Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Doç.Dr. Ahmet Tuncay Ercan

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Kısa Özgeçmiş

1982-1986 yılları arasında Kara Harp Okulu, Elek-Elektronik Müh. Bölümü’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, ODTÜ’de Bil. Müh., KHO’da Sistem Müh. özel programlarına katılmıştır. Yüksek Lisans eğitimini Ege Üniversitesi, Doktora eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Bil. Müh. bölümlerinde tamamlamıştır. 1986-2005 yılları arasında ulusal/uluslararası birliklerde Bilgi İşl. ve Frekans Şb. Müdürlükleri yapmıştır. 2006-2012 yılları arasında Bilgisayar Müh. Yard.Doç. Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmış, MYO’da Teknik Programlar/Bilgisayar Programlama Bölüm Başkanı olarak idari görevler yapmıştır. Araştırma alanları Gelişmiş Bilgisayar Ağları, Algılayıcı Ağlar, Ağ Güvenliği, Nesnelerin Interneti, Bulut Bilişimdir. Birçok bilimsel projede hakemlik ve izleyicilik yapmış olup, profesyonel olarak KOBİ AR-GE, İnovasyon, İleri Mühendislik ile Tasarım konularında Mentörlük hizmeti almıştır. 2018 Yılından beri Doç.Dr. olarak öğretim üyeliğine Bilgisayar ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde devam etmekte olup 2021 Kasım ayından beri YBS Bölüm Başkanıdır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8241  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/
Tez Adı: Modeling and designing wireless networks for corporations: Security policies and reconfiguration (2005)
Tez Danışmanı: YALÇIN ÇEBİ
2001 - 2005

Yüksek Lisans

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/
Tez Adı: Ağ yönetim sistemleri üzerine bir inceleme (2000)
Tez Danışmanı: NUR ZİNCİR HEYWOOD
1997 - 2000

Lisans

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI
KARA HARP OKULU (DEKANLIK)/ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR./
KARA HARP OKULU (DEKANLIK)
1982 - 1986

Akademik Unvanlar

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
2018 -

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2006 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2005 - 2006

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
ÇAĞRI DOĞU A security analysis and secure management model for scada systems Yaşar Üniversitesi 2019
BURAK KAYMAZ A conceptual design for managing internet of things devices in emergency situations Yaşar Üniversitesi 2019
ZİRVE BARAN TOTUK Design and implementation of a customized micro server platform for indoor monitoring and control Yaşar Üniversitesi 2019
MUHAMMAD ASIM A proposal of congestion control mechanisms for wireless sensor networks Yaşar Üniversitesi 2018
BASHİR YUSUF BİCHİ Efficient resource management framework in cloud computing Yaşar Üniversitesi 2014
YAKUBU YUNUSA SULAİMAN Reliability of routing and caching in named data networking Yaşar Üniversitesi 2014
UMAR BAKO MUHAMMAD Efficient routing protocol for energy harvesting wireless sensor networks (EH-WSNs) Yaşar Üniversitesi 2014
METİN KERVAN Integration of IOT Platforms into Business Infrastructures
HAZAL ORÇAN Bulut Ortamda Organizasyonların Süreç Kontrolü için Karar Destek Sistemleri Modellemesi
TANER EYRİCE Nesnelerin İnterneti Alanında Veri Entegrasyonu Mekanizmalarının Karşılaştırılması
Doktora Tezleri
CAN SAYGINER Factors affecting cloud computing adoption in emerging markets (İzmir, Turkey) Yaşar Üniversitesi 2020
AHMED KHAZAL YOUNIS AL AZZAWI FPGA based control and reconfigurablemechanism in wsn Yaşar Üniversitesi 2019
İLKER KALAYCI Yapay Zeka Yöntemleri Kullanarak Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Güvenilirliğin Arttırılması YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
CAN SAYGINER Cloud Technology Awareness and Cloud based Sevice Offerings Adoption on Consumer Behaviour in Marketing Process of SMEs in Turkey

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
KHAZAL AHMED,ERCAN AHMET TUNCAY Field-Programmable Gate Array Implementation ofAdaptive Neuro-Fuzzy System Using SensorsMonitoring Health-Care Medicinal Internet of Things Journal of Medical Imaging and Health Informatics, 10(), 169-177. (SCI-Expanded) 2019
KUTAY MAHİR,ERCAN AHMET TUNCAY Formal Trust Assessment with Confidence Probability KSII Transactions on Internet and Information Systems, 9(2), 830-842. (SCI-Expanded) 2015
SAMET REFİK,TURAL S,ERCAN AHMET TUNCAY Two way real time meteorological data analysis and mapping information system Applied and Computational Mathematics, 13(3), 350-365. (SCI-Expanded) 2014
NAZLIBİLEK SEDAT,KARAÇOR DENİZ,ERCAN AHMET TUNCAY,SAZLI MURAT HÜSNÜ,EGE YAVUZ,KALENDER O Automatic segmentation, counting, size determination and classification of white blood cells Measurement, 55(), 58-65. (SCI-Expanded) 2014
ERCAN AHMET TUNCAY Hash based document extraction in corporate mobile devices using ontological architectures Scientific Research and Essays, 6(2), 440-446. (SCI-Expanded) 2011
ŞAHİN YAŞAR GÜNERİ, ERCAN AHMET TUNCAY Detection of Hidden Hostile Terrorist Groups in Harsh Territories by Using Animals as Mobile Biological Sensors Sensors, 8(7), 4365-4383. (SCI-Expanded) 2008
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SAYGINER CAN, ERCAN AHMET TUNCAY Multi-Perspective Decision-making Cloud Computing Adoption Model for Small and Medium Enterprises (SMEs Emerging Science Journal. Special Issue: "IoT, IoV, and Blockchain", 4(), 141-153. scopus 2021
SAYGINER CAN, ERCAN AHMET TUNCAY Benefits And Challenges Of Cloud Computing In Production and Service Sector in Izmir Humanities & Social Sciences Reviews, 8(3), 434-446. scopus 2020
SAYGINER CAN, ERCAN AHMET TUNCAY UNDERSTANDING DETERMINANTS OF CLOUD COMPUTING ADOPTION USING AN INTEGRATED DIFFUSION OF INNOVATION (DOI)-TECHNOLOGICAL, ORGANIZATIONAL AND ENVIRONMENTAL (TOE) MODEL Humanities & Social Sciences Reviews, 8(1), 91-102. scopus 2020
ERCAN AHMET TUNCAY,KHAZAL AHMED Design of an FPGA-based Intelligent Gateway for Industrial IoT International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering., 8(1,2), 126-130. SCOPUS 2019
SAYGINER CAN,ERCAN AHMET TUNCAY Decision Making Model for the Adoption of Cloud Computing in Turkish Organizations: A Conjoint Analysis. Management and Business Research Quarterly, 2018(5), 69-81. ICI Journal Master List 2018 2018
NAZLIBİLEK SEDAT,KARAÇOR DENİZ,ERTÜRK KORHAN LEVENT,ŞENGÜL GÖKHAN,ERCAN AHMET TUNCAY,ALIEW FUAD White Blood Cells Classifications by SURF Image Matching PCA and Dendrogram Biomedical Research, 26(4), 633-640. SCOPUS 2015
BİCHİ BASHİR YUSUF,ERCAN AHMET TUNCAY An Efficient Queuing Model for Resource Sharing in Cloud Computing International Journal of Engineering and Science, 3(10), 36-43. EBSCO 2014
YILDIZ MEHMET,ERCAN AHMET TUNCAY Issues in User Generated Content Process and a Proposed Model to Solve them International Journal of Technology, Knowledge and Society, 6(4), 179-188. Art Index (Art Research Database, EBSCO) 2010
ERCAN AHMET TUNCAY Towards Virtualization A Competitive Business Continuity African Journal of Business Management, 4(10), 2164-2173. ISI-SSCI (2012) 2010
ERCAN AHMET TUNCAY,KOMESLİ MURAT,ZİNCİR İBRAHİM Corporate Security Implementation For Mobile Information Systems International Journal of Business and Management Studies, 2(2), 81-88. EBSCO 2010
ŞAHİN YAŞAR GÜNERİ,BALTA SABAH,ERCAN AHMET TUNCAY The Use of Internet Resources by University Students During their Course Projects Elicitation A Case Study Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(2), 234-244. SCOPUS 2010
ŞAHİN YAŞAR GÜNERİ,BAŞARICI SAMSUN MUSTAFA,ERCAN AHMET TUNCAY Face Matrix A Quick Search and Indexing Method for Suspect Recognition in Police Departments Information Technology Journal, 6(4), 607-612. ISI Web of Science 2007
KARLIK BEKİR,ŞAHİN YAŞAR GÜNERİ,ERCAN AHMET TUNCAY,TAVLI TALAT Bundle Branch Blocks Diagnosis Using Neural Networks For Telecardiology Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics, (4), 37-41. Endekste taranmıyor 2006
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KUTAY MAHİR,USMAN AHMAD MUSTAPHA,ERCAN AHMET TUNCAY MATLAB/SIMULINK Model For HVDC Fault Calculations 2019 International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP) 2019 International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM) 2019
AY SAYGIN,KUTAY MAHİR,ERCAN AHMET TUNCAY A Low Cost Manipulator Training Set 2018 6th International Conference on Control Engineering Information Technology (CEIT) 2018
KALAYCI İLKER,ERCAN AHMET TUNCAY Anomaly Detection in Wireless Sensor NetworksData by Using Histogram Based Outlier ScoreMethod 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT) 2018
ERCAN AHMET TUNCAY,KALAYCI İLKER A Framework Model for Data Reliability in Wireless Sensor Networks 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU) 2016
KALAYCI İLKER,ERCAN AHMET TUNCAY Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Veri Güvenilirliği İçin Bir Çerçeve Model SIU 2016, 24.IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı 2016
ERCAN AHMET TUNCAY,ZİNCİR İBRAHİM Business in CRM Systems via Web Applications. 6th International Conference on Business, Management and Economics 2010
ERCAN AHMET TUNCAY Business Impact of Cloud Computing in Small and Medium Sized Companies ICMBE 2010, 6th International Conference on Business, Management and Economics 2010
ERCAN T., ZİNCİR İ Business in CRM Systems via Web Applications ICMBE 2010, 6th International Conference on Business, Management and Economics 2010
ERCAN AHMET TUNCAY Business Impact of Cloud Computing in Small and Medium Sized Companies CMBE 2010, 6th International Conference on Business, Management and Economics 2010
KRATCHANOV KOSTADIN DIMITROV,GOLEMANOVA EMILIA,GOLEMANOV TZANKO,ERCAN AHMET TUNCAY Nonprocedural Implementation of Local Heuristic Search in Control Network Programming 14th Int. Conf. on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES 2010), 2010
KRATCHANOV KOSTADIN DIMITROV,GOLEMANOVA EMILIA,GOLEMANOV TZANKO,ERCAN AHMET TUNCAY Control Network Programming with SPIDER: Dynamic Search Control. 14th Int. Conf. on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES 2010), 2010
KRATCHANOV KOSTADIN DIMITROV,EMILIA GOLEMANOVA,TZANKO GOLEMANOV,EKİCİ BURAK,ERCAN AHMET TUNCAY Procedural and Non-procedural Implementation of Search Strategies in Control Network Programming International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications. INISTA 2010 2010
ERCAN T., SAHIN YG. Utilization of Grid Computing for a Joint University Information Network IETC 2008, Proceedings of 8th International Educational Technology Conference
BULBUL HI., SAHIN YG., YILDIZ TT., ERCAN T Web Based Profession Orientation in Elementary Education Proceedings of 7th International Educational Technology Confere
ERCAN AHMET TUNCAY Benefits of Semantic Approach in the Learning Environment Procedia - Social and Behavioral Sciences
SAHIN YG., BALTA S., ERCAN T. Reliable internet resources use by university students in course projects IETC 2010, Proceedings of 10th International Educational Technology Conference
KRATCHANOV K., GOLEMANOVA E., GOLEMANOV T., ERCAN T.: Nonprocedural Implementation of Local Heuristic Search in Control Network Programming 14th Int. Conf. on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES 2010)
ERCAN AHMET TUNCAY Benefits of semantic approach in the learning environment WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCHES-2011
KOMESLİ M., ERCAN T., ÖZDEMİR G OWL Ontology Development for Destination Marketing Metadata and Semantic Research, 5th International Conference, MTSR 2011
ERCAN T., KOMESLİ M., RANA TA. Mobility in the Extension of Business Implementations for Customer Satisfaction ICMBE 2009, 5th International Conference on Business, Management and Economics
SAHIN YG., ERCAN T. A Laboratory Infrastructure with Wireless LAN usage in Implementation Exams for Information Technology Courses VI International Educational Technology Symposium (IETC-2006)
ERCAN T., ZİNCİR İ. How to socialize in an ad hoc classroom environment IETC 2010, Proceedings of 10th International Educational Technology Conference
ERCAN T., SARI FÖ. An Improved Communications Model of Housekeeping Activities ICMBE, 3rd International Conference on Business, Management and Economics
ERCAN T., KOMESLİ M. The Benefits of Additional GIS Courses in the Curriculum of Computer Engineer IETC 2008, Proceedings of 8th International Educational Technology Conference
RANA TA., ERCAN T., KOMESLİ M., SUN Y. Integration of GIS A showcase Study on WebGIS Based E Learning TIDES 2008, The 6th Taipei International Digital Earth Symposium
KRATCHANOV K., GOLEMANOVA E., GOLEMANOV T., ERCAN T.: Control Network Programming with SPIDER Dynamic Search Control 14th Int. Conf. on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES 2010)
KOMESLİ M., ERCAN T., TECİM V. GIS for MIS ICMBE 2009, 5th International Conference on Business, Management and Economics
SAHIN YG., ERCAN T. Preparing Group Education Plans Using Software for Database Management Systems Courses The Proceedings of 7th International Educational Technology Conference
YILDIZ M., ABAWAJY J., ERCAN T., BERNOTH A A Layered Security Approach for Cloud Computing Infrastructure 10th International Symposium on Pervasive Systems, Algorithms, and Networks
ERCAN T., SARI FÖ. Realtime Information Flow for the Services in the Marina Management ICMBE, Fourth International Conference on Business, Management and Economics,
KOYUNCU M., GERCEK MK., ERCAN T. Host Based Dynamic Throughput Maximization Model for IEEE 802 11 WLAN Recent Trends in Wireless and Mobile Networks , Communications in Computer and Information Science, LNCS
ERCAN AHMET TUNCAY Effective use of cloud computing in educational institutions Procedia - Social and Behavioral Sciences
ERCAN T., SAHIN YG., BALTA S. An Indispensable Contributer to Effective Time Management in Class Remote Presenter 9th International Educational Technology Conference (IETC2009
KRATCHANOV K., GOLEMANOVA E., GOLEMANOV T., ERCAN T., EKİCİ B Procedural and Non procedural Implementation of Search Strategies in Control Network Programming International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications. INISTA 2010
ERCAN T., YILDIZ M. Semantic Access Control for Corporate Mobile Devices 10th International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing (ICA3PP 2010)
ERCAN T., SAHIN YG. Software Assisted Syllabus Preparation for Computer Networks Courses Proceedings of 7th International Educational Technology Conference
ERCAN T., KOMESLİ M. Semantic Web Based Approach Management Information Systems in the Metropolitan Municipalities . ICMBE, 4th International Conference on Business, Management and Economics
ERCAN T., KARAAĞAÇ F., EMEKLİ AE. A desktop application to learn the actual workload of the students Procedia - Social and Behavioral Sciences
KOMESLİ M., ERCAN T. Managing Information Security in a Business Organizati First International Conference on Social Sciences, ICSS 2008
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ERCAN AHMET TUNCAY, KUTAY MAHİR Smart Cities Policies and Financing Approaches and Solutions Kitap Bölümü:Training professional smart city workforces through a partnership with technology firms Sayfa (181-196) Kitap Bölümü ELSEVIER 2022
ESENDEMİR EBRU, ERCAN AHMET TUNCAY Innovative Strategies for Implementing FinTech in Banking Kitap Bölümü:An Overview of International Fintech Instruments Using Innovation Diffusion Theory Adoption Strategies Sayfa (46-66) Kitap Bölümü IGI Global 2020
ERCAN AHMET TUNCAY, KUTAY MAHİR Solving Urban Infrastructure Problems Using Smart City Technologies Handbook on Planning, Design, Development, and Regulation. Kitap Bölümü:Smart utilities Sayfa (293-328) Kitap Bölümü ELSEVIER 2020
ERCAN AHMET TUNCAY, KUTAY MAHİR Solving Urban Infrastructure Problems Using Smart City Technologies Handbook on Planning, Design, Development, and Regulation Kitap Bölümü:Smart cities critical infrastructure recommendations and solutions. Sayfa (503-541) Kitap Bölümü ELSEVIER 2020
DOĞU ÇAĞRI,ERCAN AHMET TUNCAY Industry 4.0 From The Management Information Systems Perspectives Kitap Bölümü:SECURE MANAGEMENT MODEL FOR SCADA SYSTEMS Sayfa (-) Kitap Bölümü PETER LANG 2019
ERCAN AHMET TUNCAY Wireless Networks for Corporations Sayfa (-) LAP Lambert Academic Publishing 2010
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KHAZAL AHMED,ERCAN AHMET TUNCAY ANFIS Analysis of Wireless Sensor Data with FPGA ACTA INFOLOGICA, 2(1), 22-32. Endekste taranmıyor 2018
ERCAN AHMET TUNCAY,ASIM MUHAMMAD Energy Efficient Routing Protocol to Extend WSN Lifetime Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering, 6(3), 33-37. TR DİZİN 2018
KUTAY MAHİR,ERCAN AHMET TUNCAY An Overview of Software Defined Campus Networks Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 4(2), 155-164. TR DİZİN 2016
KUTAY MAHİR,KARACA HAKAN MURAT,ERCAN AHMET TUNCAY Enerji Etkin Kognitif Radyo Ağları: Yeşil Ödeme Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(2), 193-207. DergiPARK 2016
ERCAN AHMET TUNCAY,KUTAY MAHİR Endüstride Nesnelerin Interneti (IoT) Uygulamaları Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(3), 599-607. TR DİZİN 2016
ERCAN T., NACAK D. Kablosuz Ağlardaki Paket Trafiğine Adli Bilişim Yaklaşımı Yaşar Üniversitesi Dergisi, 4(13), 913-925. EBSCO 2009
ERCAN T., KOMESLİ M. Kent Bilgi Sistemlerindeki Veritabanı Farklılıklarının İyileştirilmesi Yaşar Üniversitesi Dergisi, 3(9), 0-0. EBSCO 2008
ÇEBİ YALÇIN,ERCAN AHMET TUNCAY Kritik Kablosuz Ağların Kullanım Parametreleri Bilişim Kültürü Dergisi, (92), 44-46. EBSCO 2005
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
BICHI BASHIR YUSUF,KADEMI ANAS MUAZU,ERCAN AHMET TUNCAY An efficient resource management in cloud computing () International Conference on Advanced Technology & Sciences 2016
ERCAN AHMET TUNCAY,KUTAY MAHİR Kamusal Bulut Servisleri için Bulanık Mantığa Dayalı Bir Güven Modeli. (Sözlü Sunum) Akademik Bilişim, 2014
ERCAN AHMET TUNCAY,KUTAY MAHİR Etkin Enerji Kullanımlı İnternet Erişim Ağları (Sözlü Sunum) 5. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyomu (ITUSEM) 2013
ÖZKOÇ EE., ERCAN T. Yoon Ryo Yoo Uzaktan Kimlik Doğrulama Yönteminin Kripto Analizi () ABG 2008, Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu
ERCAN T., RANA TA. Mobil Cihazların Mesleki Teknik Eğitime Kazandırdıkları Podcasting ve Webcasting () .Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
KARLIK B., SAHIN YG., ERCAN T., TAVLI T Bir Tele Kardiyoloji Sistem Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi () Proceedings of the Fifth GAP Engineering Congress
ERCAN T., ZİNCİR İ. Genişbant Kablosuz Sistemlerin Kullanım Parametrelerinin Değerlendirilmesi () İTUSEM 2007, III. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu
ERCAN AHMET TUNCAY Duyarga Ağların Kurtarma Birimleri Tarafından Kullanımına İlişkin Bir Model () III. Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu
ERCAN T., RANA TA., BAŞARICI SM Uzaktan Eğitimin Güvenilirliğini ve Sorumluluğunu Sorgulama () 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
ERCAN T., BAŞARICI S., ZİNCİR İ. Yapısız Ad Hoc Kablosuz Ağlarda Güvenlik () İTUSEM 2007, III. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu
ERCAN AHMET TUNCAY Adli Bilişim Uygulamalarında Kullanıcı Bazlı Değerlendirme () ÜNAK’08 Bilgi:Farklılık ve Farkındalık
ERCAN T., ZİNCİR İ. Ev Ofis İşlemlerinde Güvenilirlik Sorgulaması () İTUSEM 2009, IV. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu
CENGİZ B., KOYUNCU M., ERCAN T. Kablosuz Ağlarda Güvenliğin Artırılması () ABG 2008, Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu
ERCAN T., KOYUNCU M., ÖZKOÇ EE. Grid Şebeke Ağlardaki Riskler ve Dağıtık Erişim Denetimi () ABG 2008, Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
KUTAY MAHİR,ERCAN AHMET TUNCAY Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler – 2019 / Haziran Kitap Bölümü:NESNELERİN İNTERNETİ VE YENİLİKÇİ SAĞLIK HİZMETİ UYGULAMALARI Kitap Bölümü Gece Akademi 2019
Üniversite Dışı Deneyim
EGEMET KALİBRASYON-ÖLÇÜM TİC.LTD.ŞTİ Firma Mentörü 2014 2015
MSB, MEBS Daire Başkanlığı Plan ve Proje Ş.Md. 2004 2005
MSB, ASAL D.Bşk.lığı Bilgi İşlem Şubesi, Donanım Kısım Amiri 2003 2004
NATO, İzmir Kh. Komuta İşletme Müfreze K. 2000 2003
KFOR NATO Karargahı Frekans Şube Müdürü 2002 2002
NATO, İzmir Kh. Bilgi İşlem Kısım Amiri 1995 2000
SFOR NATO Karargahı Bilgi İşlem Şube Müdürü 2000 2000
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Subayı 1987 1994

Projeler

Akıllı bir Otomatik Araçlı Depolama ve Çekme Sistem Tasarımı

TÜBİTAK PROJESİ

Kablosuz Sensör Ağlar için FPGA Tabanlı Kontrol Birimi Tasarlanması

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Uzaktan Kontrol ve Optimizasyon Sağlayan Akıllı Priz Geliştirme Projesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Intensive Training Program

Avrupa Birliği

Intensive Training Program

Avrupa Birliği

Intensive Training Program

Avrupa Birliği

Intensive Training Program

Avrupa Birliği

İdari Görevler

MÜDEK Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Staj YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2018

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2005 - 2012

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Bilişim Derneği

2005 -

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

2016 -

Ödüller

Takdir-35 adet-Emekli oluncaya kadar

GENELKURMAY BASKANLIGI / TÜRKİYE
2005

MADALYA-2 ADET

GENELKURMAY BASKANLIGI / TÜRKİYE
2005

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

COMP 3317 COMPUTER NETWORKS (2019-2020)

Haftalık Saati : 4

MIS 1101 INTRODUCTION TO IS AND TECHNOLOGIES (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

MIS 3303 INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

COMP 4910 SENIOR PROJECTS 1 (2019-2020)

Haftalık Saati : 1

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR