Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Pervin Ersoy Ataç

İşletme Fakültesi / Lojistik Yönetimi Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi’nde İstatistik Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Yasar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Yaşar Üniversitesi’nde 2011 yılında Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, 2014’te Yaşar Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmasıyla devam etmiştir. 2011 yılından beri Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümünde Staj Koordinatörlüğünü sürdürmektedir. Halen Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümünde öğretim görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta pervin.ersoy@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8939  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İNGİLİZCE İŞLETME YÖNETİMİ (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İNGİLİZCE İŞLETME YÖNETİMİ (DR)/
Tez Adı: Risk management strategies in supply chain: An application on international road transportation industry in Turkey (0)
Tez Danışmanı: MUSTAFA TANYERİ
2010 - 2014

Lisans

İŞLETME BÖLÜMÜ / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (AÇIKÖĞRETİM)/
2004 - 2012

Lisans

İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (AÇIKÖĞRETİM)/
2007 - 2012

Yüksek Lisans

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Stratejik lojistik planlamanın değer yaratma üzerine etkisi: İstanbul Menkul Kıymetler borsasında işlem gören firmalar üzerine bir uygulama (0)
Tez Danışmanı: ÖMER BAYBARS TEK
2008 - 2010

Lisans

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ/İSTATİSTİK BÖLÜMÜ/İSTATİSTİK PR. (İÖ)/
2003 - 2008

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2019 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2014 - 2019

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2011 -

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
Burki Umar,ERSOY PERVİN,Najam Usama Top Management, Green Innovations, and the Mediating Effect of Customer Cooperation in Green Supply Chains Sustainability, 11(4), 1031-0. (SCI-Expanded) 2019
GÖK OSMAN,ERSOY PERVİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ The effect of user manual quality on customer satisfaction: the mediating effect of perceived product quality Journal of Product and Brand Management, 28(4), 475-488. (SSCI) 2019
Burki Umar,ERSOY PERVİN,Dahlstrom Robert Achieving triple bottom line performance in manufacturer-customer supply chains: Evidence from an emerging economy JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 197(1), 1307-1316. (SCI-Expanded) 2018
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,YUMURTACI IŞIK ÖZGE,ERSOY PERVİN PERAKENDECİLERİN E-TİCARET VE TÜKETİCİ ALGISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(37), 197-217. ULAKBİM 2017
YUMURTACI IŞIK ÖZGE,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN Marketing Channel Strategy and Cannibalization in Retailing A Conceptual Overview From Marketing and Supply Chain Perspective Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1(2), 41-63. ULAKBİM, EBSCO 2016
ERSOY PERVİN Türkiye’de Karayolu Taşımacılığında Bilgi Teknolojilerinin Önemi Beykoz Akademi Dergisi, 3(1), 1-19. TR DİZİN 2015
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN,YUMURTACI IŞIK ÖZGE What is Wrong with Private Shopping Sites Journal of Business, Economics and Finance, 4(3), 401-421. EBSCO 2015
Ersoy Pervin, Börühan Gülmüş Lojistik Süreçler Bakımından Afet Lojistiği nin Önemi Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 50(578), 75-86. Ulakbim, Asos, Copernicus 2013
Aktan Bora, Teker Edip, Ersoy Pervin Changing Face of Banks and the Evaluation of Internet Banking in Turkey Journal of Internet Banking and Commerce Journal of Internet Banking and Commerce, 14(1), 1-11. EBSCOhost, Scopus 2009
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ERSOY PERVİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ The Mediating Effect of Risk on Trust and Behavioral Intention in Durable Products 49th Annual EMAC Conference Budapest 2020
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,YUMURTACI IŞIK ÖZGE,ERSOY PERVİN Perakendecilerin Perspektifinden Değişen Perakendecilik ve Müşteri Algısına Yönelik Bir Araştırma 21. Pazarlama Kongresi 2016
ERSOY PERVİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ Intelligent Transportation Systems and Their Applications in Road Transportation Industry in Turkey 12th InternationalConference on Logistics & Sustainable Transport 2016
Ersoy. Pervin, Börühan. Gülmüş, Tek. Ömer Baybars Event Logistics For Expo 2020 İzmir X. International Logistics & Supply Chain Congress 2012
Ersoy. Pervin, Tek. Ömer Baybars, Çelik. Şaban The Impact Of Strategic Logistics Planning on Value Creation An Empirical Investigation IX. International Logistics & Supply Chain Congress 2011
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ERSOY PERVİN Green Initiatives for Business Sustainability and Value Creation, 21. Kitap Bölümü:Meaning of Green for 3PL Companies Sayfa (21-44) Kitap Bölümü IGI Global 2018
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN,YUMURTACI IŞIK ÖZGE Instagram Üzerinden Alışveriş Yapan Tüketicilerin Tekrar Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Sözlü Sunum) 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi 2017
YUMURTACI IŞIK ÖZGE,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN Perakende Pazarlama Stratejilerine Genel Bakış Küresel Gıda Perakendecisi Üzerine Bir Uygulama () III. Ulusal Lojistik ve TedarikZinciri Kongresi 2014
Börühan. Gülmüş, Ersoy. Pervin, Tek. Ömer Baybars Afet Yönetiminde Lojistik Planlamanın Önemi () I. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 2012
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
ERSOY PERVİN International Service Marketing: New Trends and Updated Terminology Kitap Bölümü:Green Supply Chain Solutions and Firms’ Performance Kitap Bölümü Detay Yayıncılık 2017
ERSOY PERVİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ESMER SONER Bütünleşik Afet Yönetimi Kitap Bölümü:Afet Lojistiği Kitap Bölümü İlkem 2016

İdari Görevler

Staj Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 -

Ödüller

Yayın Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2016

Hizmet Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2016

Yayın Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Yayın Teşvik

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2013

Yayın Teşvik

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2012

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

LOGI 4411 PURCHASING AND PROCUREMENT (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

LOGI 3472 DISASTER AND RELIEF LOGISTICS (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

LOGI 1112 PRINCIPLES OF TRANSPORTATION (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

LOGI 4406 SENIOR DESIGN PROJECT II (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

LOGI 3365 ROAD FREIGHT TRANSPORTATION (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

LOGI 1112 INTRODUCTION TO LOGISTICS (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

LOGI 4405 SENIOR DESIGN PROJECT I (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

LOGI 3457 STRATEGIC LOGISTICS PLANNING (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

LOGI 3375 MARITIME LOGISTICS (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

4469 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM IN LOGISTICS (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

LOGI 201 INTRODUCTION TO LOGISTICS (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

LOGI 365 ROAD FREIGHT TRANSPORTATION (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

LOJI 558 SATIN ALMA YÖNETİMİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

LOJI 501 İLERİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

LOGI 405 SENIOR DESIGN PROJECT I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

TUI 213 STATISTICS I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

TUI7.103 STATISTICS (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

LOGI 472 DISASTER AND RELIEF LOGISTICS (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

LOGI 411 PURCHASING AND PROCUREMENT (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

LOGI 202 PRINCIPLES OF TRANSPORTATION (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

LOGI 406 SENIOR DESIGN PROJECT II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

LOJİ 532 LOJİSTİK BİLGİ VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

TUI 214 STATISTICS II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

TUI7.103 STATISTICS (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR