Yaşar University | Curriculum Vitae

Prof. (PhD) Orhan İçöz

School of Applied Sciences / Dept. of Tourism Guidance

Short CV

After completing his undergraduate studies at the Faculty of Economic and Commercial Sciences at Ege University in 1977, he completed Master (1982) and Ph.D. (1987) at Ege and Dokuz Eylül Universities from the Tourism and Business Departments. He started his academic career as research assistant at Ege University in 1978 and continued his career as Assistant Professor (1987) and Associate Professor at Dokuz Eylül University (1991). He was appointed to the full professorship at Dokuz Eylül University in 1997. He had administrative tasks which are Dept. Head at Izmir Vocational School, Dept. Head and Dean (2001-2006) of Faculty of Business at Dokuz Eylul University, and Dean (2006-2011) of Faculty of Economic and Administrative Sciences at Yaşar University. He studied as Visiting Professor at Texas A&M University (USA) for one year (1988/89). He is currently working as a full-time professor and Department Head at Faculty of Economic and Administrative Sciences at Yaşar University.

  • Email  
  • Phone 0232-570 9121  

Education

Phd

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR)/
Thesis Name: Turizmin Bölgesel Ekonomik Etkileri ve Kuşadadası Örneği (1987)
Thesis Advisor: ALP TİMUR
1981 - 1987

Master

/ EGE ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/
Thesis Name: Turizm Çevre Sorunları İlişkisi ve Kuşadası Örneği (1981)
Thesis Advisor: HASAN OLALI
1978 - 1981

Bachelor

/ EGE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/
İKTİSADİ VE TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
1973 - 1977

Academic Titles

Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ
2011 -

Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
2006 - 2011

Prof.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
1997 - 2006

Assoc.Prof.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
1994 - 1997

Assoc.Prof.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU / İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
1991 - 1994

Asst.Prof.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU / OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
1990 - 1991

Asst.Prof.

Texas A&M University / College of Agriculture and Life Sciences / Recreation, Parks and Tourism Studies
1988 - 1989

Asst.Prof.

EGE ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU PR.
1987 - 1990

Thesis Superviser

Master Thesis
ALPER KARAHAN Ulaştırma sektöründe kamu işletmelerinin rekabet gücü analizi Yaşar Üniversitesi 2016
RYSKUL IGIBAYEVA Development of tourism industry in the republic of Kazakhstan using effective ways of human resources Yaşar Üniversitesi 2016
ANIL KÜTÜK Social media marketing in tourism industry and role of the social media on consumer preferences: A survey on the effects of social media sites on the buying decision making process Yaşar Üniversitesi 2016
UMUT BAŞER Kurumsal sosyal sorumluluk algısı üzerine bir araştırma Yaşar Üniversitesi 2015
MERT ERKAN SÖZEN Tüketicilerin teknoloji ürünlerindeki marka tercihini belirleyen faktörler Yaşar Üniversitesi 2013
BAŞAK GÜRSOY Elmas borsasının Türkiye'de kurulabilirliği üzerine bir araştırma Yaşar Üniversitesi 2010
MAHMUT EFENDİ Yabancılara emlak satışının turizm işletmelerine etkisi üzerine bir araştırma; Kuşadası'nda bulunan a grubu seyahat acentaları ve 4-5 yıldızlı oteller üzerine bir araştırma Yaşar Üniversitesi 2009
HATİCE BARAK Turizm sektöründe uygulanan herşey dahil tatil sisteminin bölgedeki işletmeler üzerindeki etkisi ve Bodrum örneği Dokuz Eylül Üniversitesi 2006
ÖVÜNÇ BARDAKOĞLU Küçük ve orta ölçekli konaklama işletmelerinde ürün pazarlaması ve hedef müşteri belirleme stratejileri: Butik oteller üzerine bir uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi 2006
ÖZGÜR ÖZER Ziyaretçilerin tatil yeri tercihinde,pazarlama karması bileşenlerinin rolü: Dalyan örneği Dokuz Eylül Üniversitesi 2004
ÖZGÜR DEVRİM YILMAZ Turizm işletmelerinde kriz yönetimi ve konaklama işletmeleri yöneticilerinin krizlere ilişkin yaklaşımlarına yönelik bir araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi 2004
BORAN TOKER Otel işletmelerinde bilgi teknolojilerinin personel temin ve seçim sürecindeki uygulamaları- İzmir ve Aydın illerindeki 5 ve 4 yıldızlı otellere yönelik bir çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi 2003
KÜBRA ÖZOK Sürdürülebilir turizm kapsamında bölge planlaması ve Alaçatı turizm yatırım bölgesi üzerine bir uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi 2002
EBRU GÜNLÜ Turizm işletmelerinde satışları artırma aracı olarak takas (barter) uygulamaları Dokuz Eylül Üniversitesi 2000
H. YASEMİN KOCABIÇAK Kuşadası`nda yat turizminin bölgenin ekonomik ve turistik gelişmesine katkısı Dokuz Eylül Üniversitesi 1996
SEMRA KARADAĞ ŞİMŞEK Seyahat acentalarında fiyatlandırma politikaları ve fiyatlandırma kararlarını etkileyen faktörler: İzmir bölgesi acentaları üzerine bir uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi 1996
R. PARS ŞAHBAZ Türkiye'nin tanıtım harcamalarının dış turizm talebine etkileri Dokuz Eylül Üniversitesi 1995
METİN KOZAK Türkiye'nin turistik arz kapasitesi ve turistik arz ile ilgili ekonomik değişkenlerin dış turizm talebi üzerine etkisi Dokuz Eylül Üniversitesi 1993
PhD Thesis
GÖKÇE ÖZDEMİR Destinasyon yönetimi ve pazarlama temelleri İzmir için bir destinasyon model önerisi Dokuz Eylül Üniversitesi 2007
BORAN TOKER Konaklama işletmelerinde işgören motivasyonu ve motivasyonun iş doyumuna etkileri İzmir`deki 5 ve 4 yıldızlı otellere yönelik bir uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi 2006
BURCU SELİN YILMAZ Bilgi teknolojilerinin turizm işletmelerinin faaliyetlerine etkisi üzerine bir araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi 2005
ATİLLA AKBABA Konaklama işletmelerinde kalite fonksiyon göçerimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2003
EBRU GÜNLÜ AKSAKAL Örgüt kültürünün çatışmalar üzerine etkisi ve mevsimlik ve sürekli faaliyet gösteren otel yöneticilerinin çatışma yönetimindeki rolü üzerine bir araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi 2003
KAMİL UNUR Turizmin ekonomik etkilerinin ölçülmesinde kullanılan yöntemler ve Türkiye`nin aktif dış turizm gelirlerinin ölçümü için bir model önerisi Dokuz Eylül Üniversitesi 2002
MURAT EMEKSİZ Beş yıldızlı otel işletmeleri için getiri yönetimi uygulama modeli Anadolu Üniversitesi 2001
İBRAHİM İLHAN Bölgesel turizm planlaması modeli ve Nevşehir örneği Dokuz Eylül Üniversitesi 1999
ŞÜKRAN ÖKTEM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN KONAKLAMA İŞLETMELERİ İLE SEYAHAT ACENTALARI İLİŞKİLERİNE OLAN ETKİLERİ Adnan Menderes Üniversitesi 1999
R. PARS ŞAHBAZ Dünya turizm hareketlerinin gelişmesinde havayolu ulaşımının etkisi ve havayolu firmalarının Türkiye'nin tanıtımına ve dış turizm talebine etkileri Dokuz Eylül Üniversitesi 1999

Publications

7.1 Published or Accepted to be Published in International Journals Covered by (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
Orhan İçöz, Turgut Var, Metin Kozak Tourism Demand in Turkey Annals of Tourism Research, 25(1), 236-240. (SSCI) 1998
Turgut Var, Golam Mohammed, Orhan İçöz Factors Affecting International Tourism Demand for Turkey Annals of Tourism Research, 14(4), 606-610. (SSCI) 1990
Turgut Var, Golam Mohammad, Orhan içöz A Tourism Demand Model Annals of Tourism Research, 17(4), 622-626. (SSCI) 1990
7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
İÇÖZ ORHAN,Kütük Anıl,İÇÖZ ONUR Social media and consumer buying decisions in tourism: The case of Turkey PASOS Journal of Tourism and Cultural Heritage, 16(4), 1051-1066. Web of Science 2018
ÇETİN İBRAHİM,İÇÖZ ORHAN,POLAT ÜZÜMCÜ TÜLAY Rural Areas Under the Pressure of Industrıalızatıon Process and Sustainable Rural Tourism Model – A Turkish Case Turizam - International Scientific Journal, 21(2), 65-80. Index Copernicus, CIRET 2017
ÇETİN İBRAHİM,İÇÖZ ORHAN,POLAT ÜZÜMCÜ TÜLAY Rural Areas Under the Pressure of IndustrializationProcess - A Sustainable Rural Tourism Model Proposalfor Kandira Residential Area TURIZAM, 21(2), 65-80. Directory of Open Access Journals (DOAJ)· ResearchBib· MIAR· Directory of open access schoolary resources (ROAD)· CIRET’xxs Data bases on the tourism, leisure, outdoor recreation and hospitality industry· SCIndex - Serbi 2017
İÇÖZ ONUR,İÇÖZ ORHAN The Role of Travel Intermediaries in the Development of Sustainable Mountain Tourism the Case of Turkey Turizam - International Scientific Journal, 16(2), 50-64. Index Copernicus, CIRET 2012
Hirst Alan,Ashwin Marie,Bednall David,İÇÖZ ORHAN,Bjorling Max Michael Apreliminary investigation into the phenomenon of social networking sites in Europe and itsimpact upon generation Y Journal of retail marketing management research, 2(2), 1-11. Worldcat 2010
İÇÖZ ORHAN,KIRANT YOZCU ÖZEN A Model Proposal on the Use of Creative Tourism Experiences in Congress Tourism and the Congress Marketing Mix PASOS. Journal of Tourism and Cultural Heritage, 3(8), 105-113. Latindex 2010
Bora Aktan, Orhan İçöz Revisiting the successive financial crises and bank failures on the threshold of a global hell a qualitative review Investment Management and Financial Innovations, 6(1), 65-74. 2009
Murat Emeksiz, Doğan Gürsoy, Orhan içöz A yield management model for five star hotels Computerized and non computerized implementation International Journal of Hospitality Management, 25(4), 536-551. Thomson Reuters 2006
Orhan İçöz, Güldem Cerit Introduction Tourism in Marine Environments, An Interdisciplinary Journal, 3(3/1), 1-1. 2006
Orhan İçöz, İge Pırnar Service Sector and Tourism as a Remedy for Unemployment Tourism Analysis, 4(3-4), 213-220. Endekste taranmıyor 1999
7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
ÇETİN İBRAHİM,İÇÖZ ORHAN The Effects of Digital Marketing on Small Travel Agencies: Case of Small Travel Agencies in Belek / Serik Region MTCON - Conference on Managing Tourism Across Continents-Tourism for a Better World 2020
İÇÖZ ORHAN Children with Disabilities and Tourism / Engelli Çocuklar ve Turizm II. Uluslararası Çocuk Turizmi Kongresi 2019
ÇETİN İBRAHİM,İÇÖZ ORHAN,TOKER BORAN Turizm Endüstrisinde İstihdam ve Uluslararası Çalışma Kanunu The 2nd International Congress on Tourism, Economic and Business Science (ICTEBS) 2018
İÇÖZ ORHAN,ÇETİN İBRAHİM,TOKER BORAN TurizmEndüstrisinde İstihdam ve YabancılarınÇalışma İzinleri ve Uluslararası İşgücü Kanunu 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON TOURISM, ECONOMICand BUSINESS SCIENCES (ICTEBS) 2018
İÇÖZ ORHAN Children of Tourism - The Children on the Supply Side and Demand Side of Tourism International Chldfriendly Tourism Congress 2018
Orhan İçöz, Ebru Günlü Barter System As A Means to Increase Hospitality sales A case of Turkey First Tourism congress of Mediterranean Countries 2012
Onur İçöz, İge Pırnar, Onur İçöz Affluent marketing and implications on hospitality Case from Izmir Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference 2011
Orhan İçöz, Gonca Aslan The Factors Affecting Brand Creation in Higher Education An Investigation International Higher Education Congress: New Trends and Issues 2011
Hirst Alan,Bednall David,Ashwin Maries,İÇÖZ ORHAN,Hulten Bertil,Bednall Timothy C Social networking social harassment and social policy ANZMAC 2009: Sustainable management and marketing conference, Monash University 2009
İÇÖZ ORHAN,KIRANT YOZCU ÖZEN A Model Proposal on the Use of Creative Tourism Experiences in Congress Tourism and the Congress Marketing Mix , Conference on Cities as Creative Spaces for Cultural Tourism, CCSCT 2009 2009
Alan Hirst, Marie Ashwin, Orhan İçöz, David Bednal, Maxmikael Bjorling The Use and Abuse of Online Social Network Sites by Gen Y in the EU Can Marketing Make a Difference Annual London conference on Money, Economy and Management, 2009
Orhan İçöz, Burcu Selin Yılmaz, Zafer Öter Developing New Cultural Tourism Destinations in Turkey An Integrative Approach Between Travel Agencies Local Community and Tourists International Tourism Conference 2008, “Cultural and Event Tourism: Issues and Debates 2008
İÇÖZ ORHAN Economic and Politic Aspects of Turkey Towards the year 2000 Symposium “Turkije 2000-Turkey 2000”, , Hogeschool s’- Hertogenbosch, the Netherlands 1998
Hasan Zafer Doğan, Orhan İçöz, Mehmet Gürdal The Harmful Effects of Summer Residental Areas on Agriculture in Kuşadası The Third Symposium of Enviromental Management for Developing, Countries 1986
7.4 Books & Book Chapters International
TOPSAKAL YUNUS, İÇÖZ ONUR, İÇÖZ ORHAN Handbook of Research on Digital Communications, Internet of Things, and the Future of Cultural Tourism Chapter:Digital Transformation and Tourist Experiences Page (19-41) Chapter IGI GLOBAL 2022
İÇÖZ ORHAN,İÇÖZ ONUR Cases on Tour Guide Practices for Alternative Tourism Chapter:Tourist Guidance in Sport Tourism Page (74-95) Chapter IGI Global 2020
İÇÖZ ORHAN,İÇÖZ ONUR The Routledge Handbook of Tourism Impacts Chapter:Economic impacts of tourism Page (95-198) Chapter Routledge-Taylor Francis 2019
İÇÖZ ORHAN Encyclopedia of Tourism Chapter:AIEST - International Association of Scientific Experts in Tourism Page (33-) Chapter Routledge, New York 2000
İÇÖZ ORHAN Encyclopedia of Tourism Chapter:ETC - European Tourism Council Page (208-) Chapter Routledge 2000
İÇÖZ ORHAN Encyclopedia of Tourism Chapter:IATA - International Air Transportation Association Page (315-) Chapter Routledge 2000
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
ÇETİN İBRAHİM,POLAT ÜZÜMCÜ TÜLAY,İÇÖZ ORHAN Endüstrileşme Kiskacinda Kirsal Alanlar ve Sürdürülebilir Kirsal Turizm, Kocaeli-Kandira Kirsal Turizm Geliştirme Modeli. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(), 137-156. Ulakbim, ASOS 2017
İÇÖZ ORHAN,YILMAZ ÖZGÜR DEVRİM Konaklama İşletmelerinde Kriz Yönetimi Yönetici Yaklaşımlarına İlişkin Bir Araştırma SOİD, Seyahat ve Otel işletmeciliği Dergisi, 2(3), 0-0. Endekste taranmıyor 2005
İÇÖZ ORHAN,UNUR KAMİL Turizm Uydu Hesapları DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 6(1), 0-0. Endekste taranmıyor 2004
İÇÖZ ORHAN Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalında Doçentlik Sınavları Üzerine Editöre Mektup II Anatolia Turizm Araştırmaları Dergis, (), 52-53. Endekste taranmıyor 2000
KOZAK NAZMİ,İÇÖZ ORHAN Turizm İşletmeciliği Dergisi nin Turizm Literatürüne Katkısı Hakkında Bir İnceleme Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, (), 9-18. Endekste taranmıyor 1999
İÇÖZ ORHAN,PIRNAR İGE,Özdemir Pınar Hizmet Pazarlamasına Internet Kullanımı DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 27-37. Endekste taranmıyor 1999
İÇÖZ ORHAN Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalında Doçentlik Sınavları Üzerine Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, (), 52-53. Endekste taranmıyor 1999
İÇÖZ ORHAN Kuşadası nın Yat Turizm Talebi Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, (), 9-16. Endekste taranmıyor 1998
İÇÖZ ORHAN,Başarır Arzu Seyahat ve Turizm Araştırmalarında Anket Tekniğinin Kullanımı Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, (1-2), 14-23. Endekste taranmıyor 1996
İÇÖZ ORHAN Turizm Araştırmalarının Başlıca Alanları ve Temel Sorunları Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 30-38. Endekste taranmıyor 1995
İÇÖZ ORHAN 2000 li Yıllara Doğru Türkiye nin Dünya ve Avrupa Turizmindeki Yeri Turizm Yıllığı, (), 142-158. Endekste taranmıyor 1994
İÇÖZ ORHAN Çevre Sorunları Turizmi Tehdit Ediyor mu Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(2), 0-0. Endekste taranmıyor 1994
İÇÖZ ORHAN Turizm Sektöründe Plan ve Planlamanın Önemi Turizm Yıllığı, (), 74-88. Endekste taranmıyor 1993
İÇÖZ ORHAN Turizm sektörünün gelişmesinde insan unsurunun önemi Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1991
İÇÖZ ORHAN Enflasyonun Turizm Sektörüne Etkileri Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(13-14), 19-21. Endekste taranmıyor 1991
İÇÖZ ORHAN Turizm Sektöründe Tanıtma ve Pazarlama Stratejileri Anatolia - Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(2), 35-39. Endekste taranmıyor 1991
İÇÖZ ORHAN Türkiye ye Yönelik Uluslararası Turizm Telebini Belirleyen Etkenler Turizm Yıllığı, (), 8-12. Endekste taranmıyor 1989
İÇÖZ ORHAN Turizm Sektöründe Yaratılan Katma Değer Turizm İşletmeciliği, 1(1), 0-0. Endekste taranmıyor 1988
İÇÖZ ORHAN Gelişmekte olan ülkelerde turizmin ekonomik Önemi Turizm Yıllığı, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1986
İÇÖZ ORHAN Turizmde Örgüt Sistemi Turizm İşletmeciliği, 4(14-15), 0-0. Endekste taranmıyor 1983
İÇÖZ ORHAN Turist Çekme ve Seyahat Yaratma Modelleri Çeviri Yayın Orjinal Metin Brian H Archer Turizm İşletmeciliği, 4(12-13), 9-16. Endekste taranmıyor 1982
İÇÖZ ORHAN Toplumsal Açıdan Turizm Eğitiminin Gerekliliği Turizm İşletmeciliği, (10-11), 0-0. Endekste taranmıyor 1981
İÇÖZ ORHAN,Topay Mehmet Turizmde İnsanlık Değerlerinin Korunması Çeviri Makale Turizm İşletmeciliği, 2(7-8), 6-10. Endekste taranmıyor 1980
7.6 Published Conference Proceedings National
İÇÖZ ORHAN Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyonların Sorumlulukları (Davetli Konuşmacı) Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Konferansı 2018
İÇÖZ ORHAN,ÇETİN İBRAHİM Türkiye nin Uluslararası Turizmde Rekabet Gücü: Turizm ve Seyahat Endeksi Raporu Kapsamında Bir Analiz (Sözlü Sunum) 3. Turizm Şurası 2017
İÇÖZ ONUR,İÇÖZ ORHAN Ulusal Turizm Kongreleri Kapsamında Türkiye deki Turizm Araştırmalarının Profili - Retrospektif Bir Bakış (Sözlü Sunum) 18. Ulusal Turizm Kongresi 2017
İÇÖZ ORHAN,Bozkurt Yiğit,Günay Tuğrul Türkiye de Alternatif Turizmin Geliştirilmesinde Seyahat Aracılarının Rolü () 5. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 2016
İÇÖZ ORHAN Turizmin Dünü Bugünü ve Yarını Işığında Özel İlgi Turizmi () . Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 2016
İÇÖZ ORHAN,ÇETİN İBRAHİM,POLAT ÜZÜMCÜ TÜLAY Endüstrileşme Kıskacında Kırsal Alanlar ve Turizm Geliştirme Modeli () Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 2016
İÇÖZ ORHAN Turizm Rehberliği Eğitimi Çalıştayı Davetli Panel Üyesi () IX. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı 2016
İÇÖZ ORHAN Sektör Üniversite Persektifinden Turizmde Eğitim Kariyer Sorunları ve Çözüm Yolları Paneli Üyesi () Sektör – Üniversite Persektifinden Turizmde Eğitim - Kariyer Sorunları ve Çözüm Yolları, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Uluslararası SKAL Dernekleri Federasyonu ortak etkinliği 2016
Mahmut Efendi,İÇÖZ ORHAN,YAZICI AYYILDIZ AHU Yabancılara emlak satışının turizm işletmelerine etkileri üzerine bir araştırma: Kuşadası Örneği (Sözlü Sunum) 10. Ulusal Turizm Kongresi 2009
İÇÖZ ORHAN EXPO 2015 ve Sağlık Turizmi Değerlendirme Paneli () Expo 2015 İçin Bir Işık: Sağlık Turizmi, V. Turizm Sempozyumu 2006
İÇÖZ ORHAN Türkiye de Turistik istasyonların Sorunları ve Kuşadası () I. Uluslararası ve VII. Ulusal Turizm kongresi 1996
İÇÖZ ORHAN,TÜTÜNCÜ ÖZKAN Talih Oyunları Yönetmeliği nin Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi () VI. Ulusal Turizm Kongresi-Bildiriler Kitabı - Turbim Yayınları 1995
İÇÖZ ORHAN Bir Mesleki Alan Olarak Gençlerin Turizmi Tercih Eğilimleri () I. Turizm Sempozyumu - Bildiriler Kitabı, 1994
İÇÖZ ORHAN Turizm Planlaması Bakımından Turistik Bölgelerin Yaşam Eğrileri ve Ege Bölgesinin Üç Turistik Merkezi () V. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı 1994
İÇÖZ ORHAN Turizm Talebinin Yapısal Analizi () IV. Turizm Ulusal Kongresi 1994
İÇÖZ ORHAN Türkiye de Turizm Alanında Eğitim Veren Yüksek Okulların Temel Sorunları ve Öğrencilerin Okul Sonrası Mesleki Yaşama Uyumu Konusunda Bir Değerlendirme () Dört Yıllık Turizm Yüksekokullarının Eğitim-Öğretim Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu - Bildiriler Kitabı 1994
İÇÖZ ORHAN Türkiye nin Turizm Talebini Etkileyen Faktörler ve Bu Faktörlerin Çeşitli Dönemlerde Talep Üzerindeki Etki Düzeyleri () III. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı 1992
İÇÖZ ORHAN Turizm Sektörünün Gelişmesinde İnsan Faktörünün Önemi () I. Ulusal Turizm Kongresi - Bildiriler Kitabı 1991
Doğan Hasan Zafer,Gürdal Mehmet,İÇÖZ ORHAN Kuşadası Davutlar Bölgesinde Turistik Kentleşmenin Sonuçları () Türkiye Sekizinci Dünya Şehircilik Günü Sempozyumu, 1984
İÇÖZ ORHAN,PIRNAR İGE Turizm Sektöründe Toplam Kalite () 21.Yüzyıl Eşiğinde Türkiye Turizmi Sempozyumu -m Başkent Üniversitesi 1998
ÇETİN İBRAHİM, GÜÇLÜTÜRK BARAN GÜNSELİ, İÇÖZ ORHAN, POLAT ÜZÜMCÜ TÜLAY Value Creation and Employee Branding Through Employees: A Model Proposal for Hotel Businesses (Sözlü Sunum) MTCON 2023 - Managing Tourism Across Continents 2023
7.7 Other Publications
Journals
İÇÖZ ORHAN Turizm Rusya Krizi ve İzmir İZSİAD Dergi, 3(10), 84-85. 2016
İÇÖZ ORHAN Turizmin Gelişmesi için Ürün Yaratmamız şart İZSİAD İzmir Sanayici ve İşadamları Dergisi, 3(12), 26-29. 2016
İÇÖZ ORHAN Serbest Bölgeler Projesi turizmdeki düşüşe çare mi Aljazeera Türk Online Dergi, (), 0-0. 2015
İÇÖZ ORHAN Türkiye Turizmde Ucuza Gidiyor Aljazeera Türk Online Dergi, (), 0-0. 2014
İÇÖZ ORHAN Turizmde Hedef Kitlemiz Değişmelidir Yeni Asır Gazetesi 100. Yıl eki, (), 0-0. 2014
İÇÖZ ORHAN EXPO 2020 İzmir in gelecek 50 yılını belirleyecek önemli bir projedir Medikongre Dergisi, (104), 0-0. 2013
İÇÖZ ORHAN Uluslararası Turizmin Gelişme Eğilimleri ve Türkiye Konferans Proceedings - EBAMER - Dokuz Eylül Üniversitesi, (), 0-0. 1996
İÇÖZ ORHAN Türk Turizm Sektöründeki Gelişmeyi Etkileyebilecek Faktörler İzmir Ticaret Odası Dergisi, 63(12), 6-8. 1990
İÇÖZ ORHAN Döviz Arzı Yaratan Bir kaynak Olarak Dış Turizmin Türkiye İçin Önemi İzmir Ticaret Odası Dergisi, 61(3), 5-8. 1988
Others
İÇÖZ ORHAN,Güven Aylin Turist Rehberliği Chapter:Turist Rehberliği Mevzuatı Chapter Detay Yayıncılık 2021
İÇÖZ ORHAN Çiğli Belediyesi kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı 02.04 Ağustos 2019 Chapter:Çiğli Turizm Potansiyeli Analizi İçin Ön Değerlendirme Chapter Çiğli Belediyesi yayınları 2020
İÇÖZ ORHAN,İÇÖZ ONUR Seyahat Acentalığı ve Tur Operatörlüğü Chapter:Turizmde Üretim ve Dağıtım Sistemi - Bölüm 2 Chapter Anadolu Üniversitesi Açıköğretim yayınları 2016
İÇÖZ ORHAN Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Chapter:Turizmde Seyahat İşletmeleri ve Seyahat Aracıları - Bölüm 3 Chapter Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yayını 2016
İÇÖZ ORHAN,İÇÖZ ONUR Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Chapter:Türkiyede Seyahat İşletmeciliği ve Yasal Düzenleme - Bölüm 4 Chapter Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını 2016
İÇÖZ ORHAN Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Chapter:Tur Operatörleri ve Tur Operatörlerinin çalışma Düzeni - Bölüm 5 Chapter Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını 2016
İÇÖZ ORHAN Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Chapter:Seyahat Acentalarının çalışma alanları ve hizmetleri - Bölüm 6 Chapter Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını 2016
İÇÖZ ORHAN,İÇÖZ ONUR Genel Turizm Chapter:Bölüm 5 - Turizm Arz ve Talebi Chapter Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını 2016
Orhan İçöz Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetimi Turhan Kitabevi 2014
İÇÖZ ORHAN Turizm Planlaması ve Politikaları Turhan Kitabevi 2009
Orhan İçöz Genel Turizm İlkeler ve Kavramlar Chapter:Turizm ve Ekonomi Chapter Turhan Kitabevi 2007
Orhan İçöz, İbrahim ilhan Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar Chapter:Turizmde Bölgesel Planlama ve Yönetimi Chapter Kazancı Matbaacılık 2007
Orhan İçöz, Burcu Selin Yılmaz Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar Chapter:Organik Tarım ve Turizme Etkileri: Eko-Turizm Chapter Kazancı Matbaacılk 2006
Orhan İçöz Hizmet Pazarlaması Turhan Kitabevi 2005
İÇÖZ ORHAN,GÜNLÜ EBRU Turizm İlkeler ve Yönetim Kitabı Chapter:Turizmde Bölgesel Marka İmajı Yaratılması ve Turizm İstasyonları İçin Markanın Önem Chapter Turhan Kitabevi 2004
Orhan İçöz Turizm Ekonomisi Turhan Kitabevi 2003
İÇÖZ ORHAN Turizm İşletmelerinde Pazarlama İlkeler ve Uygulamalar Turhan Kitabevi 2001
İÇÖZ ORHAN Gümrük Birliği Chapter:Avrupa Gümrük Birliği'nin Türk Turizmine Olası Etkileri Chapter OLEYİS YAYINLARI 1996
İÇÖZ ORHAN EBAMER Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Konferansları Chapter:Uluslararası Turizmin Gelişme Eğilimleri ve Türkiye Chapter T.C.Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 1996
ORAL SAİME,İÇÖZ ORHAN Türkiye A B İlişkileri ve Gümrük Birliği Sürecinde Sektörlerimiz Chapter:Avrupa Birliğinde Turizmin Gelişmesi -Turizm Politikaları ve Türkiye Chapter İzmir Ticaret Odası Yayını 1995
Non-academic Experience
Çeşme Turistik Otelciler Birliği Danışman 1997 1998
ETİK - Ege Turistik İşletmeciler Birliği Danışman 1996 1997

Projects

İzmir in Gizli Kültür Cevherleri Projesi Proje Kodu TR31 2011 DFD01 0021 İzmir Konak Belediyesi Ortaklığı ile

Diğer (Ulusal)

İzmir Turizmi Acil Eylem Planı

Diğer (Ulusal)

Konaklama İşletmelerinde Standart Reçeteler ve DEVAK Oteli Uygulaması

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Konaklama İşletmelerinde Kalite Güvence Sistemi İçinde kalite maliyetleri ve Otel Uygulaması

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Turizm Sektöründe Personel İstihdamının Özellikleri

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

SEGES Ege Bölgesinin Turizminin Sektörel Analizi ve Gelişme Stratejileri Projesi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

Sürekli Eğitim Programları ve Müfredat Geliştirme Projesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Administrative Duties

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 -

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2010

Dekan YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2011

Dekan DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2001 - 2006

Dekan Yardımcısı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

1998 - 2001

Bölüm Başkanı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

1996 - 2003

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

1990 - 1994

Bölüm Başkanı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

1990 - 1994

Membership in Scientific and Professional Organizations

TUADER - Turizm Akademisyenleri Derneği

2017 -

TURAK - Yükseköğretim Turizm Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu

2018 -

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR