Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Nur Sipahioğlu

Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

İzmir Atatürk Lisesi'nden 2013 yılında mezun olmuş, lisans eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde 2017'de tamamlamıştır. 2015 yılında lisans eğitiminin bir dönemini Erasmus+ bursuyla Fachhochschule Dortmund'da geçirmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarımda Bilişim programında 2018'de başladığı yüksek lisans eğitimini kent gelişimi senaryolarının kent geleceğine etkilerinin simülasyon modelleri ile incelenmesi üzerine yaptığı tez ile 2020'de bitirmiştir. Aynı programda doktora çalışmalarına devam etmektedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8169  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MİMARİ TASARIMDA BİLİŞİM (DR) / İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MİMARİ TASARIMDA BİLİŞİM (DR)/
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2020 - -

Yüksek Lisans

MİMARİ TASARIMDA BİLİŞİM (YL) (TEZLİ) / İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MİMARİ TASARIMDA BİLİŞİM (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Hücresel özdevinim ve yapay sinir ağları yaklaşımı ile coğrafi bilgi sistemi verilerine dayalı kent benzetim modeli: izmir örneği (2020)
Tez Danışmanı: Gülen Çağdaş
2018 - 2020

Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK PR. (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)/
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
2013 - 2017

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2019 -

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SİPAHİOĞLU NUR, ÇAĞDAŞ GÜLEN Scenario-Based Cellular Automata and Artificial Neural Networks in Urban Growth Modeling Gazi University Journal of Science, 36(1), 20-37. Emerging Sources Citation Index 2023
SİPAHİOĞLU NUR WHAT MAKES A STREET WALKABLE? A DATA ANALYTIC APPROACH TO INVESTIGATING WALKABILITY FACTORS Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A: Applied Sciences and Engineering, 23(), 86-93. TR DİZİN 2022
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SİPAHİOĞLU NUR, GÜRER ETHEM Mekânsal Algının Görsel Temsil ve Yazılı Anlatı Üzerinden Ölçülmesi Journal of Computational Design, 4(1), 121-144. ASOS, EuroPub, Crossref 2023
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
SİPAHİOĞLU NUR What Makes a Street Walkable? A Data Analytic Approach to Investigating Walkability Factors (Sözlü Sunum) Mimarlıkta Sayısal Tasarım XVI. Ulusal Sempozyumu, MSTAS 2022: Sayısal Ekosistemler ve Mimarlık 2022
SİPAHİOĞLU NUR, ÇAĞDAŞ GÜLEN Kent Gelişimi Senaryolarının Coğrafi Bilgi Sistemi Verileri ile Hücresel Özdevinim ve Yapay Sinir Ağları Tabanlı Benzetimi (Sözlü Sunum) Mimarlıkta Sayısal Tasarım XV. Ulusal Sempozyumu, MSTAS 2021: Dayanıklılık | Dirençlilik | Esneklik 2021

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR