Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Selin Güleroğlu

Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Selin Karagözler Güleroğlu lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Mimarlık bölümünde 2015 senesinde yüksek onur derecesiyle bitirmiştir. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim dalında Çevresel Kontrol ve Yapı Teknolojisi bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Tarihi yapılarda enerji etkin iyileştirme çalışmaları üzerine yaptığı yüksek lisans eğitimini 2017-2018 Bahar döneminde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden ısısal konfor, aydınlık düzenleme, renk kuramları ve akustik gibi yapı fiziği konularında da dersler almıştır. 2018 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı programında doktora eğitimine başlamıştır. Araştırma konuları ve ilgi alanları yapı malzemeleri, geleneksel yapılar, enerji etkin yapılar, enerji etkin iyileştirme çalışmalarını kapsamaktadır. Ekim 2016 itibari ile Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8160  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK ANABİLİM DALI/
MİMARLIK FAKÜLTESİ
2018 - -

Yüksek Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/YAPI BİLGİSİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: TARİHİ YAPILARIN ENERJİ PERFORMANSININ MALİYET ETKİN İYİLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA : İZMİR TEKEL BAŞMÜDÜRLÜK BİNASI (0)
Tez Danışmanı: MUSTAFA ERKAN KARAGÜLER
2015 - -

Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/
MİMARLIK FAKÜLTESİ
2010 - 2015

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2016 -

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
GÜLEROĞLU SELİN, KARAGÜLER MUSTAFA ERKAN, KAHRAMAN İLKER, Umdu Emin Selahaddin Methodological approach for performance assessment of historical buildings based on seismic, energy and cost performance: A Mediterranean case Journal of Building Engineering, (31), 1-12. (SCI-Expanded) 2020
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KARAGÖZLER SELİN,pakhmer pooya The Energy Performance of Five Different Façades at Istanbul Climate from LCA Point of View atiner 2017
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
CILASUN KUNDURACI ARZU, SEVİNÇ KARCI ZEYNEP Indoor Environmental Quality in Residential Care Facilities: A Scoping Review with Design Focus Journal of Architectural Sciences and Applications, 8(), 123-145. TR DİZİN 2023
CILASUN ARZU, ÇETİN ÇİĞDEM, SEVER MÜGE, GÜLEROĞLU SELİN, AYDINLIK GÜNTÜRKÜN FATMA, TEKİN NİL Yaşlı Dostu İç Mekânlar Yaratmak: Kullanıcı Gözünden Bakış Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 1(13), 36-47. ASOS, SOBIAD 2020
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
BALLİCE GÜLNUR,GÜLEROĞLU SELİN,GÜLER GİZEM Sosyal Haklardan Yoksun Bireyler için Tasarlanan İç Mekânlarda Yer Duygusu Kavramı (Sözlü Sunum) Türkiye’deki İç Mimarlık Eğitiminin Tarihi, Gelişimi ve Geleceği 2019
BALLİCE GÜLNUR,KARAGÖZLER SELİN İç Mimarlık Tasarım Stüdyosunda Mekân Üretim Sürecine Yeni Bir Yaklaşım (Sözlü Sunum) İÇMEK İç Mimarlık Eğitimi 4. Ulusal Kongresi/Atölye 2017

Projeler

220K287 Yaşlı Dostu Kurumsal Bakım Odalarında İç Mekan Fiziksel Çevre Kalitesi İçin Model Geliştirilmesi

-Tübitak 1002

Tarihi Binalarda Görülen Malzeme Bozulmalarının Mikroklima Açısından Araştırılması

Özel Kuruluşlar

Kültürel Miras Belgelemesinde Yersel Lazer Tarama Teknolojileri

ARAŞTIRMA PROJESİ

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

COST (European Cooperation in Science and Technology) Action CA21103/ CircularB – Implementation of Circular Economy in the Built Environment

2022 - 2023

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR