Yaşar University | Curriculum Vitae

Assoc.Prof. (PhD) Özlem Ozan Özarslan

Faculty of Communication /

Short CV

After completing her undergraduate studies in Electrical and Electronics Engineering at Eskişehir Osmangazi University. She received her M.S. and PhD degrees in Distance Education from Anadolu University in years 2008 and 2013 respectively. She was awarded with Fulbright Scholarship for her dissertation research. She conducted her doctoral studies at Arizona State University as visiting researcher. She started her academic career at Computer Education and Instructional Technology Department, Eskişehir Osmangazi University as research assistant during her graduate studies. In 2014, she joined Yaşar University as assistant professor. She is currently head of New Media Department. Her research interests include educational technology, open and distance learning, digital content development, mobile learning and social networks. She has several academic studies on these topics, as well as TUBITAK and industrial projects.

  • Email ozlem.ozan@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8431  

Education

Phd

UZAKTAN EĞİTİM (DR) / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/UZAKTAN EĞİTİM (DR)/
Thesis Name: Bağlantıcı mobil öğrenme ortamlarında yönlendirici destek (2013)
Thesis Advisor: MEHMET KESİM
2008 - 2013

Master

UZAKTAN EĞİTİM (YL) (TEZLİ) / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/UZAKTAN EĞİTİM (YL) (TEZLİ)/
Thesis Name: Kırsal eğitim ortamlarının bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla iyileştirilmesi: Eskişehir taşımalı ilköğretim uygulaması örneği (2008)
Thesis Advisor: ALİ EKREM ÖZKUL
2005 - 2008

Bachelor

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)/
1997 - 2002

Academic Titles

Assoc.Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / YENİ MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ
2017 -

Asst.Prof.Dr.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / YENİ MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ
2015 - 2017

Asst.Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ
2014 - 2015

Research Assistant

Arizona State University / Division of Education Leadership and Innovation
2011 - 2012

Research Assistant

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ / BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2002 - 2014

Thesis Superviser

Master Thesis
CANDE TÜRAY The death of Yugoslavia belgeselinde gerçeklik ve bakış açısı Yaşar Üniversitesi 2019
CANDE TÜRAY "The Death Of Yugoslavia" Belgeselinde Gerçeklik ve Bakış Açısı Yaşar Üniversitesi 2019
VOLKAN EMRECİK E-öğrenme ortamında kullanılan ders anlatım videolarındaki sözsüz iletişim becerilerinin öğrenci bağlılığına etkisi Yaşar Üniversitesi 2017
PhD Thesis

Publications

7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
OZAN ÖZLEM,ÖZARSLAN YASİN,Yıldız Aybek Hilal Seda MOOLC Design And Development Process For An Agglutinative Language Türkçe Öğreniyorum Case The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(), 156-164. SCOPUS, ERIC 2018
ÖZARSLAN YASİN,OZAN ÖZARSLAN ÖZLEM Distance Teaching of Turkish as a Foreign Language: Case of UbiCamp Project Journal of Yaşar University, 12(), 1-13. TR DİZİN 2017
OZAN ÖZLEM,ÖZARSLAN YASİN Video lecture watching behaviors of learners in online courses Educational Media International, 53(1), 1-15. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2016
ÖZARSLAN YASİN,OZAN ÖZLEM Self Assessment Quiz Taking Behaviour Analysis in an Online Course The European Journal of Open, Distance and E-Learning, 19(2), 15-31. ERIC, DOAJ, Cabells, EBSCO 2016
OZAN ÖZLEM,Yamamoto Telli Gonca,DEMİRAY UĞUR Mobile learning technologies and educational applications FORMAMENTE: International Research Journal on Digital Future, 10(3-4), 97-109. Google scholar 2015
OZAN OZLEM Scaffolding in Connectivist Mobile Learning Environment Turkish Online Journal of Distance Education, 14(2), 44-55. SCOPUS, ASOS, ERIC, DOAJ, EBSCOhost Research Databases, Genamics JournalSeek, Google Scholar, InfoBase Index, I2OR, Scientific Indexing Service, UlrichsWeb 2013
OZAN ÖZLEM Designing Mlearning Tapping Into The Mobile Revolution For Organizational Performance The Turkish Online Journal of Distance Education, 13(1), 241-243. ASOS, ERIC, DOAJ, EBSCOhost, Genamics JournalSeekGoogle Scholar, InfoBase Index, I2OR, SIS, SCOPUS,UlrichsWeb 2012
ÜNAL ÇOLAK FİGEN,OZAN OZLEM The Effects of Animated Agents on Students Achievement and Attitudes Turkish Online Journal of Distance Education, 13(2), 96-111. ASOS, ERIC, DOAJ, EBSCOhost Research Databases, Genamics JournalSeek, Google Scholar, InfoBase Index, I2OR, Scientific Indexing Service, SCOPUS, UlrichsWeb - Global Serials Directory 2012
OZAN ÖZLEM Architectures for distributed and complex m learning systems Applying intelligent technologies The Turkish Online Journal of Distance Education, 11(2), 241-243. ASOS, ERIC, DOAJ, EBSCOhost, Genamics JournalSeek, Google Scholar, InfoBase Index, I2OR, SIS, SCOPUS, UlrichsWeb 2010
OZAN ÖZLEM Distance Education Definition And Glossary Of Terms 3rd Edition The Turkish Online Journal of Distance Education, 11(1), 216-217. ASOS, ERIC, DOAJ, EBSCOhost, Genamics JournalSeek, Google Scholar, InfoBase Index, I2OR, SIS, SCOPUS, UlrichsWeb 2010
OZAN ÖZLEM Taşımalı ilköğretim Ortamlarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla iyileştirilmesi için Model Önerisi Eskişehir İli Örneği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 293-332. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, IBSS, Ebscohost, ASOS, Ulrichs Periodicals Directory, DOAJ 2009
OZAN ÖZLEM Bridging The Knowledge Divide Educational Technology For Development The Turkish Online Journal of Distance Education, 10(4), 226-228. ASOS, ERIC, DOAJ, EBSCOhost, Genamics JournalSeek, Google Scholar, InfoBase Index, I2OR, SIS, SCOPUS, UlrichsWeb 2009
OZAN ÖZLEM Digital Simulations For Improving Education Learning Through Artificial Teaching Environments The Turkish Online Journal of Distance Education, 10(3), 247-251. ASOS, ERIC, DOAJ, EBSCOhost, Genamics JournalSeek, Google Scholar, InfoBase Index, I2OR, SIS, SCOPUS, UlrichsWeb 2009
7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
OZAN ÖZARSLAN ÖZLEM,ÖZARSLAN YASİN The Turkish Language MOOC: Türkçe Öğreniyorum (Learn Turkish) 2018 AECT International Convention Registration 2018
OZAN ÖZARSLAN ÖZLEM,ÖZARSLAN YASİN Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Yoluyla Uzaktan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi 2018
ÖZARSLAN YASİN,OZAN ÖZLEM Massive open online course (MOOC) for differentiated instruction of Turkish as a foreign language. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2017 2017
OZAN OZLEM Challenges in Analyzing Unstructured Learner Generated Qualitative Big Data 14th European Conference on e-Learning ECEL-2015 2015
OZAN OZLEM,ÖZARSLAN YASİN,DEMİRAL HİLMİ Differentiated Distance Education of Turkish as a Foreign Language 14th European Conference on e-Learning ECEL-2015 2015
ÖZARSLAN YASİN,OZAN OZLEM The Effect of Self Assessment on Achievement in an Online Course Association for Educational Communications and Technology (AECT) International Convention 2014
CAVKAYTAR ATİLLA,ÖZARSLAN YASİN,OZAN OZLEM,SÜRAL İRFAN Online Information and Support Services System for Education of Parents Who Have Children with Mental Retardation Society for Information Technology & Teacher Education (SITE) Conference 2012
OZAN ÖZLEM Rethinking Scaffolding Strategies In Mobile Connectivist Learning Environment AECT International Convention 2011
OZAN OZLEM,KESİM MEHMET Providing Scaffolding by Using Mobile Applications in Connectivist Learning Environment Mobile learning: Crossing boundaries in convergent environments Conference 2011
Chih Hsiung Tu,Blocher Michael ,GÖRÜ DOĞAN TÜLAY,KARADAĞ NEJDET,KOÇDAR SERPİL,OKUR MUHAMMET RECEP,OZAN ÖZLEM,SALAR HURŞİT CEM,SÜRAL İRFAN,UÇA GÜNEŞ ESRA PINAR ONLE PLE Linkage Design Model The International Symposium on Open and Distance Learning and International Council of Educational Media 2010 Joint Conference and Media Days 2010
OZAN ÖZLEM,ÖZARSLAN YASİN Video Conferencing as a Support System in Turkish Higher Education IADIS International Conference IADIS e-Learning 2010
OZAN ÖZLEM Ağ Toplumunda Öğrenme Araçları 9th International Education Technology Conference 2010
OZAN ÖZLEM Teknoloji ve Öğrenme Eğilimleri 10th International Educational Technology Conference 2010
Gonca Yamamoto Telli,OZAN ÖZLEM,DEMİRAY UĞUR Drugstore For Learners Learning Vitamins D E M T U Learning Future-Learning 2010 International Conference 2010
OZAN ÖZLEM,ÖZARSLAN YASİN,SÜRAL İRFAN Öğrenme Yönetim Sistemi Olarak Sakai 3rd International Computer & Instructional Technologies Symposium 2009
SÜRAL İRFAN,OZAN ÖZLEM,ÖZKUL ALİ EKREM Açık Eğitim Kaynakları ve Dünyadaki Eğilimler International Conference on Educational Sciences 2008
OZAN ÖZLEM,ÖZKUL ALİ EKREM Kırsal Eğitim Ortamlarının Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Yoluyla İyileştirilmesi Taşımalı İlköğretim Uygulaması Örneği International Conference on Educational Sciences 2008
OZAN ÖZLEM Çoklu Ortam Uygulamalarına İlişkin Bir Değerlendirme Aracı 8th International Education Technology Conference 2008
7.4 Books & Book Chapters International
DOĞAN MURAT ERTAN,OZAN OZLEM,ÖZARSLAN YASİN Developing Successful Strategies for Global Policies and Cyber Transparency in E Learning Chapter:Game changers for e-learning systems in connected society Page (269-285) Chapter IGI Global 2015
OZAN OZLEM,KESİM MEHMET Handbook of Mobile Learning Chapter:Rethinking Scaffolding in Mobile Connectivist Learning Environments Page (166-176) Chapter Routledge 2013
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
ÖZARSLAN YASİN,OZAN ÖZARSLAN ÖZLEM,POLAT REFET Mobil destek uygulaması ”öğrenci asistanı” bileşenlerinin tespitine yönelik nitel bir araştırma Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 5(1), 10-36. ASOS, DergiPark, Scientific Indexing Services (SIS), Türk Eğitim İndeksi (TEİ) 2019
OZAN ÖZARSLAN ÖZLEM,ÖZARSLAN YASİN Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Yoluyla Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Profili Ege Eğitim Dergisi, 20(2), 366-382. TR DİZİN 2019
Emrecik Volkan,OZAN ÖZLEM E-Öğrenme Ortamında Kullanılan Ders Anlatım Videolarındaki Sözsüz İletişim Becerilerinin Öğrenci Bağlılığına Etkisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(), 667-690. TR DİZİN 2019
OZAN ÖZLEM,GÖÇMENLER HÜSEYİN Project of Differentiated Instruction of Turkish as a Foreign Language at a Distance Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(), 129-134. TR DİZİN 2018
OZAN ÖZLEM,GÖÇMENLER HÜSEYİN Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Farklılaştırılmış Öğretimi Projesi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(0), 129-152. TR DİZİN 2018
OZAN ÖZLEM e Öğrenme için eğitsel video geliştirme Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(4), 59-80. ASOS, DergiPark, Scientific Indexing Services (SIS), Türk Eğitim İndeksi (TEİ) 2015
7.6 Published Conference Proceedings National
OZAN ÖZARSLAN ÖZLEM,GÖÇMENLER HÜSEYİN Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Farklılaştırılmış Öğretimi Projesi (Sözlü Sunum) 1.Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni 2017
ÖZARSLAN YASİN,OZAN ÖZLEM Yabancı Dil Olarak Türkçenin Uzaktan Öğretimi Teaching Turkish as a second language via distance education () Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu 2015
ÖZARSLAN YASİN,OZAN ÖZLEM Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim Programı Açma Sorunsalı () 19. Türkiye'de İnternet Konferansı 2014
OZAN ÖZLEM Mobil İçerik Geliştirme Programlama Becerisi Gerektirmeyen Araçlar () 15. Akademik Bilişim Konferansı 2013
OZAN ÖZLEM ILIAS Öğrenme Yönetim Sistemi () 13. Akademik Bilişim Konferansı 2011
OZAN ÖZLEM,ÖZARSLAN YASİN eFront Öğrenme Yönetim Sistemi () 12. Akademik Bilişim Konferansı 2010
OZAN ÖZLEM Web de Anlam Arayışlarının Eğitime Yansıması () 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı 2009
OZAN ÖZLEM CMS LMS ve LCMS Kavramları () 11. Akademik Bilişim Konferansı 2009
OZAN ÖZLEM,ÖZARSLAN YASİN Yüksek Öğretimde Kapasite Sorunu İçin Uzaktan Eğitim Yaklaşımı () 11. Akademik Bilişim Konferansı 2009
OZAN ÖZLEM Öğrenme Yönetim Sistemlerinin Learning Management Systems Lms Değerlendirilmesi () XIII. Türkiye'de İnternet Konferansı 2008
OZAN ÖZLEM Gelecek Kuşak Öğrenme T Öğrenme T Learning () XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 2004
Azmi Karakoyunlu,ÖZARSLAN YASİN,Öztürk Yalçın,OZAN ÖZLEM Osmangazi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Altyapı Projesi İnteraktif Web Sitesi Tasarımı Ve Web Tabanlı Uygulamalar () 4. Akademik Bilişim Konferansı 2002
7.7 Other Publications
Others
OZAN ÖZARSLAN ÖZLEM Web Okuryazarlığı Chapter:Okuryazarlık Kavramı Chapter Anadolu Üniversitesi 2017
OZAN ÖZARSLAN ÖZLEM Web Okuryazarlığı Chapter:Web Bilgi Okuryazarlığı Chapter Anadolu Üniversitesi 2017
OZAN ÖZLEM TürkçeninTemelDüzeyA1SeviyesindeYabancıDilOlarakFarklılaştırılmışUzaktanÖğretimi Yaşar Üniversitesi Yayınları 2017
OZAN ÖZLEM Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Chapter:Kullamcı Deneyimi Tasarım Süreci Bileşenleri Chapter Anadolu Üniversitesi 2016
OZAN ÖZLEM Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Chapter:Etkileşim Kavrami ve Tasarım Chapter Anadolu Üniversitesi 2016
OZAN ÖZLEM Çocuk Bilim Ve Teknoloji Chapter:Çocuk ve Teknoloji Chapter Anadolu Üniversitesi 2016
ÖZARSLAN YASİN,OZAN ÖZLEM Öğrenme Yönetim Sistemleri Detay Yayıncılık 2016
ÜNAL ÇOLAK FİGEN,OZAN ÖZLEM Türkiye de E Öğrenme Gelişmeler ve Uygulamalar II Chapter:E-Öğrenme Sürecinde Bir Aktör Olarak Eğitsel Ekran Karakteri Kullanımı: Örnek ve Uygulamalar Chapter Efil Yayınevi 2011
Gonca Telli Yamamoto,OZAN ÖZLEM,DEMİRAY UĞUR Türkiye de E Öğrenme Gelişmeler ve Uygulamalar Chapter:Mobil Öğrenme Teknolojileri ve Eğitim Uygulamaları Chapter Efil Yayınevi 2011

Projects

Günlerden Bilim

TÜBİTAK PROJESİ

Uzman Sistemler Öğrenci Asistanı Yazılımı Projesi

ARAŞTIRMA PROJESİ

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Farklılaştırılmış Öğretimi

-Tübitak 3501

TÜBİTAK 4004 Bilsemliyiz Yaz Okulu

TÜBİTAK PROJESİ

TÜBİTAK 1001 Aile Bilgi Ve Destek Egitim Programı E Abdep Zihinsel Yetersizlige Sahip Çocugu Olan Ebeveynlerin Egitiminde Çevrimiçi Bilgilendirme Ve Destek Hizmetlerin Etkililigi

TÜBİTAK PROJESİ

Ögrenme Destek Hizmetlerinin Mobil Teknolojilerle Saglanması

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı YÖK Üniversitelerarası Öğrenme Kaynakları Projesi

Diğer (Ulusal)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı YÖK Video Konferans Destekli Ders Sunumu ve Açık Ders Malzemeleri Projesi

Diğer (Ulusal)

Uzaktan Egitim Çokluortam Uygulamalarında Egitsel Ekran Karakteri Kullanımının Ögrenci Basarısı Ve Tutumlarına Etkisi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Administrative Duties

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Membership in Scientific and Professional Organizations

International Association for Mobile Learning

2012 -

Awards

Temsiliyet Başarısı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Başarılı Araştırmacı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülü

Elginkan Vakfı / TÜRKİYE
2017

Fulbright Doktora Araştırma Bursu

Institute of International Education / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
2011

Courses

DIGITAL DESIGN APPLICATIONS IN ADVERTISING (2019-2020)

Weekly Hour : 4

SOCIAL NETWORK MEDIA (2019-2020)

Weekly Hour : 6

RESEARCH METHODS IN NEW MEDIA (2019-2020)

Weekly Hour : 4

Digital Design Applications in Advertising (2018-2019)

Weekly Hour : 4

Social Network Media (2018-2019)

Weekly Hour : 6

Graphic Design Applications in New Media (2018-2019)

Weekly Hour : 5

Research Methods in New Media (2018-2019)

Weekly Hour : 4

ILET 550 TEZ (2018-2019)

Weekly Hour : 1

ILET 570 SEMİNER (2018-2019)

Weekly Hour : 1

Graphic Design Applications in New Media (2017-2018)

Weekly Hour : 4

Digital Publishing Design and Applications (2017-2018)

Weekly Hour : 4

ICT and Visual Design Fundamentals (2017-2018)

Weekly Hour : 4

Digital Design Applications In Advertising (2017-2018)

Weekly Hour : 4

ILET 550 Tez (2017-2018)

Weekly Hour : 1

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR