Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Yeşim Deniz Özkan Özen

İşletme Fakültesi / Lojistik Yönetimi Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Yeşim Deniz Özkan-Özen lisans eğitimini 2013 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. 2014 yılında İngiltere'de Coventry Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nden yüksek lisans derecesini almıştır. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nde doktora eğitimine devam etmekte olan Yeşim Deniz Özkan-Özen dijitalleşme, sürdürülebilir üretim ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında çalışmaktadır. 2017 yılından beri Yaşar Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak görev almaktadır.

  • Eposta yesim.ozen@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8984  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2015 - -

Yüksek Lisans

/ Coventry University
Engineering Business Management
Tez Adı: “Lean in Education: Evaluation of identified and recognized 7wastes in manufacturing environment that affect higher education timetabling activities (2014)
Tez Danışmanı: Ian Wilson
2013 - 2014

Lisans

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2008 - 2013

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2017 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ / EGE MESLEK YÜKSEKOKULU /
2015 - 2017

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL,KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ DESIGN FOR SUSTAINABLE SHIP DISMANTLING BASED ON TRIPLE BOTTOM LINE PERSPECTIVE International Journal of Shipping and Transport Logistics, (), 0-0. (SSCI) 2021
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ, KAZANÇOĞLU YİĞİT Analysing workforce development challenges in the Industry 4.0 International Journal of Manpower, (), 0-0. (SSCI) 2021
KAZANÇOĞLU YİĞİT, ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA, ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ PREDICTION AND EVALUATION OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS FOR SUSTAINABLE ROAD TRANSPORT WITHIN EUROPE Sustainable Cities and Society, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2021
YAVAŞ VOLKAN,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ Logistics centers in the new industrial era: A proposed framework for logistics center 4.0 TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW, 135(), 0-0. (SCI) 2020
ÇALIŞKAN AYLİN,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL Digital transformation of traditional marketing business model in new industry era JOURNAL OF ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT, (null), 0-0. (SSCI) 2020
KAZANÇOĞLU YİĞİT, EKİNCİ ESRA, ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ, ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA REDUCING FOOD WASTE BY LEAN AND SUSTAINABLE OPERATIONS: CASE IN POULTRY INDUSTRY RAE-Revista de Administracao de Empresas, 61(5), 0-0. (SSCI) 2020
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,KAZANÇOĞLU YİĞİT,MANGLA SACHIN KUMAR SYNCHRONIZED BARRIERS FOR CIRCULAR SUPPLY CHAINS IN INDUSTRY 3.5/INDUSTRY 4.0 TRANSITION FOR SUSTAINABLE RESOURCE MANAGEMENT Resources, Conservation and Recycling, 161(), 0-0. (SCI-Expanded) 2020
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZBİLTEKİN MELİSA,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,SAĞNAK MUHİTTİN A proposed sustainable and digital collection and classification center model to manage e-waste in emerging economies Journal of Enterprise Information Management, 34(1), 267-291. (SSCI) 2020
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,MANGLA SACHIN KUMAR,Ram Mangey Risk assessment for sustainability in e-waste recycling in circular economy Clean Technologies and Environmental Policy, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2020
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ Sustainable disassembly line balancing model based on triple bottom line INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, (), 1-21. (SCI) 2019
ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL,KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ A sustainable and preventative risk management model for ship recycling industry JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 238(), 0-0. (SCI-Expanded) 2019
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,SAĞNAK MUHİTTİN,KAZANÇOĞLU İPEK,DORA MANOJ FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN TO OVERCOME RISKS IN TRANSITION TO CIRCULAR ECONOMY THROUGH INDUSTRY 4.0-BASED RESPONSES PRODUCTION PLANNING CONTROL, (), 0-0. (SCI) 2019
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ ANALYZING WORKFORCE 4.0 IN THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION AND PROPOSING A ROAD MAP FROM OPERATIONS MANAGEMENT PERSPECTIVE WITH FUZZY DEMATEL Journal of Enterprise Information Management, 31(6), 891-907. (SSCI) 2018
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,Özbiltekin Melisa Minimizing losses in milk supply chain with sustainability: An example from an emerging economy Resources, Conservation and Recycling, 139(), 270-279. (SCI-Expanded) 2018
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SAĞNAK MUHİTTİN,KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,Garza Reyes Jose Arturo Decision-making for risk evaluation: integration of prospect theory with failure modes and effects analysis (FMEA) International Journal of Quality & Reliability Management, 37(), 0-0. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2020
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ Lean in higher education: A proposed model for lean transformation in a business school with MCDM application Quality Assurance in Education, 27(1), 82-102. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2019
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZBİLTEKİN MELİSA,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ Sustainability benchmarking for logistics center location decision Management of Environmental Quality: An International Journal, (ahead-of-print), 0-0. ESCI: Emerging SourcesCitation Index 2019
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,VENTURA KETİ Exploring the Interaction Between Internal Customer Satisfaction and Talent Waste: A Lean Management Perspective İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(3), 345-359. TR DİZİN 2017
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Dilaver Burcu,Çokoğlu Hasan Tahsin,Yamanlar Meriç,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,KAZANÇOĞLU YİĞİT Sustainability Evaluation of Textile Warehouses from Social and Environmental Perspective International Symposium for Production Research 2019 (ISPR 2019) 2019
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,KAZANÇOĞLU YİĞİT,Sachin Kumar Sustainable E-Waste Recycling from Risk Assessment Perspective with TODIM MCDM 2019 2019
Özbiltekin Melisa,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ Sustainable Logistics Centre Location Selection: An Example from Izmir International Students Symposium on Logistics and International Business 2018
Özbiltekin Melisa,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,KAZANÇOĞLU YİĞİT Forecasting in Reverse Logistics: Grey Prediction Model for Reused Materials 16th International Logistics and Supply Chain Congress (LMSCM) 2018
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,KAZANÇOĞLU YİĞİT Evaluation of Social Sustainability in Industry 4.0 Engineering and Technology Management Summit 2018– ETMS2018 2018
YAVAŞ VOLKAN,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ Impacts of Industry 4.0 on Logistics Sector: A Theoretical Model Proposal Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi 2018
Kahraman Ceren,Uluğ İrem,Othan Can Burak,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,KAZANÇOĞLU YİĞİT Efficiency Analysis in Retail Sector:Implementation of Data Envelopment Analysisin a Local Supermarket Chain International Symposiumfor ProductionResearch 2018 2018
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,KAZANÇOĞLU YİĞİT Design for Disassembly in Smart Factories International Symposium for Production Research 2017
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,VENTURA KETİ Fostering Internal Customer Satisfaction and Innovative Behavior by Managing Talent Waste Practices XIV. International Logistics and Supply Chain Congress 2016
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ, ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL Logistics 4.0: Digital Transformation of Supply Chain Management Kitap Bölümü:A content analysis for sustainable supply chain management based on Industry 4.0 Sayfa (307-320) Kitap Bölümü CRC Press: Taylor& Francis 2020
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,KOÇAK AYDIN Bulanık Analitik Hiyerarşi ve Bulanık Dematel Yöntemleri Kullanılarak Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi ve Değerlendirilmesi Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(3), 929-957. TR DİZİN 2017
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ A Study on Changes in Job Profiles and Priorities of Personnel Selection Criteria Caused by the Transformation of Industry 4.0: An Implementation of Fuzzy DEMATEL in a High-Technology Firm (Sözlü Sunum) Üretim Araştırmaları Sempozyumu 2016

Projeler

Developing capacity and research network on circular and Industry 4.0 driven sustainable solutions for reducing food waste in supply chains in Turkey (Newton Fund Research Environment Links)

Diğer (Uluslararası)

Sustainable Warehouse Performance Management in BR Retailing (Altınyıldız)

Özel Kuruluşlar

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR