Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Selin Aktan Abraham

Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Selin Aktan, 2014 yılında lisans eğitimine başladığı Anadolu Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümünden 2018 yılında bölüm birincisi ve fakülte üçüncüsü olarak mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından 2019 yılında Ekonomi Üniversitesi Tasarım Çalışmaları bölümünde tam burslu olarak Bütünleşik Doktora programına başlamıştır. Günümüz itibariyle tez aşamasında olup, iç mekanlarda mekansal davranış üzerine doktora tezini yazmaktadır. Doktora dersleri sürecinde iç mekanın yanı sıra multidisipliner bir anlayış ile kent odaklı çalışmalarda da bulunmuştur. Aynı zamanda Ekim 2019’dan itibaren Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Başlıca araştırma konuları ve ilgi alanları arasında sosyal sürdürülebilirlik, mekansal davranış, akıllı şehirler ve yaratıcı endüstriler bulunmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8179  

Öğrenim Bilgisi

Bütünleşik Doktora

TASARIM ÇALIŞMALARI (DR) (İNGİLİZCE) / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/TASARIM ÇALIŞMALARI (DR) (İNGİLİZCE)/
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
2019 - -

Lisans

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ/İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ/İÇ MİMARLIK PR./
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
2014 - 2018

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2019 -

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
AKTAN SELİN Interaction between Creative Clusters and the Built Environment: Digital Technologies versus Urban Buzz The Sustainable City XV 2021

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR