Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Eltaf Tayfun Taner

Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Nottingham Üniversitesi Şehir Planlama Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Ege Üniversitesi’nde Ar. Gör. olarak başladığı akademik görevine, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Doçent kadrosuna naklen atanmasıyla devam etmiştir. 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Profesörlüğe atanmıştır. Sırasıyla Dokuz Eylül Üniversitesi’nde G.S.F.Dekan yardımcısı, Şehir ve Bölge Planlama bölüm başkanlığı, Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Yaşar Üniversitesi'nde bölüm başkanlığı, dekanlık, YÜSEM Md, Yüksek Okul Md., Rektör vekilliği ve Rektör yardımcılığı idari görevleri olmuştur. Halen Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümünde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta tayfun.taner@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8121  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

/ Nottingham University
Institute of Planning Studies
Tez Adı: Tourism Planning in Turkey (2011)
Tez Danışmanı: Peter Hall
1975 - 1978

Yüksek Lisans

/ Nottingham University
İnistitute of Planning Studies
1973 - 1975

Lisans

/ EGE ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/
1968 - 1972

Akademik Ünvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2004

PROFESÖR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /
1989

DOÇENT

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /
1983

YARDIMCI DOÇENT

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /
1981

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ /
1979

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
YARKIN ÜSTÜNES Closets of traditional Turkish houses-case study of Kula Yaşar Üniversitesi 2013
AYÇA ARSLAN Design optimization of bank branch interiors: Case study of Izmir Yaşar Üniversitesi 2012
Muhammed Aydoğan Kentsel Tasarım Rehberleri ve Kemeraltı 2001
Sabriye Sertel Küçük Ölçekli Üretim Birimlerinin Yapısı 2001
F.Ümran Binay Kent Merkezlerinde Sokak Yayalaştırmaları İzmir-Alsancak Örneği 2001
İsmail Hakkı Demir Üsküdar Meydanı Çevre Düzen. Projesi 1999
İsmail Bülent Erdem Ayvalık Şehir Merkezi Kentsel Yenileme Projesi 1999
Nuran Erkılınç İnciraltı’nda Bir Çevre Düzenleme Projesi 1998
Özlem Ünal Çeşme Turizminin İlçeye Getirilerin Ölçülmesi Üzerine 1998
Esin Özlem Aktuğlu Urban Design Project for a New Galleria in İzmir and Urban Shopping Centers 1995
Hayat Ünverdi Action Area Planning and the Case of Karşıyaka 1994
Ali Çömezoğlu Winter Sports Centers: Second Development Zone in Uludağ 1977
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
TANER ELTAF TAYFUN Housing the Urban Poor: Turkish Experience Housing Scienc., (), 0-0. 1989
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
TANER ELTAF TAYFUN DEÜ, Mimarlık Fakültesi Hakkında International Meeting with the Deans of the Schools of Architecture of the Mediterranean 2001
TANER ELTAF TAYFUN Küreselleşme Sürecinde Türk Kentlerinin Kimlik Sorunları ve İzmir Örneği Uluslararası Kentsel Tasarım Buluşması 2001
TANER ELTAF TAYFUN The need for and the Difficulties of Public Participation in Conservation Projects: the Case of Kemeraltı 6th İnternational Seminar of FORUM-UNESCO 2001
TANER ELTAF TAYFUN Une Ville Mediterranéenne a la recherche de Son İdentité Congres de Ordre des Architectes de Tunisie et Union Mediterranéenne des Architectes 2000
TANER ELTAF TAYFUN Organizational Aspects of Effective Conservation Management 5th İnternational Seminar of FORUM-UNESCO 1999
TANER ELTAF TAYFUN The Experince of Muğla Conservation Planning Activities 2. 4th İnternational Seminar of FORUM-UNESCO 1998
TANER ELTAF TAYFUN Planning Problems of Turkish Coastal Touristic Resorts The Second İnternational Conference on the Mediterranean Coastal Environment 1995
TANER ELTAF TAYFUN Current Development Pressures and the Planning of Turkish Coastal Areas The 9Th AESOP Congress, The Regeneration of Peripheral Regions 1995
TANER ELTAF TAYFUN Small Scale Accommodation Services in Turkish Tourism Symposium on the Architecture of Tourism in the Mediterranean 1991
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
TANER ELTAF TAYFUN Turizm Yapılaşmalarında Doğayı Korumaya Yönelik Planlama ve Tasarım Yaklaşımları Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu 2003
TANER ELTAF TAYFUN İzmir Liman Bölgesine Uluslararası Kentsel Tasarım Fikir Yarışması Uyarınca Yaklaşım Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları 4. Ulusal Konferansı 2002
TANER ELTAF TAYFUN İzmir Körfezi ve Kıyılarının Sorunları İzmir Körfezi ve Kıyı Planlama Paneli 2001
TANER ELTAF TAYFUN Deprem İçin Bir Proje Önerisi: Eğitim ve Acil Müdahale Parkı İzmir ve Çevresinin Deprem- Jeoteknik Sempozyumu 2001
TANER ELTAF TAYFUN İzmırde İnanç Turizmi 1. İnanç Turizmi – İzmir Paneli 2001
TANER ELTAF TAYFUN Kent Planlaması ve İmar Afları Yapı Denetimi Sempozyumu, ESBAŞ-DEÜ 2001
TANER ELTAF TAYFUN Muğla Koruma Planı Üzerine 2000’lerin Muğla’sında ‘Arasta’ Sempozyumu 2001
TANER ELTAF TAYFUN Depremlerin Planlama Boyutu Deprem Bölgelerinde Yapılaşma Sempozyumu 2000
TANER ELTAF TAYFUN Geleceği Planlamak Dünya Şehircilik Günü 24. Kollokyumu 2000
TANER ELTAF TAYFUN Arazi Kullanımı ve Şehir Planlama Batı Anadolu’nun Depremselliği Sempozyumu 2000
TANER ELTAF TAYFUN İzmir Limanlarının Planlama Boyutu İzmir Limanları Sempozyumu 2000
TANER ELTAF TAYFUN Kemeraltı Ayakkabıcılar Sitesinin Yeniden Canlandırılması Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesinde Panel ve Sergi 2000
TANER ELTAF TAYFUN Depremve mımarlik Deprem Paneli, DEÜ, Mim. Fak 1999
TANER ELTAF TAYFUN Deprem,Mimarlık ve Planlama Şehirleşme ve Deprem Paneli 1999
TANER ELTAF TAYFUN Kentsel Sit’in 20. Yılında Muğla Koruma Planı ve 2000’ler Paneli Mim. Od., Muğla Bel., DEÜ, Mim. Fak., Müze Salonu 1999
TANER ELTAF TAYFUN Muğla Planı Hakkında Görüşler Koruma Amaçlı İmar Planları Paneli 1999
TANER ELTAF TAYFUN Muğla Koruma Planı Hakkında 2. Bahar Şenliği DEÜ, Mimarlık Fak. 1999
TANER ELTAF TAYFUN Kıyı Alanları Yönetiminde Bir Araç Olarak Kıyı Envanteri Türkiya Kıyı ve Deniz Alanları 2. Ulusal Konferansı 1998
TANER ELTAF TAYFUN Bölge Planlama ve İzmir 7. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi 1997
TANER ELTAF TAYFUN Turizm Planlamasında Turist Tercihlerinin Önemi: Beklentiler ve Arzın Karşılaştırılması Sürdürülebilir Turizm: Turizm Planlamasına Ekolojik Yaklaşım Dünya Şehircilik Günü 19. Kollokyumu 1995
TANER ELTAF TAYFUN Dünden Bugüne Türkiye’de Kıyılara İlişkin Yasal Düzenlemeler Peyzajın, Doğanın ve Yerleşme Alanlarının Korunmasına İlişkin Önlemler Sempozyumu 1994
TANER ELTAF TAYFUN Fiziksel Çevrenin Oluşumunda Yerel Yönetimler ve Kentsel Kimlik UNESCO Dünya Kültürel Kalkınma Günü Kutlamaları 1992
TANER ELTAF TAYFUN Kıyılar, Turizm ve Planlama Turizm ve Kıyı Kentlerimiz, Sempozyumu, Mim. Od., Marmaris 1989
TANER ELTAF TAYFUN Şehir Plancısı Gözüyle Mimar Sinan Mimar Sinan’ı 400. Anma Yılı Sempozyumu 1988
TANER ELTAF TAYFUN Proje Bilgi Bankası ve Fiziksel Planlama Proje Bilgi Bankası Sempozyumu 1987
TANER ELTAF TAYFUN Konut Planlamasında Standart-Maliyet İlişkileri Türkiye’de Toplu Konut Uygulamaları Semineri 1987
TANER ELTAF TAYFUN Toplu Ulaşım bir Kaynak mı, Yoksa bir İşletmecilik ve Yönetim Sorunu Mudur? İzmir 2. Ulaşım Sempozyumu 1986
TANER ELTAF TAYFUN Kıyı Planlamasında İkincil Konutlar Sorunu Ege Denizi ve Civarı Kıyı Sorunları Sem. 1984
TANER ELTAF TAYFUN Planlamayı Planlamak: Örgütsel Boyut Planlama ve Değişen Çevre Kavramı 1982
TANER ELTAF TAYFUN Çevre Tasarım Okulları Bünyesinde Peyzaj Mimarlığı Eğitimi P.M. Eğitimi ve Sorunları 1980
TANER ELTAF TAYFUN Bazı Planlama Sorunlarımız ve Fiziki Turizm Planlamasına Yaklaşım Kuşadası’nda Sosyal ve Ekonomik Yapı Değişmesi ve Doğal Çevre Koruma Sempozyumu 1979
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
TANER ELTAF TAYFUN Turizm Yapılaşmalarında Doğayı Korumaya Yönelik Planlama ve Tasarım Yaklaşımları Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu, (1), 33-0. 2003
TANER ELTAF TAYFUN Kemeraltı’yı İzmir’in Yeni Hipermarketleri mi Öldürdü? İzmir Kent Kültürü Dergisi, (), 0-0. 2001
TANER ELTAF TAYFUN Kemeraltı’nın Yeniden Doğuşu İzmir İzmir, (), 0-0. 2000
TANER ELTAF TAYFUN Organize Sanayi Bölgelerinde Yapı Ruhsatı Almak Egemimarlık, (), 0-0. 1999
TANER ELTAF TAYFUN Kıyılarımızdaki Yazlıkların Çirkin Mimarisi Egemimarlık, (), 0-0. 1997
TANER ELTAF TAYFUN Umar 1997 Yaz Okulu İzlenimleri Egemimarlık, (), 0-0. 1997
TANER ELTAF TAYFUN Belediyelerin İmar Davaları Planlama, (), 0-0. 1989
TANER ELTAF TAYFUN Güzel Şehir Kavramı ve İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi Dergisi, (), 0-0. 1987
TANER ELTAF TAYFUN Tabiat Varlıklarını Değerlendirme Yöntemleri E.Ü.,Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, (), 0-0. 1987
TANER ELTAF TAYFUN Toplu Ulaşım bir Kaynak mı Yoksa bir İşletmecilik ve Yönetim Sorun Mudur İzmir 2. Ulaşım Sempozyumu, (No: 2908. 87.BY. 004. 021), 0-0. 1987
TANER ELTAF TAYFUN İzmir- Çeşme Kıyı Bandı Mimarlık, (), 0-0. 1987
TANER ELTAF TAYFUN Proje Yarışmalarının Düşündürdükleri Mimarlık, (), 0-0. 1984
TANER ELTAF TAYFUN Kıyı Planlamasının Önemli Bir Aracı:Karayolları Tabiat ve İnsan, (), 0-0. 1983
TANER ELTAF TAYFUN Konut Sorunu Sadece Ev Yaptırma Olayı Değildir Yeni Asır, (), 0-0. 1982
TANER ELTAF TAYFUN Yabancı Büyük Tur Düzenleyiciler ve Turizmimiz Turizm İşletmeciliği Dergisi, (7-8), 227-0. 1980
TANER ELTAF TAYFUN Peyzaj Mimarlığı ve Çevre Tasarım Disiplinleri İçindeki Yeri Ege Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü Dergisi, (4), 24-0. 1980
Diğerleri
TANER ELTAF TAYFUN Kemeraltı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu Doküz Eylul Üniversitesi M. F. 2003
TANER TAYFUN Kemeraltı Kentsel Tasarım Rehberi DEÜ,Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, MİMF-YK-05-03 2003
TANER ELTAF TAYFUN Kemeraltı Esnaf Profili: 2001 yılı Analizleri Konusunda Bir Deneme Dokuz Eylul Üniversitesi 2002
TANER TAYFUN İzmir Cumbaları DEÜ,Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, MİMF-YK-01-03 2002
TANER TAYFUN Rekreasyon ve Turizm Alanlarını Planlama İlkeleri DEÜ,Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, MM/ŞBP-89-EY-186 1989
TANER TAYFUN Birgi de bir Araştırma ve Değerlendirme ve Koruma Çalışması DEÜ,Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, MM/SBP-88-EY-163 1988
TANER TAYFUN Gürültü ve Şehir DEÜ,Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, MM/SBP-89-EY-174 1988

8. Projeler

EDUNATHER

Avrupa Birliği

9. İdari Görevler

Dekan YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2013

Dekan YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2013

Rektör YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2007 - 2007

Rektör Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2007 - 2009

Enstitü Müdürü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2008

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2008

Enstitü Müdürü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2005 - 2006

Genel Sekreter YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2004 - 2006

Dekan Yardımcısı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2001 - 2002

Bölüm Bşk. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

1998 - 2001

Dekan Yardımcısı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

1986 - 1992

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Dokuz Eylül Yayınları

1997 - 2001

Kemeraltı Esnaf Derneği

1999 - 2000

Mimarlar Odası

1973 -

Kordon Derneği

2002 -

İzmirliler Derneği

2000 -

11. Ödüller

Antalya City Centre Redevelopment Project

MImarlar Odası / TÜRKİYE
1993

Gaziantep Fair urban design and architectural competition

Mımarlar Odası / TÜRKİYE
1989

Adana Three Types of Low-Cost Housing

Belediye / TÜRKİYE
1985

Seddülbahir War Area (Çanakkale) Monumental Designs

Mımarlar Odası / TÜRKİYE
1985

Aliağa Hükükmet Konağı Proje Yarişması

MAHALLİ İDARELER / TÜRKİYE
1984

Nevşehir Hükümet Konağı

Mımarlar Odası / TÜRKİYE
1984

Çanakkale Kabatepe Turkish Monuments and Environmental Designs

Mımarlar Odası / TÜRKİYE
1984

Gümrük Meydanı Düzenlemesi

EGE ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
1983

Presidential Building for Turkish Presidents

Mımarlar Odası / TÜRKİYE
1983

İzmir Atatürk Forest, Monument and Environmental designs

Mımarlar Odası / TÜRKİYE
1983

Devlet Mezarlığı Proje Yarişması

Mımarlar Odası / TÜRKİYE
1982

Eskişehir Fair Urban and Architectural Competition

Mımarlar Odası / TÜRKİYE
1980

Akşehir Nasreddin Hoca Cultural Complex and Environmental Designs

MAHALLİ İDARELER / TÜRKİYE
1973

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

ARCH 310 Integral Architectural Studio III (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

ARCH 320 Integral ARchitectural Studio IV (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

ARCH 360 Ottoman Architecture (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ARCH 461 Urban Renewal (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ARCH 320 Integral Architectural Project IV (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

ARCH 310 Integral Architectural Studio III (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

ARCH 461 Urban Renewal (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ARCH 461 Urban Renewal (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ARCH 360 Ottoman Architecture (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ARCH 360 Ottoman Architecture (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR