Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Arif Hepbaşlı

Mühendislik Fakültesi / Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Kısa Özgeçmiş

1958 yılı İzmir doğumludur. 41 yıldır enerjiyle ilintili işler ile uğraşmaktadır. Bunun 10 yılını İzmir sanayisinde ve geri kalanını yurt içi ve dışında farklı üniversitelerde çalışarak geçirdi. Son 11 yıldır Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sanayi (S), Profesyonel Kuruluşlar (P) ve Üniversite (Ü)'nin, yani SPÜ (bugünlerde Araştırma, İnovasyon ve Ticareleştirme; RIC)'nin dengeli olarak birlikte sağlanmasını amaçlamaktadır. 670 adetten (335`dan fazlası SCI kapsamında makale) fazla bilimsel yayının yazarı/ortak yazarıdır. 10 Ekim 2023 tarihi itibariyle, Web of Science (WOS) kategorisinde akademik ayak izi (h-indeks) 69 ve atıf sayısı 13 679 (kendi atıfsız) iken, Google Akademik kapsamında, h-indeks: 88 (25 068 atıf) ve Scopus kapsamında ise, h-indeks: 72 (16 966) atıf)'dir. Çok sayıda ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklerin organizasyonunda yer alan/almakta olan Dr. Hepbaşlı, prestijli 7 derginin Uluslararası Yayın Danışma Kurulu Üyesi ve 1 uluslararası derginin Yardımcı Editörü olup, enerjiyle ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilere ve projelere de hakemlik yapmaktadır. Bunun yanı sıra, ulusal ve uluslararası bazda, değişik meslek kuruluşları üyelikleri olup, ilgi alanları çerçevesinde sanayiye de uzun yıllardır danışmanlık hizmeti vermektedir. Dr. Hepbaşlı, 16 Şubat 2017 tarihinden beri Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Enerji Çalışma Grubu'nda yer alırken, 2019 yılında TÜBA-Asli Üyesi olarak seçilmiştir. Sertifikalı Enerji Yöneticisi olan Dr. Hepbaşlı; İngilizce, Almanca ve Basic II düzeyinde Japonca bilmektedir. Fevziye Hanım ile evli olup, Nesrin isminde bir kızı vardır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8222  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) / SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR)/
Tez Adı: Üç boyutlu gaz-katı akışkan yatağın dizaynı, imalatı ve kabarcıkların davranışının incelenmesi (1990)
Tez Danışmanı: PROF.DR. AKBAY GÖKÇE(TUĞAN)
1985 - 1990

Yüksek Lisans

ENERJİ (YL) (TEZLİ) / İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ENERJİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Isı Pompası Sistemleri ve Konut Isıtılması (1981-1982 İTÜ Yabancı Diller Y.O.-Hazırlık Sınıfı) (1985)
Tez Danışmanı: Alpin Kemal Dağsöz
1982 - 1985

Lisans

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
1976 - 1980

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2012 -

PROFESÖR

KING SAUD UNIVERSITY / ENGINEERING FACULTY-SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGIES CENTER / Mech. Engrg.
2010 - 2012

PROFESÖR

EGE ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2005 - 2010

PROFESÖR

UNIVERSITY OF ONTARIO INSTITUTE OF TECHNOLOGY (UOIT) / VISITING PROFESSOR-ENGINEERING FACULTY / Mech. Engr.
2004 - 2005

DOÇENT

EGE ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2000 - 2005

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ / GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTİTÜSÜ / ENERJİ TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
1996 - 2000

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1982 - 1986

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
HİLAL SAYHAN AKÇİ Güneş esaslı hidrojen enerji sistemlerinin ekserjiye dayalı analizleri ve değerlendirmeleri Ege Üniversitesi 2022
İBRAHİM KARAÇAYLI Su soğutmalı soğutma makinasında ısı değiştiricisinin enerji ve ekserji analizi Ege Üniversitesi 2018
EGEMEN ÇEVİR Energetic and exergetic analysis of an autoclaved aerated concrete plant Dokuz Eylül Üniversitesi 2014
MELİHA ÇALLAK Dynamic and advanced exergy anaysis of a fluidized bed combustion system Ege Üniversitesi 2013
AYŞEGÜL GÜNGÖR Gaz motoru tahrikli ısı pompalı bantlı bir kurutma sisteminin performansının ekserjetik olarak değerlendirilmesi Ege Üniversitesi 2010
ÜMİT YARGI Model bir sanayi tesisinde enerji verimliliği açısından iklimlendirme kontrolünün akıllı bina yönetim sistemi ile desteklenmesi ve performans değerlendirmesi Ege Üniversitesi 2010
HAKAN ÇALIŞKAN İçtan yanmalı motorlarda ekserji analizi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2009
MUHARREM TURAN Bir endüstriyel kurutucunun performansının enerji ve ekserji yöntemi kullanarak belirlenmesi Ege Üniversitesi 2009
ELİF BOZOĞLAN Bir zeytinyağı rafinerasyon tesisinin enerji ve ekserji analiz yöntemleri kullanılarak performansının değerlendirilmesi Ege Üniversitesi 2008
SEFA GÜRLER R134a ve R600a soğutucu akışkanlı ev tipi buzdolaplarında ekserji analizi Ege Üniversitesi 2006
MELİH SONER ÇELİKTAŞ Bir akışkan yataklı yakma sisteminde enerji ve ekserji analizi Ege Üniversitesi 2005
ZİYA SÖĞÜT Çimento fabrikasında enerji taraması ve üretim hattı ısı proseslerinde enerji ve ekserji analizi Balıkesir Üniversitesi 2005
MEHMET ERKEK Toprak ısı pompaları düşey ısı değiştiricilerinde gerçekleşen ısı transferinin sayısal analizi Ege Üniversitesi 2005
CENK HÜNER Güneş enerji sistemlerin istatiksel olarak karşılaştırılması ve bir güneş enerjili sistemin ekonomik analizi Ege Üniversitesi 2005
KORAY KISMET Ekserji analizi yöntemi kullanarak bir tekstil fabrikasındaki işletme hattının performansının değerlendirilmesi Ege Üniversitesi 2005
ALTAN AYTAÇ KARAKUŞ Bir kojenerasyon tesisinin termo-ekonomik optimizasyonu Ege Üniversitesi 2004
CİHAN ÇANAKÇI Jeotermal bölge ısıtma sistemleri: Balçova örneği Ege Üniversitesi 2003
ÇAĞLAR SELÇUK CANBAY Optimization of HVAC control strategies by building management systems: Case study Özdilek Shopping Center İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2003
TARIK EFE KENDİR Endüstriyel çelik bacaların optimum tasarımı üzerine bilgisayar destekli bir araştırma Ege Üniversitesi 2002
TOLGA ERBİL Güneş enerjisi destekli toprak kaynaklı hibrit ısı pompası tesisinin enerji ve ekserji analizinin teorik ve deneysel olarak incelenmesi Ege Üniversitesi 2002
MEHMET ALİ YILMAZ Ülkemizde jeotermal enerjinin kullanımı: "Kızıldere örneği" Ege Üniversitesi 2001
EMRAH ERÇEN Ülkemizde enerji verimliliği ve yönetimi çalışmalarının dünü, bugünü ve geleceği Ege Üniversitesi 2001
ERKAN ERGİN Türkiye'nin enerji kaynaklarının incelenmesi ve geleceğe yönelik (2020 yılına kadar) projeksiyonlar Ege Üniversitesi 2001
İBRAHİM ERSÖZ Toprak kaynaklı ısı pompası ile bir hacmin soğutulması Ege Üniversitesi 2000
EBRU HANCIOĞLU Güneş enerjisi destekli toprak kaynaklı ısı pompası ile bir hacmin ısıtılması Ege Üniversitesi 2000
CÜNEYT YALÇIN Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan alternatif enerji kaynaklı sistemler ve bileşik ısı-güç santrallarıyla karşılaştırılması Ege Üniversitesi 1998
Doktora Tezleri
AHMET BOZGEYİK Konutlar için ısıl enerji depolamalı yenilenebilir enerji destekli özgün bir çoklu üretim sisteminin tasarımı ve geliştirilmesi Ege Üniversitesi 2023
İBRAHİM KARAÇAYLI Exergetic Investigation of a Novel Ejector-Enhanced Auto-Cascade Refrigeration Cycle with Internal Heat Exchanger for Ultra-Low Temperature Applications Ege Üniversitesi 2022
BURAK YÜKSEL Bir turbo jet motorunun ekserji, ileri ekserji, eksergoekonomik ve ileri eksergoekonomik analizleri Ege Üniversitesi 2020
HÜSEYİN GÜNHAN ÖZCAN Şebeke bağlantılı fotovoltaik destekli bir klima sisteminin farklı soğutucu akışkan kullanımı altında ileri termodinamik analizleri Ege Üniversitesi 2020
MUSTAFA ARAZ Bir atıksu ısı pompası sisteminin enerjetik, ekserjetik, eksergoekonomik ve eksergoçevresel performansının deneysel olarak incelenmesi Ege Üniversitesi 2019
HALİL TUZCU Binalar için yenilenebilir enerjili hibrit sistemlerin ekserji ve eksergoekonomik analizleri Ege Üniversitesi 2017
ELİF BOZOĞLAN TOPAÇ Bir zeytinyağı rafineri tesisinin ileri ekserji analizi yöntemi kullanılarak performansının değerlendirilmesi Ege Üniversitesi 2016
NAGİHAN BİLİR SAĞ Soğutma çevriminde genleşme işi geri kazanımı için ejektörün kullanılabilirliğinin deneysel araştırılması Selçuk Üniversitesi 2015
AYŞEGÜL GÜNGÖR ÇELİK Gaz tahrikli ısı pompalı bir kurutma sisteminin ileri ekserji ve eksergoekonomik analiz yöntemleri kullanılarak performansının değerlendirilmesi Ege Üniversitesi 2014
CEM TAHSİN YÜCER Binaların ısıtılmasında kullanılan sistemlerin ekserjetik ve eksergoekonomik analiz yöntemleriyle kıyaslanması Ege Üniversitesi 2013
HAKAN ÇALIŞKAN Özgün ısıl enerji depolama sistemlerinin analizi ve performans değerlendirmesi Ege Üniversitesi 2012
ÖNDER ALTUNTAŞ Piston-prop uçak motorlarında ekserjoekonomik çevresel optimizasyon Anadolu Üniversitesi 2011
YILDIZ KALINCI Biyokütle esaslı hidrojen üretim sistemlerinin eksergoekonomik analizi ve yaşam döngüsü değerlendirilmesi Ege Üniversitesi 2011
MUSTAFA TOLGA BALTA Jeotermal esaslı hidrojen üretim sistemlerinin ekserji ve eksergoekonomik analizi Ege Üniversitesi 2010
NESLİHAN ÇOLAK GÜNEŞ Gıda kurutma sistemlerinin ekserji analizi Ege Üniversitesi 2009
AHMET ÇAY Tekstil terbiye işletmelerinin enerji, ekserji ve eksergoekonomik analiz yöntemlerinin uygulanmasıyla performansının belirlenmesi Ege Üniversitesi 2009
YILMAZ YÖRÜ Kojenerasyon sistemlerinde yapay sinir ağları uygulaması ve ekserji analizi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2008
ÖZGÜR BALLI Kojenerasyon sistemlerinin enerji, kullanılabilirlik (ekserji) ve ekserjiekonomik analiz yöntemleri kullanılarak performansının değerlendirilmesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2008
ENİS TURHAN TURGUT Uçaklarda kullanılan gaz türbinli motorların ekserjoekonomik analizi Anadolu Üniversitesi 2007
EBRU HANCIOĞLU Güneş enerjisi destekli ısı toprak kaynaklı (jeotermal) ısı pompalı bir kurutucunun enerji ve ekserji analizi Ege Üniversitesi 2006
LEYLA ÖZGENER Jeotermal bölgesel ısıtma sistemlerinin ekserjik ve ekonomik analizi Ege Üniversitesi 2005
SERPİL ÖZAYDIN Doğal klinoptilolitlerin Türkiye'deki kullanım olanakları ve Gördes klinoptilolitlerinin ısıl özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma Ege Üniversitesi 2005
ÖNDER ÖZGENER Sera ısıtması için güneş enerjisi destekli toprak kaynaklı bir ısı pompası sisteminin tasarımı ile enerji, ekserji ve eksergoekonomik analiz yöntemleri kullanarak performansının değerlendirilmesi Ege Üniversitesi 2005
ZAFER UTLU Türkiye'nin 2023 yılı sektörel bazda enerji ve ekserji kullanım verimliliğinin analizi Ege Üniversitesi 2003

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
GÜNGÖR ÇELİK AYŞEGÜL, HEPBAŞLI ARİF Avoidable thermodynamic inefficiencies evaluation of a sewagewater source heat pump system International Journal of Exergy, 40(4), 414-428. (SCI-Expanded) 2023
CANPOLAT TOSUN DEMET, AÇIKKALP EMİN, ÇAĞLAR BAŞAR, ALTUNTAŞ ÖNDER, HEPBAŞLI ARİF Proposal of novel exergy-based sustainability indices and case study for a biomass gasification combine cycle integrated with liquid metal magnetohydrodynamics Process Safety and Environmental Protection, 174(), 328-339. (SCI-Expanded) 2023
ÖZCAN ÇOBAN SEDA, SELİMEFENDİGİL FATİH, ÖZTOP HAKAN FEHMİ, HEPBAŞLI ARİF A review on computational fluid dynamics simulation methods for different convective drying applications Thermal Science, 27(1), 825-842. (SCI-Expanded) 2023
CANPOLAT TOSUN DEMET, AÇIKKALP EMİN, ALTUNTAŞ ÖNDER, HEPBAŞLI ARİF, I. Palmero-Marrero Ana, BORGE_DIEZ David Dynamic performance and sustainability assessment of a PV driven Carnot battery Energy, 278(127769), 0-0. (SCI-Expanded) 2023
Bozgeyik Ahmet, ALTAY LÜTFİYE, HEPBAŞLI ARİF Energetic, exergetic, exergoeconomic, environmental and sustainability analyses of a solar, geothermal and biomass based novel multi-generation system for production of power, hydrogen, heating, cooling and fresh water Process Safety and Environmental Protection, 177(), 400-415. (SCI-Expanded) 2023
TİKTAŞ ASLI, GÜNERHAN HÜSEYİN, HEPBAŞLI ARİF Exergy and sustainability-based optimization of flat plate solar collectors using a novel mathematical mode International Journal of Exergy, 42(3), 192-215. (SCI-Expanded) 2023
KARAÇAYLI İBRAHİM, ALTAY LÜTFİYE, HEPBAŞLI ARİF Mathematical Modelling and Performance Analysis of a Novel Auto-Cascade Refrigeration Cycle for Ultra-Low Temperature Applications International Journal of Exergy, 42(2), 229-245. (SCI-Expanded) 2023
TİKTAŞ ASLI, GÜNERHAN HÜSEYİN, HEPBAŞLI ARİF, AÇIKKALP EMİN Exergy-Based Techno-Economic and Environmental Assessment of a Proposed Integrated Solar Powered Electricity Generation System along with Novel Prioritization Method and Performance Indices Process Safety and Environmental Protection, 178(), 396-413. (SCI-Expanded) 2023
GÜNGÖR ÇELİK AYŞEGÜL, HEPBAŞLI ARİF Assessment of Exergy-Based Performance and Sustainability Indicators of a Sewagewater Source Heat Pump System International Journal of Exergy, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2023
ÖZCAN HÜSEYİN GÜNHAN, HEPBAŞLI ARİF, ABUŞOĞLU AYŞEGÜL, ANVARI-MOGHADDAM AMJAD Energy, exergy, economic, environmental and sustainability (4ES) analyses of a wastewater source heat pump system for district heating applications based on real operational data Sustainable Energy Technologies and Assessments, 56(103077), 0-0. (SCI-Expanded) 2023
AÇIKKALP EMİN, HEPBAŞLI ARİF, I.PALMERO-MARRERO ANA, BORGE-DIEZ DAVID Application of net zero extended exergy buildings concept for sustainable buildings analysis Journal of Building Engineering, 68(106095), 0-0. (SCI-Expanded) 2023
BOZGEYIK AHMET, ALTAY LÜTFİYE, HEPBAŞLI ARİF A parametric study of a renewable energy based multigeneration system using PEM for hydrogen production with and without once-through MSF desalination International Journal of Hydrogen Energy, 47(), 31742-31754. (SCI-Expanded) 2022
NADI FATEMEH, HEPBAŞLI ARİF Evaluation of Sustainability of a Prune Production Process from Farm to Fork Approach based on Thermodynamic Principles and Actual Operational Data GLOBAL CHALLENGES, 6(1), 1-10. (SCI-Expanded) 2022
BOZGEYIK AHMET, ALTAY LÜTFİYE, HEPBAŞLI ARİF A sub-system design comparison of renewable energy based multi-generation systems: A key review along with illustrative energetic and exergetic analyses of a geothermal energy based system Sustainable Cities and Society, 82(), 0-0. (SCI-Expanded) 2022
ÇAĞLAR BAŞAR, ARAZ MUSTAFA, ÖZCAN HÜSEYİN GÜNHAN, ÇALIŞKAN ATALAY, HEPBAŞLI ARİF Energy and exergy analysis of a PV-T integrated ethanol PEM electrolyzer International Journal of Hydrogen Energy, 46(24), 12615-12638. (SCI-Expanded) 2021
ÖZCAN HÜSEYİN GÜNHAN, VARGA SZABOLCS, GÜNERHAN HÜSEYİN, HEPBAŞLI ARİF Numerical simulation and parametric study of various operational factors affecting a PV-battery-air conditioner system under prevailing European weather conditions Sustainable Cities and Society, 67(102754), 0-0. (SCI-Expanded) 2021
ARAZ MUSTAFA, HEPBAŞLI ARİF, GÜNERHAN HÜSEYİN Exergoeconomic and exergoenvironmental assessment of a PV/T assisted wastewater source heat pump system for a sustainable future International Journal of Exergy, 35(4), 503-526. (SCI-Expanded) 2021
AÇIKKALP EMİN, ÇALIŞKAN HAKAN, ALTUNTAŞ ÖNDER, HEPBAŞLI ARİF Novel combined extended-advanced exergy analysis methodology as a new tool to assess thermodynamic systems Energy Conversion and Management, 236(114019), 0-0. (SCI-Expanded) 2021
ÖZCAN HÜSEYİN GÜNHAN, HEPBAŞLI ARİF, ABUŞOĞLU AYŞEGÜL, ANVARI-MOGHADDAM AMJAD Advanced Exergy Analysis of Waste-Based District Heating Options through Case Studies Energies, 14(4766), 0-0. (SCI-Expanded) 2021
ERZEN SEVGİ, ÜNAL CANBERK, AÇIKKALP EMİN, HEPBAŞLI ARİF Sustainability analysis of a solar driven hydrogen production system using exergy, extended exergy, and thermo-ecological methods: Proposing and comparing of new indices Energy Conversion and Management, 236(114085), 0-0. (SCI-Expanded) 2021
ERZEN SEVGİ, AÇIKKALP EMİN, HEPBAŞLI ARİF Comparative performance and thermoeconomic analyses of high temperature polymer electrolyte membrane based two hybrid systems International Journal of Hydrogen Energy, 46(57), 29411-29423. (SCI-Expanded) 2021
TAHTALI GURHAN, OLGUN HAYATİ, GÜNEŞ MUSTAFA, HEPBAŞLI ARİF Exergy analyses of a tunnel furnace and a tunnel dryer International Journal of Exergy, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2021
UNAL CANBERK, AÇIKKALP EMİN, BALTA MUSTAFA TOLGA, HEPBAŞLI ARİF Dynamic thermo-ecological cost assessment and performance analyses of a multi generation system International Journal of Hydrogen Energy, 46(40), 21198-21211. (SCI-Expanded) 2021
UNAL CANBERK, AÇIKKALP EMİN, BORGE-DIEZ DAVID, HEPBAŞLI ARİF Extended exergy analysis of a solar driven water production plant via reverse osmosis Applied Thermal Engineering, 194(117064), 0-0. (SCI-Expanded) 2021
ÇAĞLAR BAŞAR, EL HASSAN YOUSSEF, BASAK OGUZHAN, HEPBAŞLI ARİF Electrooxidation of Glycerol on Monometallic and Bimetallic Catalysts-Containing Porous Carbon Cloth Electrodes in Alkaline Medium Journal of The Electrochemical Society, 168(8), 0-0. (SCI-Expanded) 2021
ÖZCAN HÜSEYİN GÜNHAN,Varga Szabolcs,GÜNERHAN HÜSEYİN,HEPBAŞLI ARİF Numerical and experimental work to assess dynamic advanced exergy performance of an on-grid solar photovoltaic-air source heat pump-battery system Energy Conversion and Management, 227(), 113605-0. (SCI-Expanded) 2021
YUKSEL BURAK,GÜNERHAN HÜSEYİN,HEPBAŞLI ARİF Assessing Exergy-Based Economic and Sustainability Analyses of a Military Gas Turbine Engine Fueled with Various Fuels Energies, 13(15), 3823-0. (SCI-Expanded) 2020
Garraín Daniel,Herrera Israel,RodriguezSerrano Irene,Lechon Yolanda,HEPBAŞLI ARİF,Araz Mustafa,Bıyık Emrah,Rumming Yao,Shahrestani Mehdi,Essah Emmanuel,Shao Li,Rico Elena,Juan Luis Lechon,Oliveira Armo C Sustainability indicators of a naturally ventilated photovoltaic façade system Journal of Cleaner Production, 266(), 121946-0. (SCI) 2020
YÜCER CEM TAHSİN,HEPBAŞLI ARİF Improving the performance of a heating system through energy management by using exergy parameters Thermal Science, 24(6 Part A), 3771-3780. (SCI-Expanded) 2020
ERZEN SEVGİ,AÇIKKALP EMİN,HEPBAŞLI ARİF Performance Analysis of a Solar-hydrogen Driven Multigeneration System Energy Reports, 6(), 403-408. (SCI) 2020
YÜKSEL BURAK,BALLI ÖZGÜR,GÜNERHAN HÜSEYİN,HEPBAŞLI ARİF Comparative Performance Metric Assessment of a Military Turbojet Engine Utilizing Hydrogen and Kerosene Fuels Through Advanced Exergy Analysis Method Energies, 13(5), 0-0. (SCI) 2020
GÜNERHAN HÜSEYİN,YILDIRIM ÖZCAN NURDAN,ÖZCAN HÜSEYİN GÜNHAN,HEPBAŞLI ARİF A comprehensive evaluation of PV electricity production methods and life cycle energy-cost assessment of a particular system Journal of Cleaner Production, 238(), 117883-0. (SCI) 2019
ARAZ MUSTAFA, HEPBAŞLI ARİF, GÜNERHAN HÜSEYİN Experimental exergoeconomic performance assessment of a wastewater source heat pump system International Journal of Exergy, 30(3), 239-258. (SCI-Expanded) 2019
OZCAN BUKET,AYKURT ILKYAZ EKIN,AKPAK MELISA,TACER TUNA,YILDIRIM ÖZCAN NURDAN,HEPBAŞLI ARİF,ÖZCAN HÜSEYİN GÜNHAN Thermodynamic Analysis and Assessment of a Geothermal Cooling System for a House International Journal of Exergy, 29(2/3/4), 350-369. (SCI) 2019
Bozoglan Elif,ERBAY ZAFER,HEPBAŞLI ARİF,GÜNERHAN HÜSEYİN Enhanced exergetic analysis of an olive oil refining plant: evaluation of the first and second level of exergy destructions International Journal of Exergy, 28(3), 255-272. (SCI-Expanded) 2019
Erzen Sevgi,AÇIKKALP EMİN,HEPBAŞLI ARİF Performance assessment of a biogas fuelled molten carbonate fuel cell-thermophotovoltaic cell-thermally regenerative electrochemical cycle-absorption refrigerator-alkaline electrolyzer for multigenerational applications International Journal of Hydrogen Energy, 44(42), 23741-23749. (SCI) 2019
OZCAN HUSEYIN GUNHAN,HEPBAŞLI ARİF,GÜNERHAN HÜSEYİN Performance Evaluation of a Mobile Air Conditioning Unit: an Exergetic Approach International Journal of Exergy, 28(2), 183-208. (SCI) 2019
BOZOGLAN ELIF,ERBAY ZAFER,HEPBAŞLI ARİF,GÜNERHAN HÜSEYİN Enhanced Exergetic Analysis of an Olive Oil Refining Plant: Evaluation of the First and Second Level of Exergy Destructions International Journal of Exergy, 28(3), 255-272. (SCI) 2019
KARACAYLI IBRAHIM,ALTAY LUTFIYE,HEPBAŞLI ARİF First and second law analyses of wastewater cooled condenser for a refrigeration system International Journal of Exergy, 29(2/3/4), 155-171. (SCI) 2019
ELIAS MM,SAIDUR R,BEN ANSOUR R,HEPBAŞLI ARİF,RAHIM NA,JESBAINS K Heat transfer and pressure drop characteristics of a plate heat exchanger using water based Al2O3 nanofluid for 30° and 60° chevron angles Heat and Mass Transfer, 54(10), 2907-2916. (SCI) 2018
COSTANZO V,YAO R,ESSAH E,SHAO L,SHAHRESTANI M,OLIVEIRA AO,ARAZ MUSTAFA,HEPBAŞLI ARİF,BIYIK EMRAH A method of strategic evaluation of energy performance of Building Integrated Photovoltaic in the urban context Journal of Cleaner Production, 184(), 82-91. (SCI) 2018
AÇIKKALP EMİN,HEPBAŞLI ARİF,YÜCER CEM TAHSİN,KARAKOÇ TAHİR HİKMET Advanced life cycle integrated exergoeconomic analysis of buildingheating systems: An application and proposing new indices Journal of Cleaner Production, 195(), 851-860. (SCI) 2018
ÖZEL GÜLCAN,AÇIKKALP EMİN,HEPBAŞLI ARİF Performance assessment of an ice rink refrigeration system through advanced exergoeconomic analysis method Energy and Buildings, 138(), 118-126. (SCI) 2017
BİLİR SAĞ NAGİHAN,ERSOY HALİL KÜRŞAD,HEPBAŞLI ARİF An experimental investigation on exergy analysis of an ejector expansion refrigeration system International Journal of Exergy, 24(2/3/4), 201-215. (SCI-Expanded) 2017
ERBAY ZAFER,HEPBAŞLI ARİF Exergoeconomic evaluation of a ground source heat pump food dryer at varying dead state temperatures Journal of Cleaner Production, 142(), 1425-1435. (SCI) 2017
Shahrestani Mehdi,Yao Runming,Essah Emmanuel,Shao Li,Oliveira Armando C,HEPBAŞLI ARİF,BIYIK EMRAH,Caño Teodosio del,Rico Elena,Lechón Juan Luis Experimental and numerical studies to assess the energy performance of naturally ventilated PV façade systems Solar Energy, 147(), 37-51. (SCI-Expanded) 2017
ERBAY ZAFER,HEPBAŞLI ARİF Assessment of cost sources and improvement potentials of a ground-source heat pump food drying system through advanced exergoeconomic analysis method ENERGY, 127(), 502-515. (SCI) 2017
KALINCI YILDIZ,DİNÇER İBRAHİM,HEPBAŞLI ARİF Energy and exergy analyses of a hybrid hydrogen energy system: A case study for Bozcaada International Journal of Hydrogen Energy, 42(4), 2492-2503. (SCI-Expanded) 2017
OZTURK HANDE MUTLU,HEPBAŞLI ARİF Experimental performance assessment of a vacuum cooling system through exergy analysis method Journal of Cleaner Production, 161(), 781-791. (SCI) 2017
SAID Z,SAIDUR RAHMAN,SABIHA AKTER,HEPBAŞLI ARİF,RAHIM NA Energy and exergy efficiency of a flat plate solar collector using pH treated Al2O3 nanofluid Journal of Cleaner Production, 112(), 3915-3926. (SCI) 2016
MAHBUBUL IM,RAHMAN SAIDUR,HEPBAŞLI ARİF,AMALINA MA Experimental investigation of the relation between yield stress and ultrasonication period of nanofluid International Journal of Heat and Mass Transfer, 93(), 1169-1174. (SCI) 2016
SOGUT MZ,UYSAL MURAT PAŞA,GAZIBEY YA,HEPBAŞLI ARİF Concept mapping sustainable energy management for a holistic approach to energy strategies International Journal of Global Warming, 10(1/2/3), 75-0. (SCI) 2016
BALTA MT,DİNCER ı,HEPBAŞLI ARİF Comparative assessment of various chlorine family thermochemical cycles for hydrogen production International Journal of Hydrogen Energy, 41(19), 7802-7813. (SCI) 2016
ŞÖHRET YASİN,EKİCİ SELÇUK,ALTUNTAŞ ÖNDER,HEPBAŞLI ARİF,KARAKOÇ TAHİR HİKMET Exergy as a useful tool for the performance assessment of aircraft gas turbine engines A key review Progress in Aerospace Sciences, 83(), 57-69. (SCI) 2016
KARAKAŞLI E,ÖZTOP HAKAN FEHMİ,HEPBAŞLI ARİF Performance assessment of a polyclinic heating and cooling system in a hospital building International Journal of Exergy, 21(1), 70-86. (SCI) 2016
ÇAKIR ALİ KEMAL,GÜNERHAN HÜSEYİN,HEPBAŞLI ARİF A comparative study on estimating the landfill gas potential Modeling and analysis Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 38(16), 2478-2486. (SCI) 2016
BOZOGLAN ELİF,ERBAY ZAFER,HEPBAŞLI ARİF,GÜNERHAN HÜSEYİN Splitting the exergy destructions of an olive oil refining plant into avoidable and unavoidable parts based on actual operational data International Journal of Exergy, 21(3), 277-294. (SCI) 2016
ALTUNTAŞ ÖNDER,KARAKOÇ TAHİR HİKMET,HEPBAŞLI ARİF A Parametric Study of a Piston Prop Aircraft Engine Using Exergy and Exergoeconomic Analysis Methods International Journal of Green Energy, 12(1), 2-14. (SCI) 2015
ALTUNTAŞ ÖNDER,KARAKOÇ TAHİR HİKMET,HEPBAŞLI ARİF Exergoeconomic Environmental Optimization of Piston Prop Aircraft Engines International Journal of Green Energy, 12(1), 41-50. (SCI) 2015
ALTUNTAŞ ÖNDER,KARAKOÇ TAHİR HİKMET,HEPBAŞLI ARİF A Parametric Study of A Piston-Prop Aircraft Engine Using Exergy and Exergoeconomic Analysis Methods International Journal of Green Energy, 12(1), 2-14. (SCI) 2015
BİLİR SAĞ NAGİHAN,ERSOY HALİL KÜRŞAD,HEPBAŞLI ARİF,HALKACI HS Energetic and exergetic comparison of basic and ejector expander refrigeration systems operating under the same external conditions and cooling capacities Energy Conversion and Management, 90(), 184-194. (SCI) 2015
AÇIKKALP EMİN,YUCER CT,HEPBAŞLI ARİF,KARAKOÇ TAHİR HİKMET Advanced low exergoeconomic (ALEXERGO) assessment of a building along with its heating system at various stages Energy and Buildings, 87(), 66-73. (SCI) 2015
GUNGOR AYSEGUL,TSATSARONIS G,GÜNERHAN HÜSEYİN,HEPBAŞLI ARİF Advanced exergoeconomic analysis of a gas engine heat pump GEHP for food drying processes Energy Conversion and Management, 91(), 132-139. (SCI) 2015
AÇIKKALP EMİN,HEPBAŞLI ARİF,YUCER CT,KARAKOÇ TAHİR HİKMET Advanced exergoenvironmental assessment of a building from the primary energy transformation to the environment Energy and Buildings, 89(), 1-8. (SCI) 2015
MORSY MH,ELLEATHY AM,HEPBAŞLI ARİF An Experimental Study on the Performance and Emission Assessment of a Hydrogen Diesel Fueled Engine Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 37(3), 254-264. (SCI) 2015
SABIHA, A M AM,SAID Z,SAIDUR RAHMAN,HEPBAŞLI ARİF,RAHIM NA,MEKHILEF S,WARD TA Performance enhancement of a Flat Plate Solar collector using Titanium dioxide nanofluid and Polyethylene Glycol dispersant Journal of Cleaner Production, 92(), 343-353. (SCI) 2015
KALINCI YILDIZ,HEPBAŞLI ARİF,DINCER IBRAHIM Techno economic analysis of a stand alone hybrid renewable energy system with hydrogen production and storage options International Journal of Hydrogen Energy, 40(24), 7652-7664. (SCI) 2015
CALLAK M,BALKAN FİRUZ,HEPBAŞLI ARİF Avoidable and unavoidable exergy destructions of a fluidized bed coal combustor and a heat recovery steam generator Energy Conversion and Management, 98(), 54-58. (SCI) 2015
GÜRTÜRK MERT,ÖZTOP HAKAN FEHMİ,HEPBAŞLI ARİF Comparison of exergoeconomic analysis of two different perlite expansion furnaces Energy, 80(), 589-598. (SCI) 2015
GENÇ SEDA,HEPBAŞLI ARİF Performance Assessment of a Potato Crisp Frying Process Drying Technology, 33(7), 865-875. (SCI) 2015
HASSANI S,SAIDUR R,MEKHILEF S,HEPBAŞLI ARİF A new correlation for predicting the thermal conductivity of nanofluids using dimensional analysis International Journal of Heat and Mass Transfer, 90(), 121-130. (SCI) 2015
CULHA O,GÜNERHAN HÜSEYİN,BIYIK EMRAH,EKREN ORHAN,HEPBAŞLI ARİF Heat exchanger applications in wastewater source heat pumps for buildings A key review Energy and Buildings, 104(), 215-232. (SCI) 2015
FAIZAL M,SAIDUR RAHMAN,MEKHILEF S,HEPBAŞLI ARİF,MAHBUBUL IM Energy economic and environmental analysis of a flat plate solar collector operated with SiO2 nanofluid Clean Technologies and Environmental Policy, 17(6), 1457-1473. (SCI) 2015
GUNGOR AYSEGUL,HEPBAŞLI ARİF,GÜNERHAN HÜSEYİN Enhanced exergy analyses of a gas engine heat pump GEHP dryer for medicinal and aromatic plants International Journal of Exergy, 18(1), 1-0. (SCI) 2015
ABID MUHAMMED,HEPBAŞLI ARİF Weather Data Analysis of Solar Panels and a Wind Turbine From an Exergetic Point of View Based on Experimental Values over One Year Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 37(20), 2218-2230. (SCI) 2015
ŞÖHRET YASİN,AÇIKKALP EMİN,HEPBAŞLI ARİF,KARAKOÇ TAHİR HİKMET Advanced exergy analysis of an aircraft gas turbine engine Splitting exergy destructions into parts Energy, 90(), 1219-1228. (SCI) 2015
ABID MUHAMMED,HEPBAŞLI ARİF Dynamic Exergetic Analysis and Evaluation of Photovoltaic Modules Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 37(21), 2271-2284. (SCI) 2015
AÇIKKALP EMİN,ARAS HAYDAR,HEPBAŞLI ARİF Advanced exergy analysis of an electricity generating facility using natural gas Energy Conversion and Management, 82(), 146-153. (SCI) 2014
MA KHAIRUL,ALIM MA,SAIDUR RAHMAN,HEPBAŞLI ARİF,MAHBUBUL IM,ABDIN Z,HOSSAIN A Heat Transfer Performance and Exergy Analyses of a Corrugated Plate Heat Exchanger Using Metal Oxide Nanofluids International Communications in Heat and Mass Transfer, 50(1), 8-14. (SCI) 2014
SOHEL MR,KHALEDUZZAMAN SS,SAIDUR RAHMAN,HEPBAŞLI ARİF,SABRI MFM,MAHBUBUL IM An experimental investigation of heat transfer enhancement of a minichannel heat sink using Al2O3 H2O nanofluid International Journal of Heat and Mass Transfer, 74(), 164-172. (SCI) 2014
AÇIKKALP EMİN,ARAS HAYDAR,HEPBAŞLI ARİF Advanced exergoeconomic analysis of a trigeneration system using a diesel gas engine Applied Thermal Engineering, 67(1-2), 388-395. (SCI) 2014
Kecebas A, Hepbasli A Conventional and Advanced Exergoeconomic Analyses of Geothermal District Heating Systems Energy and Buildings, 69(1), 434-441. (SCI) 2014
GÜRTÜRK MERT,ÖZTOP HAKAN FEHMİ,HEPBAŞLI ARİF Energy management and environmental aspects of a high capacity perlite furnace through exergetic analysis Energy Conversion and Management, 82(), 188-201. (SCI) 2014
ERBAY ZAFER,HEPBAŞLI ARİF Advanced exergoeconomic evaluation of a heat pump food dryer Biosystems Engineering, 124(), 29-39. (SCI) 2014
AÇIKKALP EMİN,ARAS HAYDAR,HEPBAŞLI ARİF Advanced exergy analysis of a trigeneration system with a diesel gas engine operating in a refrigerator plant building Energy and Buildings, 80(), 268-275. (SCI) 2014
UTLU ZAFER,HEPBAŞLI ARİF Exergoeconomic analysis of energy utilization of drying process in a ceramic production Applied Thermal Engineering, 70(1), 748-762. (SCI) 2014
KEÇEBAŞ ALİ,COŞKUN CAN,OKTAY COŞKUN ZUHAL,HEPBAŞLI ARİF Comparing advanced exergetic assessments of two geothermal district heating systems for residential buildings Energy and Buildings, 81(), 141-151. (SCI) 2014
AÇIKKALP EMİN,YUCER CT,HEPBAŞLI ARİF,KARAKOÇ TAHİR HİKMET Advanced low exergy (ADLOWEX) modeling and analysis of a building from the primary energy transformation to the environment Energy and Buildings, 81(), 281-286. (SCI) 2014
SAID Z,SAIDUR RAHMAN,HEPBAŞLI ARİF,RAHIM NA New thermophysical properties of water based TiO2 nanofluid The hysteresis phenomenon revisited International Communications in Heat and Mass Transfer, 58(), 85-95. (SCI) 2014
HEPBAŞLI ARİF,BIYIK EMRAH,EKREN ORHAN,GÜNERHAN HÜSEYİN,ARAZ MUSTAFA A key review of wastewater source heat pump WWSHP systems Energy Conversion and Management, 88(), 700-722. (SCI) 2014
Acikalp E, Aras H, Hepbasli A Advanced Exergoeconomic Analysis of an Electricity generating Facility that Operates with Natural Ga Energy Conversion and Management, 78(1), 452-460. (SCI) 2014
Erbay Z, Hepbasli A Application of Conventional and Advanced Exergy Analyses to Evaluate the Performance of a Ground source Heat Pump GSHP Dryer Used in Food Drying Energy Conversion and Management, 78(1), 499-507. (SCI) 2014
BALTA MT,DINCER IBRAHIM,HEPBAŞLI ARİF Performance assessment of solar driven integrated Mg Cl cycle for hydrogen production International Journal of Hydrogen Energy, 39(35), 20652-20661. (SCI) 2014
Yucer C, Hepbasli A Exergoeconomic and Enviroeconomic Analyses of a Building Heating System using SPECO and Lowex Methods Energy and Buildings, 73(1), 1-6. (SCI) 2014
Balli O, Hepbasli A Exergoeconomic Sustainability and Environmental Damage Cost Analyses of T56 Turboprop Engine Energy, 64(1), 582-600. (SCI) 2014
Coskun C, Erturk M, Oktay Z, Hepbasli A A New Approach to Determine the Outdoor Temperature Distributions for Building Energy Calculations Energy Conversion and Management, 78(1), 165-172. (SCI) 2014
ALTUNTAŞ ÖNDER,KARAKOÇ TAHİR HİKMET,HEPBAŞLI ARİF Exergoeconomic Environmental Optimization of Piston-Prop Aircraft Engines International Journal of Green Energy, 12(1), 41-50. (SCI) 2014
GÜNHAN TUNCAY,EKREN ORHAN,DEMİR VEDAT,HEPBAŞLI ARİF,EREK AYTUNÇ,ŞENCAN ŞAHİN ARZU Experimental Exergetic Performance Evaluation of a Novel Solar Assisted Li Cl H2O Absorption Cooling System Energy and Buildings, 68(), 138-146. (SCI) 2014
HEPBAŞLI ARİF Estimating and Comparing the Exergetic Solar Radiation Values of Various Climate Regions for Solar Energy Utilization Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 36(7), 764-773. (SCI) 2014
AÇIKKALP EMİN,ARAS HAYDAR,HEPBAŞLI ARİF Advanced exergoenvironmental assessment of a natural gas fired electricity generating facility Energy Conversion and Management, 81(), 112-119. (SCI) 2014
Colak Neslihan, Erbay Zafer, Hepbasli Arif Performance assessment and optimization of industrial pasta drying INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 37(8), 913-922. (SCI) 2013
Yucer Cem Tahsin, Hepbasli Arif Exergoeconomic analyses of an energy supply chain for space heating in a building ENERGY AND BUILDINGS, 62(1), 343-349. (SCI) 2013
Oztop Hakan F, Bayrak Fatih, Hepbasli Arif Energetic and exergetic aspects of solar air heating solar collector systems RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 21(1), 59-83. (SCI) 2013
KALINCI YILDIZ,HEPBAŞLI ARİF,DINCER IBRAHIM Performance assessment of hydrogen production from a solar assisted biomass gasification system INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 38(14), 6120-6129. (SCI) 2013
Hepbasli Arif, Kecebas Ali A comparative study on conventional and advanced exergetic analyses of geothermal district heating systems based on actual operational data ENERGY AND BUILDINGS, 61(1), 193-201. (SCI) 2013
Gokturk Mert, Oztop Hakan F, Hepbasli Arif Energy and exergy assessments of a perlite expansion furnace in a plaster plant ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 75(1), 488-497. (SCI) 2013
HEPBAŞLI ARİF Low exergy modelling and performance analysis of greenhouses coupled to closed earth to air heat exchangers EAHEs ENERGY AND BUILDINGS, 64(1), 224-230. (SCI) 2013
Erbay Zafer, Hepbasli Arif Advanced Exergy Analysis of a Heat Pump Drying System Used in Food Drying DRYING TECHNOLOGY, 31(7), 802-810. (SCI) 2013
Hurdogan Ertac, Buyukalaca Orhan, Balta M Tolga, Hepbasli Arif, Yilmaz Tuncay Experimental exergoeconomic assessment of a desiccant cooling system ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 69(1), 9-16. (SCI) 2013
Balli Ozgur, Hepbasli Arif Energetic and exergetic analyses of T56 turboprop engine ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 73(1), 106-120. (SCI) 2013
Caliskan Hakan, Dincer Ibrahim, Hepbasli Arif Thermoeconomic analysis of a building energy system integrated with energy storage options ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 76(1), 274-281. (SCI) 2013
ALSUHAIBANI Z,HEPBAŞLI ARİF Future Aspects of Geothermal Energy in Saudi Arabia ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, 35(10), 981-990. (SCI) 2013
ELIAS MM,MIQDAD M,MAHBUBUL IM,SAIDUR RAHMAN,KAMALISARVESTANI M,SOHEL MR,HEPBAŞLI ARİF,RAHIM NA,AMALINA MA Effect of nanoparticle shape on the heat transfer and thermodynamic performance of a shell and tube heat exchanger INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER, 44(1), 93-99. (SCI) 2013
Bayrak Fatih, Oztop Hakan F, Hepbasli Arif Energy and exergy analyses of porous baffles inserted solar air heaters for building applications ENERGY AND BUILDINGS, 57(1), 338-345. (SCI) 2013
Caliskan Hakan, Dincer Ibrahim, Hepbasli Arif Energy exergy and sustainability analyses of hybrid renewable energy based hydrogen and electricity production and storage systems Modeling and case study APPLIED THERMAL ENGINEERING, 61(2), 784-798. (SCI) 2013
Gungor Aysegul, Erbay Zafer, Hepbasli Arif, Gunerhan Huseyin Splitting the exergy destruction into avoidable and unavoidable parts of a gas engine heat pump GEHP for food drying processes based on experimental values ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 73(1), 309-316. (SCI) 2013
Caliskan Hakan, Dincer Ibrahim, Hepbasli Arif Exergoeconomic and environmental impact analyses of a renewable energy based hydrogen production system INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 38(14), 6104-6111. (SCI) 2013
ALIM MA,ABDIN Z,SAIDUR RAHMAN,HEPBAŞLI ARİF,MA KHAIRUL,RAHIM NA Analyses of entropy generation and pressure drop for a conventional flat plate solar collector using different types of metal oxide nanofluids ENERGY AND BUILDINGS, 66(1), 289-296. (SCI) 2013
Altuntas Onder, Karakoc T Hikmet, Hepbasli Arif Investigation of environmental impact caused by aircraft engines INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING, 5(3), 282-295. (SCI) 2013
Boyar Serkan, Akdeniz Ramazan Cengiz, Hepbasli Arif Performance evaluation of an extruder system in a mixed feed factory JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, 10(3), 524-527. (SCI) 2012
ELLEATHY A,RAMADAN MHM,HEPBAŞLI ARİF Exergy analysis of combustion characteristics and NOx emissions of a dual fuel engine INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, 10(4), 417-441. (SCI) 2012
Caliskan Hakan, Dincer Ibrahim, Hepbasli Arif Energy and exergy analyses of combined thermochemical and sensible thermal energy storage systems for building heating applications ENERGY AND BUILDINGS, 48(1), 103-111. (SCI) 2012
Kalinci Yildiz, Hepbasli Arif, Dincer Ibrahim Exergoeconomic analysis of hydrogen production from biomass gasification INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 37(21), 16402-16411. (SCI) 2012
Boyar Serkan, Hepbasli Arif, Akdeniz Ramazan Cengiz Energy utilization needs in Turkish mixed feed industry JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, 10(3), 528-533. (SCI) 2012
HEPBAŞLI ARİF Low exergy LowEx heating and cooling systems for sustainable buildings and societies RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 16(1), 73-104. (SCI) 2012
Bozoglan Elif, Midilli Adnan, Hepbasli Arif Sustainable assessment of solar hydrogen production techniques ENERGY, 46(1), 85-93. (SCI) 2012
Kalinci Yildiz, Hepbasli Arif, Dincer Ibrahim Exergoeconomic analysis and performance assessment of hydrogen and power production using different gasification systems FUEL, 102(1), 187-198. (SCI) 2012
Cay Ahmet, Tarakcioglu Isik, Hepbasli Arif A COMPARATIVE STUDY ON THE EXERGOECONOMIC ANALYSIS OF TEXTILE DRYERS USING SPECO METHOD TEKSTIL VE KONFEKSIYON, 22(2), 125-131. (SCI) 2012
Caliskan Hakan, Dincer İbrahim, Hepbasli Arif Thermodynamic analyses and assessments of various thermal energy storage systems for buildings ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 62(1), 109-122. (SCI) 2012
Gungor Aysegül, Erbay Zafer, Hepbasli Arif Exergoeconomic Thermoeconomic Analysis and Performance Assessment of a Gas Engine Driven Heat Pump Drying System Based on Experimental Data DRYING TECHNOLOGY, 30(1), 52-62. (SCI) 2012
Balta M Tolga, Dincer Ibrahim, Hepbasli Arif Energy and exergy analyses of magnesium chlorine Mg Cl thermochemical cycle INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 37(6), 4855-4862. (SCI) 2012
Caliskan Hakan, Dincer İbrahim, Hepbasli Arif A comparative study on energetic exergetic and environmental performance assessments of novel M Cycle based air coolers for buildings ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 56(1), 69-79. (SCI) 2012
Sogut Z, Oktay Z, Karakoc H, Hepbasli A Investigation of environmental and exergetic performance for coal preparation units in cement production processes ENERGY, 46(1), 72-77. (SCI) 2012
Antuntas Onder, Karakoc T Hikmet, Hepbasli Arif EXERGETIC EXERGOECONOMIC AND SUSTAINABILITY ASSESSMENTS OF PISTON PROP AIRCRAFT ENGINES ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 32(2), 133-143. (SCI) 2012
Alsuhaibani Zeyad, Ersoy H Kursad, Hepbasli Arif Exergetic and sustainability performance assessment of geothermal ground source ejector heat pumps INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, 11(3), 371-386. (SCI) 2012
Caliskan Hakan, Dincer Ibrahim, Hepbasli Arif Exergoeconomic enviroeconomic and sustainability analyses of a novel air cooler ENERGY AND BUILDINGS, 55(1), 747-756. (SCI) 2012
Kalinci Yildiz, Hepbasli Arif, Dincer Ibrahim Life cycle assessment of hydrogen production from biomass gasification systems INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 37(19), 14026-14039. (SCI) 2012
Altuntas Onder, Karakoc T Hikmet, Hepbasli Arif Exergoenvironmental analysis of piston prop aircrafts INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, 10(3), 290-298. (SCI) 2012
Yucer Cem Tahsin, Hepbasli Arif Exergoeconomic analysis of a central heating system from the generation stage to the building envelope ENERGY AND BUILDINGS, 47(1), 592-599. (SCI) 2012
Hurdogan Ertac, Buyukalaca Orhan, Yilmaz Tuncay, Hepbasli A, Uckan Irfan Investigation of solar energy utilization in a novel desiccant based air conditioning system ENERGY AND BUILDINGS, 55(1), 757-764. (SCI) 2012
Kalinci Yildiz, Hepbasli Arif, Dincer İbrahim Exergoeconomic analysis of hydrogen production from plasma gasification of sewage sludge using specific exergy cost method INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 36(17), 11408-11417. (SCI) 2011
Gungor Aysegul, Erbay Zafer, Hepbasli Arif Exergetic analysis and evaluation of a new application of gas engine heat pumps GEHPs for food drying processes APPLIED ENERGY, 88(3), 882-891. (SCI) 2011
Gungor Aysegul, Erbay Zafer, Hepbasli Arif Exergoeconomic analyses of a gas engine driven heat pump drier and food drying process APPLIED ENERGY, 88(8), 2677-2684. (SCI) 2011
HEPBAŞLI ARİF A comparative investigation of various greenhouse heating options using exergy analysis method APPLIED ENERGY, 88(12), 4411-4423. (SCI) 2011
Hurdogan Ertac, Buyukalaca Orhan, Hepbasli Arif, Yilmaz Exergetic modeling and experimental performance assessment of a novel desiccant cooling system ENERGY AND BUILDINGS, 43(6), 1489-1498. (SCI) 2011
Balta M Tolga, Dincer Ibrahim, Hepbasli Arif Exergoeconomic analysis of a hybrid copper chlorine cycle driven by geothermal energy for hydrogen production INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 36(17), 11300-11308. (SCI) 2011
Kalinci Yildiz, Hepbasli Arif, Dincer Ibrahim Comparative exergetic performance analysis of hydrogen production from oil palm wastes and some other biomasses INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 36(17), 11399-11407. (SCI) 2011
Caliskan Hakan, Hepbasli Arif, Dincer Ibrahim, Maisotsenko Valeriy Thermodynamic performance assessment of a novel air cooling cycle Maisotsenko cycle INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID, 34(4), 980-990. (SCI) 2011
Demir B, Utlu Z, Kocar G, Hepbasli A Exergy assessment of biodiesel production process application JOURNAL OF THE ENERGY INSTITUTE, 84(4), 236-245. (SCI) 2011
Utlu Zafer, Hepbasli Arif, Turan Muharrem Performance Analysis and Assessment of an Industrial Dryer in Ceramic Production DRYING TECHNOLOGY, 29(15), 1792-1813. (SCI) 2011
Caliskan Hakan, Hepbasli Arif Exergetic cost analysis and sustainability assessment of an Internal Combustion Engine INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, 8(3), 310-324. (SCI) 2011
Bektas Gulsum, Balkan Firuz, Hepbasli Arif Energy and exergy analyses of a sulphation unit in a powder detergent plant INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, 8(4), 447-459. (SCI) 2011
Yucer Cem Tahsin, Hepbasli Arif Thermodynamic analysis of a building using exergy analysis method ENERGY AND BUILDINGS, 43(2), 536-542. (SCI) 2011
Hepbasli Arif, Alsuhaibani Zeyad A key review on present status and future directions of solar energy studies and applications in Saudi Arabia RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 15(9), 5021-5050. (SCI) 2011
Caliskan Hakan, Hepbasli Arif, Dincer Ibrahim Exergy Analysis and Sustainability Assessment of a Solar Ground Based Heat Pump With Thermal Energy Storage JOURNAL OF SOLAR ENERGY ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME, 133(1), 11005-11005. (SCI) 2011
Hepbasli Arif, Alsuhaibani Zeyad Exergetic and exergoeconomic aspects of wind energy systems in achieving sustainable development RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 15(6), 2810-2825. (SCI) 2011
BOZOGLAN E,HEPBAŞLI ARİF Exergoeconomic analysis of an olive oil refining plant INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, 8(3), 359-377. (SCI) 2011
Kalinci Yildiz, Hepbasli Arif, Dincer Ibrahim Exergetic performance assessment of gasification and pyrolysis processes of pre treated wood board wastes INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, 8(1), 99-112. (SCI) 2011
Yoru Yilmaz, Karakoc T Hikmet, Hepbasli Arif Exergy analysis of a cogeneration system through Artificial Neural Network ANN method INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, 7(2), 178-192. (SCI) 2010
Hancioglu Ebru, Hepbasli Arif, Icier F, Erbay Z, Colak Z Performance investigation of the drying of parsley in a tray dryer system INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, 7(2), 193-210. (SCI) 2010
Balta M Tolga, Dincer İbrahim, Hepbasli Arif Geothermal based hydrogen production using thermochemical and hybrid cycles A review and analysis INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 34(9), 757-775. (SCI) 2010
Balta M Tolga, Dincer İbrahim, Hepbasli Arif Energy and exergy analyses of a new four step copper chlorine cycle for geothermal based hydrogen production ENERGY, 35(8), 3263-3272. (SCI) 2010
Caliskan Hakan, Hepbasli Arif Energy and exergy prices of various energy sources along with their CO2 equivalents ENERGY POLICY, 38(7), 3468-3481. (SCI) 2010
Balli Ozgur, Aras Haydar, Hepbasli Arif Thermodynamic and thermoeconomic analyses of a trigeneration TRIGEN system with a gas diesel engine Part I Methodology ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 51(11), 2252-2259. (SCI) 2010
Calıskan Hakan, Tat Mustafa Ertunc, Hepbasli Arif, Van Garpen Jon Exergy analysis of engines fuelled with biodiesel from high oleic soybeans based on experimental values INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, 7(1), 26-30. (SCI) 2010
HEPBAŞLI ARİF A review on energetic exergetic and exergoeconomic aspects of geothermal district heating systems GDHSs ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 51(10), 2041-2061. (SCI) 2010
Hurdogan Ertac, Buyukalaca Orhan, Yilmaz Tuncay, Hepbasli Arif Experimental investigation of a novel desiccant cooling system ENERGY AND BUILDINGS, 42(11), 2049-2060. (SCI) 2010
Caliskan Hakan, Hepbasli Arif Exergetic Analysis and Assessment of Industrial Furnaces JOURNAL OF ENERGY RESOURCES TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME, 132(1), 12001-12001. (SCI) 2010
Yoru Yilmaz, Karakoc T Hikmet, Heobasli Arif Dynamic energy and exergy analyses of an industrial cogeneration system INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 34(4), 345-356. (SCI) 2010
Balta M Tolga, Dincer İbrahim, Hepbasli Arif Potential methods for geothermal based hydrogen production NTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 35(10), 4949-4961. (SCI) 2010
Caliskan Hakan, Tat Mustafa Ertunc, Hepbasli Arif A review on exergetic analysis and assessment of various types of engines INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, 7(3), 287-310. (SCI) 2010
Balli Ozgur, Aras Haydar, Hepbasli Arif Thermodynamic and thermoeconomic analyses of a trigeneration TRIGEN system with a gas diesel engine Part II An application ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 51(11), 2260-2271. (SCI) 2010
Cay Ahmet, Tarakcioglu Isik, Hepbasli Arif Exergetic Analysis of Textile Convective Drying with Stenters by Subsystem Models Part 2 Parametric Study on Exergy Analysis DRYING TECHNOLOGY, 28(12), 1368-1376. (SCI) 2010
O Ozgener, A Hepbasli Experimental investigation of the performance of a solar assisted ground source heat pump system for greenhouse heating INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 29(3), 217-231. (SCI) 2010
Balta M Tolga, Dincer İbrahim, Hepbasli Arif Performance and sustainability assessment of energy options for building HVAC applications ENERGY AND BUILDINGS, 42(8), 1320-1328. (SCI) 2010
Erbay Zafer, Icier Filiz, Hepbasli Arif Exergetic performance assessment of a pilot scale heat pump belt conveyor dryer INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 34(3), 249-264. (SCI) 2010
İcier Filiz, Colak Neslihan, Erbay Zafer, Kuzgunkaya Ebru Hacioglu, Hepbasli Arif A Comparative Study on Exergetic Performance Assessment for Drying of Broccoli Florets in Three Different Drying Systems DRYING TECHNOLOGY, 28(2), 193-204. (SCI) 2010
Ozdemir Koray, Hepbasli Arif, Eskin Nurdil Exergoeconomic analysis of a fluidized bed coal combustor FBCC steam power plant APPLIED THERMAL ENGINEERING, 30(13), 1621-1631. (SCI) 2010
Hepbasli Arif, Colak Neslihan, Hancioglu Ebru, Icier Filiz, Erbay Zager Exergoeconomic Analysis of Plum Drying in a Heat Pump Conveyor Dryer DRYING TECHNOLOGY, 28(12), 1385-1395. (SCI) 2010
Bozoglan Elif, Hepbasli Arif Performance improvements for olive oil refining plants INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 34(6), 476-496. (SCI) 2010
Cay Ahmet, Tarakcioglu Isik, Hepbasli Arif Exergetic Analysis of Textile Convective Drying with Stenters by Subsystem Models Part 1 Exergetic Modeling and Evaluation DRYING TECHNOLOGY, 28(12), 1359-1367. (SCI) 2010
EZAN MEHMET AKIF,OZDOGAN M,GÜNERHAN HÜSEYİN,EREK AYTUNÇ,HEPBAŞLI ARİF Energetic and exergetic analysis and assessment of a thermal energy storage TES unit for building applications ENERGY AND BUILDINGS, 42(10), 1896-1901. (SCI) 2010
Kalinci Yildiz, Hepbasli Arif, Dincer İbrahim Efficiency assessment of an integrated gasifier boiler system for hydrogen production with different biomass types INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 35(10), 4991-5000. (SCI) 2010
Hepbasli A, Erbay Z, Colak N, Hancioglu E, Icier F An exergetic performance assessment of three different food driers PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART A-JOURNAL OF POWER AND ENERGY, 224(1), 1-12. (SCI) 2010
Caliskan Hakan, Dincer Ibrahim, Hepbasli Arif Exergetic and sustainability performance comparison of novel and conventional air cooling systems for building applications ENERGY AND BUILDINGS, 43(6), 1461-1472. (SCI) 2010
Caliskan Hakan, Hepbasli Arif Energy and exergy analyses of ice rink buildings at varying reference temperatures ENERGY AND BUILDINGS, 42(9), 1418-1425. (SCI) 2010
Yildiz Kalinci, Arif Hepbasli, İbrahim Dincer Biomass based hydrogen production A review and analysis INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 34(21), 8799-8817. (SCI) 2009
Colak Neslihan, Hepbasli Arif A review of heat pump drying Part 1 Systems models and studies ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 50(9), 2180-2186. (SCI) 2009
Kalinci Yildiz, Balta M Tolga, Hepbasli Arif Performance assessment of a geothermally heated building ENERGY POLICY, 37(4), 1502-1508. (SCI) 2009
Sogut Ziya, Oktay Zuhal, Hepbasli Arif Investigation of effect of varying dead state temperatures on energy and exergy efficiencies of a Raw Mill process in a cement plant INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, 6(5), 655-670. (SCI) 2009
Turgut Enis T, Karakoc T Hikmet, Hepbasli Arif Exergoeconomic analysis of an aircraft turbofan engine INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, 6(3), 277-294. (SCI) 2009
Cay Ahmet, Tarakcioglu Isik, Hepbasli Arif A study on the exergetic analysis of continuous textile dryers INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, 6(3), 422-439. (SCI) 2009
Colak Neslihan, Hepbasli Arif A review of heat pump drying HPD Part 2 Applications and performance assessments ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 50(9), 2187-2199. (SCI) 2009
Sogut M, Oktay Z, Hepbasli A Energetic and exergetic assessment of a trass mill process in a cement plant ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 50(9), 2316-2323. (SCI) 2009
Ulgen Koray, Hepbasli Arif Diffuse solar radiation estimation models for Turkey s big cities ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 50(1), 149-156. (SCI) 2009
Utlu Zafer, Hepbasli Arif Exergoeconomic aspects of sectoral energy utilization for Turkish industrial sector and their impact on energy policies ENERGY POLICY, 37(2), 577-587. (SCI) 2009
Arif Hepbasli, Yildiz Kalinci A review of heat pump water heating systems RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 13(6), 1211-1229. (SCI) 2009
Hepbasli Arif, Zafer Erbay, Filiz İcier, Neslihan Colak A review of gas engine driven heat pumps GEHPs for residential and industrial applications RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 13(1), 85-99. (SCI) 2009
Gunerhan H, Hepbasli A, Giresunlu U Environmental Impacts from the Solar Energy Systems ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, 31(2), 131-138. (SCI) 2009
Calıskan Hakan, Tat Mustafa Ertunc, Hepbasli Arif Performance assessment of an internal combustion engine at varying dead reference state temperatures APPLIED THERMAL ENGINEERING, 29(16), 3431-3436. (SCI) 2009
HEPBAŞLI ARİF Exergetic Modeling of Oil Shale fired Circulating Fluidized Bed Systems ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, 31(4), 325-337. (SCI) 2009
Turgut Enis T, Karakoc T Hikmet, Hepbasli Arif, Rosen Marc A Exergy analysis of a turbofan aircraft engine INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, 6(2), 181-199. (SCI) 2009
Balta M Tolga, Hepbasli Arif, Hancioglu Ebru, Ozcanli S Cihangir, Yilmazer Ertan, Yurdakul Ibrahim, Disbudak OZgur Exergetic analysis of a continuous Bi axially Oriented Polypropylene BOPP film unit in a plastic processing plant INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, 6(3), 440-456. (SCI) 2009
M Tolga Balta, İbrahim Dincer, Arif Hepbasli Thermodynamic assessment of geothermal energy use in hydrogen production INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 34(7), 2925-2939. (SCI) 2009
Cay Ahmet, Tarakcioglu Isik, Hepbasli Arif Assessment of finishing processes by exhaustion principle for textile fabrics An exergetic approach APPLIED THERMAL ENGINEERING, 29(11), 2554-2561. (SCI) 2009
M Tolga Balta, Yildiz Kalinci, Arif Hepbasli Evaluating a low exergy heating system from the power plant through the heat pump to the building envelope ENERGY AND BUILDINGS, 40(10), 1799-1804. (SCI) 2008
Kara Ozer, Ulgen Koray, Hepbasli Arif Exergetic assessment of direct expansion solar assisted heat pump systems Review and modeling RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 12(5), 1383-1401. (SCI) 2008
Ozgur Balli, Haydar Aras, Arif Hepbasli Exergoeconomic analysis of a combined heat and power CHP system INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 32(4), 273-289. (SCI) 2008
Colak Neslihan, Kuzgunkaya Ebru, Hepbasli Arif Exergetic assessment of drying of mint leaves in a heat pump dryer JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, 31(3), 281-298. (SCI) 2008
Kandilli Canan, Ulgen Koray, Hepbasli Arif Exergetic assessment of transmission concentrated solar energy systems via optical fibres for building application ENERGY AND BUILDINGS, 40(8), 1505-1512. (SCI) 2008
Kalinci Yildiz, Hepbasli Arif, Tavman İsmail Determination of optimum pipe diameter along with energetic and exergetic evaluation of geothermal district heating systems Modeling and application ENERGY AND BUILDINGS, 40(5), 742-755. (SCI) 2008
HEPBAŞLI ARİF A key review on exergetic analysis and assessment of renewable energy resources for a sustainable future RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 12(3), 593-661. (SCI) 2008
Utlu Zafer, Hepbasli Arif Thermoeconomic analysis of energy utilization in the residential commercial sector An application BUILDING AND ENVIRONMENT, 43(5), 896-904. (SCI) 2008
Balli Ozgur, Aras Haydar, Aras Nil, Hepbasli Arif Exergetic and exergoeconomic analysis of an Aircraft Jet Engine AJE INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, 5(5), 567-581. (SCI) 2008
HEPBAŞLI ARİF A study on estimating the energetic and exergetic prices of various residential energy sources ENERGY AND BUILDINGS, 40(3), 308-315. (SCI) 2008
Utlu Zafer, Hepbasli Arif Energetic and exergetic assessment of the industrial sector at varying dead reference state temperatures A review with an illustrative example RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 12(5), 1277-1301. (SCI) 2008
Huseyin Gunerhan, Arif Hepbasli Exergetic modeling and performance evaluation of solar water heating systems for building applications ENERGY AND BUILDINGS, 39(5), 509-516. (SCI) 2007
Utlu Zafer, Hepbasli Arif A review on analyzing and evaluating the energy utilization efficiency of countries RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 11(1), 1-29. (SCI) 2007
Onder Ozgener, Arif Hepbasli A review on the energy and exergy analysis of solar assisted heat pump systems RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 11(3), 482-496. (SCI) 2007
HEPBAŞLI ARİF Exergetic modeling and assessment of solar assisted domestic hot water tank integrated ground source heat pump systems for residences ENERGY AND BUILDINGS, 39(12), 1211-1217. (SCI) 2007
Leyla Ozgener, Arif Hepbasli, İbrahim Dincer, MA Rosen Exergoeconomic analysis of geothermal district heating systems A case study APPLIED THERMAL ENGINEERING, 27(8), 1303-1310. (SCI) 2007
Onder Ozgener, Arif Hepbasli A parametrical study on the energetic and exergetic assessment of a solar assisted vertical ground source heat pump system used for heating a greenhouse BUILDING AND ENVIRONMENT, 42(1), 11-24. (SCI) 2007
Canyurt OE, Ozturk HK, Hepbasli A, Utlu Z Modeling and application of genetic algorithm GA approach to estimating the future total energy input values ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, 29(10), 861-871. (SCI) 2007
Cay A, Tarakcioglu I, Hepbasli A Exergetic performance assessment of a stenter system in a textile finishing mill INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 31(13), 1251-1265. (SCI) 2007
Balli Ozgur, Aras Haydar, Aras Nil, Hepbasli Arif Estimating and statistically analyzing the global solar radiation potential over big cities in Turkey ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION, 25(4), 301-311. (SCI) 2007
Turgut Enis T, Karakoc T Hikmet, Hepbasli Arif Exergetic analysis of an aircraft turbofan engine INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 31(14), 1383-1397. (SCI) 2007
Onder Ozgener, Arif Hepbasli, Leyla Ozgener A parametric study on the exergoeconomic assessment of a vertical ground coupled geothermal heat pump system BUILDING AND ENVIRONMENT, 42(3), 1503-1509. (SCI) 2007
Onder Ozgener, Arif Hepbasli Modeling and performance evaluation of ground source geothermal heat pump systems ENERGY AND BUILDINGS, 39(1), 66-75. (SCI) 2007
Onder Ozgener, Arif Hepbasli Modeling and performance evaluation of ground source geothermal heat pump systems ENERGY AND BUILDINGS, 39(1), 66-75. (SCI) 2007
Kuzgunkaya Ebru Hancioglu, Hepbasli Arif Exergetic evaluation of drying of laurel leaves in a vertical ground source heat pump drying cabinet INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 31(3), 245-258. (SCI) 2007
Utlu Zafer, Hepbasli Arif A review and assessment of the energy utilization efficiency in the Turkish industrial sector using energy and exergy analysis RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 11(7), 1438-1459. (SCI) 2007
HEPBAŞLI ARİF Thermoeconomic analysis of household refrigerators INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 31(10), 947-959. (SCI) 2007
Ebru Kavak Akpinar, Arif Hepbasli A comparative study on exergetic assessment of two ground source geothermal heat pump systems for residential applications BUILDING AND ENVIRONMENT, 42(5), 2004-2013. (SCI) 2007
Ozgener Leyla, Hepbasli Arif, Dincer İbrahim A key review on performance improvement aspects of geothermal district heating systems and applications RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 11(8), 1675-1697. (SCI) 2007
Hepbasli Arif, Utlu Zafer, Akdeniz R Cengiz Energetic and exergetic aspects of cotton stalk production in establishing energy policies ENERGY POLICY, 35(5), 3015-3024. (SCI) 2007
Utlu Zafer, Hepbasli Arif Parametrical investigation of the effect of dead reference state on energy and exergy utilization efficiencies of residential commercial sectors A review and an application RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 11(4), 603-634. (SCI) 2007
Balli Ozgur, Aras Haydar, Hepbasli Arif Exergetic performance evaluation of a combined heat and power CHP system in Turkey INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 31(9), 849-866. (SCI) 2007
H Gunerhan, A Hepbasli Determination of the optimum tilt angle of solar collectors for building applications BUILDING AND ENVIRONMENT, 42(2), 779-783. (SCI) 2007
Ozgener Leyla, Hepbasli Arif, Dincer İbrahim Parametric study of the effect of reference state on energy and exergy efficiencies of Geothermal District Heating Systems GDHSs An application of the Salihli GDHS in Turkey HEAT TRANSFER ENGINEERING, 28(4), 357-364. (SCI) 2007
Kuzgunkaya Ebru Hancioglu, Hepbasli Arif Exergetic performance assessment of a ground source heat pump drying system INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 31(8), 760-777. (SCI) 2007
A Hepbasli, M Tolga Balta A study on modeling and performance assessment of a heat pump system for utilizing low temperature geothermal resources in buildings BUILDING AND ENVIRONMENT, 42(10), 3747-3756. (SCI) 2007
Ozgener Leyla, Hepbasli Arif, Dincer İbrahim Exergy analysis of two geothermal district heating systems for building applications ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 48(4), 1185-1192. (SCI) 2007
Neslihan Colak, Arif Hepbasli Performance analysis of drying of green olive in a tray dryer JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 80(4), 1188-1193. (SCI) 2007
Utlu Zafer, Hepbasli Arif Assessment of the energy utilization efficiency in the Turkish transportation sector between 2000 and 2020 using energy and energy analysis method ENERGY POLICY, 34(13), 1611-1618. (SCI) 2006
Ozturk Harun Kemal, Atalay Oner, Yilanci Ahmet, Hepbasli Arif Energy and exergy analysis of Kizildere Geothermal Power Plant Turkey ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, 28(15), 1415-1424. (SCI) 2006
Utlu Zafer, Hepbasli Arif Assessment of the energy and exergy utilization efficiencies in the Turkish agricultural sector INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 30(9), 659-670. (SCI) 2006
Ozcelik Yavuz, Hepbasli Arif Estimating petroleum exergy production and consumption using a simulated annealing approach ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, 1(3), 255-265. (SCI) 2006
Ozgener L, Hepbasli A, Dincer I Effect of reference state on the performance of energy and exergy evaluation of geothermal district heating systems Balcova example BUILDING AND ENVIRONMENT, 41(6), 699-709. (SCI) 2006
Utlu Zafer, Hepbasli Arif Analyzing the energy utilization efficiency of renewable energy resources Part 1 Energy analysis method ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, 1(4), 341-353. (SCI) 2006
HEPBAŞLI ARİF Reforming the energy market and utilization of electrical energy ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, 1(2), 171-179. (SCI) 2006
L Ozgener, A Hepbasli, I Dincer Performance investigation of two geothermal district heating systems for building applications Energy analysis ENERGY AND BUILDINGS, 38(4), 286-292. (SCI) 2006
Ozturk HK, Canyurt OE, Hepbasli A, Utlu Z An application of genetic algorithm search techniques to the future total exergy input output estimation ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, 28(8), 715-725. (SCI) 2006
Utlu Zafer, Sogut Ziya, Hepbasli Arif, Oktay Zuhal Energy and exergy analyses of a raw mill in a cement production APPLIED THERMAL ENGINEERING, 26(17), 2479-2489. (SCI) 2006
Hepbasli Arif, Utlu Zafer Analyzing the energy utilization efficiency of renewable energy resources Part 2 Exergy analysis method ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, 1(4), 355-366. (SCI) 2006
Baba A, Ozgener L, Hepbasli A Environmental and exergetic aspects of geothermal energy ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, 28(7), 597-609. (SCI) 2006
Eksin Nurdil, Hepbasli Arif Development and applications of clean coal fluidized bed technology ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, 28(12), 1085-1097. (SCI) 2006
Aras Haydar, Balli Ozgur, Hepbasli Arif Global solar radiation potential part 2 Statistical analysis ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, 1(3), 317-326. (SCI) 2006
Utlu Z, Hepbasli A Estimating the energy and exergy utilization efficiencies for the residential commercial sector an application ENERGY POLICY, 34(10), 1097-1105. (SCI) 2006
Aras H, Balli O, Hepbasli A Estimating the horizontal diffuse solar radiation over the Central Anatolia Region of Turkey ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 47(15), 2240-2249. (SCI) 2006
Ozgener L, Hepbasli A, Dincer I Investigation of the energetic and exergetic performance of the Gonen geothermal district heating system PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART A-JOURNAL OF POWER AND ENERGY, 220(7), 671-679. (SCI) 2006
Oztop HF, Hepbasli A Cogeneration and trigeneration applications ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, 28(8), 743-750. (SCI) 2006
Canyurt Olcay Ersel, Ozturk Harun Kemal, Hepbasli Arif, Utlu Zafer Genetic algorithm GA approaches for the transport energy demand estimation Model development and application ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, 28(15), 1405-1413. (SCI) 2006
Ozaydin Serpil, Kocar Gunnur, Hepbasli Arif Natural zeolites in energy applications ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, 28(15), 1425-1431. (SCI) 2006
Ozgener O, Hepbasli A An economical analysis on a solar greenhouse integrated solar assisted geothermal heat pump system JOURNAL OF ENERGY RESOURCES TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME, 128(1), 28-34. (SCI) 2006
Aras Haydar, Balli Ozgur, Hepbasli Arif Global solar radiation potential part 1 Model development ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, 1(3), 303-315. (SCI) 2006
O Ozener, A Hepbasli Experimental performance analysis of a solar assisted ground source heat pump greenhouse heating system ENERGY AND BUILDINGS, 37(1), 101-110. (SCI) 2005
HEPBAŞLI ARİF Modeling of sectoral energy and exergy utilization ENERGY SOURCES, 27(10), 903-912. (SCI) 2005
HEPBAŞLI ARİF Development and restructuring of Turkey s electricity sector a review RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 9(4), 311-343. (SCI) 2005
Genc A, Erisoglu M, Pekgor A, Oturanc G, Hepbasli A, Ulgen K Estimation of wind power potential using Weibull distribution ENERGY SOURCES, 27(9), 809-822. (SCI) 2005
HEPBAŞLI ARİF Thermodynamic analysis of a ground source heat pump system for district heating INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 29(7), 671-687. (SCI) 2005
Balkan F, Colak N, Hepbasli A Performance evaluation of a triple effect evaporator with forward feed using exergy analysis INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 29(5), 455-470. (SCI) 2005
HK Ozturk, H Ceylan, OE Canyurt, A Hepbasli Electricity estimation using genetic algorithm approach a case study of Turkey ENERGY, 30(7), 1003-1012. (SCI) 2005
Canyurt OE, Ozturk HK, Hepbasli A, Utlu Z Estimating the Turkish residential commercial energy output based on genetic algorithm GA approaches ENERGY POLICY, 33(8), 1011-1019. (SCI) 2005
Utlu Z, Hepbasli A Analysis of energy and exergy use of the Turkish residential commercial sector BUILDING AND ENVIRONMENT, 40(5), 641-655. (SCI) 2005
Utlu Z, Hepbasli A Analysis of energy and exergy use of the Turkish residential commercial sector BUILDING AND ENVIRONMENT, 40(5), 641-655. (SCI) 2005
Ozgener Leyla, Hepbasli Arif, Dincer İbrahim Thermodynamic analysis of a geothermal district heating system INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, 2(3), 231-245. (SCI) 2005
Utlu Z, Hepbasli A Analysis of energy and exergy use of the Turkish residential commercial sector BUILDING AND ENVIRONMENT, 40(5), 641-655. (SCI) 2005
Ceylan H, Ozturk HK, Hepbasli A, Utlu Z Estimating energy and exergy production and consumption values using three different genetic algorithm approaches Part 1 Model development ENERGY SOURCES, 27(7), 621-627. (SCI) 2005
Ceylan H, Ozturk HK, Hepbasli A, Utlu Z Estimating energy and exergy production and consumption values using three different genetic algorithm approaches Part 2 Application and scenarios ENERGY SOURCES, 27(7), 629-639. (SCI) 2005
Acaroglu Ö, Kocar G, Hepbasli A The potential of biogas energy ENERGY SOURCES, 27(3), 251-259. (SCI) 2005
L Ozgener, A Hepbasli, I Dincer Energy and exergy analysis of the Gonen geothermal district heating system Turkey GEOTHERMICS, 34(5), 632-645. (SCI) 2005
L Ozgener, A Hepbasli, I Dincer Energy and exergy analysis of geothermal district heating systems an application BUILDING AND ENVIRONMENT, 40(10), 1309-1322. (SCI) 2005
L Ozgener, A Hepbasli, I Dincer Energy and exergy analysis of Salihli geothermal district heating system in Manisa Turkey INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 29(5), 393-408. (SCI) 2005
O Ozgener, A Hepbasli Exergoeconomic analysis of a solar assisted ground source heat pump greenhouse heating system APPLIED THERMAL ENGINEERING, 25(10), 1459-1471. (SCI) 2005
Gunerhan H, Hepbasli A Utilization of basalt stone as a sensible heat storage material ENERGY SOURCES, 27(14), 1357-1366. (SCI) 2005
T Gunhan, V Demir, E Hacioglu, A Hepbasli Mathematical modelling of drying of bay leaves ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 46(11), 1667-1679. (SCI) 2005
O Ozgener, A Hepbasli Performance analysis of a solar assisted ground source heat pump system for greenhouse heating an experimental study BUILDING AND ENVIRONMENT, 40(8), 1040-1050. (SCI) 2005
Ozturk HK, Ceylan H, Hepbasli A, Utlu Z Estimating petroleum exergy production and consumption using vehicle ownership and GDP based on genetic algorithm approach RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 8(3), 289-302. (SCI) 2004
HK Ozturk, OE Canyurt, A Hepbasli, Z Utlu Residential commercial energy input estimation based on genetic algorithm GA approaches an application of Turkey ENERGY AND BUILDINGS, 36(2), 175-183. (SCI) 2004
HEPBAŞLI ARİF Coal as an energy source in Turkey ENERGY SOURCES, 26(1), 55-63. (SCI) 2004
HEPBAŞLI ARİF Oil shale as an alternative energy source ENERGY SOURCES, 26(2), 107-117. (SCI) 2004
Ozgener O, Ulgen K, Hepbasli A Wind and wave power potential ENERGY SOURCES, 26(9), 891-901. (SCI) 2004
Gokcen G, Ozturk HK, Hepbasli A Overview of Kizildere Geothermal Power Plant in Turkey ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 45(1), 83-98. (SCI) 2004
Hepbasli A, Ozgener O Turkey s renewable energy sources Part 2 Potential and utilization ENERGY SOURCES, 26(10), 971-982. (SCI) 2004
OE Canyurt, H Ceylan, HK Ozturk, A Hepbasli Energy demand estimation based on two different genetic algorithm approaches ENERGY SOURCES, 26(14), 1313-1320. (SCI) 2004
K Ulgen, A Hepbasli Solar radiation models Part 2 Comparison and developing new models ENERGY SOURCES, 26(5), 521-530. (SCI) 2004
L Ozgener, A Hepbasli, I Dincer Thermo mechanical exergy analysis of balcova geothermal district heating system in Izmir Turkey JOURNAL OF ENERGY RESOURCES TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME, 126(4), 293-301. (SCI) 2004
Akdeniz RC, Acaroglu M, Hepbasli A Cotton stalk as a potential energy source ENERGY SOURCES, 26(1), 65-75. (SCI) 2004
Ozturk HK, Canyurt OE, Hepbasli A, Utlu Z Three different genetic algorithm approaches to the estimation of residential exergy input output values BUILDING AND ENVIRONMENT, 39(7), 807-816. (SCI) 2004
A Hepbasli, O Ozgener A review on the development of wind energy in Turkey RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 8(3), 257-276. (SCI) 2004
Canbay CS, Hepbasli A, Gokcen G Evaluating performance indices of a shopping centre and implementing HVAC control principles to minimize energy usage ENERGY AND BUILDINGS, 38(6), 587-598. (SCI) 2004
Hepbasli A, Ulgen K, Eke R Solar energy applications in Turkey ENERGY SOURCES, 26(6), 551-561. (SCI) 2004
HEPBASLI A, AKDEMIR O Energy and exergy analysis of a ground source geothermal heat pump system ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 45(5), 737-753. (SCI) 2004
Utlu Z, Hepbasli A Comparison of Turkey s sectoral energy utilization efficiencies between 1990 and 2000 part 1 Utility and industrial sectors ENERGY SOURCES, 26(14), 1331-1344. (SCI) 2004
Ozturk HK, Hepbasli A Natural gas implementation in Turkey Part 2 Natural gas pipeline projects ENERGY SOURCES, 26(3), 287-297. (SCI) 2004
A Hepbasli, L Ozgener Development of geothermal energy utilization in Turkey a review RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 8(5), 433-460. (SSCI) 2004
Hepbasli A, Ozgener O Turkey s renewable energy sources Part 1 Historical development ENERGY SOURCES, 26(10), 961-969. (SCI) 2004
Hepbasli A, Utlu Z Comparison of Turkey s sectoral energy utilization efficiencies between 1990 and 2000 part 2 Residential commercial and transportation sectors ENERGY SOURCES, 26(14), 1345-1355. (SCI) 2004
Ulgen K, Hepbasli A Solar radiation models Part 1 A review ENERGY SOURCES, 26(5), 507-520. (SCI) 2004
Ulgen K, Genc A, Hepbasli A, Oturanc G Assessment of wind characteristics for energy generation ENERGY SOURCES, 26(13), 1227-1237. (SCI) 2004
Ozturk HK, Hepbasli A Natural gas implementation in Turkey Part 1 Turkey s natural gas demand and supplies ENERGY SOURCES, 26(3), 277-286. (SCI) 2004
Gokcen G, Ozturk HK, Hepbasli A Geothermal fields suitable for power generation ENERGY SOURCES, 26(5), 441-451. (SCI) 2004
Utlu Z, Hepbasli A Turkey s sectoral energy and exergy analysis between 1999 and 2000 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 28(13), 1177-1196. (SCI) 2004
Z Utlu, A Hepbasli A study on the evaluation of energy utilization efficiency in the Turkish residential commercial sector using energy and exergy analyses ENERGY AND BUILDINGS, 35(11), 1145-1153. (SCI) 2003
Ulgen K, Hepbasli A Comparison of the diffuse fraction of daily and monthly global radiation for Izmir Turkey ENERGY SOURCES, 25(7), 637-649. (SCI) 2003
Hepbasli A, Akdeniz RC, Vardar Sukan F, Oktay Z Utilization of olive cake as a potential energy source in Turkey ENERGY SOURCES, 25(5), 405-417. (SCI) 2003
A Hepbasli, C Canakci Geothermal district heating applications in Turkey a case study of Izmir Balcova ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 44(8), 1285-1301. (SCI) 2003
HEPBAŞLI ARİF Current status of geothermal energy applications in Turkey ENERGY SOURCES, 25(7), 667-677. (SCI) 2003
Hepbasli A, Karakus AA, Ekrer M Liquefied petroleum gas in Turkey s energy sources ENERGY SOURCES, 25(5), 373-382. (SCI) 2003
Ozturk HK, Hepbasli A The place of natural gas in Turkey s energy sources and future perspectives ENERGY SOURCES, 25(4), 293-307. (SCI) 2003
Oktay Z, Hepbasli A Performance evaluation of a heat pump assisted mechanical opener dryer ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 44(8), 44-8. (SCI) 2003
Oturanc G, Hepbasli A, Genc A Statistical analysis of solar radiation data ENERGY SOURCES, 25(11), 1089-1097. (SCI) 2003
A Hepbasli, N Ozalp Development of energy efficiency and management implementation in the Turkish industrial sector ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 44(2), 231-249. (SCI) 2003
Ulgen K, Hepbasli A A study on evaluating the power generation of solar wind hybrid systems in Izmir Turkey ENERGY SOURCES, 25(3), 241-252. (SCI) 2003
Hepbasli A, Ozalp N Co generation studies in Turkey an application of a ceramic factory in Izmir Turkey APPLIED THERMAL ENGINEERING, 22(6), 679-691. (SCI) 2002
K Ulgen, A Hepbasli Comparison of solar radiation correlations for Izmir Turkey INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 26(5), 413-430. (SCI) 2002
Ulgen K, Hepbasli A Prediction of solar radiation parameters through clearness index for Izmir Turkey ENERGY SOURCES, 24(8), 773-785. (SCI) 2002
Hepbasli A, Ozalp A Development of cogeneration in Turkey ENERGY SOURCES, 24(3), 195-204. (SCI) 2002
Ozgener O, Hepbasli A Current status and future directions of wind energy applications in Turkey ENERGY SOURCES, 24(12), 1117-1129. (SCI) 2002
Ulgen K, Hepbasli A Estimation of solar radiation parameters for Izmir Turkey INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 26(9), 807-823. (SCI) 2002
Ozgener O, Hepbasli A Current status and future directions of wind energy applications in Turkey ENERGY SOURCES, 24(12), 1117-1129. (SCI) 2002
K Ulgen, A Hepbasli Determination of Weibull parameters for wind energy analysis of Izmir Turkey INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 26(6), 495-506. (SCI) 2002
Hepbasli A, Oturanc G, Kurnaz A, Ergin E, Genc A, Iyit N Simple correlations for estimating the energy production of turkey ENERGY SOURCES, 24(9), 855-867. (SCI) 2002
HEPBAŞLI ARİF Performance evaluation of a vertical ground source heat pump system in Izmir Turkey INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 26(13), 1121-1139. (SCI) 2002
Hepbasli A, Ozalp N Present status of cogeneration applications in turkey ENERGY SOURCES, 24(2), 169-177. (SCI) 2002
Akdeniz RC, Vardar Sukan F, Hepbasli A Evaluation of Aegean region agro industrial wastes as a potential energy source ENERGY SOURCES, 24(10), 949-960. (SCI) 2002
GG Gunerhan, G Kocar, A Hepbasli Geothermal energy utilization in Turkey INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 25(9), 769-784. (SCI) 2001
A Hepbasli, A Ozdamar, N Ozalp Present status and potential of renewable energy sources in Turkey ENERGY SOURCES, 23(7), 631-648. (SCI) 2001
HEPBAŞLI ARİF Investigation of the bubble behaviour at the free surface of a large three dimensional gas fluidized bed INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 22(10), 885-909. (SCI) 1998
HEPBAŞLI ARİF Estimation of bed expansions in a freely bubbling three dimensional gas fluidized bed INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 22(15), 1365-1380. (SCI) 1998
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Tahtali Gurhan, OLGUN HAYATİ, GÜNEŞ MUSTAFA, HEPBAŞLI ARİF Theoretical Exergoenvironmental Analysis of a Tunnel Furnace and Drying System in a Brick Production Gazi University Journal of Science, 37(1), 249-262. Emerging Sources Citation Index (ESCI) 2024
TİKTAŞ ASLI, GÜNERHAN HÜSEYİN, HEPBAŞLI ARİF Single and multigeneration Rankine cycles with aspects of thermodynamical modeling, energy and exergy analyses and optimization: A key review along with novel system description figures Energy Conversion and Management: X, 14(), 1-59. Emerging Sources Citation Index (ESCI) 2022
ARAZ MUSTAFA,HEPBAŞLI ARİF,BIYIK EMRAH,Shahrestani Mehdi,Yao Runming,Essah Emmanual,Shao Li,Coliveria Armando,EKREN ORHAN,GÜNERHAN HÜSEYİN Performance evaluation of a building integrated photovoltaic (BIPV) system combined with a wastewater source heat pump (WWSHP) system Energy Procedia, 140(), 434-446. EBSCO 2017
BALTA MT, DINCER I, HEPBASLI A Development of Sustainable Energy Options for Buildings in a Sustainable Building Sustainable Cities and Society, 1(2), 72-80. Scopus 2014
HEPBASLI A, BALTA MT, ALSUHAIBANI A Comparing the Energetic and Exergetic Performances of a Building Heated by Solar Energy and Ground source Geothermal Heat Pump Advanced Materials Research, 347(353), 1801-1805. http://www.scientific.net/AMR.347-353/35 2011
HEPBASLI A Assessing the Energy Utilization Performance in Buildings TTMD Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers Journal, 51(1), 12-18. Endekste taranmıyor 2007
UTLU Z, HEPBASLI A Evaluating the Energy Utilization Efficiency of the Turkish Residential Commercial Sector by 2023 Turkish Society of HVAC Sanitary Engineers, 3(1), 9-19. Endekste taranmıyor 2006
HEPBASLI A Energy Conservation Studies on Residential Heating Systems An Application for Izmir Turkey Int. J. Global Energy Issues, 15(3), 247-263. http://www.inderscience.com/index.php 2001
HEPBASLI A, ELTEZ M, DURAN H Current Status and Future Directions of Geothermal Heat Pumps in Turkey Geo-Heat Center Quarterly Bulletin, 22(1), 13-15. http://geoheat.oit.edu/bullet.htm 2001
GUNERHAN G, G KOCAR G, HEPBASLI A Geothermal Turkey Year End Development Status 1999 Geothermal Resources Council (GRC) Bulletin, 25(5), 179-183. http://www.geothermal.org/ 2000
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÖZCAN HÜSEYİN GÜNHAN,HEPBAŞLI ARİF,GÜNERHAN HÜSEYİN Exergoeconomic performance assessment of a mobile air conditioning unit 8th Global Conference on Global Warming 2019
HEPBAŞLI ARİF,BIYIK EMRAH,ARAZ MUSTAFA,shahrestani mehdi,yao runming,essah emmanuel,shao li,oliveira armando,del cano teodosio,rico elena,lechon juan luis Exergetic assessment of a Building Integrated Photovoltaic (BIPV) system installed at Yasar University, Izmir, Turkey 11th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems 2018
KARAÇAYLI İBRAHİM,CANLI YÜCEL,ALTAY LÜTFİYE,HEPBAŞLI ARİF Energy and exergy analysis of heat exchanger for wastewater aided refrigeration systems 7th Global Conference on Global Warming (GCGW 2018) 2018
Yüksel Burak,Ballı Özgür,GÜNERHAN HÜSEYİN,HEPBAŞLI ARİF EXERGETIC AND ENVIRONMENTAL ANALYSES OF TURBOJET ENGINE 7th GLOBAL CONFERENCE on GLOBAL WARMING 2018
ŞÖHRET YASİN,HEPBAŞLI ARİF,KARAKOÇ TAHİR HİKMET Thrust Modelling for a Solid Oxide Fuel Cell and Gas Turbine (SOFC/GT) Hybrid Propulsion System 3rd International Hydrogen Technologies Congress 2018
YILDIRIM ÖZCAN NURDAN,HEPBAŞLI ARİF Exergetic analysis and assessment of a geothermal heat exchanger pile based snow melting system 1st Latin American SDEWES Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems 2018
TURAN ÖNDER,HEPBAŞLI ARİF,KARAKOÇ TAHİR HİKMET Investigating the Effect of Turbine Inlet Temperature on the Exergetic Improvement Potential of a Small Turbojet Engine 8th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE), Prague, CZECH REPUBLIC 2017
ÖZTURA HACER,YILDIRIM ÖZCAN NURDAN,HEPBAŞLI ARİF Energy Management System Standard Implementation At Yasar University In Izmir, Turkey: From ISO 50001 To Practice SEEP 2017 2017
ÖZCAN HÜSEYİN GÜNHAN,GÜNERHAN HÜSEYİN,HEPBAŞLI ARİF Performance evaluation of a mobile air conditioning unit: an exergeticapproach SEEP 2017-10th International Conference on Sustainable Energy Environmental Protection 2017
ARAZ MUSTAFA,HEPBAŞLI ARİF,BIYIK EMRAH,Shahrestani Mehdi,Yao Runming,Essah Emmanual,Shao Li,Oliveria Armando,EKREN ORHAN,GÜNERHAN HÜSEYİN Performance evaluation of a Building Inte-grated Photovoltaic system com-bined with a Wastewater Source Heat Pump system Beyond NZEB Buildings-AiCARR 50th International Congress 2017
EKREN ORHAN,HEPBAŞLI ARİF,BIYIK EMRAH Radiant Heating-Cooling Performance Assessment in a Shopping Center in Sopron, Hungary The 3rd International Conference on Energy and Environment Research (ICEER 2016) 2016
ARAZ MUSTAFA,EKREN ORHAN,BIYIK EMRAH,GÜNERHAN HÜSEYİN,HEPBAŞLI ARİF Experimental Exergetic Performance Evaluation of a Wastewater Source Heat Pump System (WWSHP) 2016 REHVA World Congress (CLIMA 2016), 2016
BIYIK EMRAH,ARAZ MUSTAFA,EKREN ORHAN,GÜNERHAN HÜSEYİN,HEPBAŞLI ARİF An Optimal Controller Design for a Waste Water Source Heat Pump System 2016 REHVA World Congress (CLIMA 2016), 2016
HEPBAŞLI ARİF Towards Developing An Exergy Management System Standard and Its Application to a University Building 2016 REHVA World Congress (CLIMA 2016) 2016
TUZCU HALİL,GÜNERHAN HÜSEYİN,HEPBAŞLI ARİF Environmental Impacts of Various Refrigerants and Energy Performance Comparisons Using in a Residential Cooling System The IRES -55th International Conferences on Engineering and Natural Science (ICENS) 2016
EKREN ORHAN,BIYIK EMRAH,HEPBAŞLI ARİF Exergetic Performance Assessment of the IKVA Shopping Center in the City of Sopron, Hungary 8th International Ege Energy Symposium and Exhibition 2016
BİLİR SAĞ NAGİHAN,ERSOY HK,HEPBAŞLI ARİF An Experimental Investigation on Exergy Analysis of an Ejector Expansion Refrigeration System 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8) 2016
CUMBUL AY,EZAN MA,TAVMAN IT,HEPBAŞLI ARİF,SOGUT MZ Heat Recovery Analysis of a Rotary Kiln in Cement Industry 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8) 2016
TUZCU HALİL,GÜNERHAN HÜSEYİN,HEPBAŞLI ARİF Using Renewables in Building Heating Systems to Build a Brighter Energy Future The Eighth Mediterranean Congress of Heating Ventilation and Air-Conditioning, 2015
HEPBAŞLI ARİF,ARKON AYSE CEREN A New Exergy-based Index for Performance Assessment of Buildings The Eighth Mediterranean Congress of Heating Ventilation and Air-Conditioning (clımamed 15) 2015
ÖZCAN HÜSEYİN GÜNHAN,GÜNERHAN HÜSEYİN,HEPBAŞLI ARİF Exergetic Performance Analysis of PV/Wind Hybrid Systems for Building Applications The Eighth Mediterranean Congress of Heating Ventilation and Air-Conditioning (clımamed 15) 2015
ARAZ MUSTAFA,BIYIK EMRAH,EKREN ORHAN,GÜNERHAN HÜSEYİN,HEPBAŞLI ARİF Exergetic Modeling, Analysis and Assessment of Wastewater Heat Pump Systems for Sustainable Buildings Exergetic Modeling, Analysis and Assessment of Wastewater Heat Pump Systems for Sustainable Buildings (CLIMAMED) 2015
EKREN ORHAN,ARAZ MUSTAFA,HEPBAŞLI ARİF,BIYIK EMRAH,GÜNERHAN HÜSEYİN Desing Aspects and Experimental Performance Test of a Wastewater Heat Pump for the Mediterranean Climate The Second International Conference on Energy and Environment Research (ICEER 2015) 2015
OZGENER. L, HEPBASLI. A, DINCER. I Energy and Exergy Assessment of Salihli Geothermal District Heating System World Geothermal Congress 2005 2015
YILDIRIM ÖZCAN NURDAN,HEPBAŞLI ARİF Exergetic Aspects of Snow Melting Using a Geothermal Heat Pump System Exergetic Aspects of Snow Melting Using a Geothermal Heat Pump System 2015
ARKON ARKON ÇELEN,HEPBAŞLI ARİF Exergetic Analysis of Building Envelopes as System Boundaries of Buildings 9th International Sinan Symposium 2015
YILDIRIM ÖZCAN NURDAN,HEPBAŞLI ARİF Exergetic and Sustainability Evaluation of a Building Heating System in Izmir, Turkey International Conference on Environment and Renewable Energy (ICERE2014), 2014
ERBAY ZAFER,HEPBAŞLI ARİF Exergoeconomic Performance Assessment of a Pilot Scale Heat Pump Conveyor Dryer Using Specific Exergy Costing (SPECO) Method 19th International Drying Symposium (IDS 2014) 2014
ARAZ MUSTAFA,GÜNGÖR ALİ,HEPBAŞLI ARİF Experimental Exergetic Performance Evaluation of an Elevator Air Conditioner using R-1234yf International Conference on Energy and Environment Research (ICEER 2014) 2014
OZCAN GH,GÜNERHAN HÜSEYİN,HEPBAŞLI ARİF Environmental Impact and Performance Comparison of Refrigerants (R744 and R134a) in a Mobile Air Conditioning System Used for Cooling Buses International Conference on Energy and Environment Research (ICEER 2014) 2014
ARAZ MUSTAFA,GÜNGÖR ALİ,ÖZCAN HG,HEPBAŞLI ARİF,YALDIRAK H Performance Assessment of an Elevator Air Conditioning Unit using R-1234yf” CD-Proceedings of 7th International Ege Energy Symposium & Exhibition 2014
SOGUT MZ,UYSAL MURAT PAŞA,GAZIBEY Y,HEPBAŞLI ARİF A Holistic Approach toSustaınable Development: Concept Mapping of Energy Management International Conference on Clean Energy 2014 (ICCE-2014) 2014
KALINCI YILDIZ,HEPBAŞLI ARİF,DINCER I Economic Assessment of a Renewable Energy System for Hydrogen and Electricity Production on the Bozcaada Island International Conference on Clean Energy 2014 2014
TUZCU HALİL,GÜNERHAN HÜSEYİN,HEPBAŞLI ARİF Renewable Energy Effect in a Building Heating System Third International Conference on Frontier of Energy and Environment Engineering (ICFEEE 2014) 2014
TUZCU HALİL,GÜNERHAN HÜSEYİN,HEPBAŞLI ARİF Exergetic Performance Analysis and Comparison of Various Building Heating Options International Conference and Utility Exhibition 2014 on Green Energy for Sustainable Development (ICUE 2014) 2014
BALTA MT,DINCER I,HEPBAŞLI ARİF Performance Assessment of Solar-Based Integrated Mg-Cl Cycle for Hydrogen Production ICH2P- 2014 2014
HEPBASLI. A, BALTA. MT Exergetic Performance Assessment of a Building with a Solar Assisted Heat Pump Using Roof Integrated Solar Collectors Climamed 2013-VII Mediterranean Congress of Climatization 2013
HEPBASLI. A, BALTA. MT Environmental and Sustainability Assessments of a Low Exergy Building Heating Systems The Second International Conference on Water, Energy and the Environment, 2013
KALINCI. Y, HEPBASLI. A, DINCER. I Exergetic Performance Assessment Of A Binary Geothermal Power Plant The Sixth International Exergy, Energy and Environment Symposium IEEES6 2013
BAYRAK. F, OZTOP. HF, HEPBASLI. A Energy and Exergy Analysis of a Perlite Expansion Process The Sixth International Exergy, Energy and Environment Symposium IEEES6 2013
SOGUT. MZ, KARAKOC. H, OKTAY. Z, HEPBASLI A Investigating the Exergetic and Environmental Effects of Subcooling and Superheating Processes on the Performance of Direct Expansion Systems The Sixth International Exergy, Energy and Environment Symposium IEEES6, 2013
HEPBASLI. A Developing Some New Exergetic Indices for Assessing the Performance of Buildings The Sixth International Exergy, Energy and Environment Symposium IEEES6 2013
BALTA. MT, DINCER. I, HEPBASLI. A Thermodynamic Analysis of Geothermal Power Driven High Temperature Steam Electrolysis System for Hydrogen Production The Sixth International Exergy, Energy and Environment Symposium IEEES6 2013
CALISKAN. H, DINCER. I, HEPBASLI. A Investigation of Hydrogen Storage Options for Renewable Hydrogen International Conference on Hydrogen Production-2012 (ICH2P-12) 2012
KALINCI. Y, HEPBASLI. A, DINCER. I Performance Assessment of Hydrogen Production from a Solar Assisted Biomass Gasification System International Conference on Hydrogen Production-2012 (ICH2P-12), 2012
BALTA. MT, DINCER. I, HEPBASLI. A Comparative Performance Assessment of Hybrid Cu Cl and Mg Cl cycles and SMR International Conference on Hydrogen Production-2012 (ICH2P-12) 2012
ALTUNTAS. O, KARAKOC. TH, HEPBASLI. A Investigation of Environmental Pollution and Its Effects from Piston Prop Aircraft Global Conference on Global Warming-2012 (GCGW-12), 2012
ABID. M, HEPBASLI. A Energy and Exergy Efficiencies of a Wind Turbine over a Period of One Year International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection (SEEP2012) 2012
ABID. M, HEPBASLI. A Energy and Exergy Analyses of a Wind Turbine based on Experimental Values 7th International Green Energy Conference & The 1st DNL Conference on Clean Energy (IGEC-DCCE) 2012
HEPBASLI. A, BALTA. MT, ALSUHAIBANI. A Comparing the Energetic and Exergetic Performances of a Building Heated by Solar Energy and Ground source Geothermal Heat Pump 2011 International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development 2011
COLAK. N, HEPBASLI. A A Comparative Study on Performance Investigation of Pasta Drying EuroCereal 2011 Science and TechnologyMeeting Real World Challenges 2011
BALTA. MT, DINCER. I, HEPBASLI. A Energy and Exergy Analyses of Magnesium Chlorine Mg Cl Thermochemical Cycle International Conference on Hydrogen Production ICH2P -11 2011
KALINCI. Y, HEPBASLI. A, DINCER. I Exergoeconomic Analysis of Hydrogen Production from Biomass Gasification International Conference on Hydrogen Production ICH2P -11 2011
CALISKAN. H, DINCER. I, HEPBASLI. A A Thermodynamic Study on Renewable Energy Based Hydrogen Production and Storage Systems International Conference on Hydrogen Production ICH2P -11 2011
UTLU. Z, HEPBASLI. A Thermodynamic Analysis of an Industrial Dryer in a Ceramic Production An Application 6th International Green Energy Conference 2011
BOZOGLAN. E, MIDILLI. A, HEPBASLI. A Study on the Solar Hydrogen Production Techniques 6th International Green Energy Conference 2011
CALISKAN. H, DINCER. I, HEPBASLI. A Exergoeconomic Enviroeconomic and Sustaianability Analyses of a Novel Air Cooler 6th International Green Energy Conference 2011
HURDOGAN. E, BUYUKALACA. O, YILMAZ. T, HEPBASLI A, UCKAN I Investigation of Solar Energy Utilization in a Novel Desiccant Based Air Conditioning System 6th International Green Energy Conference 2011
ALTUNTAS. O, KARAKOC. TH, HEPBASLI. A Exergoenvironmental Analysis of Piston prop Aircrafts 6th International Green Energy Conference 2011
ALTUNTAS. O, KARAKOC. TH, HEPBASLI. A Exergoeconomic Environmental Optimization of Piston prop Aircrafts 6th International Green Energy Conference 2011
SOGUT. Z, OKTAY. Z, KARAKOC. TH, HEPBASLI, A Investigation of Environmental and Exergetic Performance for a Cool preparing Unit in Cement Processes 6th International Green Energy Conference 2011
ALSUHAIBANI. A, ERSOY. K, HEPBASLI. A Exergetic Modeling and Assessment of Geothermal Ground Source Ejector Heat Pumps The Second International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources 2010
ALSUHAIBANI. A, HEPBASLI. A Exsergetic Analysis of a Campus Chilled Water System The Second International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources 2010
ERBAY. Z, GUNGOR. A, HEPBASLI. A Exergetic Performance Assessment of Drying of Medical and Aromatic Plants by Using a Pilot Scale Gas Engine Driven Heat Pump Dryer 17th International Drying Symposium (IDS 2010) 2010
CALISKAN. H, DINCER. I, HEPBASLI. A Exergetic Modelling and Evaluation of a Thermal Energy Storage TES System with a Solar Ground Coupled Heat Pump 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5) 2010
GUNGOR. A, HEPBASLI. A Exergetic Assessment of a Gas Engine Driven Heat Pump 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5) 2010
DEMIR. B, UTLU. Z, KOCAR. G, HEPBASLI A Assessment of Biodiesel Production Process in terms of Exergetic Approach 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5) 2010
BALTA. MT, DINCER. I, HEPBASLI. A Exergoeconomic Analysis of a Hybrid Copper Chlorine Cycle Driven by Geothermal Energy for Hydrogen Production International Conference on23Hydrogen Production ICH2P-2010) 2010
KALINCI. Y, HEPBASLI. A, DINCER. I Comparative Exergetic Performance Analysis of Hydrogen Production from Oil Palm Wastes and Some Other Biomasses International Conference on Hydrogen Production ICH2P-2010 2010
KALINCI. Y, HEPBASLI. A, DINCER. I Exergoeconomic Analysis of Hydrogen Production from Plasma Gasification of Sewage Sludge using Specific Exergy Cost SPECO Method International Conference on Hydrogen Production ICH2P-2010) 2010
BALTA. MT, DINCER. I,, HEPBASLI. A Thermodynamic Performance Comparison of Some Renewable and Non renewable Hydrogen Production Processes 18th World Hydrogen Energy Conference 2010 (WHEC-2010) 2010
BALTA. MT, DINCER. I, HEPBASLI. A Exergetic Study of Building Energy Options for HVAC Applications Clima 2010 – 10th REHVA World Congress 2010
CANSEVDI. B, CALLI. U, HEPBASLI. A Improving the Energy Performance of Air Cooled Chillers with Water Spray Mist Pre Cooling An Application Clima 2010 – 10th REHVA World Congress 2010
YORU. Y, KARAKOC. TH, HEPBASLI. A Appication of Artificial Neural Network ANN Method to Exergy Analysis of Thermodynamic Systems The Eighth International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA 2009) 2009
KARAKOC. TH, YORU. Y, HEPBASLI. A Investigating the Eecological Impact of a Cogeneration System Used in a Ceramic Factory 22nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems 2009
YORU. Y, KARAKOC. TH, HEPBASLI. A Application of Artificial Neural Network ANN Method to Exergetic Analyses of Gas Turbines Int. Symp. on Heat Transfer in Gas Turbine Systems 2009
CALISKAN. H, HEPBASLI. A Exergy Cost Analysis of a Diesel Engine Fueled with Various Fuels Global Conference on Global Warming 2009 2009
ERBAY. Z, HEPBASLI. A, ICIER. F, COLAK N, KUZGUNKAYA E Exergetic Performance Analyses of Drying of Broccoli Florets in a Tray Drier 16th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO) 2009
CALISKAN. H, HEPBASLI. A Comparing the Energetic and Exergetic Prices of Various Energy Sources for the Turkish Residential and Industrial Applications 1st International Exergy, Life Cycle Assessment, and Sustainability Workshop & Symposium (ELCAS) 2009
KALINCI. Y, HEPBASLI. A, DINCER. I Exergetic Assessment of an Integrated Gasifier Boiler System for Hydrogen Production with Different Biomass Types International Conference on Hydrogen Production 2009
BALTA. MT, DINCER. I, HEPBASLI. A Potential Methods for Geothermal Based Hydrogen Production International Conference on Hydrogen Production 2009
HEPBASLI. A, ERBAY. Z, ICIER. F, COLAK N, KUZGUNKAYA E Exergy Analysis of Drying of Plum Slices Prunus Domestica Insititia in a Fluid Bed Dryer 1st International Exergy, Life Cycle Assessment, and Sustainability Workshop & Symposium (ELCAS) 2009
BALTA. MT, DINCER. I, HEPBASLI. A Energy and Exergy Efficiency Analyses of Geothermal Based Hydrogen Production Through High Temperature Steam Electrolysis Fourth International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-4) 2009
ICIER. F, COLAK. N, ERBAY. Z, HANCIOGLU E, HEPBASLI A A Comparative Study onthe Exergetic Efficiencies of Two Different Drying Processes Int. Conference on Mechanization and Energy in Agriculture 2008
TURGUT. E, KARAKOC. H, HEPBASLI. A Exergoeconomic Assessment of Aircraft Turbofan Engines Exergoeconomic Assessment of Aircraft Turbofan Engines 2008
YORU. Y, KARAKOC. H, HEPBASLI. A, TURGUT E Energetic and Exergetic Analysis of Building Cogeneration Systems ES2008 Energy Sustainability 2008 2008
YORU. Y, KARAKOC. H, HEPBASLI. A The Environmental Effects of Spray Dryers Used in a Cogeneration System Global Conference on Global Warming 2008
COLAK. N, BALTA. MT, ICIER. F, KUZGUNKAYA E, HEPBASLI A, ERBAY Z Exergy Analyses of Drying of Broccoli Florets in a Heat Pump Global Conference on Global Warming 2008
HEPBAŞLI ARİF Thermoeconomic Assessment of Residential Commercial Sectors An Application Eighth HVAC + R Technology Symposium 2008
KARAKOC. H, TURGUT. E, HEPBASLI. A A Study on Exergy Analysis of a Hydrogen Fuelled Turbofan Engine 3rd International Green Energy Conference (IGEC-2007) 2007
OKTAY. Z, SOGUT. Z, HEPBASLI. A Thermodynamic Analysis of the Rotary Burner Process in the Cement Production 3rd International Energy, Exergy and Environment Symposium 2007
BALLI. O, ARAS. H, ARAS. N, HEPBASLI A Exergetic and Exergoeconomic Analysis of an Aircraft Jet Engine AJE 3rd International Energy, Exergy and Environment Symposium 2007
COLAK. N, HEPBASLI. A Performance Assessment of Drying of Blanched Carrot in a Ground Source Heat Pump Dryer 3rd International Energy, Exergy and Environment Symposium 2007
UTLU. Z, HEPBASLI. A Thermo economic Analysis of Energy Utilization in the Industrial Sector An Application 3rd International Energy, Exergy and Environment Symposium. 2007
TURGUT. E, KARAKOC. H, HEPBASLI. A Exergy Analysis of a Turbofan Engine GE CF6 3rd International Green Energy Conference (IGEC) 2007
HEPBASLI. A, UTLU. Z Investigating the Thermodynamic Parameters of the Residential Commercial Sector An Application of Turkey Clima 2007 WellBeing Indoors 2007
HEPBASLI. A Exergetic Performance Assessment of Gas Engine Heat Pumps Clima 2007 WellBeing Indoors 2006
HEPBASLI. A Exergetic Modeling of Oil Shale Fired Circulating Fluidizd Bed Systems International Oil Shale Conference: “Recent Trends in Oil Shale” 2006
HEPBAŞLI ARİF Technical Aspects of the Innovative Borehole Thermal Storage System at University of Ontario Institute of Technology The Conference of CSME 2006 2006
HEPBAŞLI ARİF Exergy Analysis of Heat Pump Systems for Residential Applications The Seventh International HVAC+R Technology Symposium, 2006
HEPBASLI. A, OZGENER. L, OZGENER. O Comparison of Energy and Exergy Prices of Various Energy Sources for the Residential Use The Seventh International HVAC+R Technology Symposium 2006
BOYAR. S, AKDENIZ. RC, HEPBASLI. A Performance Evaluation of an Extruder System ina Mixed Feed Factory 30th Conference on R&D in Agricultural Engineering. A Magyar Tudományos Akadémia Agrár-Müszaki Bizottsága 2006
COLAK. N, HEPBASLI. A Exergy Analysis of Drying of Apple in a Heat Pump Dryer The Second International Conference of Food Science and Nutrition 2005
HEPBASLI. A, OZGENER. O Performance Evaluation of Ground Source Geothermal Heat Pump Systems using Exergy Analysis Method CLIMA-2005 Conference 2005
HEPBASLI. A, UTLU. Z Effect of Reference State on the Energy Utilization Efficiency of the Residential Commercial Sector CLIMA-2005 Conference 2005
UTLU. Z, HEPBASLI. A, AKDENIZ. RC Exergetic Assessment of Cotton Stalk Production in the Turkish Agricultural Sector The 9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture & 27th International Conference of CIGR Section IV: The Efficient Use of Electricity and Renewable Energy Sources in Agriculture 2005
OZGENER. O, HEPBASLI. A, DINCER. I Thermoeconomic Analysis of a Ground Source Heat Pump Residential Heating System 1st International Symposium and Exhibition on Environment-Friendly Energy Sources and Technologies 2005
OZGENER. L, HEPBASLI. A, DINCER. I Thermoeconomic Analysis of the Balcova Geothermal District Heating System 1st International Symposium and Exhibition on Environment-Friendly Energy Sources and Technologies 2005
OZGENER. O, HEPBASLI. A, DINCER. I, ROSEN MA Modelling and Assessment of Ground Source Heat Pump Systems using Exergoeconomic Analysis Conference on Ninth International Building Simulation 2005, 2005
OZGENER. L, HEPBASLI. A, DINCER. I, ROSEN MA Exergoeconomic Modelling of Geothermal District Heating Systems for Building Applications Conference on Ninth International Building Simulation 2005 2005
OZGENER. L, HEPBASLI. A Performance Investigation of the Turkish Geothermal District Heating Systems GDHSs The International Green Energy Conference (IGEC-1), 2005
OZGENER. L, HEPBASLI. A, DINCER. I Investigation of Thermodynamic Parameters of the Turkish Geothermal District Heating Systems Second International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-2) 2005
OZGENER. O, HEPBASLI. A, DINCER. I Performance Improvement of Ground Source Heat Pump Systems GSHPSs for Residential Applications Second International Exergy, Energy and Environent Symposium (IEEES-2) 2005
OKTAY. Z, HEPBASLI. A Energy Analysis of a Coal Fired Power Plant in Turkey The 14th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (Thermo) 2005
OZGENER. O, HEPBASLI. A Energy and Exergy Efficiencies of Ground Source Heat Pump Systems GSHPs for Residential Applications the International Green Energy Conference (IGEC-1) 2005
OZGENER. L, HEPBASLI. A, DINCER. I Comparison of Energy and Exergy Efficiencies of the Turkish Geothermal District Heating Systems GDHSs Second International Conference on Applied Thermodynamics (ATE 2005) 2005
OZGENER. O, HEPBASLI. A, DINCER. I Thermodynamic Investigation of Ground Source Heat Pump Systems GSHPSs for Residential Applications Second International Conference on Applied Thermodynamics (ATE 2005) 2005
OZGENER. O, HEPBASLI. A Exergy Analysis of a Solar Assisted Ground Source Geothermal Heat Pump Greenhouse Heating System World Geothermal Congress 2005 2005
OZTURK. S, KOCER. G, HEPBASLI A Utilization Opportunities of Natural Zeolites in Turkey and Evaluation of Gördes Clinoptilolite as Heat Storage Material The First Cappadocia Mechanical Engineering Symposium 2004
UTLU. Z, HEPBASLI. A Analyzing Energy Utilization Efficiency of Turkey s Renewable Energy Resources during 2002 The First Cappadocia Mechanical Engineering Symposium 2004
GURSOY. O, AKDEMIR. O, KINIK. O, HEPBASLI A Recent Situation of Energy Consumption in the Turkish Dairy Industry International Dairy Symposium, 2004
HEPBASLI. A Estimating Energy Utilization Efficiency in Agricultural Sector Using Energy and Exergy Analysis The 26th International Conference of CIGR Section 4th: Electricity and Energy in Agriculture, in Rural Development and in Habitation Management 2004
AKDENIZ. RC, BOYAR. S, HEPBASLI. A Energy Conservation Opportunities in the Turkish Mixed Feed Industry A Case Study of Turkey The 26th International Conference of CIGR Section 4th: Electricity and Energy in Agriculture, in Rural Development and in Habitation Management 2004
UTLU. Z, HEPBASLI. A Evaluating the Energy Utilization Efficiency of the Turkish Residential Commercial Sector by 2023 The Sixth International HVAC+R Technology Symposium 2004
AKDENİZ. R C, BOYAR. S, HEPBASLI. A Application of Electric Energy Monitoring and Controlling System in Mixed Feed Industry 28th Conference on R&D in Agricultural Engineering 2004
UTLU. Z, HEPBASLI. A Evaluating the Energy Utilization Efficiency in the Turkish Transportation Sector during 2020 The First International Exergy, Energy and Environment Symposium, 2003
OZGENER. O, KOCER. G, HEPBASLI. A, ELTEZ A A Feasibility Study about Greenhouse Heating by using Ground Source Heat Pumps and Economical Analysis The First International Exergy, Energy and Environment Symposium 2003
GOKCEN. G, KOCAR. G, HEPBASLI. A Year End Geothermal Development Status of Turkey 2002 International Geothermal Conference (IGC-2003) 2003
HANCIOGLU. E, HANCIOGLU. E Exergy Analysis of Ground Source Geothermal Heat Pumps 34th Congress on Heating, Refrigerating and Air Conditio 2003
UZUN. BB, HEPBASLI. A, PUTUN. E Present Status and Future Directions of Biomass in Turkey World Renewable Energy Congress-VII 2002
HEPBASLI. A Design Criteria for Distributor Plates in Bubbling Fluidized Beds School on Porous and Complex Flow Structures in Modern Technologies. Evora University 2002
HEPBASLI. A, AKDENIZ. RC, ULGEN. K Wind Energy Utilization in Turkey and Future Perspectives XXVI. HAS-ATC Research & Development Confere 2002
AKDENIZ. RC, HEPBASLI. A, BOYAR. S Energy Utilization in the Turkish Feed Industry An application of Pinar Feed Inc Izmir XXVI. HAS-ATC Research & Development Conference 2002
HEPBASLI. A Comparison of Three Experimental Studies on Geothermal Heat Pumps at the Turkish Universities First International Conference on Sustainable Energy Technologies, 2002
HEPBASLI. A, AKDEMIR. O The Necessity of Exergy Analysis in Cogeneration An Application of a Ceramic Factory in Turkey 8th International Cogeneration and Environment Conference 2002
HEPBASLI. A, YILMAZ. H, EROGLU. S Ground Source Geothermal Heat Pumps Installations in the Turkish Buildings An Energy Efficiency Outlook Fifth International HVAC and Refrigeration Technology Symposium. Turkish Society of Heating, Ventilating, Air-Conditioning & Sanitary Engineers 2002
AKDEMIR. O, AKDENIZ. RC, HEPBASLI. A An Approach to the Installation of an Energy Management System in a Mixed Feed Factory ERA 2002, Energy Efficiency and Agricultural Engineering International Conference 2002
KARAKUS. AA, BOYAR. S, AKDENIZ. RC, HEPBASLI A An Exergy Analysis in a Mixed Feed Factory Evaluation of An Extruder Pellet Line ERA 2002, Energy Efficiency and Agricultural Engineering International Conference 2002
HEPBASLI. A, YILMAZ. H Geothermal Ground Source Heat Pumps in Turkey Past Present and Future 7th World Congress, CLIMA 2000 2001
HEPBASLI. A Energy Conservation Studies on Residential Heating Systems A Case Study of Izmir Turkey 7th World Congress, CLIMA 2000 2001
AKDENIZ. RC, SUKAN. F, HEPBASLI. A A Study on the Potential of Agro industrial Wastes in the Aegean Region Turkey and their Usage as Energy Source CIRERD01 2001
HEPBASLI. A, ELTEZ. A, HANCIOGLU. E A Feasibility Study on Geothermal Heat Pumps in Aegean Region of Turkey 4th International Thermal Energy Congress (ITEC2001) 2001
HEPBASLI. A Performance Evaluation Criteria for Cogeneration Systems and Industrial Energy Efficiency Regulations in Turkey 7th International Cogeneration and Environment Conference (ICCI 2001) 2001
HEPBASLI. A, YILMAZ. H, EROGLU. S Geothermal Heat Pumps Applications in Turkey IEA ECES IA ANNEX 14 “Cooling in All Climates with Thermal Energy Storage” Fourth Workshop 2001
HEPBASLI. A, YILMAZ. H, EROGLU. S Three Case Studies of Ground Source Heat Pump Systems Design and Economic Feasibility IEA ECES IA ANNEX 14 “Cooling in All Climates with Thermal Energy Storage” Fourth Workshop 2001
HEPBASLI. A, ELTEZ. M, DURAN. H Current Status and Future Directions of Geothermal Heat Pumps in Turkey Twenty-Sixth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University 2001
ELTEZ. M, DOGAN. MA, DURUKAN. M, HEPBASLI A Twenty Sixth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University Twenty-Sixth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University 2001
HEPBASLI. A Energy Balance Methodology An Application for Industrial Furnaces ISTP-12, The Twelfth International Symposium on Transport Phenomena 2000
HEPBASLI. A, OZALP. N Industrial Energy Efficiency and Management Studies in Turkey ISTP-12, The Twelfth International Symposium on Transport Phenomena 2000
HEPBASLI. A, GUNERHAN. H A Study on the Utilization of Geothermal Heat Pumps in Turkey WGC 2000 2000
HEPBASLI. A, ELTEZ. M A Survey on Building Energy Management Systems at Turkish Universities TIEES 98, the Second Trabzon International Energy and Environment Symposium 1998
HEPBASLI. A Project for Improving Burning Systems of Stoves and Boilers to Prevent Air Pollution in Cities and Its Application Habitat II NGO Forum’ 96 1996
DAGSOZ. AK, HEPBASLI. A, POLAT. L Heizen eines Einfamilienhauses in Istanbul mit dem Konventionellen System und der Waermepumpeanlage First Turkish German Joint Symposium on Heat Pumps 1986
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
Yüksel Burak,Ballı Özgür,GÜNERHAN HÜSEYİN,HEPBAŞLI ARİF,ATALAY HALİL Environmentally Benign Energy Solutions Kitap Bölümü:Exergetic and environmetal analyses of turbojet engine Sayfa (387-401) Kitap Bölümü Springer 2020
EKİCİ SELÇUK, ORHAN İLKAY, KARAKOÇ TAHİR HİKMET, HEPBAŞLI ARİF Sustainable Aviation - Greening the Flight Path Kitap Bölümü:Milestone of Greening the Flight Path: Alternative Fuels Sayfa (243-253) Kitap Bölümü This Palgrave Macmillan imprint is published by the registered company Springer Nature Switzerland AG 2020
MUTLU ÖZTÜRK HANDE,HEPBAŞLI ARİF THE MOST RECENT STUDIES IN SCIENCE AND ART Kitap Bölümü:APPLICATION OF EXERGY FOR VACUUM COOLING Sayfa (1312-1328) Kitap Bölümü Gece Publishing 2018
HEPBAŞLI ARİF Comprehensive Energy System Kitap Bölümü:4.4. Heat Pumps Sayfa (98-124) Kitap Bölümü ELSEVIER 2018
TUZCU HALİL,GÜNERHAN HÜSEYİN,HEPBAŞLI ARİF Environment Energy and Applied Technology Kitap Bölümü:Renewable Energy Effect in a Building Heating System Sayfa (383-387) Kitap Bölümü CRC Press Taylor & Francis Group 2015
ÇALIŞKAN HAKAN,HEPBAŞLI ARİF Progress in Clean Energy Volume 1 Analysis and Modeling Kitap Bölümü:Chapter 3: Assessment of Maisotsenko Combustion Turbine Cycle with Compressor Inlet Cooler Sayfa (41-55) Kitap Bölümü Dincer I, Colpan C.O, Kizilkan O, Ezan, M.A.. 2015
KUZGUNKAYA EBRU,HEPBAŞLI ARİF Geothermal Systems and Energy Resources Turkey and Greece Sustainable Energy Developments Kitap Bölümü:Chapter 1: Exergetic and Exergoeconomic Aspects of Ground-source (Geothermal) Heat Pumps in Tur Sayfa (-) Kitap Bölümü CRC Press/Balkema, Taylor & Francis 2014
KARAKOÇ TAHİR HİKMET,OKTAY COŞKUN ZUHAL,HEPBAŞLI ARİF Progress in Exergy Energy and the Environment Kitap Bölümü:Chapter 68: Investigating the Exergetic and Environmental Effects of Subcooling and Superheating Processes on the Performance of Direct Expansion Systems Sayfa (-) Kitap Bölümü Springer International Publishing 2014
CALISKAN. H, DINCER. I, HEPBASLI. A Causes Impacts and Solutions to Global Warming Kitap Bölümü:Environmental Impact Assessment of Various26Energy Storage Options for Buildings Sayfa (-) Kitap Bölümü Springer 2013
BALTA MT, DINCER. I, HEPBASLI. A Causes Impacts and Solutions to Global Warming Kitap Bölümü:Environmental Impact Assessment of Building Energy Systems Sayfa (-) Kitap Bölümü Springer 2013
HEPBAŞLI ARİF Carbon Neutral Fuels and Energy Carriers Kitap Bölümü:Efficient Utilization of Solar, Wind and Geothermal Energy Sources through Exergy Analysis, Sayfa (325-361) Kitap Bölümü CRC Press, Taylor and Francis Group 2011
OBARA. S, HEPBASLI. A Compound Energy Systems Optimal Operation Methods Sayfa (-) RSC Publishing 2010
COLAK. N, BALTA. MT, ICIER. F, KUZGUNKAYA E , HEPBASLI A , ERBAY Z Global Warming Engineering Solutions Kitap Bölümü:Exergy Analyses of Drying of Broccoli Florets in a Heat Pump Sayfa (267-279) Kitap Bölümü Springer Science + Business Media 2009
BIR SURU YAZAR VAR Global Warming Engineering Solutions Green Energy and Technology Sayfa (-) Springer Science + Business Media 2009
DINCER. I, HEPBASLI. A, OZGENER. L Encyclopedia of Energy Engineering Kitap Bölümü:Geothermal Energy Resources Sayfa (744-752) Kitap Bölümü CRC Pres, Taylor & Francis Group 2008
DINCER. I, HEPBASLI. A Encyclopedia of Energy Engineering Kitap Bölümü:District Heating and Cooling Sayfa (316-331) Kitap Bölümü CRC Pres, Taylor & Francis Group 2007
HEPBAŞLI ARİF The Encyclopedia of Energy Kitap Bölümü:Ground-source Heat Pumps Sayfa (97-106) Kitap Bölümü Academic Press/Elsevier Inc 2004
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
HEPBAŞLI ARİF Isı Balansı Isı Yönetim Sisteminin Kalbi Doğalgaz Dergisi, 0(61), 178-184. Endekste taranmıyor 2014
HEPBAŞLI ARİF Türkiye Binalarında Toprak Kaynaklı Jeotermal Isı Pompası Uygulamaları Enerji Verimliliği Değerlendirmesi Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, 0(21), 24-33. Endekste taranmıyor 2014
HEPBAŞLI ARİF Kazanlarda Periyodik Hidrostatik Test Nasıl Yapılmalıdır TMMOB, Tesisat Mühendisliği, 0(23), 31-36. Endekste taranmıyor 2014
HEPBAŞLI A, ÇANAKÇI C Yapı Tesisatlarında Bilgisayar Destekli Optimum Boru Çapı Belirlemesi TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Tesisat Mühendisliği Dergisi, 0(59), 43-56. Endekste taranmıyor 2014
HEPBAŞLI ARİF HVAC Sistemlerinde Etkinlik ve Verim Tanımları Bölüm II TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Tesisat Mühendisliği Dergis, 0(51), 24-42. Endekste taranmıyor 2014
ÇALISKAN H, HEPBAŞLI A Isı Değiştiricilerinin Ekserjetik Yönleri Mühendis ve Makina, 0(54), 34-37. Endekste taranmıyor 2013
YÖRÜ Y, KARAKOÇ TH, HEPBAŞLI A Gaz Türbinli Motorlarda Hava Filtresi Bakımının Ekserjetik Etkisinin Deneysel İncelenmesi Mühendis ve Makina, 0(598), 10-15. Endekste taranmıyor 2009
İÇİER F, ÇOLAK N, HANCIOĞLU E, ERBAY Z, HEPBAŞLI A A Comparative Study on Exergetic Efficiencies of Two Different Drying Processes Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Science), 0(4), 279-284. Endekste taranmıyor 2008
HEPBAŞLI A, ERBAY Z, İÇİER F, ÇOLAK N, HANCIOĞLU E Güneş Enerjisi Destekli Gaz Motoru Tahrikli Bir Isı Pompası Uygulaması Mühendis ve Makina, 0(581), 20-29. Endekste taranmıyor 2008
HEPBAŞLI ARİF Endüstriyel İşletmelerde Ekserji Yönetim Sisteminin Kurulması Gerekli mi Termodinamik Dergisi, 0(64), 64-82. Endekste taranmıyor 2008
HEPBAŞLI A, ERBAY Z, İÇİER F, ÇOLAK N, HANCIOĞLU E Gaz Motoru Tahrikli Isı Pompası GMIP Sistemi Uygulamaları Mühendis ve Makina, 0(53), 33-41. Endekste taranmıyor 2008
HEPBAŞLI ARİF Yer Kaynaklı Isı Pompalarının Akciğerleri Toprak Isı Değiştiricileri Tesisat Dergisi, Teknik Yayıncılık, 0(121), 84-95. Endekste taranmıyor 2006
DİNÇER İ, HEPBAŞLI A Kanada nın En Büyük Kuyu İçi Isıl Enerji Depolama Sistemi Bir Uygulama Tesisat Mühendisliği Dergisi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 0(00), 65-78. Endekste taranmıyor 2006
HEPBAŞLI ARİF Yer Kaynaklı Isı Pompası Sistemlerinin Tasarım Prensipleri TTMD Dergisi, 0(44), 37-44. Endekste taranmıyor 2006
ÜLGEN K, HEPBAŞLI A Yapılarda Enerji Kullanımının Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma Soğutma Dünyası, 0(23), 19-23. Endekste taranmıyor 2004
Hepbasli A, Utlu Z Evaluating the energy utilization efficiency of Turkey s renewable energy sources during 2001 RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 8(3), 237-255. SCI 2004
HEPBAŞLI ARİF Enerji Verimli Yapı Teknolojilerinden Bir Uygulama Isı Pompalı Su Isıtıcıları Soğutma Dünyası, 0(24), 49-53. Endekste taranmıyor 2004
A Hepbasli, O Akdemir, E Hancioglu Experimental study of a closed loop vertical ground source heat pump system ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 44(4), 527-548. SCI 2003
SUKAN FV, AKDENİZ R, HEPBAŞLI A Üniversite Sanayi İşbirliğinde Ar Ge Merkezlerinin Rolü EBİLTEM Uygulaması Endüstri Mühendisliği Dergisi, 13(2), 12-19. Endekste taranmıyor 2002
HEPBAŞLI ARİF Yer Kaynaklı Isı Pompaları Uygulamaları Soğutma Dünyası, 0(5), 42-44. Endekste taranmıyor 2002
ÇANAKCI C, HEPBAŞLI A Boru Hatlarında Isıl Genleşme ve Analiz Yöntemleri Termoklima Dergisi, 0(109), 33-47. Endekste taranmıyor 2001
SERTSÖZ S, HEPBAŞLI A Su Kaynaklı Isı Pompaları Göl Suyu Uygulamaları Termoklima Dergisi, 0(106), 35-42. Endekste taranmıyor 2001
HEPBAŞLI ARİF Sanayide Enerji Yönetim Programının Temelleri Termoklima Dergisi, 0(106), 63-75. Endekste taranmıyor 2001
HEPBAŞLI A, ÜLGEN K Çift Kaynaklı Isı Pompalarıyla Enerji Tasarrufu Soğutma Dünyası, 0(109), 33-47. Endekste taranmıyor 2001
CANAKCI C, OZGENER O, HEPBASLI A Jeotermal Isı Pompaları ve Uygulamaları Termoklima Dergisi, 0(108), 21-32. Endekste taranmıyor 2001
HEPBAŞLI A, GÜNERHAN H, ÜLGEN K Enerji Yönetim Sisteminin Altın Anahtarları Enerji Balansı ve Enerji Tasarrufu Etüdü Termoklima Dergisi, 0(112), 43-56. Endekste taranmıyor 2001
GÜNERHAN H, ÜLGEN K, HEPBAŞLI A Toprak Kaynaklı Isı Pompalarında Toprak Isı Değiştiricisinin Tasarımı Ege Üniversitesi Uygulaması Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 0(21), 18-23. Endekste taranmıyor 2001
HEPBAŞLI ARİF HVAC ve Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliğine Bakış Soğutma Dünyası, 0(12), 13-18. Endekste taranmıyor 2000
HEPBAŞLI ARİF Binalarda Enerji Verimliliği Nasıl Sağlanabilir Termoklima Dergisi, 0(97), 43-49. Endekste taranmıyor 2000
HEPBAŞLI ARİF Doğal Gaz Yakıtlı Örnek Bir Tesiste Duman Gazı Geri Beslemesiyle Azot Oksitleri Emisyonlarının Azaltılması Arıtma Dünyası, 0(19), 58-71. Endekste taranmıyor 2000
HEPBAŞLI ARİF Üniversite Düzeyinde Sanayide Enerji Yönetimi Eğitimi Ege Üniversitesi Uygulaması Tesisat Mühendisliği Dergisi, 0(59), 43-56. Endekste taranmıyor 2000
HEPBAŞLI ARİF Ham Patates Deposunun Yapısı ve Havalandırma Sisteminin Tasarımı Termoklima Dergisi, 0(94), 33-51. Endekste taranmıyor 2000
HEPBAŞLI ARİF Endüstriyel Enerji Kullanım Profilleri ve Şekerpancarı Fabrikası Uygulaması Termoklima Dergisi, 0(97), 43-49. Endekste taranmıyor 2000
HEPBAŞLI ARİF Sanayide Enerji Yönetimine Sistematik Yaklaşım TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Tesisat Mühendisliği Dergisi, 0(57), 38-52. Endekste taranmıyor 2000
AKDEMİR O, HEPBAŞLI A Kazan Ekonomizerleriyle Enerji Tasarrufu Termoklima Dergisi, 0(96), 54-61. Endekste taranmıyor 2000
ÖZTÜRK HK, HEPBAŞLI A Tesislerin Enerji Problemini Çözmek İçin Isı Pompası Termoklima Dergisi, 0(98), 33-42. Endekste taranmıyor 2000
HEPBAŞLI ARİF HVAC Sistemlerinde Etkinlik ve Verim Tanımları Bölüm I TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Tesisat Mühendisliği Dergisi, 0(50), 33-53. Endekste taranmıyor 1999
HEPBAŞLI ARİF Enerji Auditi Enerji Yönetim Programının Temeli Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Dergisi, 3(1), 91-99. Endekste taranmıyor 1999
HEPBAŞLI ARİF Enerji Verimliliği Uygulama Alanları ve Çevre Mühendis ve Makina, 39(461), 20-26. Endekste taranmıyor 1998
HEPBAŞLI ARİF Alev Duman Borulu Kazanlarda Duman Borularının Isıl Zorlanma Durumuna Göre Aynaya Birleştirilmesi Tesisat Dergisi, 0(29), 218-224. Endekste taranmıyor 1997
HEPBAŞLI ARİF Başarılı Bir Proje Yönetiminde Proje Yöneticisinin Rolü ve Seçim Esasları Mühendis ve Makina, 36(420), 43-47. Endekste taranmıyor 1995
HEPBAŞLI ARİF Kazan Temizliği İle Sağlanan Enerji Tasarrufu Tesisat, Uluslararası Enerji Teknoloji ve Tesisat Dergisi, 0(15), 138-143. Endekste taranmıyor 1995
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Ballı Özgür,HEPBAŞLI ARİF,GÜNERHAN HÜSEYİN,Yüksel Burak THE GLOBAL SOLAR RADIATION POTENTIAL OVER THE MEDITERRANEAN SEA REGION OF TURKEY (Sözlü Sunum) ULIBTK’17 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 2017
SEKERCI HACER,YILDIRIM ÖZCAN NURDAN,HEPBAŞLI ARİF ÜNİVERSİTELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ YÖNETİMİ (Sözlü Sunum) 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 2017
GÜNGÖR. A, HEPBAŞLI. A, GÜNERHAN. H Gaz Tahrikli Isı Pompalarının Kurutmada Kullanımının Deneysel İncelenmesi () 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 2013
ARAZ. M, GÜNGÖR. A, HEPBAŞLI. A Düşük Küresel Isınma Potansiyeline Sahip Soğutucu Akışkanların Soğutma Uygulamalarındaki Kullanımının Değerlendirilmesi () 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 2013
DEMİR. S, ABUŞOĞLU. A, HEPBAŞLI. A Atık Su Arıtma Tesislerinde Biyogazdan Üretilen Elektrik ve Atık Su Çamurunun Yaşam Döngü Değerlendirmesi () Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, ULIBTK'2011 2011
ERBAY. Z, ICIER. F, HEPBASLI. A, COLAK N, KUZGUNKAYA E Pilot Çaplı Isı Pompalı Bantlı Bir Kurutucu Sistemde Erik Kurutulmasının Ekserji Analizi () GMO, 6. Gıda Mühendisliği Kongresi 2009
ÇOLAK. N, KUZGUNKAYA. E, İÇİER. F, HEPBAŞLI A, ERBAY Z Tepsili Bir Kurutucuda Erik Kurutulmasının Ekserji Analizi () 17.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK) 2009
BALTA. MT, HEPBAŞLI. A Klima Santrallerinin Performansının Değerlendirilmesinde Ekserji Analizi Yöntemi Modelleme ve Uygulama () 4. Ege Enerji Sempozyumu 2008
ERBAY. Z, İÇİER. F, ÇOLAK. N, HANCIOĞLU E, HEPBAŞLI A Maydanozun Farklı Kurutma Tipleri ile Kurutulmasının Performans Değerlendirmesi ve Fiziksel Kalite Özelliklerine Etkileri () EES 2008, IV. Ege Enerji Sempozyumu 2008
YORU. Y, KARAKOC. TH, HEPBASLI. A Ortam Sıcaklığının Gaz Türbinlerinde Kompresör Ekserjisine Etkisi () HaSeM'08 Kayseri VII. Havacılık Sempozyumu 2008
HEPBAŞLI. A, ERBAY. Z, İÇİER. F, ÇOLAK N, HANCIOĞLU E Güneş Enerjisi Destekli Gaz Motoru Tahrikli Bir Isı Pompası Sistemi Uygulaması () İKLİM 2007 II. Ulusal İklimlendirme Kongresi 2007
HEPBAŞLI. A, BALTA. MT Split Tipi Bir Klimanın Bina Kabuğundan İtibaren Ekserjetik Olarak Değerlendirilmesi () İKLİM 2007 II. Ulusal İklimlendirme Kongresi 2007
HEPBAŞLI. A Isı Pompalarında Etkinlik ve Performans Değerlendirme Kriterleri () İKLİM 2007-II. Ulusal İklimlendirme Kongresi 2007
TURGUT. ET, KARAKOÇ. TH, HEPBAŞLI. A Bir Uçak Turbofan Motorunun Ekserji Analizi () 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’07) 2007
TURGUT. ET, KARAKOÇ. TH, HEPBAŞLI. A Bir Uçak Turbofan Motorunun Ekserji Analizi () 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’07) 2007
ÇOLAK. N, HEPBAŞLI. A Isı Pompalı Bir Kurutucuda Makarna Kurutulmasının Ekserji Analizi () 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’07) 2007
HEPBAŞLI. A, HANCIOĞLU. E, ÇOLAK. N Güneş Enerjisi Destekli Toprak Kaynaklı Jeotermal Isı Pompalı Bir Kurutucunun Performansının Değerlendirilmesi () 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’07), 2007
UTLU. Z, HEPBASLI. A Alternatif Enerji Kaynağı Olarak Biyodizelin Bir Motorda Yakılmasının Ekserjetik Olarak Değerlendirilmesi () 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 2007
HEPBAŞLI. A Doğal Gazlı Sistemlerde Ekserji Yönetimi () Doğal Gaz Günleri 2006
HEPBAŞLI. A Doğal Gazlı Isı Pompaların Enerjetik ve Ekserjetik Modellenmesi () Doğal Gaz Günleri 2006
DİNÇER. İ, HEPBAŞLI. A Kanada nın En Büyük Kuyu İçi Isıl Enerji Depolama Sistemi Bir Uygulama () TESKON 2005, VII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 2005
ÖZGENER. L, HEPBAŞLI. A, DİNÇER. İ Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemlerinde Performans Değerlendirme Parametreleri () TESKON 2005, VII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 2005
ÇOLAK. N, HEPBAŞLI. A Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Gıda Üretim Sistemlerinde Kullanımı () 3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu 2005
UTLU. Z, HEPBAŞLI. A Ülkemizin Sektörel Bazda Enerji Kullanım Verimliliğinin Değerlendirilmesi () II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu 2004
HANCIOĞLU. E, HEPBAŞLI. A Tünel Tipi Bir Kurutucunun Ekserji Analizi II Ulusal Ege Enerji Sempozyumu () II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu 2004
UTLU. Z, HEPBAŞLI. A Konut Sektöründe Enerji Kullanımının Termoekonomik Analizi () Üçüncü Ege Enerji Sempozyumu 2004
CANBAY. ÇS, GÖKÇEN. G, HEPBAŞLI. A Bina Yönetim Sistemleri ve HVAC Sistemlerinde Enerji Tasarrufuna Yönelik Kontrol İlkeleri () 6.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi 2003
ÖZGENER. L, HEPBAŞLI. A HVAC Sistemlerinde Ekserji Analizinin Gerekliliği ve Uygulamaları () 6.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi 2003
HEPBAŞLI. A, ÇANAKCI. C Jeotermal Enerjili Isıtma Sistemlerinin Yük Analizi () 6.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi 2003
ÜÇGÜL. İ, HEPBAŞLI. A, KOYUN. T, ŞENOL R Gergefli Kurutucu Ramöz lerin Ekserji Analizi () 11. Ulusal Isı Bilimi Tekniği Kongresi 2003
BOYAR. S, AKDENİZ. RC, HEPBAŞLI. A Türkiye Karma Yem Sanayinde Enerji Yönetiminin Gerekliliği () Tarımsal Mekanizasyon 21. Ulusal Kongresi 2003
HEPBAŞLI. A Güneş Enerjili Sistemlerde Ekserji Analizinin Gerekliliği ve Uygulaması () TMMOB Makina Mühendisleri Odası Güneş Enerjili Sistemler Sempozyumu 2003
HANCIOĞLU. E, AKDEMİR. Ö, HEPBAŞLI. A Yer Kaynaklı Jeotermal Isı Pompalı Bir Kurutucunun Ekserji Analizi () 1. Ege Enerji Sempozyumu 2003
GÜRSOY. O, AKDEMİR. Ö, KINIK. Ö, HEPBAŞLI, A Süt Endüstrisinde Enerji Yönetiminin Gerekliliği () 1. Ege Enerji Sempozyumu 2003
GÜRSOY. O, AKDEMİR. Ö, KINIK. Ö, HEPBAŞLI, A Süt Endüstrisinde Enerji Verimliliği () 1. Ege Enerji Sempozyumu 2003
ÖZ. S, HEPBAŞLI. A, KOÇER. G, AKAR, A Doğal Zeolitlerin Klinoptilolit Ülkemizdeki Kullanım Olanakları ve Enerji Uygulamaları () 1. Ege Enerji Sempozyumu 2003
GÜVEN. Ş, KARABACAK. R, HEPBAŞLI. A Yer Kaynaklı Isı Pompalarının Denizli İçin Uygulanabilirliliği () 1. Ege Enerji Sempozyumu 2003
EKE. R, AKDEMİR. Ö, KARA. Ö, HANCIOĞLU E, ÖZGENER L, ÖZGENER E, ÜLGEN K HEPBAŞLI A Üniversitelerde Yapı Enerji Yönetim Sisteminin Oluşturulmasının Gerekliliği Ege Üniversitesi Uygulaması () 1. Ege Enerji Sempozyumu 2003
KARAKUS. AA, HEPBASLI. A Energy and Exergy Analysis of a Natural Gas Fired Cogeneration Plant () 1. Ege Enerji Sempozyumu 2003
HEPBAŞLI ARİF Isı Pompalarının Ürün Kurutucularında Kullanılması () E.Ü. Ziraat Fakültesi 1. Kurutma Çalıştayı 2002
HEPBAŞLI. A, ÖZGENER. Ö, KOÇAR. G Ülkemiz Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemlerinin Enerji Çevre İlişkisinin İncelenmesi () IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu 2002
HEPBAŞLI. A, HANCIĞLU. E Güneş Enerjisi Destekli Toprak Kaynaklı Jeotermal Isı Pompalı Kurutucu Ege Üniversitesi Uygulaması () IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu 2002
ÜLGEN. K, HEPBAŞLI. A Yapılarda Enerji Kullanımının Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma () IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu 2002
ÇANAKÇI. C, HEPBAŞLI. A Boru Hatlarında Isıl Genleşme ve Analiz Yöntemleri () IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi 2002
GUNERHAN. H, ULGEN. K, HEPBASLI. A Experimental Studies on Geothermal Heat Pumps at Turkish Universities () VI. Türk-Alman Sempozyumu 2002
OKTAY. Z, AKDENİZ. RC, HEPBAŞLI. A Ülkemizdeki Pirina Kapasitesi ve Alternatif Enerji Kaynağı Olarak Değerlendirme Olanakları () 1. Zeytinyağı Üretiminde Çevre Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Çalıştayı 2002
HEPBAŞLI. A, ÇANAKCI. C Jeotermal Enerjili Isıtma Sistemlerinin Yük Analizi () Jeotermal Enerjili Doğrudan Isıtma Sistemleri Esasları ve Tasarım 2001
KENDİR. TE, HEPBAŞLI. A, ÖZDAMAR. A Endüstriyel Bacalarda Hava Kalitesi Korunması Yönetmeliği ve Isıl Tekniği İstemlerinin Optimizasyonu () II. Çevre ve Enerji Kongresi 2001
SERTSÖZ. S, HEPBAŞLI. A, KENDİR. TE Enerji Balansı Metodolojisi ve Tekstil Sektörü İçin Uygulama () II. Çevre ve Enerji Kongresi 2001
HEPBAŞLI. A, GÜNERHAN. H, ÜLGEN. K Enerji Yönetim Sisteminin Altın Anahtarları Enerji Denkliği ve Enerji Tasarrufu Etüdü () 5.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi 2001
HEPBAŞLI. A, HANCIOĞLU. E Jeotermal Toprak Kaynaklı Isı Pompalarının Tasarımı Testi ve Fizibilitesi () 5. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi 2001
ULGEN. K, GUNERHAN. H, HEPBASLI. A Yapılarda Performans Göstergeleri ve Enerji Auditinin Yapılması () Doğal Gaz ve Enerji Yönetimi Kongresi Bilimi ve Tekniği Sempozyumu 2001
GUNERHAN. H, ULGEN. K, HEPBASLI. A Jeotermal Toprak Kaynaklı Isı Pompalarında Toprak Isı Değiştiricisinin Tasarımı Ege Üniversitesi Uygulaması () 13. Isı Bilimi ve Tekniği Sempozyumu 2001
HEPBAŞLI. A, ÖZALP. N Jeotermal Isı Pompalarının Kar Eritmede Kullanılması () YEKSEM’2001 2001
HANCIOĞLU. E, HEPBAŞLI. A, HOŞGÖR. R Ülkemizde Jeotermal Isı Pompalarının Fizibilitesi () YEKSEM’2001 2001
HEPBAŞLI ARİF Jeotermal Isı Pompaları Gittikçe Gelişen Teknoloji () YEKSEM’2001 2001
HEPBAŞLI ARİF Enerji ve Çevre Yönetimine Sistematik Yaklaşım () III. Temiz Enerji Sempozyumu 2000
AKIN. A, HEPBAŞLI. A Isı Pompalı Kurutucularla CO2 Emisyonlarının Azaltılması () III. Temiz Enerji Sempozyumu 2000
HEPBAŞLI. A, AKDEMİR. Ö Sanayide Enerji ve Su Yönetimi () GAP Mühendislik Kongresi 2000
HEPBAŞLI ARİF Sanayide Enerji Verimliliği Önlemleri () Türkiye 8. Enerji Kongresi 2000
HEPBAŞLI. A, AKDEMİR. Ö Su Çevrimli Isı Pompası Sistemleriyle Yapılarda Isı Geri Kazanımı () SİMER 2000, HVAC ve Soğutma Sempozyumu 2000
AKDEMİR. Ö, HEPBAŞLI. A Sanayide Isı Pompalarıyla Karbondioksit Emisyonlarının Azaltılması () SİMER 2000, HVAC ve Soğutma Sempozyumu 2000
HEPBAŞLI ARİF Yapılarda Enerji Yönetimi Sistemi Kurulması Zorunlu mu () Enerji 2000 Ulusal Enerji Verimliliği Kongresi 2000
HEPBAŞLI ARİF Enerji Verimliliği Çalışmalarının Payandası Kampanyalar () Türkiye II. Enerji Sempozyumu 1999
HEPBAŞLI ARİF Sanayide Enerji Yönetimi Kursu EME Grubu Uygulaması () Türkiye II. Enerji Sempozyumu 1999
HEPBAŞLI ARİF Geleceğin Teknolojisi Yeraltı Kaynaklı Isı Pompaları () IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi 1999
HEPBAŞLI ARİF Mühendislik Eğitiminde ISO 9000 Yaklaşımı () Mühendislik Mimarlık Eğitimi Sempozyumu 1999
HEPBAŞLI ARİF Gaz Akışkan Yataklarda Dağıtıcı Izgaranın Tasarımı () Bilim Günleri 1999
HEPBAŞLI ARİF Nasıl Bir Enerji Verimliliği Müşavirliliği () 18. Enerji Tasarrufu Haftası Ulusal Enerji Verimliliği Kongresi 1999
HEPBAŞLI ARİF Enerji Verimliliği Çevresel Çözüm () Enerji Workshop-1 1998
HEPBAŞLI ARİF Isı Tekniğiyle İlgili Tesislerde Optimum Boru Çapının Belirlenmesi () III. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi 1997
HEPBAŞLI ARİF Enerji Verimliliği Uygulama Alanları ve Çevre () 1. Enerji ve Çevre Kongresi 1997
HEPBAŞLI. A Yapılarda Enerji Verimliliği () II. Ulusal Yapı Teknolojisi ve Yapıda Tesisat Sempozyumu ve Sergisi 1996
HEPBAŞLI. A Ham Patates Deposunun Yapısı ve Havalandırma Sistemi Tasarım () TESKON 95, II. Ulusal Tesisat Sempozyumu 1995
HEPBAŞLI. A Kazanlarda Enerji Tasarrufu Önlemler () 5.Türk - Alman Enerji Sempozyumu, Güneş Enerjisi ve Diğer Yenilebilir Enerji Uygulamalarındaki Gelişmeler 1995
HEPBAŞLI. A Doğal Gaz Yakıtlı Örnek Bir Tesiste Duman Gazı Geri Beslemesiyle Azot Oksitleri Emisyonlarının Azaltılması () Isı Bilimi ve Tekniği 8. Ulusal Kongresi 1991
HEPBAŞLI. A, KAHRAMAN. N Akışkan Yatak Uygulamasıyla Azot Oksitleri Emisyonlarının Azaltılması () IV. Türk-Alman Enerji Sempozyumu 1991
KAHRAMAN. N, HEPBAŞLI. A Akışkan Yatak Yakma Sistemleriyle Kükürt Dioksit Emisyonlarının Azaltılması () IV. Türk-Alman Enerji Sempozyumu 1991
HEPBAŞLI. A Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin Bacalara Getirdiği Sınırlamalar ve Endüstriyel Tesislerdeki Uygulamaları () IV. Türk - Alman Enerji Sempozyumu 1991
KAHRAMAN. N, HEPBAŞLI. A Akışkan Yataklı Yakma Sistemlerinin Endüstriyel Tesislerde Uygulamaları ve Sonuçların İrdelenmesi () Isı Bilimi ve Tekniği 7. Ulusal Kongresi 1989
HEPBAŞLI. A Dünyadaki Basınçlı Kap Kodları ve Basınçlı Kapların Projelendirilmesi () Türk Loydu Seri Konferansları IV 1989
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
HEPBAŞLI ARİF Enerji Verimliliği ve Yönetim Sistemi Yaklaşımlar ve Uygulamalar Esen Ofset Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. 2010
Üniversite Dışı Deneyim
SİMPLOT & BEŞİKÇİOĞLU A.Ş. Bakım-Onarım Müdürü 1993 1995
AKZO-KEMİPOL A.Ş Yatırımlar Müdür Yardımcısı 1992 1993
DESA Demir, Kazan ve Makine Sanayi A.Ş., Proje Mühendisi, Proje Başmühendisi ve Planlama-Kalite Sağlama Müdür Yardımcılığı 1986 1992

Projeler

Energy Efficient Cost Competitive Retrofitting Solutions For Shopping Buildings ECOSHOPPING (https://cordis.europa.eu/project/id/609180)

Avrupa Birliği

Research Cooperation in Renewable Energy Technologies for Electricity Generation (https://cordis.europa.eu/project/id/608466/results)

Avrupa Birliği

Kırsal Kesim Biyogaz Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasi DPT

DİĞER

Toprak Kaynaklı Isı Pompası Düşey Isı Değiştiricisinde Gerçekleşen Isı Transferinin Sayısal Yöntemlerle Analizi

BAP

Direkt Genleşmeli Güneş Enerjisi Destekli Bir Isı Pompası Sisteminin Tasarımı Testi ve Performansının Değerlendirilmesi

BAP

Toprak Kaynaklı Isı Pompasıyla Sera Isıtılması ve Kurutma Uygulamaları

BAP

Toprak ve Güneş Kaynaklı Isı Pompalı Hibrit Bir Sistemle Hacim Isıtılması Soğutulmasının Araştırılması

BAP

Güneş Enerjisi Destekli Yatay Toprak Isı Değiştiricili Hibrit Bir Isı Pompasıyla Hacim Şartlandırmanın Enerji ve Ekserji Analizi

BAP

Güneş Enerjili Bir Su Isıtma Sistemiyle Toprak Isı Değiştiricisinin Ekserjetik ve Eksergoekonomik Analizi ve Simülasyonu

BAP

Exergoeconomic Analysis and Assessment of Hybrid Wind PV System with Hydrogen Storage from the Generation Stage to the Building Envelope

ARAŞTIRMA PROJESİ

Bir Gizli Enerji Depolama Sisteminin Tasarımı Modellenmesi ve Enerji Ekserji ve Eksergoekonomik Analiz Yöntemleri Kullanarak Performansının Parametrik Araştırılması

TÜBİTAK PROJESİ

Rüzgar Güneş Hibrit Sistemlerinin Giriş Çıktı Kayıplarının ve Verimliliklerinin İstanbul Şartlarında Alan Zaman ve Ekserji Yöntemleriyle Genel Bir Modellemesi

TÜBİTAK PROJESİ

Hijyenik İklimlendirme İçin Nem Almalı İklimlendirme Sistemi

TÜBİTAK PROJESİ

Gaz Motoru Tahrikli Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompalı Bantlı Bir Kurutucu Sistemin Tasarımı Testi ve Performansının Değerlendirilmesi

TÜBİTAK PROJESİ

Özgün Güneş Fotovoltaik Isıl PV T Destekli Bir Atıksu Isı Pompası Sisteminin Tasarımı Kurulumu ve Deneysel Araştırılması

TÜBİTAK PROJESİ

Ege Bölgesi Sanayi Sektöründe Enerji Verimliliği ve Yönetimi Modelinin Oluşturulması DPT

DİĞER

Doğalgaz Yakıtlı Küçük ve Orta Ölçekli Katı Oksitli Seramik Yakıt Pili Kojeneraston Sistemlerinin Geliştirilmesi DPT

DİĞER

Alternatif Enerjiler Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmeleri ve Uygulamaları Güneş Rüzgar Biyogaz ve Isı Pompaları DPT

DİĞER

İdari Görevler

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2017

Anabilim Dalı Başkanı EGE ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2010

Enstitü Müdür Yardımcısı EGE ÜNİVERSİTESİ

2001 - 2002

Enstitü Müdür Yardımcısı EGE ÜNİVERSİTESİ

1997 - 2000

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

TÜBİTAK-Kömür Teknolojileri Çağrı Programları Danışma Kurulu

2012 - 2016

TÜBİTAK-MAG Makina/Enerji Komisyonu Üyesi

2013 - 2016

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)-Enerji Çalışma Grubu Üyesi

2017 -

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA)

2016 -

Network of International Society for Low Exergy Systems in Buildings

2010 -

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)-Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu

2013 -

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

1981 -

Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD)

2007 -

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği

2005 -

Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği

2005 -

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)-Asli Üyesi

2019 -

Ödüller

Başarılı Araştırmacı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2022

Başarılı Araştırmacı Ödülü

/ TÜRKİYE
2021

Başarılı Araştırmacı Ödülü

/ TÜRKİYE
2020

"Yaşar Üniversitesi Özel Ödülü"

/ TÜRKİYE
2020

Başarılı Araştırmacı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2019

Başarılı Araştırmacı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Başarılı Araştırmacı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2017

Başarılı Araştırmacı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2016

Başarılı Araştırmacı Ödülü (Araştırmada Mükemmeliyet)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Başarılı Araştırmacı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2013

The Best Projects-Supervısor

KING SAUD UNIVERSITY-Mech. Engrg. Dept. / SUUDİ ARABİSTAN
2012

EXCELLENCE IN RESEARCH AWARD

KING SAUD UNIVERSITY / SUUDİ ARABİSTAN
2011

Most Cited Articles, 2005 to 2008- “Energy and Buildings"Dergisi

ELSEVIER Yayın Evı / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
2008

Most Cited Articles, 2005 to 2008- “Building and Environment" Dergısı

ELSEVIER Yayın Evı / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
2005

Proje-Fiziksel Bilimler ve Mühendislik Bilimleri Kategorisinde Mansiyon Ödülü

EBILTEM / TÜRKİYE
2002

Proje-Mühendislik Bilimleri Kategorisinde İkincilik Ödülü

EBİLTEM / TÜRKİYE
2000

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Energy Efficiency and Management (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

Energy Management System Standards (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Clean Energy Tachnologies (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Heat Exchangers (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR