Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Doç.Dr. Ahmet Tuncay Ercan

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Kısa Özgeçmiş

1982-1986 yılları arasında Kara Harp Okulu, Elek-Elektronik Müh. Bölümü’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, ODTÜ’de Bil. Müh., KHO’da Sistem Müh. özel programlarına katılmıştır. Yüksek Lisans eğitimini Ege Üniversitesi, Doktora eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Bil. Müh. bölümlerinde tamamlamıştır. 1986-2005 yılları arasında ulusal/uluslararası birliklerde Bilgi İşl. ve Frekans Şb. Müdürlükleri yapmıştır. 2005 yılında Yaşar Üniversitesi Bil. Müh.’de başladığı akademik hayatına, 2006 yılından itibaren Yard.Doç.Dr. olarak devam etmektedir. 2005-2012 yılları arasında MYO’da Teknik Programlar/Bilgisayar Programlama Bölüm Başkanı olarak idari görevler yapmıştır. Araştırma alanları Gelişmiş Bilgisayar Ağları, Algılayıcı Ağlar, Ağ Güvenliği, Bulut Bilişimdir. Birçok bilimsel projede hakemlik ve izleyicilik yapmış olup, profesyonel olarak KOBİ AR-GE, İnovasyon, İleri Mühendislik ile Tasarım konularında Mentörlük hizmeti almıştır.

  • Eposta tuncay.ercan@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8241  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/
Tez Adı: Modeling and designing wireless networks for corporations: Security policies and reconfiguration (2005)
Tez Danışmanı: YALÇIN ÇEBİ
2001 - 2005

Yüksek Lisans

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/
Tez Adı: Ağ Yönetim Sistemleri Üzerine Bir İnceleme (2000)
Tez Danışmanı: NUR ZİNCİR HEYWOOD
1997 - 2000

Lisans

TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI / KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI
SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI/
1982 - 1986

Akademik Ünvanlar

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
2018 -

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2006 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2005 - 2006

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
MUHAMMAD ASIM Comparison of Energy Consumption in Wireless Sensor Network Routing Protocols 2018
BASHİR YUSUF BİCHİ Efficient resource management framework in cloud computing Yaşar Üniversitesi 2014
YAKUBU YUNUSA SULAİMAN Reliability of routing and caching in named data networking Yaşar Üniversitesi 2014
UMAR BAKO MUHAMMAD Efficient routing protocol for energy harvesting wireless sensor networks (EH-WSNs) Yaşar Üniversitesi 2014
BURAK KAYMAZ Smart Factory Automation: Monitoring and Analysis
METİN KERVAN Integration of IOT Platforms into Business Infrastructures
ZİRVE BARAN TOTUK A DYNAMIC MANAGEMENT AND MONITORING SYSTEM FOR WIRELESS SENSOR NETWORKS BY MATLAB
ÇAĞRI DOĞU Nesnelerin İnternetinde Güvenlik Açıkları Yönetimi için Örnek Katmansal bir Mimari
HAZAL ORÇAN Bulut Ortamda Organizasyonların Süreç Kontrolü için Karar Destek Sistemleri Modellemesi
TANER EYRİCE Nesnelerin İnterneti Alanında Veri Entegrasyonu Mekanizmalarının Karşılaştırılması
Doktora Tezleri
AHMED KHAZAL YOUNIS AL AZZAWI FPGA BASED CONTROL AND RECONFIGURABLE MECHANISM IN WSN Yaşar Üniversitesi 2019
AHMED KHAZAL YOUNİS AL AZZAWİ FPGA based control and re-configurable mechanism in wireless sensor networks
İLKER KALAYCI Yapay Zeka Yöntemleri Kullanarak Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Güvenilirliğin Arttırılması
CAN SAYGINER Cloud Technology Awareness and Cloud based Sevice Offerings Adoption on Consumer Behaviour in Marketing Process of SMEs in Turkey

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
NAZLIBİLEK SEDAT,KARAÇOR DENİZ,ERTÜRK KORHAN LEVENT,ŞENGÜL GÖKHAN,ERCAN AHMET TUNCAY,ALIEW FUAD White Blood Cells Classifications by SURF Image Matching PCA and Dendrogram Biomedical Research, 26(4), 633-640. (SCI-Expanded) 2015
KUTAY MAHİR,ERCAN AHMET TUNCAY Formal Trust Assessment with Confidence Probability KSII Transactions on Internet and Information Systems, 9(2), 830-842. (SCI-Expanded) 2015
SAMET REFİK,TURAL S,ERCAN AHMET TUNCAY Two way real time meteorological data analysis and mapping information system Applied and Computational Mathematics, 13(3), 350-365. (SCI-Expanded) 2014
NAZLIBİLEK SEDAT,KARAÇOR DENİZ,ERCAN AHMET TUNCAY,SAZLI MURAT HÜSNÜ,EGE YAVUZ,KALENDER O Automatic segmentation, counting, size determination and classification of white blood cells Measurement, 55(), 58-65. (SCI-Expanded) 2014
SAHİN YG, ERCAN T Detection of Hidden Hostile Terrorist Groups in Harsh Territories by Using Animals as Mobile Biological Sensors Sensors, 8(7), 4365-4383. (SCI-Expanded) 2008
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ERCAN AHMET TUNCAY,SAYGINER CAN Decision Making Model for the Adoption of Cloud Computing in Turkish Organizations: A Conjoint Analysis. Management and Business Research Quarterly, (5), 69-81. Endekste taranmıyor 2018
BİCHİ BASHİR YUSUF,ERCAN AHMET TUNCAY An Efficient Queuing Model for Resource Sharing in Cloud Computing International Journal of Engineering and Science, 3(10), 36-43. EBSCO 2014
ERCAN AHMET TUNCAY Hash based document extraction in corporate mobile devices using ontological architectures Scientific Research and Essays, 6(2), 440-446. ISI Web of Science 2011
YILDIZ M, ERCAN T Issues in User Generated Content Process and a Proposed Model to Solve them International Journal of Technology, Knowledge and Society, 6(4), 179-188. EBSCO 2010
ERCAN AHMET TUNCAY Towards Virtualization A Competitive Business Continuity African Journal of Business Management, 4(10), 2164-2173. ISI Web of Science 2010
ERCAN T., KOMESLİ M., ZİNCİR İ. Corporate Security Implementation For Mobile Information Systems International Journal of Business and Management Studies, 2(2), 81-88. EBSCO 2010
SAHIN YG, BALTA S, ERCAN T The Use of Internet Resources by University Students During their Course Projects Elicitation A Case Study Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(2), 234-244. ISI 2010
SAHİN YG, BAŞARICI SM, ERCAN T Face Matrix A Quick Search and Indexing Method for Suspect Recognition in Police Departments Information Technology Journal, 6(4), 607-612. ISI Web of Science 2007
KARLIK B, SAHIN YG, ERCAN T, TAVLI T Bundle Branch Blocks Diagnosis Using Neural Networks For Telecardiology Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics, (4), 37-41. Endekste taranmıyor 2006
KARLIK B., ERCAN T., ÇÖL M. Optimum Assignment of Weapon Systems with Artificial Neural Networks Technical News, 1(22), 1-3. Endekste taranmıyor 2006
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ERCAN AHMET TUNCAY,DOĞRU ÇAĞRI Secure Management Model for SCADA Systems 4th International Management Information Systems Conference (IMISC2017) 2017
ERCAN AHMET TUNCAY,KALAYCI İLKER A Framework Model for Data Reliability in Wireless Sensor Networks 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU) 2016
KALAYCI İLKER,ERCAN AHMET TUNCAY Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Veri Güvenilirliği İçin Bir Çerçeve Model SIU 2016, 24.IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı 2016
ERCAN AHMET TUNCAY,ZİNCİR İBRAHİM Business in CRM Systems via Web Applications. 6th International Conference on Business, Management and Economics 2010
ERCAN AHMET TUNCAY Cloud Computing in Small and Medium Sized Companies ICMBE 2010, 6th International Conference on Business, Management and Economics 2010
ERCAN T., ZİNCİR İ Business in CRM Systems via Web Applications ICMBE 2010, 6th International Conference on Business, Management and Economics 2010
ERCAN AHMET TUNCAY Business Impact of Cloud Computing in Small and Medium Sized Companies CMBE 2010, 6th International Conference on Business, Management and Economics 2010
KRATCHANOV KOSTADIN DIMITROV,GOLEMANOVA EMILIA,GOLEMANOV TZANKO,ERCAN AHMET TUNCAY Local Heuristic Search in Control Network Programming 14th Int. Conf. on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES 2010), 2010
KRATCHANOV KOSTADIN DIMITROV,GOLEMANOVA EMILIA,GOLEMANOV TZANKO,ERCAN AHMET TUNCAY Control Network Programming with SPIDER: Dynamic Search Control. 14th Int. Conf. on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES 2010), 2010
KRATCHANOV KOSTADIN DIMITROV,EMILIA GOLEMANOVA,TZANKO GOLEMANOV,EKİCİ BURAK,ERCAN AHMET TUNCAY Procedural and Non-procedural Implementation of Search Strategies in Control Network Programming International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications. INISTA 2010 2010
ERCAN T., SAHIN YG. Utilization of Grid Computing for a Joint University Information Network IETC 2008, Proceedings of 8th International Educational Technology Conference
BULBUL HI., SAHIN YG., YILDIZ TT., ERCAN T Web Based Profession Orientation in Elementary Education Proceedings of 7th International Educational Technology Confere
ERCAN AHMET TUNCAY Benefits of Semantic Approach in the Learning Environment Procedia - Social and Behavioral Sciences
SAHIN YG., BALTA S., ERCAN T. Reliable internet resources use by university students in course projects IETC 2010, Proceedings of 10th International Educational Technology Conference
KRATCHANOV K., GOLEMANOVA E., GOLEMANOV T., ERCAN T.: Nonprocedural Implementation of Local Heuristic Search in Control Network Programming 14th Int. Conf. on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES 2010)
ERCAN AHMET TUNCAY Benefits of semantic approach in the learning environment WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCHES-2011
KOMESLİ M., ERCAN T., ÖZDEMİR G OWL Ontology Development for Destination Marketing Metadata and Semantic Research, 5th International Conference, MTSR 2011
ERCAN T., KOMESLİ M., RANA TA. Mobility in the Extension of Business Implementations for Customer Satisfaction ICMBE 2009, 5th International Conference on Business, Management and Economics
SAHIN YG., ERCAN T. A Laboratory Infrastructure with Wireless LAN usage in Implementation Exams for Information Technology Courses VI International Educational Technology Symposium (IETC-2006)
ERCAN T., ZİNCİR İ. How to socialize in an ad hoc classroom environment IETC 2010, Proceedings of 10th International Educational Technology Conference
ERCAN T., SARI FÖ. An Improved Communications Model of Housekeeping Activities ICMBE, 3rd International Conference on Business, Management and Economics
ERCAN T., KOMESLİ M. The Benefits of Additional GIS Courses in the Curriculum of Computer Engineer IETC 2008, Proceedings of 8th International Educational Technology Conference
RANA TA., ERCAN T., KOMESLİ M., SUN Y. Integration of GIS A showcase Study on WebGIS Based E Learning TIDES 2008, The 6th Taipei International Digital Earth Symposium
KRATCHANOV K., GOLEMANOVA E., GOLEMANOV T., ERCAN T.: Control Network Programming with SPIDER Dynamic Search Control 14th Int. Conf. on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES 2010)
KOMESLİ M., ERCAN T., TECİM V. GIS for MIS ICMBE 2009, 5th International Conference on Business, Management and Economics
SAHIN YG., ERCAN T. Preparing Group Education Plans Using Software for Database Management Systems Courses The Proceedings of 7th International Educational Technology Conference
YILDIZ M., ABAWAJY J., ERCAN T., BERNOTH A A Layered Security Approach for Cloud Computing Infrastructure 10th International Symposium on Pervasive Systems, Algorithms, and Networks
ERCAN T., SARI FÖ. Realtime Information Flow for the Services in the Marina Management ICMBE, Fourth International Conference on Business, Management and Economics,
KOYUNCU M., GERCEK MK., ERCAN T. Host Based Dynamic Throughput Maximization Model for IEEE 802 11 WLAN Recent Trends in Wireless and Mobile Networks , Communications in Computer and Information Science, LNCS
ERCAN AHMET TUNCAY Effective use of cloud computing in educational institutions Procedia - Social and Behavioral Sciences
ERCAN T., SAHIN YG., BALTA S. An Indispensable Contributer to Effective Time Management in Class Remote Presenter 9th International Educational Technology Conference (IETC2009
KRATCHANOV K., GOLEMANOVA E., GOLEMANOV T., ERCAN T., EKİCİ B Procedural and Non procedural Implementation of Search Strategies in Control Network Programming International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications. INISTA 2010
ERCAN T., YILDIZ M. Semantic Access Control for Corporate Mobile Devices 10th International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing (ICA3PP 2010)
ERCAN T., SAHIN YG. Software Assisted Syllabus Preparation for Computer Networks Courses Proceedings of 7th International Educational Technology Conference
ERCAN T., KOMESLİ M. Semantic Web Based Approach Management Information Systems in the Metropolitan Municipalities . ICMBE, 4th International Conference on Business, Management and Economics
ERCAN T., KARAAĞAÇ F., EMEKLİ AE. A desktop application to learn the actual workload of the students Procedia - Social and Behavioral Sciences
KOMESLİ M., ERCAN T. Managing Information Security in a Business Organizati First International Conference on Social Sciences, ICSS 2008
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ERCAN AHMET TUNCAY Wireless Networks for Corporations ( - ) LAP Lambert Academic Publishing 2010
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ERCAN AHMET TUNCAY,KHAZAL AHMED ANFIS Analysis of Wireless Sensor Data with FPGA ACTA INFOLOGICA, 2(1), 22-32. Endekste taranmıyor 2018
ERCAN AHMET TUNCAY,ASIM MUHAMMAD Energy Efficient Routing Protocol to Extend WSN Lifetime Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering, 6(3), 33-37. TR DİZİN 2018
KUTAY MAHİR,ERCAN AHMET TUNCAY An Overview of Software Defined Campus Networks Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 4(2), 155-164. TR DİZİN 2016
KUTAY MAHİR,KARACA HAKAN MURAT,ERCAN AHMET TUNCAY Enerji Etkin Kognitif Radyo Ağları: Yeşil Ödeme Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(2), 193-207. DergiPARK 2016
ERCAN AHMET TUNCAY,KUTAY MAHİR Endüstride Nesnelerin Interneti (IoT) Uygulamaları Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(3), 599-607. TR DİZİN 2016
ÇEBİ Y., ERCAN T. Kritik Kablosuz Ağların Kullanım Parametreleri Bilişim Kültürü Dergisi, (92), 44-46. EBSCO 2014
ERCAN T., NACAK D. Kablosuz Ağlardaki Paket Trafiğine Adli Bilişim Yaklaşımı Yaşar Üniversitesi Dergisi, 4(13), 913-925. EBSCO 2009
ERCAN T., KOMESLİ M. Kent Bilgi Sistemlerindeki Veritabanı Farklılıklarının İyileştirilmesi Yaşar Üniversitesi Dergisi, 3(9), 0-0. EBSCO 2008
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
BICHI BASHIR YUSUF,KADEMI ANAS MUAZU,ERCAN AHMET TUNCAY An efficient resource management in cloud computing () International Conference on Advanced Technology & Sciences 2016
ERCAN AHMET TUNCAY,KUTAY MAHİR Kamusal Bulut Servisleri için Bulanık Mantığa Dayalı Bir Güven Modeli. (Sözlü Sunum) Akademik Bilişim, 2014
ERCAN AHMET TUNCAY,KUTAY MAHİR Etkin Enerji Kullanımlı İnternet Erişim Ağları (Sözlü Sunum) 5. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyomu (ITUSEM) 2013
ÖZKOÇ EE., ERCAN T. Yoon Ryo Yoo Uzaktan Kimlik Doğrulama Yönteminin Kripto Analizi () ABG 2008, Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu
ERCAN T., RANA TA. Mobil Cihazların Mesleki Teknik Eğitime Kazandırdıkları Podcasting ve Webcasting () .Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
KARLIK B., SAHIN YG., ERCAN T., TAVLI T Bir Tele Kardiyoloji Sistem Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi () Proceedings of the Fifth GAP Engineering Congress
ERCAN T., ZİNCİR İ. Genişbant Kablosuz Sistemlerin Kullanım Parametrelerinin Değerlendirilmesi () İTUSEM 2007, III. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu
ERCAN AHMET TUNCAY Duyarga Ağların Kurtarma Birimleri Tarafından Kullanımına İlişkin Bir Model () III. Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu
ERCAN T., RANA TA., BAŞARICI SM Uzaktan Eğitimin Güvenilirliğini ve Sorumluluğunu Sorgulama () 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
ERCAN T., BAŞARICI S., ZİNCİR İ. Yapısız Ad Hoc Kablosuz Ağlarda Güvenlik () İTUSEM 2007, III. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu
ERCAN AHMET TUNCAY Adli Bilişim Uygulamalarında Kullanıcı Bazlı Değerlendirme () ÜNAK’08 Bilgi:Farklılık ve Farkındalık
ERCAN T., ZİNCİR İ. Ev Ofis İşlemlerinde Güvenilirlik Sorgulaması () İTUSEM 2009, IV. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu
CENGİZ B., KOYUNCU M., ERCAN T. Kablosuz Ağlarda Güvenliğin Artırılması () ABG 2008, Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu
ERCAN T., KOYUNCU M., ÖZKOÇ EE. Grid Şebeke Ağlardaki Riskler ve Dağıtık Erişim Denetimi () ABG 2008, Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu

8. Projeler

Akıllı bir Otomatik Araçlı Depolama ve Çekme Sistem Tasarımı

TÜBİTAK PROJESİ

Kablosuz Sensör Ağlar için FPGA Tabanlı Kontrol Birimi Tasarlanması

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Uzaktan Kontrol ve Optimizasyon Sağlayan Akıllı Priz Geliştirme Projesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

CARCODE - ARAÇLAR İÇİN AKILLI İÇERİK İLETİM PLATFORMU

DİĞER

HAFİF RAYLI ARAÇLAR İÇİN ÇEKİŞ SİSTEMİ GELİŞTİRME

DİĞER

EVDE BAKIM VE KRONİK HASTALIKLARIN TAKİBİ İÇİN MOBİL TEKNOLOJİ

DİĞER

EVDE BAKIM VE KRONİK HASTALIKLARIN TAKİBİ İÇİN MOBİL TEKNOLOJİ

DİĞER

MOBİL ADMİN PANEL PROJESİ

DİĞER

UZAKTAN HASTA TAKİBİ VE KARAR DESTEK İLETİŞİM SİSTEMİ

DİĞER

UZAKTAN HASTA TAKİBİ VE KARAR DESTEK İLETİŞİM SİSTEM

DİĞER

HAREKETLİ TASARSIZ AĞ (HTA) TABANLI TAKTİK VERİ LİNKİ

DİĞER

WEBRTC AĞ GEÇİDİNİN GELENEKSEL AĞLARDAKİ SUNUCU/İSTEMCİ ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTIRILMASI

DİĞER

TRAMVAY ARAÇLARI İÇİN YERLİ ÇEKİŞ BİLEŞENLERİ GELİŞTİRME VE SİSTEM ENTEGRASYONU PROJESİ

DİĞER

VESTEL MİKRO DONGLE - SINIFININ EN KÜÇÜK DİJİTAL SES VE GÖRÜNTÜ AKTARICISI

DİĞER

İNSAN KAYNAKLARI BÜTÇE PLANLAMA VE ANALİTİĞİ UYGULAMA GELİŞTİRME PROJESİ

DİĞER

İÇ VE DIŞ ALAN NAVİGASYON SİSTEM ALT YAPISI (FIONA-FRAMEWORK FOR INDOOR AND OUTDOOR NAVİGATİON ASSİSTANCE)

DİĞER

İÇ VE DIŞ ALAN NAVİGASYON SİSTEM ALT YAPISI (FIONA-FRAMEWORK FOR INDOOR AND OUTDOOR NAVİGATİON ASSİSTANCE)

DİĞER

KAPALI VE GENİŞ ALANLARDA İBEACON CİHAZLARI İLE LOKASYONLARIN ÖNÜNDEKİ KUYRUK DURUMUNUN ANALİZ EDİLMESİ VE KARAR DESTEK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

DİĞER

SERVİS TABANLI BİLEŞEN TESTLERİNDE BAĞIMLILIK KISITLARINI KALDIRAN SERVİS SANALLAŞTIRMA PLATFORMU

DİĞER

PLATFORM BAĞIMSIZ AĞ DENETLEME SİSTEMİ TASARIMI

DİĞER

Intensive Training Program

Avrupa Birliği

Intensive Training Program

Avrupa Birliği

Intensive Training Program

Avrupa Birliği

Intensive Training Program

Avrupa Birliği

FRACTALS - Future Internet Enabled Agricultural Applications FP7 project No. 632874

DİĞER

ANLAMSAL KARMAŞIK OLAY İŞLEME TABANLI VERİ ANALİTİĞİ DESTEKLİ SLA YÖNETİM SİSTEMİ

DİĞER

ACİL ARAMALAR İÇİN SIP HATLARI ÜZERİNDE ÇAĞRI KONTROL SERVİSLERİNİN TASARIMI

DİĞER

KURUMSAL PAZARLAR İÇİN TARAYICI-TABANLI WEBRTC TEKNOLOJİSİ İLE MASAÜSTÜ UYGULAMALARININ ÖZELLİKLERİNİ BİRLİKTE SUNAN PLATFORM-BAĞIMSIZ HİBRİT İSTEMCİ

DİĞER

UZAKTAN HASTA TAKİBİ VE KARAR DESTEK İLETİŞİM SİSTEMİ

DİĞER

YÜKSEK HIZLI YÜKSEK GÜVENLİKLİ VE UCUZ MALİYETLİ SOHO VPN ROUTER (SANAL ÖZEL AĞ YÖNLENDİRİCİ ) YAZILIMI GELİŞTİRİLMESİI

DİĞER

YÜKSEK HIZLI YÜKSEK GÜVENLİKLİ VE UCUZ MALİYETLİ SOHO VPN ROUTER (SANAL ÖZEL AĞ YÖNLENDİRİCİ ) YAZILIMI GELİŞTİRİLMESİ

DİĞER

KENDİ KENDİNİ YÖNETEREK AKILLI YÖNLEDİRME YAPABİLEN, IPV6 ALTYAPISI İLE UYUMLU YENİ NESİL AĞ YÖNETİM PLATFORMUNUN GELİŞTİRİLMESİ

DİĞER

9. İdari Görevler

Bologna Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

MÜDEK Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Staj YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2018

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2005 - 2012

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Bilişim Derneği

2005 -

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

2016 -

11. Ödüller

Takdir-35 adet-Emekli oluncaya kadar

GENELKURMAY BASKANLIGI / TÜRKİYE
2005

MADALYA-2 ADET

GENELKURMAY BASKANLIGI / TÜRKİYE
2005

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

INTRODUCTİON TO ALGORİTHMS AND PROGRAMMİNG (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

CLOUD COMPUTİNG (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

MÜHENDİSLİK SEMİNERİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

MÜHENDİSLİK SEMİNERİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

MOBİLE AND WİRELESS NETWORKS (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

MEZUNİYET PROJESİ I (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

MEZUNİYET PROJESİ II (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

CLOUD COMPUTING (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

VERİTABANI SİSTEMLERİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

GELİŞMİŞ BİLGİSAYAR AĞLARI (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

MEZUNİYET PROJESİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

COMPUTER NETWORKS (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

CLOUD COMPUTİNG (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ADVANCED COMPUTER NETWORKS (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Introduction to Algorithms and Programming (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

COMP 323 OPERATING SYSTEMS (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

COMP 438 MOBILE AND WIRELESS NETWORKS (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

COMP 534 WIRELESS SENSOR AND ADHOC NETWORKS (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Advanced Computer Networks (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Bulut Bilişim (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR