Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Eltaf Tayfun Taner

Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Nottingham Üniversitesi Şehir Planlama Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Ege Üniversitesi’nde Ar. Gör. olarak başladığı akademik görevine, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Doçent kadrosuna naklen atanmasıyla devam etmiştir. 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Profesörlüğe atanmıştır. Sırasıyla Dokuz Eylül Üniversitesi’nde G.S.F.Dekan yardımcısı, Şehir ve Bölge Planlama bölüm başkanlığı, Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Yaşar Üniversitesi'nde bölüm başkanlığı, dekanlık, YÜSEM Md, Yüksek Okul Md., Rektör vekilliği ve Rektör yardımcılığı idari görevleri olmuştur. Halen Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümünde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta tayfun.taner@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8121  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

/ Nottingham University
Institute of Planning Studies
Tez Adı: Tourism Planning in Turkey (2011)
Tez Danışmanı: Peter Hall
1975 - 1978

Akademik Ünvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2004

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
YARKIN ÜSTÜNES Closets of traditional Turkish houses-case study of Kula Yaşar Üniversitesi 2013
AYÇA ARSLAN Design optimization of bank branch interiors: Case study of Izmir Yaşar Üniversitesi 2012
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
TANER ELTAF TAYFUN Turizm Yapılaşmalarında Doğayı Korumaya Yönelik Planlama ve Tasarım Yaklaşımları Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu, (1), 33-0. 2003
TANER ELTAF TAYFUN Toplu Ulaşım bir Kaynak mı Yoksa bir İşletmecilik ve Yönetim Sorun Mudur İzmir 2. Ulaşım Sempozyumu, (No: 2908. 87.BY. 004. 021), 0-0. 1987
TANER ELTAF TAYFUN Yabancı Büyük Tur Düzenleyiciler ve Turizmimiz Turizm İşletmeciliği Dergisi, (7-8), 227-0. 1980
TANER ELTAF TAYFUN Peyzaj Mimarlığı ve Çevre Tasarım Disiplinleri İçindeki Yeri Ege Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü Dergisi, (4), 24-0. 1980
Diğerleri
TANER TAYFUN Kemeraltı Kentsel Tasarım Rehberi DEÜ,Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, MİMF-YK-05-03 2003
TANER TAYFUN İzmir Cumbaları DEÜ,Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, MİMF-YK-01-03 2002
TANER TAYFUN Rekreasyon ve Turizm Alanlarını Planlama İlkeleri DEÜ,Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, MM/ŞBP-89-EY-186 1989
TANER TAYFUN Birgi de bir Araştırma ve Değerlendirme ve Koruma Çalışması DEÜ,Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, MM/SBP-88-EY-163 1988
TANER TAYFUN Gürültü ve Şehir DEÜ,Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, MM/SBP-89-EY-174 1988

8. Projeler

EDUNATHER

Avrupa Birliği

9. İdari Görevler

Dekan YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2013

Dekan Yardımcısı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2001 - 2002

Bölüm Bşk. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

1998 - 2001

Dekan Yardımcısı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

1986 - 1992

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Dokuz Eylül Yayınları

1997 - 2001

Kemeraltı Esnaf Derneği

1999 - 2000

Mimarlar Odası

1973 -

Kordon Derneği

2002 -

İzmirliler Derneği

2000 -

11. Ödüller

1. MANSİYON

Antalya Fuar Alanı Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması / TÜRKİYE
1988

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

ARCH 310 Integral Architectural Studio III (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

ARCH 320 Integral ARchitectural Studio IV (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

ARCH 360 Ottoman Architecture (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ARCH 461 Urban Renewal (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ARCH 320 Integral Architectural Project IV (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

ARCH 310 Integral Architectural Studio III (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

ARCH 461 Urban Renewal (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ARCH 461 Urban Renewal (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ARCH 360 Ottoman Architecture (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ARCH 360 Ottoman Architecture (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR