Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Selin Karagözler

Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Selin Karagözler lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Mimarlık bölümünde 2015 senesinde yüksek onur derecesiyle bitirmiştir. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim dalında Çevresel Kontrol ve Yapı Teknolojisi bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Halen devam eden yüksek lisans eğitiminde tez aşamasında olup, tez çalışması Doç. Dr. Mustafa Erkan Karagüler tarafından yürütülmektedir. Yüksek lisans eğitimi sırasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden ısısal konfor, aydınlık düzenleme, renk kuramları ve akustik gibi yapı fiziği konularında da dersler almıştır. Araştırma konuları ve ilgi alanları yapı malzemeleri, geleneksel yapılar, enerji etkin yapılar, enerji etkin iyileştirme çalışmalarını kapsamaktadır. Ekim 2016 itibari ile Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta selin.karagozler@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8160  

Öğrenim Bilgisi

Yüksek Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/YAPI BİLGİSİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: TARİHİ YAPILARIN ENERJİ PERFORMANSININ MALİYET ETKİN İYİLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA : İZMİR TEKEL BAŞMÜDÜRLÜK BİNASI (0)
Tez Danışmanı: MUSTAFA ERKAN KARAGÜLER
2015 - -

Doktora

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK ANABİLİM DALI/
2018 - -

Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/
2010 - 2015

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2016 -

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KARAGÖZLER SELİN,pakhmer pooya The Energy Performance of Five Different Façades at Istanbul Climate from LCA Point of View atiner 2017
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
BALLİCE GÜLNUR,KARAGÖZLER SELİN İç Mimarlık Tasarım Stüdyosunda Mekân Üretim Sürecine Yeni Bir Yaklaşım (Sözlü Sunum) İÇMEK İç Mimarlık Eğitimi 4. Ulusal Kongresi/Atölye 2017

8. Projeler

YAŞLI DOSTU İÇ MEKANLAR

TÜBİTAK PROJESİ

Kültürel Miras Belgelemesinde Yersel Lazer Tarama Teknolojileri

ARAŞTIRMA PROJESİ

Kültürel Miras Belgelenmesinde Yersel Lazer Tarama Teknolojileri

ARAŞTIRMA PROJESİ

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

INAR 232 Building Materials and Detailing for Interiors II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

INAR 220 Integral Interior Design StudioII (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

INAR 210 Integral Interior DesignStudio I (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

INAR 231 Building Materials and Detailing for Interiors I (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

INAR 210 Integral Interior DesignStudio I (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

INAR 231 Building Materials andDetailing for Interiors I (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ARCH 378 Buildings Materials (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

INAR 220 Integral Interior Design Studio II (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR