)

Haftalık Saati : 5

Statik (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Enerji Sistemleri Tasarımı (2020-2021)

Haftalık Saati : 5

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR