Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Ali Onur Peker

İşletme Fakültesi / Ekonomi Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Lisans derecesini Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden, yüksek lisans derecesini ise Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat yüksek lisans programından almıştır. Hâlen Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat Tarihi doktora programına devam etmektedir. 2019 yılından bu yana Yaşar Üniversitesi Ekonomi bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. İlgilendiği çalışma alanlarını İktisat Tarihi, İktisadi Düşünce Tarihi, Politik İktisat ve Tarihsel Sosyoloji oluşturmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8988  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İKTİSAT TARİHİ (DR) / EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT TARİHİ (DR)/
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2019 - -

Yüksek Lisans

İKTİSAT (YL) (TEZLİ) / EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu çiftliklerinde üretim ilişkileri ve hukukî dönüşüm: Parga çiftliği kararnâmesi (2019)
Tez Danışmanı: ALP YÜCEL KAYA
2016 - 2019

Lisans

İKTİSAT BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR. (İÖ)/
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2011 - 2016

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / EKONOMİ BÖLÜMÜ
2019 -

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
PEKER ALİ ONUR On a Contribution to Never-Ending Journey of Labour History Meltem İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi, (11), 87-89. Asos 2022
KAYA ALP YÜCEL,PEKER ALİ ONUR Yeni Kurumsal İktisat, İktisat Tarihini Nasıl Yazıyor? Eleştirel Bir Bakış Praksis, (54), 245-276. TR DİZİN 2020
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KAYA ALP YÜCEL, PEKER ALİ ONUR Struggle between capitalist entrepreneur and sharecroppers: Bylaw of çiftlik of Parga (1875) 4th International Conference in Economic and Social History, Varieties of Capitalism in the Mediterranean (18th-20th c.) 2022
KAYA ALP YÜCEL,PEKER ALİ ONUR Parga Çiftliği Kararnâmesi (1875): Çiftlik Sahipleri ve Çiftçi ”Ahâli” Arasında Mücadele Üçüncü İktisat Tarihi Kongresi 2019
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
PEKER ALİ ONUR 19. Yüzyıl Akdeniz ve Osmanlı Bağcılığında Sözleşme Biçimleri (Sözlü Sunum) Türkiye İktisat Kongresi 2023
PEKER ALİ ONUR 1863 Çeşme Kazası Ahalisi Beyannamesi ve "Paftos Meselesi" (Sözlü Sunum) 17. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi 2023
KAYA ALP YÜCEL,PEKER ALİ ONUR İktisat Tarihi Nasıl Yazılıyor? Yeni Kurumsal İktisat’a Eleştirel Bir Bakış (Sözlü Sunum) 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi 2019

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR