Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör.Dr. Özlem Koçtaş Çotur

İşletme Fakültesi / Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini birincilikle tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak yüksek mühendis ünvanını almıştır. 2016 yılında Yaşar Üniversitesi İşletme anabilim dalında tam burslu olarak doktora eğitimini tamamlamıştır. Farklı özel sektör firmalarında üretim planlama ve lojistik operasyonlarla ilgili çeşitli pozisyonlarda 8 yıllık tecrübeye sahiptir. 2012 yılından itibaren Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır. Çalışma alanları arasında intermodal lojistik, demir ipek yolu, tedarik zincirlerinde iş ortaklıkları, inşaat tedarik zincirleri, lojistik yetenekler ve tedarik zincirlerinde performans ölçümü yer almaktadır.

  • Eposta ozlem.koctas@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8976  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: İnşaat sektöründe tedarik zinciri yönetimi yaklaşımı ve Türkiye'de bir uygulama (2016)
Tez Danışmanı: ÖMER BAYBARS TEK
2011 - 2016

Yüksek Lisans

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Optimization for supply chain management-SCM using vehicle routing problem-VRP and an application in FMCG industry (2006)
Tez Danışmanı: MEHMET ÇAKMAKÇI
2002 - 2006

Lisans

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR./
1997 - 2001

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / BİLİM KÜLTÜRÜ BÖLÜMÜ
2012

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2012

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KOÇTAŞ ÖZLEM İNŞAAT TEDARİK ZİNCİRLERİ VE İNŞAAT LOJİSTİĞİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Business Management Studies: An International Journal, 5(2), 423-447. DOAJ,ULAKBİM 2017 2017
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
TAŞGETİREN MEHMET FATİH,ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL,KOÇTAŞ ÖZLEM Variable Block Insertion Heuristic for the Quadratic Assignment Problem IEEE Congress on Evolutionary Computation 2017
KOÇTAŞ ÖZLEM,Uysal Onur Building Blocks of Iron Silk Road and Suggestions for Turkey XIII. International Logistics Supply Chain Congress 2015
KOÇTAŞ ÖZLEM New Intermodal Transportation Corridor with International Partnerships Operating Between Asia and Europe via Aegean Region of Turkey European Conference On Shipping, Intermodalism Ports 2015
Özlem Koçtaş Çotur, Ömer Baybars Tek CONSTRUCTION SUPPLY CHAINS A PROPOSAL TO DEVELOP A NEW CONCEPTUAL MODEL International Logistics and Supply Chain Congress 2013
KOÇTAŞ ÖZLEM,ÇAKMAKÇI MEHMET Vehicle Routing Problem and an Application In Fmcg Industry 3. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 2005
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
KOÇTAŞ ÖZLEM,ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL Handbook of Research on Global Supply Chain Management IGI GLOBAL 2016
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
KOÇTAŞ ÖZLEM Katlanabilir Konteynırlar ve Sürdürülebilir Lojistiğe Etkileri 2.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 2013
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
KOÇTAŞ ÖZLEM EGE BÖLGESİ’NDE LOJİSTİK ALT YAPI YATIRIMLARI VE GELECEĞE BAKIŞ Denizden Merhaba, (17), 10-11. 2018
Diğerleri
KOÇTAŞ ÖZLEM Uluslararası işletmecilik Temel Kavramlar Nobel Akademik Yayıncılık 2013
KOÇTAŞ ÖZLEM Uluslararası İşletmecilik Temel kavramlar Nobel Akademik Yayıncılık 2013

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

LOGI 461 City Logistics (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR