Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Esra Dalan Yıldırım

Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Matematik Bölümü Topoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Yaşar Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine, öğretim görevlisi ve daha sonra yardımcı doçent olarak devam etmiştir. 2015 yılında Yaşar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı' na atanmıştır. Halen Yaşar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi' nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta esra.dalan@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 9232  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MATEMATİK (YL) (TEZLİ) / EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: İdeal minimal uzaylar üzerine (2011)
Tez Danışmanı: OYA ÖZBAKIR
2007 - 2011

Yüksek Lisans

MATEMATİK (YL) (TEZLİ) / EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Yönlü homotopi teorisi (2007)
Tez Danışmanı: İSMET KARACA
2005 - 2007

Lisans

MATEMATİK BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR./
2000 - 2005

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
2013 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
2011 - 2013

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
2007 - 2011

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
2006 - 2007

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
CANSU SAKARYA On generalized metric spaces Yaşar Üniversitesi 2016
GÖKMEN TAŞDAN Grill aracılığıyla bazı küme türleri Yaşar Üniversitesi 2016
İLAY BALKAN Some types of continuity on spaces with minimal structures Yaşar Üniversitesi 2016
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ÇAKSU GÜLER AYŞEGÜL,DALAN YILDIRIM ESRA,ÖZBAKIR OYA A Fixed Point Theorem in Soft G metric Spaces Journal of Nonlinear Science and Applications, 9(), 885-894. (SCI-Expanded) 2016
ÖZBAKIR OYA,DALAN YILDIRIM ESRA Some results on strong generalized neighborhood systems Ars Combinatoria, 103(1), 155-160. (SCI-Expanded) 2012
ÖZBAKIR OYA,DALAN YILDIRIM ESRA On some closed sets in ideal minimal spaces Acta Mathematica Hungarica, 125(3), 227-235. (SCI-Expanded) 2009
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÇAKSU GÜLER AYŞEGÜL,DALAN YILDIRIM ESRA A Note on Soft G-Metric Spaces about Fixed Point Theorems Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics, 12(5), 691-701. Mathematical Reviews (MathSciNet, USA), Zentralblatt MATH (zbMATH, Germany,),  Universal Impact Factor (UIF),  Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2016
DALAN YILDIRIM ESRA,ÖZBAKIR OYA On Soft I ̃-Scattered Spaces An. Univ. Oradea fasc Mat., 23(2), 137-146. MATHEMATICAL REVIEWS / ZENTRALBLATT FUR MATHEMATIK 2016
DALAN YILDIRIM ESRA,ÇAKSU GÜLER AYŞEGÜL,ÖZBAKIR OYA On Soft I Baire Spaces Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics, 10(1), 109-121. Mathematical Reviews (MathSciNet, USA), Zentralblatt MATH (zbMATH, Germany) 2015
DALAN YILDIRIM ESRA,ÖZBAKIR OYA Properties of some m I closed sets and m I continuities Creative Mathematics and Informatics, 22(1), 113-126. Mathematical Reviews; Zentralblatt MATH; SCOPUS, Web of Science 2013
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
DALAN YILDIRIM ESRA,ÇAKSU GÜLER AYŞEGÜL \mu-Paracompactness with respect to a hereditary class International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modelling 2017
DALAN YILDIRIM ESRA,ÖZBAKIR OYA,ÇAKSU GÜLER AYŞEGÜL On I-\beta-Paracompact spaces International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modelling 2017
ÇAKSU GÜLER AYŞEGÜL,DALAN YILDIRIM ESRA Some Fixed Point Theorems On Soft G Metric Spaces International Conference on Pure and Applied Mathematics (ICPAM 2015) 2015
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Fevzi Ünlü, Esra Dalan Yıldırım, Şule Ayar Teknoloji Bağımlı Yaşamın Matematiksel Desenleri I Journal of Yasar University, 3(11), 1443-1454. Üniversite Dergisi 2008
Fevzi Ünlü, Zeynep I Ünlü, Esra Dalan Çevresel Bölgesel Sanayi Kümelenmesinde Dürtü Mantığı Journal of Yasar University, 2(7), 709-737. Üniversite Dergisi 2007
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÇAKSU GÜLER AYŞEGÜL,ÖZBAKIR OYA,DALAN YILDIRIM ESRA Soft Grills and Soft Topological Spaces (Poster) I. Kadın Matematikçiler Derneği Çalıştayı 2014

9. İdari Görevler

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2010

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

(TKMD) Kadın Matematikçiler Derneği

2014 -

11. Ödüller

Yaşar Üniversitesi Yayın Teşvik Desteği

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2012

Tübitak Yayın Teşvik Desteği

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2010

Yaşar Üniversitesi Yayın Teşvik Desteği

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2009

Tübitak Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2006

Matematik Bölümü Birinciliği

EGE ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2005

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

CALCULUS I (2017-2018)

Haftalık Saati : 5

CALCULUS I (2017-2018)

Haftalık Saati : 5

CALCULUS FOR BUSINESS AND ECONOMICS I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

CALCULUS FOR BUSINESS AND ECONOMICS I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

TOPOLOGY I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

CALCULUS II (2017-2018)

Haftalık Saati : 5

CALCULUS II (2017-2018)

Haftalık Saati : 5

TOPOLOGY II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

CALCULUS FOR BUSINESS AND ECONOMICS II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

CALCULUS I (2017-2018)

Haftalık Saati : 5

CALCULUS FOR BUSINESS AND ECONOMICS I (2017-2018)

Haftalık Saati : 5

CALCULUS I (2016-2017)

Haftalık Saati : 5

CALCULUS I (2016-2017)

Haftalık Saati : 5

CALCULUS FOR BUSINESS AND ECONOMICS I (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

SPECIAL TOPICS IN TOPOLOGY (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

CALCULUS II (2016-2017)

Haftalık Saati : 5

CALCULUS II (2016-2017)

Haftalık Saati : 5

CALCULUS FOR BUSINESS AND ECONOMICS II (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Calculus for Business and Economics I (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Calculus I (2015-2016)

Haftalık Saati : 5

Linear Algebra I (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

Linear Algebra (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

Introduction To Topology I (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

Topoloji II (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Calculus For Business and Economics II (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Calculus II (2015-2016)

Haftalık Saati : 5

Introduction to Topology II (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

Graduation Project (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

Topology II (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR