Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Berfin Yıldız

Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü

  • Eposta berfin.yildiz@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8173  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

BİLİŞİM ANABİLİM DALI / İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİLİŞİM ANABİLİM DALI/
2017 - -

Yüksek Lisans

BİLİŞİM ANABİLİM DALI / İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİLİŞİM ANABİLİM DALI/
Tez Adı: KAMUSAL ALANDA KULLANICI HAREKETLERİNİN BENZETİMİ İÇİN ETMEN TABANLI BİR MODEL ÖNERİSİ : İZMİR KONAK MEYDANI (2017)
Tez Danışmanı: GÜLEN ÇAĞDAŞ
2015 - 2017

Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/
2010 - 2015

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2016

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
YILDIZ BERFİN BERİCAN A Visual Perception Based Multi-Objective Optimization to Housing Design in Urban Context International Symposium for Product Research 2017
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
YILDIZ BERFİN BERİCAN Mimari Tasarım Sürecinde Karar Verme: Bulanık Mantık Tabanlı Cephe Optimizasyonu Önerisi 11.Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu 2017
YILDIZ BERFİN BERİCAN Bir Simülasyon Modeli: Ortaköy Meydanı Kullanıcı Hareketleri Analizi 10.Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu 2016

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR