Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Öğr.Gör. Tuğçe Gözde Yılmaz

Meslek Yüksekokulu / Grafik Tasarımı Programı

Kısa Özgeçmiş

16 şubat 1982 İzmir doğumluyum. Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden 2006 yılında mezun oldum. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne Sanatları bölümünde yüksek lisans eğitimime başladım. 2010 yılında Tarihsel Tiyatral Kişilik İlişkisinin Jeanne dArc Konulu Oyunlara Yansıması adlı tezle mezun oldum ve aynı yıl, aynı bölümde doktora eğitimime başladım. Tez aşaması devam etmektedir. Üç yıldır Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım bölümü program sorumluluğunu yürütmekteyim.

  • Eposta gozde.pelister@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8643  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ/DRAMATİK YAZARLIK-DRAMATURJİ ANASANAT DALI/
Tez Adı: Arketipsel Eleştiri Bağlamında Tiyatro Metinlerinde Gölge Arketipi (0)
Tez Danışmanı: HÜLYA NUTKU,ASLIHAN ÜNLÜ
2010 - 2014

Yüksek Lisans

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ/DRAMATİK YAZARLIK-DRAMATURJİ ANASANAT DALI/
Tez Adı: Tarihsel- Tiyatral Kişilik İlişkisinin Jan Dark Konulu Oyunlara Yansıması (2010)
Tez Danışmanı: Uğur Akıncı
2010 - 2014

Lisans

FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/
2000 - 2006

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2011

Yayınlar

7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
PELİSTER TUĞÇE GÖZDE Othello da İlkel Kavramı Bağlamında Gölge Arketipi Yedi Dergisi, (15), 99-109. Ulkabim 2016
PELİSTER TUĞÇE GÖZDE Tarihsel Gerçeklik ve Dram İlişkisi Gerçek ya da Yapıntı Karakter Olarak Jeanne d Arc Yedi Dergisi, 19(11), 29-40. Ulakbim 2014

8. Projeler

Binbir Çocuk Yazar

Avrupa Birliği

9. İdari Görevler

Program Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Program Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

Bölüm Başkan Yardımcısı

2013 -

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Sanat Tarihi II (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Sanat Tarihi I (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Grafik Tasarım Tarihi I (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Grafik Tasarım Tarihi II (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Semiyoloji (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Mitoloji ve Semboller (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Turizm Sosyolojisi (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Gelişim Etkinlikleri II (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Mesleki Gelişim Etkinlikleri IV (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Semiyoloji (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR