Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Yeşim Deniz Özkan Özen

İşletme Fakültesi / Lojistik Yönetimi Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Yeşim Deniz Özkan-Özen lisans eğitimini 2013 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. 2014 yılında İngiltere'de Coventry Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nden yüksek lisans derecesini almıştır. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nde doktora eğitimini 2021 yılında tamamlamıştır. 2017 yılında Yaşar Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, 2022 yılından itibaren Doktor Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8984  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: Dijitalleşen üretim sistemlerinde sürdürülebilirlik değerlendirme modeli tasarımı: Örnek uygulama (2021)
Tez Danışmanı: Haluk Soyuer; Yiğit Kazançoğlu
2015 - 2021

Yüksek Lisans

/ Coventry University
Engineering Business Management
Tez Adı: “Lean in Education: Evaluation of identified and recognized 7wastes in manufacturing environment that affect higher education timetabling activities (2014)
Tez Danışmanı: Ian Wilson
2013 - 2014

Lisans

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2008 - 2013

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2022 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2017 - 2021

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ / EGE MESLEK YÜKSEKOKULU /
2015 - 2017

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ÇALIŞKAN AYLİN, ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ, Chase Nazlıcan A mixed method for determination of cut-off dates in liner shipping Maritime Policy & Management, (), 0-0. (SSCI) 2023
ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL,KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ Design for sustainable ship dismantling based on triple bottom line perspective International Journal of Shipping and Transport Logistics, 14(3), 238-265. (SSCI) 2022
KAZANÇOĞLU YİĞİT, EKİNCİ ESRA, ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ, ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA REDUCING FOOD WASTE THROUGH LEAN AND SUSTAINABLE OPERATIONS: A CASE STUDY FROM THE POULTRY INDUSTRY Revista de Administração de Empresas, 61(5), 0-0. (SSCI) 2021
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ, KAZANÇOĞLU YİĞİT Analysing workforce development challenges in the Industry 4.0 International Journal of Manpower, (), 0-0. (SSCI) 2021
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,SAĞNAK MUHİTTİN,KAZANÇOĞLU İPEK,DORA MANOJ Framework for a sustainable supply chain to overcome risks in transition to a circular economy through Industry 4.0 Production Planning and Control, (), 1-16. (SSCI) 2021
KAZANÇOĞLU YİĞİT, ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA, ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ PREDICTION AND EVALUATION OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS FOR SUSTAINABLE ROAD TRANSPORT WITHIN EUROPE Sustainable Cities and Society, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2021
KAZANÇOĞLU YİĞİT, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ, MANGLA SACHIN KUMAR, Kumar Ajay Industry 4.0 impacts on responsible environmental and societal management in the family business Technological Forecasting and Social Change, 172(), 0-0. (SSCI) 2021
YAVAŞ VOLKAN,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ Logistics centers in the new industrial era: A proposed framework for logistics center 4.0 TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW, 135(), 0-0. (SCI) 2020
ÇALIŞKAN AYLİN,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL Digital transformation of traditional marketing business model in new industry era JOURNAL OF ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT, (null), 0-0. (SSCI) 2020
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,KAZANÇOĞLU YİĞİT,MANGLA SACHIN KUMAR SYNCHRONIZED BARRIERS FOR CIRCULAR SUPPLY CHAINS IN INDUSTRY 3.5/INDUSTRY 4.0 TRANSITION FOR SUSTAINABLE RESOURCE MANAGEMENT Resources, Conservation and Recycling, 161(), 0-0. (SCI-Expanded) 2020
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZBİLTEKİN MELİSA,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,SAĞNAK MUHİTTİN A proposed sustainable and digital collection and classification center model to manage e-waste in emerging economies Journal of Enterprise Information Management, 34(1), 267-291. (SSCI) 2020
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,MANGLA SACHIN KUMAR,Ram Mangey Risk assessment for sustainability in e-waste recycling in circular economy Clean Technologies and Environmental Policy, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2020
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ Sustainable disassembly line balancing model based on triple bottom line INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, (), 1-21. (SCI) 2019
ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL,KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ A sustainable and preventative risk management model for ship recycling industry JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 238(), 0-0. (SCI-Expanded) 2019
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ ANALYZING WORKFORCE 4.0 IN THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION AND PROPOSING A ROAD MAP FROM OPERATIONS MANAGEMENT PERSPECTIVE WITH FUZZY DEMATEL Journal of Enterprise Information Management, 31(6), 891-907. (SSCI) 2018
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,Özbiltekin Melisa Minimizing losses in milk supply chain with sustainability: An example from an emerging economy Resources, Conservation and Recycling, 139(), 270-279. (SCI-Expanded) 2018
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
YAVAŞ VOLKAN, ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ Bibliometric analysis of the transformation in air logistics operations in terms of digitalization and sustainability Visions for Sustainability, (), 0-0. SCOPUS 2022
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ, ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA Current Trends and Future Research Themes for Sustainable Business Management in Post COVID-19 International Journal of Management and Enterprise Development, 21(4), 373-391. SCOPUS 2022
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA, KAZANÇOĞLU YİĞİT Risks of data-driven technologies in sustainable supply chain management Management of Environmental Quality: An International Journal, (), 0-0. SCOPUS 2022
SAĞNAK MUHİTTİN,KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,Garza Reyes Jose Arturo Decision-making for risk evaluation: integration of prospect theory with failure modes and effects analysis (FMEA) International Journal of Quality & Reliability Management, 37(), 0-0. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2020
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ Lean in higher education: A proposed model for lean transformation in a business school with MCDM application Quality Assurance in Education, 27(1), 82-102. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2019
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZBİLTEKİN MELİSA,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ Sustainability benchmarking for logistics center location decision Management of Environmental Quality: An International Journal, (ahead-of-print), 0-0. ESCI: Emerging SourcesCitation Index 2019
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,VENTURA KETİ Exploring the Interaction Between Internal Customer Satisfaction and Talent Waste: A Lean Management Perspective İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(3), 345-359. TR DİZİN 2017
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ, ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL, ÖZTÜRKOĞLU ÖMER A Dynamic Programming Algorithm for the Single Machine Scheduling Problem International IDU Engineering Symposium 2022
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ, YAVAŞ VOLKAN Digital Twin Applications in Sustainable Airports 2. INTERNATIONAL CONGRESS ON AVIATION MANAGEMENT 2022
Petek Elifsu, Günaydın Dilara, Lafcı Çisem, ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ, KAZANÇOĞLU YİĞİT Analysing Barriers of Sales & Distribution Processes in Agrochemical Industry International Symposium for Production Research 2022 (ISPR 2022) 2022
Babadağ Ecem Gizem, Bıçkı İdil, Çağlar Halil Çağın, ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ, ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL A Decision Support System for Supplier Selection in the Spare Parts Industry ISPR 2021 International Symposium for Production Research 2021
Dilaver Burcu,Çokoğlu Hasan Tahsin,Yamanlar Meriç,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,KAZANÇOĞLU YİĞİT Sustainability Evaluation of Textile Warehouses from Social and Environmental Perspective International Symposium for Production Research 2019 (ISPR 2019) 2019
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,KAZANÇOĞLU YİĞİT,Sachin Kumar Sustainable E-Waste Recycling from Risk Assessment Perspective with TODIM MCDM 2019 2019
Özbiltekin Melisa,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ Sustainable Logistics Centre Location Selection: An Example from Izmir International Students Symposium on Logistics and International Business 2018
Özbiltekin Melisa,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,KAZANÇOĞLU YİĞİT Forecasting in Reverse Logistics: Grey Prediction Model for Reused Materials 16th International Logistics and Supply Chain Congress (LMSCM) 2018
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,KAZANÇOĞLU YİĞİT Evaluation of Social Sustainability in Industry 4.0 Engineering and Technology Management Summit 2018– ETMS2018 2018
YAVAŞ VOLKAN,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ Impacts of Industry 4.0 on the Logistics Sector: A Theoretical Model Proposal Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi 2018
Kahraman Ceren,Uluğ İrem,Othan Can Burak,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,KAZANÇOĞLU YİĞİT Efficiency Analysis in Retail Sector:Implementation of Data Envelopment Analysisin a Local Supermarket Chain International Symposiumfor ProductionResearch 2018 2018
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,KAZANÇOĞLU YİĞİT Design for Disassembly in Smart Factories International Symposium for Production Research 2017
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,VENTURA KETİ Fostering Internal Customer Satisfaction and Innovative Behavior by Managing Talent Waste Practices XIV. International Logistics and Supply Chain Congress 2016
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA, ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ Lojistikte Hava Kargo Taşımacılığı: Teori ve Güncel Araştırmalar Kitap Bölümü:Canlı Hayvan Taşımacılığı Sayfa (-) Kitap Bölümü EFE AKADEMİ YAYINLARI 2022
ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ, KAZANÇOĞLU YİĞİT Circular Business Management in Sustainability Kitap Bölümü:Enablers of Sustainable Knowledge Management in Higher Education Institutions: A Case from Turkey Sayfa (209-215) Kitap Bölümü Springer 2022
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ, ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL Logistics 4.0: Digital Transformation of Supply Chain Management Kitap Bölümü:A content analysis for sustainable supply chain management based on Industry 4.0 Sayfa (307-320) Kitap Bölümü CRC Press: Taylor& Francis 2020
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ, YAVAŞ VOLKAN Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Anlayışına Yönelik Bir Bibliyometrik Analiz Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(3), 209-228. TR DİZİN 2022
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,KOÇAK AYDIN Bulanık Analitik Hiyerarşi ve Bulanık Dematel Yöntemleri Kullanılarak Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi ve Değerlendirilmesi Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(3), 929-957. TR DİZİN 2017
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ A Study on Changes in Job Profiles and Priorities of Personnel Selection Criteria Caused by the Transformation of Industry 4.0: An Implementation of Fuzzy DEMATEL in a High-Technology Firm (Sözlü Sunum) Üretim Araştırmaları Sempozyumu 2016
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ Lojistikte Hava Kargo Taşımacılığı: Teori ve Güncel Araştırmalar Kitap Bölümü:Hava Kargo Taşımacılığı ve Çoklu Taşıma Modelleri Kitap Bölümü Efe Akademi Yayınları 2022

Projeler

EDUNET: Healthcare Logistics (funded by DAAD; HSRW (Germany), HAN (Netherlands), LAB (Finland))

Diğer (Uluslararası)

Developing capacity and research network on circular and Industry 4.0 driven sustainable solutions for reducing food waste in supply chains in Turkey (Newton Fund Research Environment Links)

Diğer (Uluslararası)

Sustainable Warehouse Performance Management in BR Retailing (Altınyıldız)

Özel Kuruluşlar

Ödüller

Başarılı Araştırmacı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2021

Emerald Literati Awards - Highly Commended Paper

EMERALD / İNGİLTERE
2020

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

LOGI 4403 DECISION MAKING IN LOGISTICS (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

LOGI 2213 OPERATIONS RESEARCH IN LOGITICS-I (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

LOGI 4405 SENIOR DESIGN PROJECT-I (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

LOGI 3469 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS IN LOGISTICS (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

LOGI 3477 DEMAND AND INVENTORY MANAGEMENT (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

LOGI 2332 WAREHOUSING AND LOGISTICS FACILITY MANAGEMENT (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR