Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğrt.Gör. Pervin Ersoy

Meslek Yüksekokulu / Marina İşletme Programı

Kısa Özgeçmiş

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi’nde İstatistik Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Yasar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Yaşar Üniversitesi’nde 2011 yılında Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, 2014’te Yaşar Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmasıyla devam etmiştir. 2011 yılından beri Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümünde Staj Koordinatörlüğünü sürdürmektedir. Halen Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümünde öğretim görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta pervin.ersoy@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8939  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İNGİLİZCE İŞLETME YÖNETİMİ (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İNGİLİZCE İŞLETME YÖNETİMİ (DR)/
Tez Adı: Risk management strategies in supply chain: An application on international road transportation industry in Turkey (0)
Tez Danışmanı: MUSTAFA TANYERİ
2010 - 2014

Lisans

İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (AÇIKÖĞRETİM)/
2007 - 2012

Yüksek Lisans

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ)/
2008 - 2010

Lisans

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ/İSTATİSTİK BÖLÜMÜ/İSTATİSTİK PR./
2003 - 2008

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2014

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2011

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,YUMURTACI IŞIK ÖZGE,ERSOY PERVİN PERAKENDECİLERİN E-TİCARET VE TÜKETİCİ ALGISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(37), 197-217. ULAKBİM 2017
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,YUMURTACI IŞIK ÖZGE,ERSOY PERVİN Perakendecilerin E-Ticaret ve Tüketici Algısına Yönelik Bir Araştırma Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(37), 197-217. ULAKBIM, Ebscohost, Index Copernicus, ASOS 2017
YUMURTACI IŞIK ÖZGE,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN Marketing Channel Strategy and Cannibalization in Retailing A Conceptual Overview From Marketing and Supply Chain Perspective Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1(2), 41-63. ULAKBİM, EBSCO 2016
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN,YUMURTACI IŞIK ÖZGE What is Wrong with Private Shopping Sites Journal of Business, Economics and Finance, 4(3), 401-421. EBSCO 2015
Ersoy Pervin, Börühan Gülmüş Lojistik Süreçler Bakımından Afet Lojistiği nin Önemi Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 50(578), 75-86. Ulakbim, Asos, Copernicus 2013
Aktan Bora, Teker Edip, Ersoy Pervin Changing Face of Banks and the Evaluation of Internet Banking in Turkey Journal of Internet Banking and Commerce Journal of Internet Banking and Commerce, 14(1), 1-11. EBSCOhost, Scopus 2009
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,YUMURTACI IŞIK ÖZGE,ERSOY PERVİN Perakendecilerin Perspektifinden Değişen Perakendecilik ve Müşteri Algısına Yönelik Bir Araştırma 21. Pazarlama Kongresi 2016
ERSOY PERVİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ Intelligent Transportation Systems and Their Applications in Road Transportation Industry in Turkey 12th InternationalConference on Logistics & Sustainable Transport 2016
Ersoy. Pervin, Börühan. Gülmüş, Tek. Ömer Baybars Event Logistics For Expo 2020 İzmir X. International Logistics & Supply Chain Congress 2012
Ersoy. Pervin, Tek. Ömer Baybars, Çelik. Şaban The Impact Of Strategic Logistics Planning on Value Creation An Empirical Investigation IX. International Logistics & Supply Chain Congress 2011
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ERSOY PERVİN Green Initiatives for Business Sustainability and Value Creation, 21. IGI Global 2018
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ERSOY PERVİN Türkiye’de Karayolu Taşımacılığında Bilgi Teknolojilerinin Önemi Beykoz Akademi, 3(1), 1-19. Endekste taranmıyor 2015
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN,YUMURTACI IŞIK ÖZGE Instagram Üzerinden Alışveriş Yapan Tüketicilerin Tekrar Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi 2017
YUMURTACI IŞIK ÖZGE,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN Perakende Pazarlama Stratejilerine Genel Bakış Küresel Gıda Perakendecisi Üzerine Bir Uygulama III. Ulusal Lojistik ve TedarikZinciri Kongresi 2014
Börühan. Gülmüş, Ersoy. Pervin, Tek. Ömer Baybars Afet Yönetiminde Lojistik Planlamanın Önemi I. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 2012
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
ERSOY PERVİN International Service Marketing: New Trends and Updated Terminology Detay Yayıncılık 2017
ERSOY PERVİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ESMER SONER Bütünleşik Afet Yönetimi İlkem 2016

9. İdari Görevler

Staj Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 -

11. Ödüller

Yayın Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2016

Hizmet Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2016

Yayın Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Yayın Teşvik

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2013

Yayın Teşvik

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2012

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

LOGI 201 INTRODUCTION TO LOGISTICS (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

LOGI 365 ROAD FREİGHT TRANSPORTATİON (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

LOJI 558 SATIN ALMA YÖNETİMİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

LOJI 501 İLERİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

LOGI 405 SENIOR DESIGN PROJECT I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

TUI 213 STATISTICS I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

TUI7.103 STATISTICS (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

LOGI 202 PRİNCİPLES OF TRANSPORTATİON (2016-2017)

Haftalık Saati : 6

LOGI 365 ROAD FREİGHT TRANSPORTATİON (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

LOGI 411 PURCHASİNG AND PROCUREMENT (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

LOGI 472 DİSASTER AND RELİEF LOGİSTİCS (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

LOGI 103 LOGISTICS AND MARKETING MANAGEMENT I (2016-2017)

Haftalık Saati : 6

LOGI 104 LOGISTICS AND MARKETING MANAGEMENT II (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

MYLP 218 LOJISTİK VE PERAKENDE YÖNETİMİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

LOGI 201 INTRODUCTION TO LOGISTICS (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

TUI7.103 STATISTICS (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

TUI7.103 STATISTICS (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR