Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Doç.Dr. Mehmet Can Özer

Sanat Tasarım Fakültesi / Animasyon Bölümü

  • Eposta mehmetcan.ozer@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8763  

Öğrenim Bilgisi

Sanatta Yeterlik

MÜZİK (YL) (TEZSİZ) / İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
EKONOMİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MÜZİK (YL) (TEZSİZ)/
2007 - 2009

Yüksek Lisans

MÜZİK (YL) (TEZSİZ) / İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
EKONOMİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MÜZİK (YL) (TEZSİZ)/
2005 - 2007

Lisans

MÜZİK BÖLÜMÜ / İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ/MÜZİK BÖLÜMÜ/MÜZİK PR. (PİYANO, YAYLI ÇALGILAR, NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR, ŞAN, TEORİ-KOMPOZİSYON) (ÜCRETLİ)/
1998 - 2004

Akademik Ünvanlar

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
2014

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ /
2008

UZMAN

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
2005

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
OĞUZ ÖZ Klasik Gitar Mikrofonlama Teknikleri Yaşar Üniversitesi 2017
MEHMET KILINÇ Bozlak Müziğinin Klasik Gitar İle Yeniden Yorumlanması Yaşar Üniversitesi 2017
TUNCEL EYLİK Popüler Elektronik Müzikte Ritüel Kavramı ve Bir Sentez Önerisi Yaşar Üniversitesi 2017
ALİ ÖZEN Elektro Gitar Eğitiminde Caz, Fusıon Ve Rock Türleri Arasındaki Kesişmeler Yaşar Üniversitesi 2017
İDİL SOMALI Ses tasarımının tarihçesi ve güncel yaklaşımlar Yaşar Üniversitesi 2016
ONUR PUZA György Ligeti' nin müziğinde yapısal eleman olarak doku ve davranış biçimleri Yaşar Üniversitesi 2016
ONUR PUZA GYÖRGY LIGETI' NİN MÜZİĞİNDE YAPISAL ELEMAN OLARAK DOKU VE DAVRANIŞ BİÇİMLERİ Yaşar Üniversitesi 2016
ECE SARIKAYA Kadının sanatta yetersizlik mitinin Fanny Mendelssohn Hensel Das Jahr (The Year) eseri üzerinden incelenmesi Yaşar Üniversitesi 2016
AYŞE TUĞÇE SÖZER Yoshihisa Taira'nın Cadenza I'inde kullanılan çağdaş flüt teknikleri üzerine bir inceleme Yaşar Üniversitesi 2015
AYŞE TUĞÇE SÖZER Yoshihisa Taıira'nın Cadenza I'inde kullanılan çağdaş flüt teknikleri üzerine bir inceleme Yaşar Üniversitesi 2015
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZER MEHMET CAN Modernizm ve Avrupalılaşmanın Makamsal Müziğe Etkileri ve Günümüz Bestecilerinde Yansımaları The Journal of Academic Social Sicence, (1), 41-61. Sobiad, asos, oaji 2013
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
ÖZER MEHMET CAN Aşure: Tradition Meets Electroacoustic Music Klingt Gut Symposium 2016
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ÖZER MEHMET CAN Spectral World Musics Pan Kitap 2010
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZER MEHMET CAN Bilgisayar Müziği Dillerinin Tarihçesi EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuar Dergisi, (6), 47-59. Endekste taranmıyor 2015
Pamukçu Sena,ÖZER MEHMET CAN ÇOCUKLARDA PİYANOYA BAŞLANGIÇ YAŞI VE MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Dergisi, (7), 29-38. Endekste taranmıyor 2015
Tuna Ayda,ÖZER MEHMET CAN BERGAMA ASKLEPİON’UNDA BİR SAĞALTIM YÖNTEMİ OLARAK MÜZİK EÜ DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI DERGİSİ, (7), 63-73. Endekste taranmıyor 2015
Sarıkaya Ece,ÖZER MEHMET CAN KADININ SANAT, YARATICILIK VE ROMANTİK DÖNEM BESTECİLERİ ÜZERİNDEN BİR OKUMASI EÜ DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI DERGİSİ, (7), 97-109. Endekste taranmıyor 2015
ÖZER MEHMET CAN Besteci Açısından "Yeni Müzik" ve Bestecinin "Yeni" Sorunları Partisyon Müzik ve Düşünce Dergisi, 1(1), 25-32. Endekste taranmıyor 2014
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
ÖZER MEHMET CAN Kulak Eğitiminde Teknoloji Tabanlı Bir Öneri: Midas Geleceğin Profesyonel Müzikçileri Yetiştirme Modelleri ve Programları, 2013
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
ÖZER MEHMET CAN Öteki Yeni Müzik: Hans Werner Henze Neo Filarmoni, (), 0-0. 2011
ÖZER MEHMET CAN Müziğin ve Duysal Bilimin Kökenleri Sound Magazine, (), 22-26. 2010
ÖZER MEHMET CAN Elektroakustik Müzik Hakkında Düşünceler Sound Magazine, (), 22-24. 2010
ÖZER MEHMET CAN Elektronik Çalgıların Tarihçesi-1 Sound Magazine, (), 12-14. 2010
ÖZER MEHMET CAN Elektronik Çalgıların Tarihçesi-2 Sound Magazine, (), 28-30. 2010
ÖZER MEHMET CAN Elektronik Çalgıların Tarihçesi-3 Sound Magazine, (), 0-0. 2010
ÖZER MEHMET CAN Elektronik Çalgıların Tarihçesi-4 Sound Magazine, (), 28-35. 2010

8. Projeler

Pecya Dijital Müzik Kütüphanesi

TÜBİTAK PROJESİ

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

BESOM

2009 - 2010

BESOM

2010 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR