Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Zeynep Aslı Özkan

Hukuk Fakültesi/Özel Hukuk Bölümü / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD

Kısa Özgeçmiş

2012 yılında İzmir Amerikan Koleji’nden mezun olmuş, ardından Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimine başlamıştır. Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitiminin yanı sıra, Psikoloji Bölümünde yan dal eğitimini tamamlamıştır. 2017 senesinde Koç Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin akabinde zorunlu avukatlık stajına başlamıştır. 2018 yılının başında stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatnamesi almaya hak kazanmıştır. Avukatlık stajını yaparken, tam burslu olarak eğitim görmeye başladığı Yaşar Üniversitesi Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan, 2019 yılında yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayarak mezun olmuştur. 2020 yılından beri Galatasaray Üniversitesi Özel Hukuk Doktora Programı kapsamında doktora eğitimini sürdürmektedir. 2018 yılının Nisan ayında Yaşar Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine halen devam etmektedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8565  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÖZEL HUKUK (DR) / GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2020 - -

Yüksek Lisans

ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: İş sözleşmesi kapsamında işçinin iş görme borcu (2019)
Tez Danışmanı: ALİ NAZIM SÖZER
2017 - 2019

Lisans-Yandal

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ / KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/PSİKOLOJİ PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2012 - 2017

Lisans

HUKUK PR. (ÜCRETLİ) / KOÇ ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR. (ÜCRETLİ)/
HUKUK FAKÜLTESİ
2012 - 2017

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2018 - 2019

Yayınlar

7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZKAN ZEYNEP ASLI Hekim Raporlarının Türleri ve Düzenlenmesi Yaşar Hukuk Dergisi, 3(1), 4-54. TR DİZİN 2021
ÖZKAN ZEYNEP ASLI Evlenen Kadın İşçilere Yönelik Kıdem Tazminatı Düzenlemesinin Eşitlik İlkesi, Ayrımcılık Yasakları ve Pozitif Ayrımcılık Yönünden Değerlendirilmesi Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 18(71), 1107-1146. TR DİZİN 2021
ÖZKAN ZEYNEP ASLI Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukukunda Arabuluculuğun Özellikleri ve Karşılaştırılması Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1-2), 2523-2562. TR DİZİN 2020
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
ÖZKAN ZEYNEP ASLI İş Sözleşmesi Kapsamında İşçinin İş Görme Borcu On İki Levha Yayıncılık 2019

İdari Görevler

Yaşar Hukuk Dergisi Editör Yardımcılığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 -

Sınav Programları Komisyonu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Kişisel Verileri Koruma Komitesi Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Ödüller

Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2021

Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2020

Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2019

Vehbi Koç Onur Ödülü

KOÇ ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2016

Vehbi Koç Onur Ödülü

KOÇ ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR