Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Selin Karagözler

Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Selin Karagözler lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Mimarlık bölümünde 2015 senesinde yüksek onur derecesiyle bitirmiştir. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim dalında Çevresel Kontrol ve Yapı Teknolojisi bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Halen devam eden yüksek lisans eğitiminde tez aşamasında olup, tez çalışması Doç. Dr. Mustafa Erkan Karagüler tarafından yürütülmektedir. Yüksek lisans eğitimi sırasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden ısısal konfor, aydınlık düzenleme, renk kuramları ve akustik gibi yapı fiziği konularında da dersler almıştır. Araştırma konuları ve ilgi alanları yapı malzemeleri, geleneksel yapılar, enerji etkin yapılar, enerji etkin iyileştirme çalışmalarını kapsamaktadır. Ekim 2016 itibari ile Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta selin.karagozler@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8160  

Öğrenim Bilgisi

Yüksek Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/YAPI BİLGİSİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Tarihi Binalarda Enerji Etkin İyileştirme (0)
Tez Danışmanı: MUSTAFA ERKAN KARAGÜLER
2015 - -

Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/
2010 - 2015

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2016

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
KARAGÖZLER SELİN,pakhmer pooya The Energy Performance of Five Different Façades at Istanbul Climate from LCA Point of View atiner 2017
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
BALLİCE GÜLNUR,KARAGÖZLER SELİN İç Mimarlık Tasarım Stüdyosunda Mekân Üretim Sürecine Yeni Bir Yaklaşım İÇMEK İç Mimarlık Eğitimi 4. Ulusal Kongresi/Atölye 2017

8. Projeler

YAŞLI DOSTU İÇ MEKANLAR

TÜBİTAK PROJESİ

Kültürel Miras Belgelenmesinde Yersel Lazer Tarama Teknolojileri

ARAŞTIRMA PROJESİ

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

INAR 210(220) Integral İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

INAR 231İÇ MEKAN TASARIMINDA YAPI MALZEMELERİ VE DETAY (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ARCH 378 YAPI MALZEMELERİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR