Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Pelin Atakan Ambarcı

Tarım Bilimleri ve Teknoloji. Fakültesi / Tarım Ekonomisi Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, CIHEAM Mediterranean Agronomic Institute of Chania’da (Girit-Yunanistan) İşletme Ekonomisi ve Yönetim bölümünde, Türkiye’deki topluluk destekli tarım grupları üzerine hazırladığı tezi ile yüksek lisansını tamamlamıştır. 2020 yılında Ege Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümü Tarım İşletmeciliği programında başladığı doktora eğitimine, çiftçilerin sulama uygulamalarının davranışsal içgörü yaklaşımıyla incelenmesi üzerine hazırladığı tez çalışması ile devam etmektedir. İnsan hakları, kırsal kalkınma, medya ve politik ekoloji alanlarında sivil toplum kuruluşlarında 10 yılı aşkın gönüllülük deneyimi bulunmaktadır. Çalışma alanı tarım ekonomisi ve davranışsal ekonominin entegrasyonu ile tarımsal su yönetimi, değer zincirleri, girişimcilik, alternatif gıda ağları üzerine odaklanmaktadır. Yaşar Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nde, EIT, Erasmus+, Horizon Europe ve PRIMA programları ile desteklenen projelerde görev almıştır. 2023 yılı eylül ayı itibari ile Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8340  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

TARIM İŞLETMECİLİĞİ (DR) / EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM İŞLETMECİLİĞİ (DR)/
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2020 - -

Yüksek Lisans

/ Chania Akdeniz Tarim Enstitüsü
Business Economics and Management
2017 - 2019

Lisans

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ / BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2010 - 2016

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR