Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Öğrt.Gör. Asadul Islam

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Çizgi Film ve Animasyon Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Asadul İslam İzmirde bulunan Yaşar Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Animasyon Bölümü de tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Güzel Sanatlara yönelik Lisans çalışmalarını Hindistandaki Tilak Maharastra Üniversitesi de, Yüksek Lisans çalışmalarını ise yine Hindistandaki DSK Supinfocom Uluslararası Animasyon Okulu da Dijital Yönetmenlik Bölümü de tamamlamıştır. Akademik anlamda daha önce 2014 e Malezya Sarawak Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Bölümü de ve 2012de F.T.I.I.de (Hindistan Film ve Televizyon Enstitüsü) öğretim görevlisi olarak görev almıştır. Aynı zamanda Hindistan animasyon endüstrisinde ToonZera Animasyon Stüdyosu, Big Animasyon Stüdyosu, Advids Stüdyoları, Player X Stüdyoları ve Zed Worldwide Stüdyoları da bilgisayar grafiği uzmanı olarak çalışmıştır. ​

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8752  

Öğrenim Bilgisi

Sanatta Yeterlik

SANAT VE TASARIM (SY) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ/SANAT VE TASARIM (SY)/
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
2022 - -

Yüksek Lisans

/ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/
Tez Adı: Representing the motions of the kathakali dance drama expressions in 3D animation (2018)
Tez Danışmanı: LALE DİLBAŞ
2016 - 2018

Yüksek Lisans

/ Ecole SUPérieure d’INFOrmatique de COMmunication, (Rubika, SUPINFOCOM)
Tez Adı: Chase-O-Rama (Film Project) (2011)
Tez Danışmanı: Jerzy Kuler
2009 - 2011

Lisans

/ Tilak Maharastra Vidiyapeeth University
2006 - 2009

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ISLAM ASADUL, İNCİRKUŞ BUŞRA Semiotic Analysis of the Animation Film Soul ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi, 0(7), 85-104. TR DİZİN 2022
ISLAM ASADUL Violence in Animation Films and its Effects on Children. VI. Yildiz Uluslararasi Sosyal Bilimler Kongresi, Yildiz Technical University, 6(1), 1644-1649. Endekste taranmıyor 2019
ISLAM ASADUL Animation as a fictional world not only for kids International Journal of Arts and Sciences, Humanities and Social Sciences Review (HSSR), 8(1), 1-8. Endekste taranmıyor 2018
ISLAM ASADUL Cross-modal computer games as an interactive learning medium. 30th International Academic Conference, Venice, Italy, 30(), 1-8. Google Scholar 2017
ISLAM ASADUL Application of life experiances in the creation of a narrative structure for a short animation film 18th Annual Conference on Education, Athens, Greece., 18(), 1-12. Google Scholar 2016
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ISLAM ASADUL Exploring the Uncanny Valley in Japanese 3D Animation: A Case Study of Resident Evil: Death Island II World Cinema International Conference 2023
ISLAM ASADUL Animasyonun Psikolojik EtkileriSağlık 5th.International Congress of Health Sciences and Family Medicine2020. 2020
ISLAM ASADUL Real-time Movies in Medicine 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi 2022
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ISLAM ASADUL,DİLBAŞ LALE Representing The Motions Of The Kathakali Dance Drama Expressions In 3d Animation 4th International Symposium on Fine Arts, Alanya, Turkey, 4(1), 1-16. Endekste taranmıyor 2018
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ISLAM ASADUL 3 Boyutlu Kısa Animasyon Filmleri İçin Anlatım Yapısının Oluşturulması (Davetli Konuşmacı) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2018
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
ISLAM ASADUL Nature and its Textures Kitap Bölümü:Journey From Life, Hayattan Kitap Bölümü İKSAD Publishing House 2021
Sanatsal Faaliyetler
SERGİ Ulusal Karma Zamansız Izmir Türk Amerikan Derneği Sergi Salonu 2023-06-19 2023-07-03
SERGİ Ulusal Karma Miladi 2023 Konak Belediyesi, Kadın Müzesi 2023-01-17 2023-01-21
SERGİ Ulusal Karma "Değişim" Yaşar Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi Yaşar Üniversitesi, Fuaye Alanı 2022-04-26 2022-05-11
SERGİ Uluslararası Karma "Mentor" 2nd International Group Exhibition Sanal Sergi 2022-04-04 2022-04-11
SERGİ Uluslararası Özgün Hayattan Yolculuk Çevrimiçi Sergi - İSARC, International Science and Art Research Center 2021-12-31 2022-01-07
SERGİ Uluslararası Karma AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu Güzel Sanatlar Fakültesi, Anadolu Üniversitesi 2021-04-15 2021-04-16
SERGİ Ulusal Karma “ARADA” Fuaye Alani, Yaşar Üniversitesi 2021-03-01 2021-03-22
SERGİ Uluslararası Karma “Mentor” Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanal Sergi 2021 2021-01-11 2021-01-25
SERGİ Ulusal Karma “Tekilden Çoğula” Yaşar Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi 2020-02-10 2020-02-21
SERGİ Uluslararası Karma Nokta ve çizgi Lefkoşa Arabahmet bölgesinde bulunan TaşEV/365ArtGallery 2018-06-01 2018-09-27
SERGİ Ulusal Karma Yol-Yolcu-Yolculuk Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları ve Lisanüstü Öğrencileri Sergisi K2 Güncel Sanat Merkezi 2017-05-09 2017-05-17
SERGİ Ulusal Karma Büyük Buluşma Sergisi,Atatürk University. Atatürk University. 2017-05-01 2017-06-01
SERGİ Ulusal Karma Gölgeler ve Silüetler / Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Lisansüstü Öğrenci Sergisi Yaşar Üniversitesi Rektörlük Fuaye Alanı 2017-03-20 2017-04-03
SERGİ Uluslararası Karma Dumlupinar Üniversitesi I Uluslararsı Animasyon Sempozyumu Sergisi(Görsel İletişim ve Sinematik Sanatlar) Dumlupınar Üniversitesi 2016-05-04 2017-05-06
Üniversite Dışı Deneyim
University Malaysia Sarwak , Malaysia Lecturer 2013 2015
Film and Television Institute of India, Pune Lecturer 2011 2013

İdari Görevler

Ders ve Program Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2021 -

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2021

Ödüller

Sanat Sergisi Teşvik Ödülü

/ TÜRKİYE
2023

Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR UNIVERSITY / TÜRKİYE
2022

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

ANE 1103 BASIC COMPUTER EDUCATION (BRANCH 2) (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

ANE 1103 BASIC COMPUTER EDUCATION (BRANCH 1) (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

ANE 2203 TRADITIONAL CHARACTER MODELING (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

ANT 2201 ANİMASYON VE OYUN TASARIMI PROJESİ I (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

ANE 0301 BASIC VISUAL EFFECT TECHNIQUES I (BRANCH 1) (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

ANE 1103 BASIC COMPUTER EDUCATION (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

ANE 2203 TRADITIONAL CHARACTER MODELING (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

ANE 3303 ARTISTIC APPROACH I (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

ANE 0301 BASIC VISUAL EFFECT TECHNIQUES I (BRANCH 2) (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

ANE 1104 BASIC APPROACH TO ANIMATION (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

ANE 2204 DIGITAL CHARACTER MODELING (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

ANE 3304 ARTISTIC APPROACH II (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

ANT 2202 ANİMASYON VE OYUN TASARIMI PROJESİ II (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

ANE 0302 BASIC VISUAL EFFECT TECHNIQUES II (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR