Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Doç.Dr. Ahmet Yantır

Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Matematik Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Ege Üniversitesi Matematik Bölümünde Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Yaşar ve Atılım Üniversiteleri’nde Öğretim Görevlisi, Polonya Adam Mickiewicz Üniversitesi de misafir araştırmacı olarak devam etmiştir. 2010 yılında Yaşar Üniversitesi’nde göreve başlamış olup halen Yaşar Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde doçent olarak tam zamanlı çalışmaktadır ve aynı zamanda Fen Bilimleri Enstitüsü müdür yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

  • Eposta ahmet.yantir@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 9231  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MATEMATİK BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Zaman skalasında lineer olmayan sınır değer problemleri (2009)
Tez Danışmanı: FATMA SERAP TOPAL
2005 - 2009

Yüksek Lisans

MATEMATİK BÖLÜMÜ / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
FEN FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Oscillation theory for second order differential equations and dynamic equations on time scales (2004)
Tez Danışmanı: ÜNAL UFUKTEPE
2001 - 2004

Lisans

MATEMATİK BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR./
1996 - 2000

Akademik Unvanlar

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
2019 -

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
2010 - 2019

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
2006 - 2009

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

ATILIM ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
2009 - 2009

UZMAN

Adam Mickiewicz University / / Matematik
2007 - 2008

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
2005 - 2006

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / FEN FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
2001 - 2005

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
HANDE AKŞEHİRLİ Sturm Liouville diferensiyel denklemleri ve salınım teorisi Yaşar Üniversitesi 2018
DENNIS WILLIAMS OKALA Modelling strategies for dynamic improvement procedure on time scale for industrial production process Yaşar Üniversitesi 2018
ECEM KARAGÖZOĞLU Counterexamples in analysis Yaşar Üniversitesi 2017
SİRELGÜN ALBAY Q-Laplace dönüşümü Yaşar Üniversitesi 2016
SİMTEN KAHRAMAN Sturm-lıouvılle fark denklemleri Yaşar Üniversitesi 2016
TUBA TAÇYILDIZ Dynamic inequalities on time scales Yaşar Üniversitesi 2016
ÖMER FARUK ÇELİK Zaman skalasında diamond- α dinamik denklemler Yaşar Üniversitesi 2016
MUSTAFA EKER Zaman skalasında diamond-alfa tipi eşitsizlikler Yaşar Üniversitesi 2016
ELİF BALIKÇI Fark denklem sistemlerinin çözülebilirliği üzerine Yaşar Üniversitesi 2016
TUBA HAŞLAMAN Zaman skalasında dinamik denklemlerle diferansiyel problemlere yaklaşımlar Yaşar Üniversitesi 2015
HİLMİ ORÇUN BİLGEN Fredholm integral denklemlerinin üç pozitif çözümü Yaşar Üniversitesi 2014
RASİM TOPRAKTEPE Tekil volterra integral denklemlerinin pozitif çözümleri Yaşar Üniversitesi 2014
MEHMET ŞENGÜN İkinci dereceden Volterra integral denklemlerinin azalmayan çözümlerinin varlığı Yaşar Üniversitesi 2014
DUYGU SOYOĞLU Weak solutions of Cauchy dynamic and hyperbolic partial dynamic equations in Banach spaces Yaşar Üniversitesi 2012
Doktora Tezleri
GÖZDE KATİPOĞLU ÜNAL Diferansiyel denklemlere dinamik denklemler ile yaklaşım üzerine Yaşar Üniversitesi 2020

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
SİLİNDİR YANTIR BURCU,YANTIR AHMET Generalized quantum exponential function and its applications Filomat, 33(15), 4907-4922. (SCI-Expanded) 2019
YANTIR AHMET,Kubiaczyk Ireneusz,SikorskaNowak Aneta Carathéodory solution for nonlinear Sturm Liouville dynamic BVP in Banach spaces Open Mathematics, 13(1), 6-15. (SCI-Expanded) 2015
Mieczyslaw Cichon,YANTIR AHMET On Continuous Dependence of Solutions of Dynamic Equations on Time Scales APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 252(), 473-483. (SCI-Expanded) 2015
YANTIR AHMET,Duygu Soyoğlu Weak Solutions of a Hyperbolic Type Partial Dynamic Equation in Banach Spaces Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 44(1), 153-163. (SCI-Expanded) 2015
YANTIR AHMET,TOPAL FATMA SERAP Existence of solutions to fractional differential inclusions with p Laplacian operator Electronic Journal of Differential Equations, 2014(260), 1-8. (SCI-Expanded) 2014
YANTIR AHMET,Kubiaczyk Ireneusz,SikorskaNowak Aneta Nonlinear Sturm Liouville dynamic equation with a measure of noncompactness in Banach spaces Bulletin of Belgian Mathematical Society-Simon Stevin, 20(), 587-601. (SCI-Expanded) 2013
Cichon Mieczyslaw, Kubiaczyk Ireneusz, Sikorska Nowak Aneta, Yantir Ahmet Weak solutions for the dynamic Cauchy problem in Banach spaces Nonlinear Analysis TMA, 71(7), 2936-2943. (SCI) 2009
Topal S Gulsan, Yantir Ahmet, Cetin Erbil Existence of positive solutions of a Sturm Liouville BVP on an unbounded time scale Journal of Difference Equations and Applications, 14(3), 287-293. (SCI-Expanded) 2008
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Miczyslaw Cichon,YANTIR AHMET On the convergence of sets and the approximation property for dynamic equations on time scales Mathematica Aeterna, 5(5), 883-904. DOAJ, Zentralblatt Math, DRJI, IISS, Scientific Indexing Services, EZB, PBN 2015
Cichon Mieczyslaw, Kubiaczyk Ireneusz, Sikorska Nowak Aneta, Ahmet Yantir Existence of solutions of the dynamic Cauchy problem in Banach spaces Demonstratio Mathematica, 45(3), 561-573. Scopus, Index Copernicus, Mathematical Reviews and Zentralblatt MATH 2012
Yantir Ahmet, Topal F Serap Positive Solutions of a Second Order m point BVP on Time Scales Nonlinear Dynamics & System Theory, Special issue: Dynamic Equations on Time Scales, 9(2), 185-198. Zentralblatt MATH, Mathematical Reviews, PASCAL Database (INIST-CNRS) , SCOPUS 2009
Yantir Ahmet, Topal S Gulsan Positive solutions of nonlinear m point BVP on time scales International Journal of Difference Equations, 3(1), 179-194. Mathematical Reviews, Zentralblatt 2008
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
YANTIR AHMET,cichon mieczyslaw On Continuous Dependence of Solutions of Dynamic Equations VI Congress of Mathematicians of Macedonia (CMM 2016) 2016
YANTIR AHMET On the Approximation Property of Dynamic Equations on Time Scales The 7th International Workshop on Differential Equations and Applications 2015
YANTIR AHMET Partial Differential Inclusions The 6th International Workshop on Differential Equations and Applications 2013
YANTIR AHMET Caratheodory solutions of Sturm Liouville dynamic equation with a measure of noncompactness in Banach spaces The 11th International Workshop on Dynamical Systems and Applications 2012
YANTIR AHMET Positive Solutions of a Second Order m point BVP on Time Scales The 14th International Conference on Difference Equations and Applications 2008
TOPAL FATMA SERAP,YANTIR AHMET Positive Solutions of a Nonlinear Three Point BVP on Time Scales 6th ISAAC Congress 2007
UFUKTEPE ÜNAL,YANTIR AHMET Measure on Time Scale with Mathematica ISI Conference Proceedings Citation Index Science CPCI S included in ISI Web of Science International Conference on Computer Science 2006
YANTIR AHMET Comparison Theorems for Self Adjoint Dynamic Equations The First International Workshop on Dynamic Equations On Time Scales 2005
UFUKTEPE ÜNAL,YANTIR AHMET Mathematica applications on time scales ISI Conference Proceedings Citation Index Science CPCI S included in ISI Web of Science International Conference on Computer Science 2005
YANTIR AHMET Derivative Integration on Time Scales with Mathematica ISI Conference Proceedings Citation Index Science CPCI S included in ISI Web of Science 5th InternationalMathematica Symposium 2003
YANTIR AHMET,UFUKTEPE ÜNAL Basic Calculus on time scales with Mathematica ISI Conference Proceedings Citation Index Science CPCI S included in ISI Web of Science International Conference on Computer Science 2003
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
YANTIR AHMET Dinamik Cauchy Probleminin Zayıf Çözümleri () 7 nci Ankara Matematik Günleri 2012
YANTIR AHMET The Dynamic Cauchy Problem in Banach Spaces () The 5th Workshop on Differential Equations and Applications 2011
YANTIR AHMET Positive Solutions of Nonlinear m point BVP on Time Scales () The 4th Workshop on Differential Equations and Applications 2010
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
YANTIR AHMET Zaman Skakasında Temel Analiz Matematik Dünyası, 1(1), 1-1. 2003
Üniversite Dışı Deneyim
Bergama Endüstri Meslek Lisesi Matematik Öğretmeni 2000 2001

Projeler

Zaman Skalasında Ölçüm ve Olasılık Hesapları

TÜBİTAK PROJESİ

Zaman Skalasında Ölçüm ve Olasılık Hesapları

DİĞER

İdari Görevler

FEDEK Komisyonu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2015

Enstitü Müdür Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

Bölüm Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 - 2014

Bölüm Yandal Çift Anadal Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 -

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

TÜBİTAK Matematik Çalışma Grubu

2004 -

Young Mathematicians' Network (YMN)

2005 -

International Society of Difference Equations (ISDE)

2005 -

Ödüller

Yayın Teşvik

Tübitak / TÜRKİYE
2015

Yayın Teşvik

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Yayın Teşvik

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Başarılı Araştırmacı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2014

Yayın Teşvik

Tübitak / TÜRKİYE
2014

Başarılı Araştırmacı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2013

Yayın Teşvik

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2013

Yayın Teşvik

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2009

Yayın Teşvik

ATILIM ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2009

Yayın Teşvik

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2008

Yayın Teşvik

ATILIM ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2008

Yurtdışı Araştırma Desteği

ATILIM ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2007

Yayın Teşvik

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2006

Yayın Teşvik

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2005

Yayın Teşvik

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2003

Yayın Teşvik

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / TÜRKİYE
2003

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

MATH FOR SOCİAL SCİENCES (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

CALCULUS I (2017-2018)

Haftalık Saati : 5

CALCULUS II (2017-2018)

Haftalık Saati : 5

Differential Equations and Dynamical Systems (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Sepecial Topics in Analsis (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR