Yaşar University | Curriculum Vitae

Prof. (PhD) Eltaf Tayfun Taner

Faculty of Architecture / Dept. of Architecture

Short CV

After completing his undergraduate studies at the Faculty of Fine Arts / Aegean University, he completed his Master and Ph.D. studies at Nottingham University at the Urban Planning department. He started his academic career as a research assistantat the University of Dokuz Eylül (Izmir) and continued his academic career as Asst. and Associate Professor at Dokuz Eylül University. In 1989 he was appointted to the professorship at the University of Dokuz Eylül University He had administrative tasks which are as follows: Head of DEpt. of Planning and deputy dean in the Faculty of Architecture, deputy dean in the Fac. of Fine Arts; Head of Dept of Arch., Dean of Fac.of Arch., Deputy Rector, Acting Rector, Head of YUSEM, Head of Vocational School, General Secretary in Yasar University. He is currently working as a full-time academician at Faculty of Architecture at Yaşar University.

  • Email tayfun.taner@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8121  

Education

Phd

/ Nottingham University
Institute of Planning Studies
Thesis Name: Tourism Planning in Turkey (2011)
Thesis Advisor: Peter Hall
1975 - 1978

Master

/ Nottingham University
İnistitute of Planning Studies
1973 - 1975

Bachelor

/ EGE ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/
1968 - 1972

Academic Titles

Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2004 -

Prof.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /
1989 - 2004

Assoc.Prof.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /
1983 - 1989

Asst.Prof.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /
1981 - 1983

Research Assistant

EGE ÜNİVERSİTESİ /
1979 - 1981

Thesis Superviser

Master Thesis
YARKIN ÜSTÜNES Closets of traditional Turkish houses-case study of Kula Yaşar Üniversitesi 2013
AYÇA ARSLAN Design optimization of bank branch interiors: Case study of Izmir Yaşar Üniversitesi 2012
Muhammed Aydoğan Kentsel Tasarım Rehberleri ve Kemeraltı 2001
Sabriye Sertel Küçük Ölçekli Üretim Birimlerinin Yapısı 2001
F.Ümran Binay Kent Merkezlerinde Sokak Yayalaştırmaları İzmir-Alsancak Örneği 2001
İsmail Hakkı Demir Üsküdar Meydanı Çevre Düzen. Projesi 1999
İsmail Bülent Erdem Ayvalık Şehir Merkezi Kentsel Yenileme Projesi 1999
Nuran Erkılınç İnciraltı’nda Bir Çevre Düzenleme Projesi 1998
Özlem Ünal Çeşme Turizminin İlçeye Getirilerin Ölçülmesi Üzerine 1998
Esin Özlem Aktuğlu Urban Design Project for a New Galleria in İzmir and Urban Shopping Centers 1995
Hayat Ünverdi Action Area Planning and the Case of Karşıyaka 1994
Ali Çömezoğlu Winter Sports Centers: Second Development Zone in Uludağ 1977
PhD Thesis

Publications

7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
TANER ELTAF TAYFUN Housing the Urban Poor: Turkish Experience Housing Scienc., (), 0-0. 1989
7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
TANER ELTAF TAYFUN DEÜ, Mimarlık Fakültesi Hakkında International Meeting with the Deans of the Schools of Architecture of the Mediterranean 2001
TANER ELTAF TAYFUN Küreselleşme Sürecinde Türk Kentlerinin Kimlik Sorunları ve İzmir Örneği Uluslararası Kentsel Tasarım Buluşması 2001
TANER ELTAF TAYFUN The need for and the Difficulties of Public Participation in Conservation Projects: the Case of Kemeraltı 6th İnternational Seminar of FORUM-UNESCO 2001
TANER ELTAF TAYFUN Une Ville Mediterranéenne a la recherche de Son İdentité Congres de Ordre des Architectes de Tunisie et Union Mediterranéenne des Architectes 2000
TANER ELTAF TAYFUN Organizational Aspects of Effective Conservation Management 5th İnternational Seminar of FORUM-UNESCO 1999
TANER ELTAF TAYFUN The Experince of Muğla Conservation Planning Activities 2. 4th İnternational Seminar of FORUM-UNESCO 1998
TANER ELTAF TAYFUN Planning Problems of Turkish Coastal Touristic Resorts The Second İnternational Conference on the Mediterranean Coastal Environment 1995
TANER ELTAF TAYFUN Current Development Pressures and the Planning of Turkish Coastal Areas The 9Th AESOP Congress, The Regeneration of Peripheral Regions 1995
TANER ELTAF TAYFUN Small Scale Accommodation Services in Turkish Tourism Symposium on the Architecture of Tourism in the Mediterranean 1991
7.6 Published Conference Proceedings National
TANER ELTAF TAYFUN Turizm Yapılaşmalarında Doğayı Korumaya Yönelik Planlama ve Tasarım Yaklaşımları (Sözlü Sunum) Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu 2003
TANER ELTAF TAYFUN İzmir Liman Bölgesine Uluslararası Kentsel Tasarım Fikir Yarışması Uyarınca Yaklaşım (Sözlü Sunum) Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları 4. Ulusal Konferansı 2002
TANER ELTAF TAYFUN İzmir Körfezi ve Kıyılarının Sorunları (Sözlü Sunum) İzmir Körfezi ve Kıyı Planlama Paneli 2001
TANER ELTAF TAYFUN Deprem İçin Bir Proje Önerisi: Eğitim ve Acil Müdahale Parkı (Sözlü Sunum) İzmir ve Çevresinin Deprem- Jeoteknik Sempozyumu 2001
TANER ELTAF TAYFUN İzmırde İnanç Turizmi (Sözlü Sunum) 1. İnanç Turizmi – İzmir Paneli 2001
TANER ELTAF TAYFUN Kent Planlaması ve İmar Afları (Sözlü Sunum) Yapı Denetimi Sempozyumu, ESBAŞ-DEÜ 2001
TANER ELTAF TAYFUN Muğla Koruma Planı Üzerine (Sözlü Sunum) 2000’lerin Muğla’sında ‘Arasta’ Sempozyumu 2001
TANER ELTAF TAYFUN Depremlerin Planlama Boyutu (Sözlü Sunum) Deprem Bölgelerinde Yapılaşma Sempozyumu 2000
TANER ELTAF TAYFUN Geleceği Planlamak (Sözlü Sunum) Dünya Şehircilik Günü 24. Kollokyumu 2000
TANER ELTAF TAYFUN Arazi Kullanımı ve Şehir Planlama (Sözlü Sunum) Batı Anadolu’nun Depremselliği Sempozyumu 2000
TANER ELTAF TAYFUN İzmir Limanlarının Planlama Boyutu (Sözlü Sunum) İzmir Limanları Sempozyumu 2000
TANER ELTAF TAYFUN Kemeraltı Ayakkabıcılar Sitesinin Yeniden Canlandırılması (Sözlü Sunum) Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesinde Panel ve Sergi 2000
TANER ELTAF TAYFUN Depremve mımarlik (Sözlü Sunum) Deprem Paneli, DEÜ, Mim. Fak 1999
TANER ELTAF TAYFUN Deprem,Mimarlık ve Planlama (Sözlü Sunum) Şehirleşme ve Deprem Paneli 1999
TANER ELTAF TAYFUN Kentsel Sit’in 20. Yılında Muğla Koruma Planı ve 2000’ler (Sözlü Sunum) Paneli Mim. Od., Muğla Bel., DEÜ, Mim. Fak., Müze Salonu 1999
TANER ELTAF TAYFUN Muğla Planı Hakkında Görüşler (Sözlü Sunum) Koruma Amaçlı İmar Planları Paneli 1999
TANER ELTAF TAYFUN Muğla Koruma Planı Hakkında (Sözlü Sunum) 2. Bahar Şenliği DEÜ, Mimarlık Fak. 1999
TANER ELTAF TAYFUN Kıyı Alanları Yönetiminde Bir Araç Olarak Kıyı Envanteri (Sözlü Sunum) Türkiya Kıyı ve Deniz Alanları 2. Ulusal Konferansı 1998
TANER ELTAF TAYFUN Bölge Planlama ve İzmir (Sözlü Sunum) 7. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi 1997
TANER ELTAF TAYFUN Turizm Planlamasında Turist Tercihlerinin Önemi: Beklentiler ve Arzın Karşılaştırılması (Sözlü Sunum) Sürdürülebilir Turizm: Turizm Planlamasına Ekolojik Yaklaşım Dünya Şehircilik Günü 19. Kollokyumu 1995
TANER ELTAF TAYFUN Dünden Bugüne Türkiye’de Kıyılara İlişkin Yasal Düzenlemeler (Sözlü Sunum) Peyzajın, Doğanın ve Yerleşme Alanlarının Korunmasına İlişkin Önlemler Sempozyumu 1994
TANER ELTAF TAYFUN Fiziksel Çevrenin Oluşumunda Yerel Yönetimler ve Kentsel Kimlik (Sözlü Sunum) UNESCO Dünya Kültürel Kalkınma Günü Kutlamaları 1992
TANER ELTAF TAYFUN Kıyılar, Turizm ve Planlama (Sözlü Sunum) Turizm ve Kıyı Kentlerimiz, Sempozyumu, Mim. Od., Marmaris 1989
TANER ELTAF TAYFUN Şehir Plancısı Gözüyle Mimar Sinan (Sözlü Sunum) Mimar Sinan’ı 400. Anma Yılı Sempozyumu 1988
TANER ELTAF TAYFUN Proje Bilgi Bankası ve Fiziksel Planlama (Sözlü Sunum) Proje Bilgi Bankası Sempozyumu 1987
TANER ELTAF TAYFUN Konut Planlamasında Standart-Maliyet İlişkileri (Sözlü Sunum) Türkiye’de Toplu Konut Uygulamaları Semineri 1987
TANER ELTAF TAYFUN Toplu Ulaşım bir Kaynak mı, Yoksa bir İşletmecilik ve Yönetim Sorunu Mudur? (Sözlü Sunum) İzmir 2. Ulaşım Sempozyumu 1986
TANER ELTAF TAYFUN Kıyı Planlamasında İkincil Konutlar Sorunu (Sözlü Sunum) Ege Denizi ve Civarı Kıyı Sorunları Sem. 1984
TANER ELTAF TAYFUN Planlamayı Planlamak: Örgütsel Boyut (Sözlü Sunum) Planlama ve Değişen Çevre Kavramı 1982
TANER ELTAF TAYFUN Çevre Tasarım Okulları Bünyesinde Peyzaj Mimarlığı Eğitimi (Sözlü Sunum) P.M. Eğitimi ve Sorunları 1980
TANER ELTAF TAYFUN Bazı Planlama Sorunlarımız ve Fiziki Turizm Planlamasına Yaklaşım (Sözlü Sunum) Kuşadası’nda Sosyal ve Ekonomik Yapı Değişmesi ve Doğal Çevre Koruma Sempozyumu 1979
7.7 Other Publications
Journals
TANER ELTAF TAYFUN Turizm Yapılaşmalarında Doğayı Korumaya Yönelik Planlama ve Tasarım Yaklaşımları Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu, (1), 33-0. 2003
TANER ELTAF TAYFUN Kemeraltı’yı İzmir’in Yeni Hipermarketleri mi Öldürdü? İzmir Kent Kültürü Dergisi, (), 0-0. 2001
TANER ELTAF TAYFUN Kemeraltı’nın Yeniden Doğuşu İzmir İzmir, (), 0-0. 2000
TANER ELTAF TAYFUN Organize Sanayi Bölgelerinde Yapı Ruhsatı Almak Egemimarlık, (), 0-0. 1999
TANER ELTAF TAYFUN Kıyılarımızdaki Yazlıkların Çirkin Mimarisi Egemimarlık, (), 0-0. 1997
TANER ELTAF TAYFUN Umar 1997 Yaz Okulu İzlenimleri Egemimarlık, (), 0-0. 1997
TANER ELTAF TAYFUN Belediyelerin İmar Davaları Planlama, (), 0-0. 1989
TANER ELTAF TAYFUN Güzel Şehir Kavramı ve İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi Dergisi, (), 0-0. 1987
TANER ELTAF TAYFUN Tabiat Varlıklarını Değerlendirme Yöntemleri E.Ü.,Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, (), 0-0. 1987
TANER ELTAF TAYFUN Toplu Ulaşım bir Kaynak mı Yoksa bir İşletmecilik ve Yönetim Sorun Mudur İzmir 2. Ulaşım Sempozyumu, (No: 2908. 87.BY. 004. 021), 0-0. 1987
TANER ELTAF TAYFUN İzmir- Çeşme Kıyı Bandı Mimarlık, (), 0-0. 1987
TANER ELTAF TAYFUN Proje Yarışmalarının Düşündürdükleri Mimarlık, (), 0-0. 1984
TANER ELTAF TAYFUN Kıyı Planlamasının Önemli Bir Aracı:Karayolları Tabiat ve İnsan, (), 0-0. 1983
TANER ELTAF TAYFUN Konut Sorunu Sadece Ev Yaptırma Olayı Değildir Yeni Asır, (), 0-0. 1982
TANER ELTAF TAYFUN Yabancı Büyük Tur Düzenleyiciler ve Turizmimiz Turizm İşletmeciliği Dergisi, (7-8), 227-0. 1980
TANER ELTAF TAYFUN Peyzaj Mimarlığı ve Çevre Tasarım Disiplinleri İçindeki Yeri Ege Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü Dergisi, (4), 24-0. 1980
Others
TANER ELTAF TAYFUN Kemeraltı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu Doküz Eylul Üniversitesi M. F. 2003
TANER TAYFUN Kemeraltı Kentsel Tasarım Rehberi DEÜ,Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, MİMF-YK-05-03 2003
TANER ELTAF TAYFUN Kemeraltı Esnaf Profili: 2001 yılı Analizleri Konusunda Bir Deneme Dokuz Eylul Üniversitesi 2002
TANER TAYFUN İzmir Cumbaları DEÜ,Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, MİMF-YK-01-03 2002
TANER TAYFUN Rekreasyon ve Turizm Alanlarını Planlama İlkeleri DEÜ,Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, MM/ŞBP-89-EY-186 1989
TANER TAYFUN Birgi de bir Araştırma ve Değerlendirme ve Koruma Çalışması DEÜ,Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, MM/SBP-88-EY-163 1988
TANER TAYFUN Gürültü ve Şehir DEÜ,Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, MM/SBP-89-EY-174 1988
Non-academic Experience
Dar Al Handasah Mimar, plancı Ticari (Özel) 1985 1986

Projects

EDUNATHER

Avrupa Birliği

Administrative Duties

Dekan YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2013

Rektör Vekili YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2007 - 2007

Rektör Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2007 - 2009

Enstitü Müdürü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2008

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2008

Enstitü Müdürü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2005 - 2006

Genel Sekreter YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2004 - 2006

Dekan Yardımcısı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2001 - 2002

Bölüm Başkanı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

1998 - 2001

Dekan Yardımcısı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

1986 - 1992

Membership in Scientific and Professional Organizations

Dokuz Eylül Yayınları

1997 - 2001

Kemeraltı Esnaf Derneği

1999 - 2000

Mimarlar Odası

1973 -

Kordon Derneği

2002 -

İzmirliler Derneği

2000 -

Awards

Antalya City Centre Redevelopment Project

MImarlar Odası / TÜRKİYE
1993

Gaziantep Fair urban design and architectural competition

Mımarlar Odası / TÜRKİYE
1989

Adana Three Types of Low-Cost Housing

Belediye / TÜRKİYE
1985

Seddülbahir War Area (Çanakkale) Monumental Designs

Mımarlar Odası / TÜRKİYE
1985

Aliağa Hükükmet Konağı Proje Yarişması

MAHALLİ İDARELER / TÜRKİYE
1984

Nevşehir Hükümet Konağı

Mımarlar Odası / TÜRKİYE
1984

Çanakkale Kabatepe Turkish Monuments and Environmental Designs

Mımarlar Odası / TÜRKİYE
1984

Gümrük Meydanı Düzenlemesi

EGE ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
1983

Presidential Building for Turkish Presidents

Mımarlar Odası / TÜRKİYE
1983

İzmir Atatürk Forest, Monument and Environmental designs

Mımarlar Odası / TÜRKİYE
1983

Devlet Mezarlığı Proje Yarişması

Mımarlar Odası / TÜRKİYE
1982

Eskişehir Fair Urban and Architectural Competition

Mımarlar Odası / TÜRKİYE
1980

Akşehir Nasreddin Hoca Cultural Complex and Environmental Designs

MAHALLİ İDARELER / TÜRKİYE
1973

Courses

ARCH 310 INTEGRAL MİMARİ TASARIM STÜDYOSU III (2018-2019)

Weekly Hour : 8

ARCH 3360 OSMANLI MİMARLIĞI (2018-2019)

Weekly Hour : 3

ARCH 3332 KENTSEL PLANLAMA SÖYLEMLERİ VE PRATİKLERİ (2018-2019)

Weekly Hour : 3

ARCH 4162 TÜRKİYE’DE YEREL KONUT MİMARİSİ (2018-2019)

Weekly Hour : 3

ARCH 4170 PEYZAJ VE KENTSEL TASARIM STRATEJİLERİ (2018-2019)

Weekly Hour : 3

ARCH 310 Integral Architectural Studio III (2017-2018)

Weekly Hour : 8

ARCH 320 Integral ARchitectural Studio IV (2017-2018)

Weekly Hour : 8

ARCH 360 Ottoman Architecture (2017-2018)

Weekly Hour : 3

ARCH 461 Urban Renewal (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR