Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Doç.Dr. Oya Mortan Sevi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Psikoloji Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Doç. Dr. Oya Mortan Sevi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde Lisans derecesini aldıktan sonra, Klinik Psikoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Bahçeşehir Üniversitesi’nde Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine, Dr. Öğretim Üyesi ve daha sonra Doçent Dr. olarak devam etmiş, son olarak da Psikoloji Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. Şizofreni tedavisinde kanıt temelli terapilerin etkililiğini incelediği çalışmaları pek çok uluslararası hakemli dergide yayınlanmış ve ülkemizde önemli ödüllere layık görülmüştür. Bilişsel Davranışçı Terapi uygulamaları ile ilgili Uluslararası yayınevlerince basılmış kitap ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi'nin Yayın Kurulu'nda Editör Yardımcısı olarak yer almaktadır. Halen Yaşar Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8858  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

KLİNİK PSİKOLOJİ (DR) / EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KLİNİK PSİKOLOJİ (DR)/
Tez Adı: Şizofrenide grup psikoterapisi: Bilişsel ve davranışçı tekniklerin etkililiğinin karşılaştırılması (2014)
Tez Danışmanı: GÜNAY SERAP TEKİNSAV SÜTCÜ
2009 - 2014

Yüksek Lisans

KLİNİK PSİKOLOJİ (YL) (TEZLİ) / EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KLİNİK PSİKOLOJİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: İşitsel halüsinasyonlarla baş etmeye yönelik bilişsel-davranışçı bir grup tedavisi programının etkililiği: Bir pilot çalışma (2009)
Tez Danışmanı: GÜNAY SERAP TEKİNSAV SÜTCÜ
2007 - 2009

Lisans

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/PSİKOLOJİ PR./
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2001 - 2006

Akademik Unvanlar

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
2022 -

DOÇENT

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
2021 - 2022

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
2018 - 2021

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
2014 - 2018

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
FATMA NUR TUNÇ Relationship between prenatal depression, cognitive distortions, emotion regulation, and perceived social support Bahçeşehir Üniversitesi 2023
MERVE İKİZOĞLU Effectiveness of psychoeducation for caregivers of patients with bipolar disorder: A pilot study Bahçeşehir Üniversitesi 2022
İDİL SALİH Relationship between father-daughter relationship dynamics, sexual self-schema, self-esteem and attachment Bahçeşehir Üniversitesi 2022
CEREN HAZAR Could Zimbardo's time perspective explain young adults' eating attitudes together with depression and childhood trauma? Bahçeşehir Üniversitesi 2021
AYCA EZGİ MERİÇTAN A clinical battery for assessing the characteristics of hoarding behavior: Preliminary results from a non clinical sample Bahçeşehir Üniversitesi 2021
İDEM GÜLİZ ŞAN Challenging negative cognitions with a cognitive behavioral oriented activity book: a randomized controlled pilot study with mother-child interaction Bahçeşehir Üniversitesi 2021
NİLÜFER ZÜLFİKAR A coping skills enhancement program for individuals at risk for psychopathology: A pilot study Bahçeşehir Üniversitesi 2020
BEGÜM CEREN YÜKSEL The evaluation of substance use characteristics and psychosocial factors in individuals with early- and late-onset substance use disorder Bahçeşehir Üniversitesi 2020
ZEKİYE ZEYBEK Do childhood trauma and coping styles predict subclinical psychiatric symptoms and psychotic-like experiences? Results from a non-clinical sample Bahçeşehir Üniversitesi 2020
MÜGE GÜLEN Relationship between psychotic-like experiences, automatic thoughts, coping styles and perceived social support Bahçeşehir Üniversitesi 2019
FEYZAN USTAMEHMETOĞLU The relation of childhood trauma and attachment dimensions with psychotic-like experiences and subclinical psychiatric symptoms in non-clinical sample Bahçeşehir Üniversitesi 2019
LARİSSA VAROL AFO Relations among loneliness, shyness, perceived social support, life satisfaction and problematic internet use Bahçeşehir Üniversitesi 2018
ECEM AKINCI The effect of psycho-education about maternal attitudes on childhood obsessive compulsive disorder symptoms Bahçeşehir Üniversitesi 2017
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
PAKKAN CANAN, İKİER SİMAY, MORTAN SEVİ OYA Effects of anxiety level on directed forgetting of emotional information and related metacognitive judgments Applied Neuropsychology-Adult, (), 1-10. (SCI-Expanded) 2022
YUKSEL BEGUM CEREN, MORTAN SEVİ OYA Substance use-related factors and psychosocial characteristics among Turkish adults with early- and late-onset substance use disorder Journal of Ethnicity in Substance Abuse, (), 0-0. (SSCI) 2022
MORTAN SEVİ OYA,TEKİNSAV SÜTCÜ GÜNAY SERAP,Yeşilyurt Sema,TURAN EROĞLU SULTAN,Güneş Büşra Comparison of the effectiveness of two cognitive-behavioral group therapy programs for schizophrenia: results of a short-term randomized control trial Community Mental Health Journal, 56(), 222-228. (SSCI) 2020
MORTAN SEVİ OYA,GER MEHMET CAN,KAYA FADİME,BELİNDA MAŞALI The effect of psychodrama sessions on psychotic symptoms, depression, quality of life, and sociometric measures in patients with chronic schizophrenia Arts in Psychotherapy, 71(), 0-0. (SSCI) 2020
MORTAN SEVİ OYA,TEKİNSAV SÜTCÜ GÜNAY SERAP,güneş büşra İşitsel varsanı ve sanrıların değerlendirilmesi: psikotik belirti değerlendirme ölçeklerinin (PSYRATS) türkçe formunun güvenilirliği ve geçerliği Türk Psikiyatri Dergisi, 27(2), 119-127. (SSCI) 2016
MORTAN SEVİ OYA,TEKİNSAV SÜTCÜ GÜNAY SERAP Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklarda bilişsel-davranışçı grup terapisi- sistematik bir gözden geçirme Türk Psikiyatri Dergisi, 23(3), 206-218. (SSCI) 2012
MORTAN OYA,TEKİNSAV SÜTCÜ GÜNAY SERAP,german güzide İşitsel halüsinasyonlarla baş etmeye yönelik bilişsel-davranışçı bir grup tedavisi programının etkililiği: bir pilot çalışma Türk Psikiyatri Dergisi, 22(1), 26-34. (SSCI) 2011
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Akıncı Ecem,MORTAN SEVİ OYA The effect of psycho-education about maternal attitudes on childhood obsessive compulsive disorder symptoms Klinik Psikiyatri Dergisi, 23(1), 7-22. SCOPUS, Web of Science 2020
MORTAN SEVİ OYA,USTAMEHMETOĞLU FEYZAN,GÜLEN MÜGE,ZEYBEK ZEKİYE Toplumda psişik yaşantıları değerlendirme ölçeği-türkçe formu’nun güvenilirlik ve geçerliliği Yeni Symposium- Psikiyatri, Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi, 57(3), 15-22. Scopus 2019
MORTAN SEVİ OYA,ÖZYURT BERRİN Otomatik düşünceler ölçeğinin şizofreni hastalarının olumsuz otomatik düşüncelerini değerlendirmede geçerlik ve güvenirliğine ilişkin bir ön çalışma The Anatolian Journal of Clinical Investigation, 7(1), 1-9. Scopus, EBSCO 2013
MORTAN OYA,TEKİNSAV SÜTCÜ GÜNAY SERAP İşitsel varsanılarda bilişsel davranışçı terapi Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3(4), 647-663. EBSCO Academic Search Complete 2011
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ZÜLFİKAR NİLÜFER,MORTAN SEVİ OYA A coping skills enhancement program for individuals with psychotic like experiences: a pilot study 50th EABCT Congress 2020
MORTAN SEVİ OYA,GÜLEN MÜGE Psikotik benzeri yaşantıların yordayıcısı olarak otomatik düşünceler, baş etme stilleri ve algılanan sosyal destek 5. Uluslararası Katılımlı KDT ve 1. Çocuk ve Ergen KDT Kongresi 2019
VAROL AFO LARİSSA,MORTAN SEVİ OYA Yalnızlık, utangaçlık, algılanan sosyal destek ve yaşam doyumunun problematik internet kullanımı ile ilişkisi. Sözel Bildiri, , İstanbul 1.Uluslararası Ruh Sağlığında Toplumsal Farkındalık Kongresi 2019
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
MORTAN SEVİ OYA PSİKOLOJİYE GİRİŞ Kitap Bölümü:GÜDÜLENME Sayfa (-) Kitap Bölümü NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK 2022
MORTAN SEVİ OYA Çocukluk Çağı Ruhsal Bozuklukları ve Bilişsel Davranışçı Terapiler. DSM-5 Odaklı Kitap Bölümü:Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Bilişsel Davranışçı Terapiler. Sayfa (191-226) Kitap Bölümü Nobel Akademik Yayıncılık 2020
MORTAN SEVİ OYA Çocukluk Çağı Ruhsal Bozuklukları için Risk Oluşturan Durumlar ve Bilişsel Davranışçı Terapiler Kitap Bölümü:Çocuk ve Ergenlerde İnternet Bağımlılığı ve Bilişsel Davranışçı Terapiler Sayfa (-) Kitap Bölümü NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK 2020
MORTAN SEVİ OYA,TEKİNSAV SÜTCÜ GÜNAY SERAP Şizofrenide Değerlendirme ve Bilişsel Davranışçı Grup Terapileri. Klinisyenlere yönelik bir rehber Sayfa (-) NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK 2020
MORTAN SEVİ OYA PSYCHOSIS- BIOPSYCHOSOCIAL AND RELATIONAL PERSPECTIVES Kitap Bölümü:FROM VULNERABILITY TO RESILIENCE: A COPING RELATED APPROACH TO PSYCHOSIS Sayfa (21-40) Kitap Bölümü IntechOpen 2018
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
USTAMEHMETOĞLU FEYZAN,MORTAN SEVİ OYA Do childhood trauma and attachment dimensions predict psychotic-like experiences in a non-clinical sample? Klinik Psikoloji Dergisi, 4(1), 63-72. TR DİZİN 2020
Çelik Zeynep Hilal,MORTAN SEVİ OYA Sigarayı bırakma tedavisinde bilişsel davranışçı terapinin etkililiği: sistematik bir gözden geçirme Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 12(1), 54-71. TR DİZİN 2020
MERİÇTAN AYCA,MORTAN SEVİ OYA Biriktirme bozukluğunda bilişsel davranışçı terapi: sistematik bir gözden geçirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 11(4), 506-518. TR DİZİN 2019
AKTAŞ SEVCAN,GÜLEN MÜGE,MORTAN SEVİ OYA Tıbben açıklanamayan somatik semptomlar için bilinçli farkındalık temelli terapiler: sistematik bir gözden geçirme Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 11(3), 271-283. TR DİZİN 2019
ALPAYDIN NURCİHAN,TARÇALIR EROL BÜŞRA,ÇİMEN MELİHA,MORTAN SEVİ OYA Bilişsel davranışçı terapide direnç ve motivasyonel görüşme teknikleri Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry, 8(2), 95-101. TR DİZİN 2016
MORTAN SEVİ OYA,GENÇ YASİN,odabaşıoğlu gürkan,SOYKAL İLKAY,ÖZTÜRK ÖZGÜR Alkol bağımlılığında aleksitiminin anksiyete, sosyal anksiyete, benlik saygısı ve erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuyla ilişkisi: karşılaştırmalı bir çalışma Bağımlılık Dergisi, 15(1), 10-14. Chemical Abstracts (CAS) 2014
MORTAN SEVİ OYA,ODABAŞIOĞLU GÜRKAN,GENÇ YASİN,SOYKAL İLKAY,ÖZTÜRK ÖZGÜR Cep telefonu envanteri: standardizasyonu ve kişilik özellikleriyle İlişkisinin incelenmesi Bağımlılık Dergisi, 15(1), 15-22. Chemical Abstracts (CAS) 2014
MORTAN SEVİ OYA,YILDIZ NEJLA,SOYKAL İLKAY,ODABAŞIOĞLU GÜRKAN,GENÇ YASİN Psikoloji öğrencileri ve mezunlarının psikiyatrik rahatsızlıklar ve bağımlılığa İlişkin bakış açılarının değerlendirilmesi Bağımlılık Dergisi, 15(4), 173-179. Chemical Abstracts (CAS) 2014
TEKİNSAV SÜTCÜ GÜNAY SERAP,AYDIN ACI ARZU,YILMAZ IRMAK TÜRKAN,MORTAN OYA,TOK EMİNE SEVİNÇ,ÖZMEN LEMAN ZEYNEP,ŞENGÜN EZGİ Otizmde dil ve iletişim özelliklerinin incelenmesi Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(3), 139-148. TR DİZİN 2008
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
MORTAN SEVİ OYA, GÜZEL HALİME ŞENAY, ŞAFAK ÖZTÜRK CENNET Zor Zamanlarda Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları (Davetli Konuşmacı) PROF. DR. IŞIK SAVAŞIR KLİNİK PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU 2023
MORTAN SEVİ OYA Madde Kullanım Deneyimi ve Eşik Altı Belirtilerin İlişkisi: Kısır Döngü Oluşmadan Nasıl Önlenir? (Sözlü Sunum) Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 2019
Akinci Ecem,MORTAN SEVİ OYA Annelik tutumlarına ilişkin bir psikoeğitim çalışmasının çocukluk çağı obsesif kompulsif bozukluk belirtilerine etkisi. (Sözlü Sunum) 20. Ulusal Psikoloji Kongresi 2018
MORTAN SEVİ OYA, ŞAN ETGÜR İDEM GÜLİZ, ŞAN ETGÜR İDEM GÜLİZ ANNE ÇOCUK ETKİLEŞİMLİ BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI BİR ETKİNLİK KİTABININ ETKİLİLİĞİ: BİR PİLOT ÇALIŞMA (Sözlü Sunum) PROF. DR. IŞIK SAVAŞIR KLİNİK PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU 2023
Üniversite Dışı Deneyim
İSTANBUL PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ 2015 2018
SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ-PSİKİYATRİ KLİNİĞİ KLİNİK PSİKOLOG 2011 2015
MANİSA RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ PSİKOLOG 2007 2011
İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-PSİKİYATRİ KLİNİĞİ PSİKOLOG 2006 2007

İdari Görevler

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2023 -

Bölüm Başkanı BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

2021 - 2022

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

İzmir Psikodrama Derneği

2007 - 2019

Türk Psikologlar Derneği

2006 -

EMDR Türkiye

2008 -

Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği

2010 -

Ödüller

PROF. DR. IŞIK SAVAŞIR KLİNİK PSİKOLOJİ ARAŞTIRMA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Türk Psikologlar Derneği / TÜRKİYE
2023

5. Uluslararası Katılımlı Kognitif ve Davranış Terapileri Kongresii- Sözel Bildiri Birincilik Ödülü

Kognitif ve DavranışTerapileri Derneği / TÜRKİYE
2019

Işık Savaşır Klinik Psikoloji Araştırmaları Teşvik Ödülü

Türk Psikologlar Derneği / TÜRKİYE
2011

II. Ulusal Kognitif ve Davranış Terapileri Bilimsel Araştırma Birincilik Ödülü

Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği / TÜRKİYE
2009

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Clinical Psychology- Section 1 (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Clinical Psychology- Section 2 (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Psychopathology I Section 1 (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Psychopathology I Section 2 (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Psychopathology I Section 1 (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Psychopathology I Section 2 (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Group Dynamics (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Contemporary Issues in Clinical Psychology and Mental Health (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Clinical Psychology- Section 1 (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Clinical Psychology- Section 2 (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR