Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Berfin Berican Yıldız

Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü

  • Eposta berfin.yildiz@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8173  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

BİLİŞİM ANABİLİM DALI / İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİLİŞİM ANABİLİM DALI/
2017 - -

Yüksek Lisans

BİLİŞİM ANABİLİM DALI / İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİLİŞİM ANABİLİM DALI/
Tez Adı: KAMUSAL ALANDA KULLANICI HAREKETLERİNİN BENZETİMİ İÇİN ETMEN TABANLI BİR MODEL ÖNERİSİ : İZMİR KONAK MEYDANI (2017)
Tez Danışmanı: GÜLEN ÇAĞDAŞ
2015 - 2017

Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/
2010 - 2015

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2016

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR