Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Öğrt.Gör. Güliz Özgürel

Yabancı Diller Yüksekokulu / Hazırlık Sınıfı

Kısa Özgeçmiş

Güliz Özgürel İngilizce Öğretmenliği alanında 11 yıldan fazla bir süredir aktif olarak çalışmaktadır. 2014 yılında Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’na katılmadan önce, İzmir’deki benzer kurumlarda, İngilizce öğretmenliğinin yanı sıra, 'ölçme ve değerlendirme' birim üyesi olarak görev yapmıştır. Kurumumuzda Hazırlık Sınıfı’nda İngilizce dersi vermektedir ve yine 'ölçme ve değerlendirme' birimi üyelerindendir. Güliz Özgürel, 2004 yılında Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuş ve aynı tarihte İngilizce Öğretmenliği sertifikasını almıştır. Yüksek Lisans eğitimini ise Reading Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Kendisi aynı zamanda ‘Norwich Institute for Language Education’ adlı kurumda ‘Ölçme ve Değerlendirme’ ve Yaşar Üniversitesi bünyesinde ‘Dil Ölçümünde İstatistik’ alanlarında eğitim almıştır. İlgi alanları yabancı dil sınavlarının geliştirilmesi ve geçerlilik çalışmalarıdır.

  • Eposta guliz.ozgurel@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 9844  

Öğrenim Bilgisi

Yüksek Lisans

/ The University of Reading
English Language Teaching
Tez Adı: The Washback Effect of a High-stakes Proficiency Test on Students’ Motivation in an EFL Foundation Context (0)
Tez Danışmanı: Clare Furneaux
2011 - -

Lisans

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI PR./
2000 - 2004

Akademik Ünvanlar

Öğrt.Gör.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2014 -

Öğrt.Gör.

İZMİR ÜNİVERSİTESİ /
2008 - 2014

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Reading (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

Writing (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR