Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Arman Savran

Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Dr. Arman Savran, Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi’dir. Araştırma çalışmaları bilgisayarla görü ve makine öğrenmesi alanlarında olup, yüz analizi, derin sinir ağları, nöromorfik kamera ile görü ve işitsel-görsel işleme konularına odaklanmıştır. Yaşar Üniversitesi’ne katılmadan önce, doktora sonrası araştırmacı olarak, 2015’ten 2018’e kadar, Genova İtalya’da İtalyan Teknoloji Enstitüsü (IIT) iCub İnsansı Robot Laboratuvarı’nda ve, 2011’den 2015’e kadar Philadelphia A.B.D.’de Pensilvanya Üniversitesi (UPENN) Biyomedikal Görüntü Analizi Bölümü’nde çalışmıştır. Doktora ve Yüksek Lisans derecelerini Elektrik-Elektronik Müh. dalında Boğaziçi Üniversitesi'nde sırasıyla 2011 ve 2004 yıllarında almış ve, lisans derecesini 2002 yılında Elektronik ve Haberleşme Müh. dalında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde almıştır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8238  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (DR) / BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (DR)/
Tez Adı: Non-rigid registration-based data-driven 3D facial action unit detection (2011)
Tez Danışmanı: PROF. DR. BÜLENT SANKUR
2004 - 2011

Yüksek Lisans

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) / BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Speech and text driven 3D face synethesis for the hearing impaired (2004)
Tez Danışmanı: Lale Akarun Ersoy; Levent Arslan
2002 - 2004

Lisans

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ/ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ PR./
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
1998 - 2002

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
CEM AYAR Detector-driven speech background noise removal with convolutional networks Yaşar Üniversitesi 2022
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
SAVRAN ARMAN Multi-timescale boosting for efficient and improved event camera face pose alignment Computer Vision and Image Understanding, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2023
Savran A., Bartolozzi C. Face Pose Alignment with Event Cameras Sensors, 20(24), 7079-0. (SCI-Expanded) 2020
Savran A., Sankur B. Non-rigid registration based model-free 3D facial expression recognition Computer Vision and Image Understanding, 162(), 146-165. (SCI) 2017
Savran Arman, Cao H., Nenkova A., Verma R. Temporal Bayesian Fusion for Affect Sensing: Combining Video, Audio, and Lexical Modalities IEEE Transactions on Cybernetics, 45(9), 1297-1941. (SCI-Expanded) 2015
Cao H., Savran A., Verma R., Nenkova A. Acoustic and lexical representations for affect prediction in spontaneous conversations Computer Speech & Language, 29(1), 203-217. (SCI-Expanded) 2015
Savran A., Sankur B., Bilge M. T. Comparative evaluation of 3D vs. 2D modality for automatic detection of facial action units Pattern Recognition, 45(2), 767-782. (SCI-Expanded) 2012
Savran A., Sankur B., Bilge M. T. Regression-based intensity estimation of facial action units Image and Vision Computing, 30(10), 774-784. (SCI-Expanded) 2012
Ortega-Garcia J, Fiérrez J., Alonso-Fernandez F., Galbally J., Freire M., Gonzalez-Rodriguez J., Akarun L., Savran A. The Multiscenario Multienvironment BioSecure Multimodal Database (BMDB) IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 32(6), 1097-1111. (SCI-Expanded) 2010
Martin O., Kotsia I., Pitas I., Savran A., Adell J., Huerta A., Sebbe R. Synthesis of expressive facial animations: A multimodal caricatural mirror Journal on Multimodal User Interfaces, 1(), 21-30. (SCI-Expanded) 2007
Savran A., Arslan L. M., Akarun L. Speaker-independent 3D face synthesis driven by speech and text Signal Processing, 86(), 0-0. (SCI-Expanded) 2006
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Savran A., Tavarone R., Higy B., Badino L., Bartolozzi C. Energy and Computation Efficient Audio-Visual Voice Activity Detection Driven by Event-Cameras 2018 13th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture Recognition (FG 2018) 2018
Savran A., Gur R., Verma R. Automatic Detection of Emotion Valence on Faces Using Consumer Depth Cameras 2013 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops 2013
Savran A., Cao H., Shah M., Nenkova A., Verma R. Combining video, audio and lexical indicators of affect in spontaneous conversation via particle filtering ICMI '12: Proceedings of the 14th ACM international conference on Multimodal interaction 2012
Savran A., Sankur B., Bilge M. T. Estimation of Facial Action Intensities on 2d and 3d Data 26th European Signal Processing Conference (EUSIPCO) 2011
Savran A., Sankur B., Bilge M. T. Facial action unit detection: 3D versus 2D modality 2010 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition - Workshops 2010
Savran Arman, Sankur B. Automatic detection of facial actions from 3D data 2009 IEEE 12th International Conference on Computer Vision Workshops, ICCV Workshops 2009
Alyüz N., Gökberk B., Dibeklioğlu H., Savran A., Salah A. A., Akarun L., Sankur B. 3D Face Recognition Benchmarks on the Bosphorus Database with Focus on Facial Expressions European Workshop on Biometrics and Identity Management 2008
SAVRAN ARMAN, SANKUR MEHMET BÜLENT, Bilge M. Taha Estimation of Facial Action Intensities on 2D and 3D Data European Signal Processing Conference (EUSIPCO) 2011
Savran A., Alyüz N., Dibeklioğlu H., Çeliktutan O., Gökberk B., Sankur B., Akarun L. Bosphorus Database for 3D Face Analysis European Workshop on Biometrics and Identity Management 2008
Savran A., Sankur B. Non-rigid registration of 3D surfaces by deformable 2D triangular meshes 2008 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops 2008
Savran A., Arslan M. L., Akarun L. Speech Driven MPEG-4 Facial Animation for Turkish International Conference on Speech and Computer (SPECOM) 2004
SAVRAN ARMAN, Gur Ruben, Verma Ragini Automatic Detection of Emotion Valence on Faces Using Consumer Depth Cameras IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops 2013
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Savran A., Sankur B. A comprehensive 3D facial expression database and its elastic registration (Sözlü Sunum) 2008 IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conference 2008
Savran A., Sankur B. Elastic registration of noisy and expression 3D faces (Sözlü Sunum) 2009 IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference 2009
Savran A., Sankur B. Detecting action units on 3D faces (Sözlü Sunum) 2010 IEEE 18th Signal Processing and Communications Applications Conference 2010
SAVRAN ARMAN Comparison of Timing Strategies for Face Pose Alignment with Event Camera (Sözlü Sunum) IEEE Int. Conf. on Computer Science and Engineering (UBMK) 2023
SAVRAN ARMAN Fully Convolutional Event-camera Voice Activity Detection Based on Event Intensity (Sözlü Sunum) IEEE Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU) 2023
Üniversite Dışı Deneyim
Italian Institute of Technology PostDoc 2015 2018
University of Pennsylvania PostDoc 2011 2015
Telecommunications and Informatics Technologies Research Center Araştırmacı 2009 2011
SesTek Inc. ArGe Mühendisi 2004 2006

Ödüller

The Continuous Audio/Visual EmotionRecognition Grand Challenge Winner

ACM - Association for Computing Machinery / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
2012

Selçuk Halaç Ph.D. Ödülü

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2010

IEEE İkinci En İyi Öğrenci Makalesi Ödülü

IEEE Sinyal İşleme Kurultayı / TÜRKİYE
2010

Alper Atalay Üçüncü En İyi Öğrenci Makalesi Ödülü

IEEE Sinyal İşleme Kurultayı / TÜRKİYE
2010

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Discrete Computational Structures (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Senior Design Project II (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Deep Neural Networks For Visual Recognition (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Artificial Neural Networks (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

Discrete Computational Structures (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

Digital Design (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

Senior Design Project II (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Computer Vision (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Image Processing (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

Analytical Reasoning (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

Senior Design Project I (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR