Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Zeynep Tuna Ultav

Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde 1999 yılında Lisans ve 2002 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Doktora eğitimini tamamlamıştır. Reading Manfredo Tafuri: Architecture and Utopia-Design and Capitalist Development” adlı tez çalışmasıyla 2005 yılında Mimarlık Vakfı Ödüllü Seçkisi “Mimarlık Tarihi Bilim Dalı” Yüksek Lisans Tezi Ödülü’ne lâyık görülmüştür. Gazi Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak başladığı akademik görevine, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent olarak devam etmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde dekan yardımcılığı, Yaşar Üniversitesi’nde bölüm başkanlığı ve anabilim dalı başkanlığı görevleri yapmıştır. Halen Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmakta ve bölüm başkanlığı-anabilim dalı başkanlığı görevini yürütmektedir. DATUMM bilimsel araştırma projesinin araştırmacılarındandır. Araştırma konuları arasında modern mimarlık eleştirisi, Türkiye'de modern mimarlık, içmimarlık ve mobilya tarihi, mimarlık ve edebiyat ilişkisi, turizm mimarlığı, ideoloji-ütopya ve mimarlık ilişkisi yer almaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8133  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MİMARLIK BÖLÜMÜ / GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Mimarlık ve bilim kurgu edebiyatı arakesitinde J. G. Ballard'ı okumak (2008)
Tez Danışmanı: TAYYİBE NUR ÇAĞLAR
2003 - 2008

Yüksek Lisans

MİMARLIK (YL) (TEZLİ) / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MİMARLIK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Reading Manfredo Tafuri: Architecture and utopia-design and capitalist development (2002)
Tez Danışmanı: GÜVEN ARİF SARGIN
1999 - 2002

Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK PR. (İNGİLİZCE)/
MİMARLIK FAKÜLTESİ
1995 - 1999

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2022 -

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2017 - 2022

YARDIMCI DOÇENT

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2008 - 2014

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2005 - 2008

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2004 - 2005

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2003 - 2004

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
ZEYNEP KÖMÜR The role of interior design in changing accommodation perspectives: The case of Airbnb houses Yaşar Üniversitesi 2023
TAHİR TOLGA ERGENÇ Analyzing coworking space users' satisfaction in terms of the issue of control Yaşar Üniversitesi 2022
ATAKAN KARATAŞ Explorıng utopıan/dystopıan worlds wıthın fıctıonal spaces of comıcs: The case of X-men Yaşar Üniversitesi 2022
AFRA KELEŞ Technology-history juxtaposition within the spaces of cyberpunk literature and cinema: Reading Altered Carbon Yaşar Üniversitesi 2022
LAYAL A. A. ALSAHLI An architectural literary analysis: Socio-spatial influences of department stores in Zola's novel The Ladies Paradise Yaşar Üniversitesi 2021
BÜŞRA AYDIN Poetry in spatial research: The concept of alienation within the domestic spaces of modernism in the second new poetry Yaşar Üniversitesi 2021
SAHAR ASADOLLAHI ASL ZARKHAH Evaluating public and urban interiors in terms of place identity: The case of Kizlaragasi Inn, Izmir Yaşar Üniversitesi 2018
BELGİN YUNCU Exploring literary space through 'The Spatial Triad' by Henri Lefebvre in the museum of innocence İzmir Ekonomi Üniversitesi 2017
MELTEM ERANIL DEMİRLİ Socio-spatial analysis of urban renewal in the case of relocating Kadifekale inhabitants to TOKI Uzundere İzmir Ekonomi Üniversitesi 2011
KIRILMAZ KEREMCAN Analyzing LEED with comparison to other building assessment systems: California Academy of Sciences as a case study İzmir Ekonomi Üniversitesi 2010
Doktora Tezleri
HANDE ATMACA ÇETİN Reading the modern through hotel interiors of the 1950s: Divan and Çınar Hotels in İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi 2019
ÇİSEM OĞUZHAN Görsel mağazacılıkta iç mekân tasarım unsurlarının müşteri alışveriş davranışlarına etkisi: Perakende mobilya mağazası örneği Yaşar Üniversitesi 2019

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
BALLİCE GÜLNUR, ÇETİN ÇİĞDEM, PAYKOÇ ÖZÇELİK EDA, TUNA ULTAV ZEYNEP Control in Healthcare Interiors: The Staff's Perspective Architectural Science Review, (), 1-13. (AHCI) 2023
TUNA ULTAV ZEYNEP, SAVASTA DANIELE, GÜREL HAVVA MELTEM Reading Ankara Apartment Balcony Balustrades (1950-75) as Material Culture and Their Digital Documentation METU Journal of the Faculty of Architecture, 40(1), 205-226. (AHCI) 2023
ATMACA ÇETİN HANDE, UZ FUNDA, TUNA ULTAV ZEYNEP After İstanbul Hilton: Turkey’s Local-global Dichotomy in the 1950s’ Interiors of Divan Hotel and Çınar Hotel Interiors, 11(1), 0-0. (AHCI) 2022
SAVASTA DANIELE, TUNA ULTAV ZEYNEP Exposing collections through interaction ecologies: a prototype for architectural ephemera Journal on Computing and Cultural Heritage, 15(4), 0-0. (SCI-Expanded) 2022
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,TUNA ULTAV ZEYNEP The Multiple Stories Behind the Modern Ceramic Coffee Tables of the Grand National Assembly of Turkey Journal of Design History, 33(3), 225-242. (AHCI) 2020
TUNA ULTAV ZEYNEP,SEVER MÜGE Interdisciplinary Nature of Architectural Discourse within the Triangle of Architecture, Sociology and Literary Fiction Space and Culture, (), 0-0. (AHCI) 2020
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,TUNA ULTAV ZEYNEP Mid-Century Modern Furniture Representing Modern Ideals in the Grand National Assembly of Turkey Journal of Interior Design, 45(2), 11-33. (AHCI) 2019
TUNA ULTAV ZEYNEP,ÇAĞLAR TAYYİBE NUR,DURMAZ DRINKWATER SIDIKA BAHAR Architectural Literary Analysis Reading The Death of the Street through Ballard s Literature and Trancik s Lost Space METU Journal of Faculty of Architecture, 32(2), 133-150. (AHCI) 2015
ERANIL DEMİRLİ MELTEM, TUNA ULTAV ZEYNEP, DEMİRTAŞ MİLZ NESLİHAN A Socio-spatial Analysis of Urban Transformation at a Neighborhood Scale: The Case of the Relocation of Kadifekale Inhabitants to TOKİ Uzundere in İzmir Cities, (48), 140-159. (SSCI) 2015
TUNA ULTAV ZEYNEP, SAVAŞIR GÖKÇEÇİÇEK The Erasure of History in the Remodeling of The Grand Efes Hotel in Izmir Interiors, 3(3), 181-202. (AHCI) 2012
Uludağ Zeynep, Çağlar Nur, Tuna Ultav Zeynep Conservation Rebuilding an Urban Consciousness Studies in the History of Gardens&Designed Landscapes, 3(), 9-30. (AHCI) 2005
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ, TUNA ULTAV ZEYNEP, ŞUMNU UMUT Transience and the Modern Turkish Interior (ESCI) Res Mobilis, 13(16), 41-57. SCOPUS, ESCI 2023
AYDIN BÜŞRA, Sezen Bahar, GÜLER NAKIP GİZEM, TUNA ULTAV ZEYNEP Reading 19th Century Architectural and Interior Space Reflections of Modernization through the Literary Space: Émile Zola’s Nana A|Z İTÜ Journal of the Faculty of Architecture, 18(3), 691-702. Scopus 2022
Al Sahli Layal,TUNA ULTAV ZEYNEP,SEVER MÜGE Analysing the Relationship between Spatial Representations and Gender in Charlotte Gilman’s Novel, Herland Kadın_Woman 2000, Journal for Women's Studies, 21(1), 67-82. TR DİZİN 2021
SAVAŞIR GÖKÇEÇİÇEK,TUNA ULTAV ZEYNEP Yok Olan Bir Tipolojinin Arkeolojisi: Türkiye Coğrafyasında Moteller (ESCI) Megaron, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, 15(2), 171-182. The Avery Index to Architectural Periodicals 2020
ATMACA ÇETİN HANDE,TUNA ULTAV ZEYNEP,UZ FUNDA Reflections of the İstanbul Hilton Hotel on Mid-century Hotel Buildings in Turkey (Index:: Emerging Sources Citation Index) Art-Sanat (ESCI), (12), 57-88. TR DİZİN 2019
TUNA ULTAV ZEYNEP Balcony Railings as a Representative Element of Collective Memory: Balcony Railings of Ankara Apartment Blocks Athens Journal of Architecture, 5(1), 111-125. Endekste taranmıyor 2019
ÇETİN ÇİĞDEM,BALLİCE GÜLNUR,TUNA ULTAV ZEYNEP Satisfaction Of Healthcare Staff With The Quality Of Working And Resting Areas: Heathcare Interiors In The City Of İzmir, Turkey Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanities, Design and Planning, 7(3), 365-385. Asos Endeks, Index Copernicus International, Google Scholar 2019
Kolo Salome,TUNA ULTAV ZEYNEP The Experience of Life in London through Literary Narrative in Virginia Woolf’s Mrs Dalloway International Journal of Social Sciences and Interdisciplinary Studies, 3(2), 37-44. Endekste taranmıyor 2018
Uz Ezgi,TUNA ULTAV ZEYNEP The Narration on İstanbul by Orhan Pamuk: The Black Book International Journal of Social Sciences and Interdisciplinary Studies, 3(2), 19-27. Endekste taranmıyor 2018
ÇETİN ÇİĞDEM,TUNA ULTAV ZEYNEP,BALLİCE GÜLNUR The Effects of Interior Design Parameters on the Design Quality of Nurse Stations Athens Journal of Architecture, 4(2), 149-170. DOAJ, EBSCO, CITEFACTOR,IMPACT FACTOR, JURN,RESEARCH BIBLE 2018
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,TUNA ULTAV ZEYNEP,ATMACA HANDE,BORVALI SEREN Learning from Turkish Modern Furniture Design Global Journal on Humanites & Social Sciences, (3), 126-134. Conference Proceedings Citation Index 2016
TUNA ULTAV ZEYNEP An Interdisciplinary Approach to Architectural Discourse Representation of Crime as a Spatial Phenomenon through J G Ballard s Literature Interactions, 25(1-2), 171-182. MLA International Bibliography, Gale Cengage, EBSCO 2016
TUNA ULTAV ZEYNEP Utopia versus Dystopia The Ultimate City By J G Ballard A|Z, 12(2), 173-186. DAAI_Design and Applied Art Index, AVERY Index to Architectural Periodicals 2015
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,TUNA ULTAV ZEYNEP An Interdisciplinary Approach to the Design Studio Poetry as a Complementary Feature to the Creative Process Procedia-Social and Behavioral Sciences, 51(), 618-634. Conference Proceedings Citation Index 2012
TUNA ULTAV ZEYNEP Reading Science Fiction Novels as an Architectural Research Method The Case Study of J G Ballard s High Rise The ‘Radical’ Designist Online Journal, (1), 0-0. Endekste taranmıyor 2007
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ, ÖRNEKOĞLU SELÇUK MELİS, TUNA ULTAV ZEYNEP, AVCI HOSANLI DENİZ Women in Modern Interior Architecture and Furniture In Turkey: Nilgün Çarkaci As A Key Figure Educating The Interior Designer 2023
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ, TUNA ULTAV ZEYNEP, ÖRNEKOĞLU SELÇUK MELİS Systematic Modern: Önder Küçükerman’s Holistic Approach to Turkish Interiors 17th International Docomomo Conference 2022
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ, TUNA ULTAV ZEYNEP, ŞUMNU UMUT Transience as a Challenge in Modern Interiors in Turkey DHS 2022: Design History Society Annual Conference 2022
Oğuzhan Çisem, TUNA ULTAV ZEYNEP Effects of Interior Design Components on Customer Shopping Behaviors in Visual Mechandising: The Case of a Retail Furniture Store 12th Annual International Conference on Architecture 2022
SAVASTA DANIELE, TUNA ULTAV ZEYNEP, KESKİN GÖKHAN Visualizing Architectural Ephemera: The Case of Ankara Balcony Balustrades 1950-75 Sixteenth International Conference on Design Principles & Practices 2022
ATMACA ÇETİN HANDE, TUNA ULTAV ZEYNEP Divan Hotel Interiors as Total Work of Art The Fourteenth International Conference on Design Principles & Practices, Advocacy in Design: Engagement, Commitment, and Action 2021
KARATAŞ ATAKAN,TUNA ULTAV ZEYNEP Employing Different Styles for Interiors in Cinema: A Case Study of Tim Burton’s Batman SPACE International Conference 2020 Cities, Architecture and Cinema 2020
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,TUNA ULTAV ZEYNEP,ÖRNEKOĞLU SELÇUK MELİS Sadun Ersin: An Influential Figure in the Development of Modern Design in Turkey ICDHS 12th International Conference on Design History and Design Studies 2020
ÖNAL BEGÜM SENA,TUNA ULTAV ZEYNEP Space as the Indicator of Time: Tracing Socio-Spatial Cues of Haussmannisation through Émile Zola’s Thérèse Raquin SPACE International Conference 2020 on Architecture and Literature 2020
Al Sahli Layal,TUNA ULTAV ZEYNEP,SEVER MÜGE Analysing the Relationship between Spatial Representations and Gender in Charlotte Gilman’s Novel, Herland 7th International Conference on Gender Studies: Gender, Space, Place Culture 2019
ATMACA ÇETİN HANDE,TUNA ULTAV ZEYNEP Art and Craft Works in Mid-century Hotel Interiors in Turkey CraftARCH’18 International Art, Craft Space Congress 2018
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,TUNA ULTAV ZEYNEP The Emergence of A Field in a Local Context: The Initial Steps of Interior Architecture in Turkey ICDHS 10th1 Barselona 2018 International Conferences on Design History and Studies 2018
Asadollahi Asl Zarkhah Sahar,TUNA ULTAV ZEYNEP,BALLİCE GÜLNUR Evaluating Public Activities and Behaviors as a Component of Place Identity in Public Interiors: The Case of Kızlarağası Inn, İzmir FUPS2018 First International Conference on Future of Urban Public Spaces 2018
TUNA ULTAV ZEYNEP Archiving Balcony Railings as a Representative Element of Collective Memory for Ankara Dwellers 8th Annual International Conference on Architecture 2018
Kolo Salome,TUNA ULTAV ZEYNEP The Experience of Life in London through Literary Narrative in Virginia Woolf’s Mrs Dalloway LIT CRI Conference 2017
Uz Ezgi,TUNA ULTAV ZEYNEP The Narration on İstanbul by Orhan Pamuk: The Black Book LIT CRI Conference 2017
ÇETİN ÇİĞDEM,TUNA ULTAV ZEYNEP,BALLİCE GÜLNUR The Effects of Interior Design Parameters On The Design Quality Of Nurse Stations 7th Annual International Conference on Architecture 2017
Karaman Yuncu Belgin,ÖNER ASLI CEYLAN,TUNA ULTAV ZEYNEP From Literary Space to Designed Space: Orhan Pamuk’s ‘The Museum of Innocence’ 12th International Design and Design History Symposium 2017
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,TUNA ULTAV ZEYNEP The Westernization of a Nation: Modernist Furniture Design in Turkey Modern Living in Asia 1945-1990 Conference 2017
TUNA ULTAV ZEYNEP Embracing Westernization: Modern Furniture Design and Its Relationship to Architecture in Turkey, Szent Istvan University, Erasmus Değişim Programı 2017
SEVER MÜGE,TUNA ULTAV ZEYNEP Collision between the Represented and the Imagined: Wheatley’s “High-Rise” Versus Ballard’s ‘High-Rise’ International Conference on Science Fiction in Literature and Film 2017
ATMACA HANDE,BORVALI SEREN,HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,TUNA ULTAV ZEYNEP Sources of Inspiration in Turkish Modern Furniture Design ICDHS 2016 Taipei: The 10th International Conference on Design History and Studies 2016
SAVAŞIR GÖKÇEÇİÇEK,TUNA ULTAV ZEYNEP Juxtaposing Chain Hotel and Chain Tour TUSAN M Hotels in Turkish Tourism of the 1960s 4th Interdisciplinary Tourism Research Conference 2016
BENGİSU EBRU,Ioannis Chatzikonstantinou,TUNA ULTAV ZEYNEP Differences in Learning Criteria between Digital and Analog Drawings in Technical Drawing Courses ArchDesign15 2015
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,TUNA ULTAV ZEYNEP,ATMACA HANDE,BORVALI SEREN Learning from Turkish Modern Furniture Design 4th World Conference on Design and Arts 2015
TUNA ULTAV ZEYNEP The Erasure of History in the Re Modeling of the Grand Efes Hotel in İzmir West Pomeranian University_Erasmus Değişim Programı 2014
TUNA ULTAV ZEYNEP Criticizing Kadifekale as an Urban Renewal Project in İzmir West Pomeranian University_Erasmus Değişim Programı 2014
TUNA ULTAV ZEYNEP A Seminar on the Literary Representation of Architectural and Urban Spaces J G Ballard Novels as a Tool to Read Modernist Critique in Architectural Discourse West Pomeranian University_Erasmus Değişim Programı 2014
TUNA ULTAV ZEYNEP Construction of the Capital City Ankara as a Modernization Project West Pomeranian University_Erasmus Değişim Programı 2014
TUNA ULTAV ZEYNEP The Capitalist Modernist Concept of Rationalization in Ballard s Literature LIT CRI Conference 2013
TUNA ULTAV ZEYNEP The Fictional Representation of Modern Urban Concentration in the Work of J G Ballard ATINER Conference 2013
TUNA ULTAV ZEYNEP Interpretation of Power of Architecture And The Architecture of Power through Spandau The Secret Diaries ARCH-HIST Conference 2013
TUNA ULTAV ZEYNEP Literary Representation of Architectural and Urban Spaces Sheffield Hallam University, Erasmus Değişim Programı 2011
TUNA ULTAV ZEYNEP,ÇAĞLAR TAYYİBE NUR The Critique of the Architecture of Gated Communities through J G Ballard s Literature Once Upon a Place – Haunted Houses & Imaginary Cities 2010
TUNA ULTAV ZEYNEP An Interdisciplinary Approach to Architectural Discourse Representation of Crime As a Spatial Phenomenon through J G Ballard s Literature The 12th International Conference of ISSEI-“Thought in Science and Fiction” 2010
TUNA ULTAV ZEYNEP,SAVAŞIR GÖKÇEÇİÇEK On the Tension between Transformation and Preservation The Erasure of History in the Re Modeling of the Grand Efes Hotel in İzmir MIRC: Living in the Past: Histories, Heritage and the Interior 2010
TUNA ULTAV ZEYNEP Utopia versus Dystopia The Duality between Metropolis and Garden City in the Ultimate City by J G Ballard Utopia Symposium 2010
TUNA ULTAV ZEYNEP Searching for the Autonomy of Avant Garde Ideology through Manfredo Tafuri s Discourse 12th International Cultural Studies Symposium: Redefining Modernism & Postmodernism 2009
TUNA ULTAV ZEYNEP The Tripartite Relationship between Ideology Architectural Avant Gardes and Capitalism Rethinking the Discourse of Manfredo Tafuri 1st Global Conference: Culture, Politics, Ethics 2009
TUNA ULTAV ZEYNEP,ÇAĞLAR TAYYİBE NUR Re Reading the Unite d Habitation through the Critique in J G Ballard s High Rise Le Corbusier Conference 2009
SAVAŞIR GÖKÇEÇİÇEK,TUNA ULTAV ZEYNEP The City of Ankara as An Operational Field of Political Power 20. International Building and Life Congress: Power and Architecture 2008
TUNA ULTAV ZEYNEP Limited Utterances within Journals The Functionality of Architectural Discourse on Earthquake as Disaster EAD–Dancing with Disorder: Design, Discourse, Disaster 2007
TUNA ULTAV ZEYNEP Reading Science Fiction Novels as an Architectural Research Method The Case Study of J G Ballard s High Rise WonderGround 2006
Sezen Bahar, TUNA ULTAV ZEYNEP, SEVER MÜGE Gender Relations and the Changing Social Status of Women in Istanbul Mansions ARCHTHEO '22 XVI. International Theory and History of Architecture Conference 2022
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
SAVAŞIR GÖKÇEÇİÇEK, TUNA ULTAV ZEYNEP Coastal Architectures and Politics of Tourism: Leisurescapes in the Global Sunbelt Kitap Bölümü:Motorizing and Modernizing Turkey: Tourism Bank and TUSAN Chains as Pioneers of Postwar Tourism Initiative Sayfa (-) Kitap Bölümü Routledge 2022
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ, TUNA ULTAV ZEYNEP Design and Modernity in Asia. National Identity and Transnational Exchange 1945-1990 Kitap Bölümü:Modernization of Turkey Through Mid-Century Modern Furniture Sayfa (-) Kitap Bölümü Bloomsbury 2022
TUNA ULTAV ZEYNEP Turkey and Turkish Studies Special Edition Kitap Bölümü:Balcony Railings as a Representative Element of Collective Memory: Balcony Railings of Ankara Apartment Blocks Sayfa (79-92) Kitap Bölümü Athens Institute for Education and Research 2019
TUNA ULTAV ZEYNEP Architecture Anthology I Architectural and Urban Theory Kitap Bölümü:The Fictional Representation of Modern Urban Concentration in the Work of J.G. Ballard Sayfa (25-34) Kitap Bölümü Athens Institute for Education and Research 2015
TUNA ULTAV ZEYNEP Once Upon a Place Architecture and Fiction Kitap Bölümü:The Critique of the Architecture of Gated Communities through J.G.Ballard’s Literature Sayfa (55-64) Kitap Bölümü Caleidoscopio 2013
TUNA ULTAV ZEYNEP The Triumph of Design Kitap Bölümü:Reading Science Fiction Novels as an Architectural Research Method: The Case Study of J. G. Ballard’s High Rise Sayfa (243-254) Kitap Bölümü Livros Horizonte 2010
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yuncu Belgin, TUNA ULTAV ZEYNEP, ÖNER ASLI CEYLAN Exploring Literary Space through The Spatial Triad By Henri Lefebvre in Orhan Pamuks The Museum of Innocence Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 39(1), 237-252. TR DİZİN 2022
Karataş Atakan, TUNA ULTAV ZEYNEP Kurgusal Olmayandan Kurgusala: X-Men Red’de Ütopik Dünyaları Tasarlamak Sanat ve Tasarım Dergisi, (30), 225-244. TR DİZİN 2022
ALSAHLI LAYAL A. A., TUNA ULTAV ZEYNEP, SEVER MÜGE Architectural References within Émile Zola’s Novel, The Ladies’ Paradise Litera: Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 32(2), 653-673. TR DİZİN 2022
Oğuzhan Çisem, TUNA ULTAV ZEYNEP Görsel Duyu Dışında Kalan Duyusal Unsurların Mobilya Perakendesi Özelinde Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkileri Tasarım ve Kuram, 18(37), 29-51. TR DİZİN 2022
Asadollahi Asl Zarkhah Sahar, TUNA ULTAV ZEYNEP, BALLİCE GÜLNUR The Importance of 'Meaning' as a Component of Place Identity in Public/Urban Interiors: Kızlarağası Inn, İzmir Kent Akademisi, 15(4), 2025-2048. TR DİZİN 2022
GÜLER NAKIP GİZEM, TUNA ULTAV ZEYNEP Reading Architectural Modernization through Novel Characters: Kiralık Konak by Yakup Kadri Karaosmanoğlu Journal of Academic Language and Literature, 5(2), 1336-1349. TR DİZİN 2021
ÖNAL BEGÜM SENA, TUNA ULTAV ZEYNEP Rethinking privacy and publicity: Reading the spatial reflections of gender through Virginia Woolf’s Mrs. Dalloway GRID Architecture, Planning and Design Journal, 4(2), 146-162. TR DİZİN 2021
AYDIN BÜŞRA, TUNA ULTAV ZEYNEP Şiirde Domestik Mekânlara İlişkin Yansımalar: Behçet Necatigil ve İlhan Berk Şiirleri Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 38(1), 111-133. TR DİZİN 2021
TUNA ULTAV ZEYNEP, HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ, ATMACA ÇETİN HANDE Materiality of Mid-Century Modern Furniture in Turkey (ESCI) Art-Sanat Dergisi, 15(), 347-367. TR DİZİN 2021
ÇETİN ÇİĞDEM, BALLİCE GÜLNUR, TUNA ULTAV ZEYNEP Hemşire Çalışma Alanlarının Mekânsal Memnuniyet Açısından Değerlendirilmesi Tasarım Kuram, 17(34), 50-66. TR DİZİN 2021
Asadollahi Asl Zarkhah Sahar, TUNA ULTAV ZEYNEP, BALLİCE GÜLNUR The Evaluation of Interiority in the Identity of Public Space (ESCI) Iconarp International Journal of Architecture and Planning, (), 567-590. ESCI 2020
TUNA ULTAV ZEYNEP,HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,ATMACA HANDE,BORVALI SEREN Türk Modern Mobilyasının Peşinde Teknik Online, (), 480-497. Endekste taranmıyor 2016
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,TUNA ULTAV ZEYNEP,ATMACA HANDE,BORVALI SEREN Türkiye de Modern Mobilya nın Anlamı ve Korunması Ege Mimarlık, (93), 38-41. DAAI 2016
TUNA ULTAV ZEYNEP,HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,BORVALI SEREN,ATMACA HANDE Türkiye deki Modern Mobilya Tasarımları Gün Yüzüne Çıktı Mimarlık, (382), 19-20. Avery Index & DAAI Design and Applied Arts Index 2015
TUNA ULTAV ZEYNEP Yazında Mekânı Okuma Yöntemleri J G Ballard Yazını Hece, (221), 77-83. Endekste taranmıyor 2015
TUNA ULTAV ZEYNEP Manfredo Tafuri ve Avangardda Özerklik Sorunsalı Mimarİst, (54), 22-26. DAAI - Design and Applied Arts Index 2015
Çağlar Nur, Tuna Ultav Zeynep, Boyacıoğlu Esin Sevgi Soysal ve Yenişehir de Bir Öğle VaktiRomanından Mimari Kentsel Mekâna İlişkin Çıkarımlar DEÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2(3), 61-79. ... 2013
Savaşır Gökçeçiçek, Tuna Ultav Zeynep Turizm Alanında Öncü Modern Tusan M Oteller Zinciri ve Çanakkale Tusan Motel Mimarlık, (368), 66-71. Avery Index & DAAI Design and Applied Arts Index 2012
Tuna Ultav Zeynep, Ersoy Ufuk Çeviri Süs suç değildir Ornament is not crime J Rykwert Ege Mimarlık, (73), 20-27. ... 2010
TUNA ULTAV ZEYNEP Tafuri Söyleminde Ideolojik Eleştiri ve Tarihyazımı Mimarİst, (34), 40-43. ... 2009
Savaşır Gökçeçiçek, Tuna Ultav Zeynep 1960 ların Modern Mimarlık Mirasına İki Örnek Bergama ve Selçuk Tusan Motel Mimarlık, (350), 56-60. Avery Index & DAAI Design and Applied Arts Index 2009
TUNA ULTAV ZEYNEP J G Ballard Yazınında Mimari Söylem Mimarlık, (341), 35-39. Avery Index 2008
TUNA ULTAV ZEYNEP Tafuri Söyleminde İdeoloji Avangartlık Kapitalizm Mimarist, (25), 44-49. ... 2007
Tuna Ultav Zeynep, Sahil Sare Hassan Fathy Mimarlığı nda Tasarım İlkeleri Üzerine Eleştirel Bir İnceleme Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19(4), 365-374. Engineering Index 2004
Tuna Ultav Zeynep, Sahil Sare Toplumsal Yapı Mekansal Yapı Etkileşimi Bağlamında Or An Örneğinin İncelenmesi Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19(3), 247-260. Engineering Index 2004
Çağlar Nur, Tuna Ultav Zeynep Emile Zola Yazınından Mimari Kentsel Mekana Dair Okumalar ve Düşünceler Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 21(2), 43-60. ULAKBİM Social Sciences Database, in MLA (Modern Language Association of America) international bibliography, and in EBSCO Host Database 2004
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
TUNA ULTAV ZEYNEP, HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ, ÖRNEKOĞLU SELÇUK MELİS İçmimar-Sanatçı İşbirliği Kapsamında Fikret Tan’ın Modern İç Mekanları (Sözlü Sunum) Türkiye’de Modern İç Mekânlar Sempozyumu-II 2022
ÖZGENEL LALE, ALTAN ALTUĞ TOMRİS ELVAN, ÇAGLAR CİHAT, HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ, ŞUMNU UMUT, TUNA ULTAV ZEYNEP Ankara Çubuk Barajı Atatürk Evi Kabul Salonu İç Mekan Projesi (Sözlü Sunum) Türkiye’de Modern İç Mekânlar Sempozyumu-II 2022
TUNA ULTAV ZEYNEP, BALLİCE GÜLNUR, SEVİNÇ KARCI ZEYNEP, PAYKOÇ EDA, GÜLER NAKIP GİZEM İzmir Urla TCDD Eğitim ve Dinlenme Tesisleri (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVII 2021
BALLİCE GÜLNUR, TUNA ULTAV ZEYNEP, SEVİNÇ KARCI ZEYNEP, PAYKOÇ EDA, GÜLER NAKIP GİZEM İzmir Özel Türk Koleji Öğretmen ve Memurları Yapı Kooperatifi (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVII 2021
TUNA ULTAV ZEYNEP,HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,ATMACA ÇETİN HANDE,ÖRNEKOĞLU SELÇUK MELİS Modern İç Mekânın Zamansızlığı/Kalıcılığı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İç Mekânları Örneği (Sözlü Sunum) DOCOMOMO İç Mekan Sempozyumu-I 2020
ATMACA ÇETİN HANDE,UZ FUNDA,TUNA ULTAV ZEYNEP Türkiye’de Yüzyıl Ortası Modernizm’in İç Mekandaki Yansımaları: Çınar Otel Örneği (Sözlü Sunum) DOCOMOMO İç Mekan Sempozyumu-I 2020
ATMACA ÇETİN HANDE,UZ FUNDA,TUNA ULTAV ZEYNEP 1950’ler Otel İç Mekânları Üzerinden Moderni Okumak: İstanbul Divan ve Çınar Otel (Sözlü Sunum) İÇLİS-III İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu III 2020
TUNA ULTAV ZEYNEP İçmimarlık Tarihi Eğitiminin Özerkliği (Sözlü Sunum) Türkiyede İç Mimarlık Eğitimi Sempozyumu 2019
TUNA ULTAV ZEYNEP,ATMACA ÇETİN HANDE Türkiye Turizm-Mimarlık Tarihi Arakesitinde Kolektif Bellek: Büyük Efes Oteli (Davetli Konuşmacı) İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ICM4902 ve 4902E Diploma Projesi 2019
TUNA ULTAV ZEYNEP Yazınsal Mekân Analizine Genel Bir Bakış (Davetli Konuşmacı) MTS534 Mimari Anlatılar dersi (İstanbul Teknik Üniversitesi) 2018
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,TUNA ULTAV ZEYNEP Altuğ-Behruz Çinici Arşivi Işığında Holzmeister’a Bakış (Davetli Konuşmacı) SALT Araştırma 2018
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,TUNA ULTAV ZEYNEP Interior Design in Turkey: DATUMM Project (Özyeğin Üniversitesi) (Davetli Konuşmacı) Design for Interiors 2018
KÜRELİ ECE,TUNA ULTAV ZEYNEP,ATMACA ÇETİN HANDE Liman Apartmanı (Sözlü Sunum) DOCOMOMO XIV_Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2018
ATMACA ÇETİN HANDE,KÜRELİ ECE,TUNA ULTAV ZEYNEP İmbat Otel (Sözlü Sunum) DOCOMOMO XIV_Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları 2018
TUNA ULTAV ZEYNEP Grand Efes Hotel versus Swissotel Büyük Efes İzmir (Davetli Konuşmacı) ARCH324 Modern Architectural Culture in Turkey dersi (İzmir Ekonomi Ü.) 2018
Asadollahi Asl Zarkhah Sahar,TUNA ULTAV ZEYNEP,BALLİCE GÜLNUR Kamusal ve Kentsel İç Mekânın Yerin Kimliği Açısından Değerlendirilmesi: Kızlarağası Hanı, İzmir (Sözlü Sunum) ICLIS II İç Mimarlık Yüksek Lisans Çalışmaları II 2017
TUNA ULTAV ZEYNEP Edebiyatta Mimarlık, Prof. Dr. Gürhan Tümer Anısına (Davetli Konuşmacı) Prof. Dr. Gürhan Tümer Anısına 2017
TUNA ULTAV ZEYNEP,SAVAŞIR GÖKÇEÇİÇEK Türkiye’nin İlk Otel-Motel Zinciri: TUSAN (Davetli Konuşmacı) KUAKMER (Kuşadası F.Özel Arabul Kültür Merkezi) 2017
BALLİCE GÜLNUR,ÇETİN ÇİĞDEM,TUNA ULTAV ZEYNEP Sağlık Personelinin Sağlık Yapılarındaki Çalışma Ve Dinlenme Mekânlarının Kalitesine Bağlı Mekân Algısı Ve Memnuniyeti (Sözlü Sunum) İMAS-İç Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu 2017
TUNA ULTAV ZEYNEP Art and Design in the Twentieth-century (Davetli Konuşmacı) INAR121 Sanat ve Kültür Tarihi dersi (Yaşar Ü.) 2017
BALLİCE GÜLNUR,ÇETİN ÇİĞDEM,TUNA ULTAV ZEYNEP Sağlık Personelinin Sağlık Yapılarındaki Çalışma ve Dinlenme Mekânlarının Kalitesine Bağlı Mekân Algısı ve Memnuniyeti (Sözlü Sunum) IMAS_İç Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu 2017
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,TUNA ULTAV ZEYNEP DATUMM Dokümantasyon ve Arşivleme_Türkiye’de Modern Mobilya (Davetli Konuşmacı) Forum Interior-İç Mimarlık Fuar ve Konferansları 2017
TUNA ULTAV ZEYNEP Lisansüstü Diyalog: Restorasyon, Tasarım ve Kültür ve Çevresel Sistemler (Sözlü Sunum) 5. Ulusal Lisansüstü İletişim ve Etkileşim Platformu 2017
TUNA ULTAV ZEYNEP,SAVAŞIR GÖKÇEÇİÇEK Artemis Ören Turban Ören Tatil Köyü (Sözlü Sunum) DOCOMOMO XII_Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları 2016
GÖNLÜGÜR EMRE,TUNA ULTAV ZEYNEP,SAVAŞIR GÖKÇEÇİÇEK Çizmecioğlu Çizmeci Motel (Sözlü Sunum) DOCOMOMO XII_Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları 2016
TUNA ULTAV ZEYNEP Architectural Literary Analysis (Davetli Konuşmacı) ARCH 321 - Contemporary Architectural Discourse dersi (Yaşar Ü.) 2016
TUNA ULTAV ZEYNEP,HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ Bir Ege Aşığı Fikret tan ve Mekanı Saran Rustik Mobilyaları (Sözlü Sunum) İyi Tasarım İzmir 2016
TUNA ULTAV ZEYNEP 11 Ulusal İçmimarlık Öğrencileri Buluşması Üzerine (Davetli Konuşmacı) 8. İçmimarlık Bölüm Başkanları Toplantısı 2016
TUNA ULTAV ZEYNEP Turkish Furniture Design (Davetli Konuşmacı) INAR452 Batı Dışı Geleneksel İç Mimarlık 2016
TUNA ULTAV ZEYNEP Literary Spaces through the Lens of Architectural Discipline (Davetli Konuşmacı) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2015
TUNA ULTAV ZEYNEP Sevgi Soysal ve Yenişehir de Bir Öğle Vakti Romanında Mekân (Davetli Konuşmacı) Türk Edebiyatında Kentsel Alan ve Mimari dersi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2015
TUNA ULTAV ZEYNEP İzmir Sahilevleri nde Özhan Konutu (Sözlü Sunum) DOCOMOMO XI_Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları 2015
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,BORVALI SEREN,ATMACA HANDE,TUNA ULTAV ZEYNEP İzmir DATUMM Danyal Çiper Mobilyaları (Sözlü Sunum) DOCOMOMO XI_Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları 2015
SAVAŞIR GÖKÇEÇİÇEK,TUNA ULTAV ZEYNEP Nevşehir Büyük Otel Ürgüp (Sözlü Sunum) DOCOMOMO XI_Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları 2015
TUNA ULTAV ZEYNEP,HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,ATMACA HANDE Türkiye de Modern Mobilya (Davetli Konuşmacı) SALT "Türkiye'de Modern Mobilya" 2015
TUNA ULTAV ZEYNEP Turkish Furniture Design in the 20th Century (Davetli Konuşmacı) INAR452 Batı Dışı Geleneksel İç Mimarlık dersi 2015
TUNA ULTAV ZEYNEP Remembering Modernism in Swissotel Büyük Efes (Davetli Konuşmacı) ARCH324, ”Modern Architectural Culture in Turkey” dersi, İzmir Ekonomi Üniversitesi 2015
TUNA ULTAV ZEYNEP,HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,ATMACA HANDE,BORVALI SEREN Türk Modern Mobilyasının Peşinde (Sözlü Sunum) Ulusal Mobilya Kongresi UMK-2015 2015
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,TUNA ULTAV ZEYNEP,BORVALI SEREN,ATMACA HANDE Türk Modern Mobilya Tarihini Belgelemek Tasarımcıların Mobilya Eğitimi Üzerine (Sözlü Sunum) İç Mimarlık Lisansüstü Eğitim Kongresi 2015
PASİN BURKAY,Özge Başağaç,TUNA ULTAV ZEYNEP Ankara İş Bankalılar Derneği Lokali (Sözlü Sunum) DOCOMOMO X 2014
KÜRELİ ECE,TUNA ULTAV ZEYNEP Salyangoz Çarşı (Sözlü Sunum) DOCOMOMO X 2014
ATMACA HANDE,TUNA ULTAV ZEYNEP İzmir Yeni Asır Binası (Sözlü Sunum) DOCOMOMO X 2014
SAVAŞIR GÖKÇEÇİÇEK,TUNA ULTAV ZEYNEP GülPlaj Oteli (Sözlü Sunum) DOCOMOMO X 2014
TUNA ULTAV ZEYNEP,SAVAŞIR GÖKÇEÇİÇEK Etimesgut Cami (Sözlü Sunum) DOCOMOMO X 2014
TUNA ULTAV ZEYNEP,SAVAŞIR GÖKÇEÇİÇEK Uludağ Büyük Otel (Sözlü Sunum) III. Disiplinlerarası Turizm Konferansı 2014
TUNA ULTAV ZEYNEP,KEOGH THOMAS GERARD,HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,BORVALI SEREN,ATMACA HANDE SIM Mobilya Fabrika Yapısı ve Diğer Tasarım Elemanları (Sözlü Sunum) DOCOMOMO IX 2013
TUNA ULTAV ZEYNEP Ankara da 1960 larda Üretilmiş Apartmanların Balkon Korkulukları (Sözlü Sunum) DOCOMOMO IX 2013
SAVAŞIR GÖKÇEÇİÇEK,TUNA ULTAV ZEYNEP Türkiye de Turizm ve Mımarlık Alanında Bir Öncü TUSAN (Sözlü Sunum) II. Disiplinlerarası Turizm Konferansı 2012
TUNA ULTAV ZEYNEP Architectural and Urban Spaces as Literary Space The Case of J G Ballard Literature (Davetli Konuşmacı) FFD502 dersi, İzmir Ekonomi Üniversitesi 2011
TUNA ULTAV ZEYNEP,SAVAŞIR GÖKÇEÇİÇEK Selçuk Tusan Motel (Sözlü Sunum) DOCOMOMO VI 2010
SAVAŞIR GÖKÇEÇİÇEK,TUNA ULTAV ZEYNEP Çanakkale Tusan Motel (Sözlü Sunum) DOCOMOMO VI 2010
TUNA ULTAV ZEYNEP Tasarım Temel Alanı (Davetli Konuşmacı) II. İçmimarlık Bölüm Başkanları Toplantısı 2010
TUNA ULTAV ZEYNEP Bergama Tusan Motel (Sözlü Sunum) DOCOMOMO IV 2008
TUNA ULTAV ZEYNEP Utopia and Ideology (Davetli Konuşmacı) FFD505 Design Seminar dersi, İzmir Ekonomi Üniversitesi 2008
TUNA ULTAV ZEYNEP Kamusal Balkon Ankara Apartmanı Özelinde Kamusal ve Özel Mekan (Sözlü Sunum) IAPS-CSBE Network Kültür ve Mekan Toplantıları Birinci Ulusal Sempozyumu 2007
TUNA ULTAV ZEYNEP Marmara and Karadeniz Pools in the Context of the Modernization of the Capital of Ankara (Sözlü Sunum) Monday Talks 2006
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ, TUNA ULTAV ZEYNEP Bir Uygarlığın Tasarımı Kapsamında Modern Mobilya Arredamento Mimarlık, (258), 54-57. 2023
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ, TUNA ULTAV ZEYNEP 100. Yılda Mesleki Örgütlenme: İçmimarlar Odası’nın Kurucularından İçmimar Muammer Narin Arredamento Mimarlık, (258), 58-60. 2023
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ, TUNA ULTAV ZEYNEP, ÖRNEKOĞLU SELÇUK MELİS Türkiye'de Modern Mobilya ve İç Mekânın Aktörleri Betonart, (75), 37-42. 2022
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ, TUNA ULTAV ZEYNEP, ÖRNEKOĞLU SELÇUK MELİS DATUMM Projesi Kapsamında Modern İç Mekân ve Mobilyanın Türkiye Yorumu Betonart, (75), 43-47. 2022
TUNA ULTAV ZEYNEP, HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ, ÖRNEKOĞLU SELÇUK MELİS DATUMM ile Mobilya ve İçmimarlık Belleği: Tasarımcıları Tanı(T)Mak Tasarım, (), 88-97. 2022
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,TUNA ULTAV ZEYNEP Documenting and Archiving Modern Turkish Furniture Tasarım eki, (), 2-4. 2017
TUNA ULTAV ZEYNEP Çeviri Söylem Tarih ve İçmimarlık İçmimarlığın Olası Tarihi Üzerine Notlar Luis Diaz Discourse History and Interior Architecture Notes on a Possible History of Interior Architecture İçmimar, (48), 64-71. 2016
BORVALI SEREN,ATMACA HANDE,TUNA ULTAV ZEYNEP,HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ Modern Mobilya Mirasımız XXI, (137), 6-8. 2015
TUNA ULTAV ZEYNEP,HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,BORVALI SEREN,ATMACA HANDE DATUMM Türkiye deki Modern Mobilya Tasarımı İçmimar, (39), 72-84. 2015
BORVALI SEREN,ATMACA HANDE,HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,TUNA ULTAV ZEYNEP Türkiye deki Modern Mobilyayı Koruma Üzerine DATUMM Projesi İçmimar, (39), 34-36. 2015
BALLİCE GÜLNUR,TUNA ULTAV ZEYNEP,Sevinç Alkan Korkmaz,BENGİSU EBRU,PAYKOÇ EDA Herkes için Tasarım Her Yaş lı için Tasarım İçmimar, (41), 34-36. 2015
TUNA ULTAV ZEYNEP Çeviri Fikir Birliği Ya Da Kafa Karışıklığı Consensus or Confusion S Caan Thinking Inside the Box İçmimar, (32), 45-49. 2014
TUNA ULTAV ZEYNEP Çeviri Kanon un İçinde Ne Bulunmaktadır S Attiwill What is in a Canon İçmimar, (33), 69-76. 2014
TUNA ULTAV ZEYNEP İçmimarlık Üzerine Konuşmalar Çarkacı N ve Gür D ile söyleşi İçmimar, (29), 54-65. 2013
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,YILMAZ AHENK,TUNA ULTAV ZEYNEP,KILINÇ KIVANÇ,DURMAZ DRINKWATER SIDIKA BAHAR Tasarım İyileştirir İzmir Bayraklı da Sağlık Çevreleri Mekânları Mimarisi Atölyesi Radikal Tasarım, (), 4-4. 2013
TUNA ULTAV ZEYNEP Ballard ve Distopya UnderGround Poetix, (), 234-239. 2010
TUNA ULTAV ZEYNEP Ballard Yazınında Yapı Malzemesinin Rolü Mimarlıkta Malzeme, (11), 47-53. 2008
TUNA ULTAV ZEYNEP Mimarı Eğitimci Yapamayan Nedir TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülteni, (34), 20-21. 2005
Diğerleri
TUNA ULTAV ZEYNEP MateriART: Architectural Design, Research and Technology Kitap Bölümü:Materialization of Literary Space through Architectural Education Kitap Bölümü Caleidoscopio 2023
TUNA ULTAV ZEYNEP Türkiye Turizm Ansiklopedisi-Cilt II Kitap Bölümü:Avanos TUSAN Otel Kitap Bölümü Delta Yayıncılık 2022
ATMACA ÇETİN HANDE, KÜRELİ GÜLPINAR ECE, TUNA ULTAV ZEYNEP Türkiye Turizm Ansiklopedisi-Cilt VII Kitap Bölümü:İmbat Oteli Kitap Bölümü Delta Yayıncılık 2022
TUNA ULTAV ZEYNEP Türkiye Turizm Ansiklopedisi-Cilt IX Kitap Bölümü:Kuşadası TUSAN Otel Kitap Bölümü Delta Yayıncılık 2022
TUNA ULTAV ZEYNEP Türkiye Turizm Ansiklopedisi-Cilt X Kitap Bölümü:"Manavgat TUSAN Motel" Kitap Bölümü Delta Yayıncılık 2022
TUNA ULTAV ZEYNEP Türkiye Turizm Ansiklopedisi Kitap Bölümü:"Enver Muradoğlu" Kitap Bölümü Delta Yayıncılık 2022
TUNA ULTAV ZEYNEP Türkiye Turizm Ansiklopedisi-Cilt XI Kitap Bölümü:"Nevşehir TUSAN Otel" Kitap Bölümü Delta Yayıncılık 2022
TUNA ULTAV ZEYNEP Türkiye Turizm Ansiklopedisi-Cilt XI Kitap Bölümü:"Pamukkale TUSAN Motel" Kitap Bölümü Delta Yayıncılık 2022
TUNA ULTAV ZEYNEP Türkiye Turizm Ansiklopedisi-Cilt XV Kitap Bölümü:"TUSAN Otel ve Motelleri" Kitap Bölümü Delta Yayıncılık 2022
TUNA ULTAV ZEYNEP Türkiye Turizm Ansiklopedisi-Cilt XV Kitap Bölümü:"Ürgüp TUSAN Otel" Kitap Bölümü Delta Yayıncılık 2022
TUNA ULTAV ZEYNEP Türkiye Turizm Ansiklopedisi Kitap Bölümü:"Ali Zekai Yılmaz" Kitap Bölümü Delta Yayıncılık 2022
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ, TUNA ULTAV ZEYNEP, ÖRNEKOĞLU SELÇUK MELİS KİTAP: Sözlü Tarih Yöntemiyle Türkiye’de Mobilya ve İçmimarlık Tarihini Okumak. Sadun Ersin İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları 2022
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ, TUNA ULTAV ZEYNEP, ÖRNEKOĞLU SELÇUK MELİS KİTAP: Sözlü Tarih Yöntemiyle Türkiye’de Mobilya ve İçmimarlık Tarihini Okumak. Fikret Tan İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları 2022
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ, TUNA ULTAV ZEYNEP, ÖRNEKOĞLU SELÇUK MELİS KİTAP: Sözlü Tarih Yöntemiyle Türkiye’de Mobilya ve İçmimarlık Tarihini Okumak. Önder Küçükerman İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları 2022
TUNA ULTAV ZEYNEP,HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ İnci Aslanoğlu için Bir Mimarlık Tarihi Dizimi Kitap Bölümü:1930’lardan 50’lere Türkiye’de Modern Mobilya ve 1950’ler Kitap Bölümü ODTÜ Yayıncılık 2019
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,ATMACA ÇETİN HANDE,TUNA ULTAV ZEYNEP Akademik Dilde Mobilya Kitap Bölümü:Türkiye’de Modern Mobilya Etkileşim ve Özgünlük Kitap Bölümü TMMOB İçmimarlar Odası Yayınları 2019
HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,ATMACA ÇETİN HANDE,TUNA ULTAV ZEYNEP Türkiye’de Modern Mobilya Etkileşim ve Özgünlük Kitap Bölümü:Modern Furniture in Turkey Interaction And Authenticity Kitap Bölümü TMMOB İçmimarlar Odası Yayınları 2019
TUNA ULTAV ZEYNEP, SAVAŞIR GÖKÇEÇİÇEK Dünden Bugüne Türkiye’de Turizm. Kurumlar, Kuruluşlar, Turizm Bölgeleri, Meslekler Kitap Bölümü:Türkiye Turizminin İlk Özel M/oteller Zinciri: TUSAN Kitap Bölümü Delta Yayıncılık 2018
TUNA ULTAV ZEYNEP,HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ,BORVALI SEREN,ATMACA HANDE KİTAP: DATUMM Dokümantasyon ve Arşivleme Tükiye de Modern Mobilya - 2016
TUNA ULTAV ZEYNEP,SAVAŞIR GÖKÇEÇİÇEK KİTAP: 50 Yılın Ardından Türkiye nin İlk Otel Motel Zinciri TUSAN Yaşar Üniversitesi Yayınları 2015
Sanatsal Faaliyetler
Diğer Ulusal Özgün Jüri Üyesi: im2021 Bitirme Projesi Yarışması TOBB ETÜ 2021-11-01 2021-12-01
Diğer Ulusal Özgün Bilim Kurulu Üyesi: VI. Uluslararası Mobilya Kongresi UMK2020 Karadeniz Teknik Üniversitesi 2020-11-02 2020-11-04
Diğer Ulusal Özgün Jüri Üyesi: im2020 İçmimarlık Öğrenci Yarışması Başkent Üniversitesi 2020-11-01 2020-12-01
Diğer Uluslararası Özgün Bilim Kurulu Üyesi: ICDHS XII Conference Institute for the Research of the Avant-garde 2020-10-16 2020-10-18
Diğer Ulusal Özgün Jüri Üyesi: Acar, Dilan, ”Embodied Experience of Space Through Cinematic Lens” İzmir Ekonomi Üniversitesi 2020-07-24 2020-07-24
Diğer Uluslararası Özgün Bilim Kurulu Üyesi: International Congress of Academic Research Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2020-07-20 2020-07-22
Diğer Ulusal Özgün Jüri Üyesi: Güngör, Selin. “Spatial Constructions of Identity: Anatolian Tahtacı Communities,” Yaşar Üniversitesi 2020-06-16 2020-06-16
Diğer Ulusal Özgün Jüri Üyesi: Sarıbekiroğlu, Şeyma. Doktora Yeterlik Jürisi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2020-06-11 2020-06-11
Diğer Uluslararası Özgün Bilim Kurulu Üyesi: 2nd International Design For Living With Water Symposium Beykent Üniversitesi 2020-05-14 2020-05-15
Diğer Ulusal Özgün Jüri Üyesi: Yarından Sonra Yarışması Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2020-05-01 2020-09-01
Diğer Ulusal Özgün Bilim Kurulu Üyesi: DOCOMOMO XVI_Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları İç Mekân Oturumu 18 Mart Üniversitesi 2020-04-03 2020-04-04
Diğer Ulusal Özgün Akdeniz Akademisi Dış Danışma Kurulu Üyeliği Akdeniz Akademisi 2020-03-03 2020-03-03
Diğer Ulusal Özgün Doktora Yeterlilik Komitesi Üyesi: Çakar, Deniz. “Tarihi Endüstri Yapılarının Yeniden İşlevlendirilmesi Bağlamında Mekânsal Sürdürülebilirliğin İrdelenmesi” Dokuz Eylül Üniversitesi 2020-02-24 2020-02-24
Diğer Ulusal Özgün Bilim Kurulu Üyesi: İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu III Yaşar Üniversitesi 2020-02-20 2020-02-20
Diğer Ulusal Özgün Bilim Kurulu Üyesi: Türkiye’deki İç Mimarlık Eğitiminin Tarihi, Gelişimi ve Geleceği Ulusal Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi 2019-12-19 2019-12-21
Diğer Ulusal Özgün Jüri Üyesi: Yuncu, Belgin. Doktora Yeterlik Jürisi İzmir Ekonomi Üniversitesi 2019-12-13 2019-12-13
Diğer Ulusal Özgün Jüri Üyesi: Çevik, Aslıhan. “User Lighting Preferences in Museums and Galleries: Vırtual Models and A Survey for Multiple Exhibition and Lighting Conditions” İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2019-12-12 2019-12-12
Diğer Ulusal Özgün Jüri Üyesi: Dündar, Gerçek. “Evaluation of the Turkısh Furniture Companies in the Context Integration of Technology and Multi-Functionality to Home Furniture” Yaşar Üniversitesi 2019-11-16 2019-11-16
Diğer Ulusal Özgün Jüri Üyesi: Aydın, Begüm Cansu. “An Alternative Approach to the Conservation of the Spirit of Place: Art Installation” Yaşar Üniversitesi 2019-11-13 2019-11-13
Diğer Ulusal Özgün Jüri Üyesi: Tekin Gönültaş, Beste. “Analysis of Modern Housing and Interiors with a Value System Proposal: Karşıyaka (İzmir) Apartment Buildings, 1950-1980,” Yaşar Üniversitesi 2019-11-11 2019-11-11
Diğer Ulusal Özgün Jüri Üyesi: im2019 İçmimarlık Öğrenci Yarışması Bahçeşehir Üniversitesi 2019-10-11 2019-10-11
Diğer Uluslararası Özgün Bilim Kurulu Üyesi: 1st International Design For Living With Water Symposium Beykent Üniversitesi 2019-07-09 2019-07-10
Diğer Ulusal Özgün Jüri Üyesi: Belenco İç Mekan Tasarım Yarışması TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şube 2019-05-20 2019-05-20
Diğer Ulusal Özgün Jüri Üyesi, ArchIST: Awards for Interior Design 2019 İstanbul 2019-01-01 -
Diğer Ulusal Özgün Jüri Üyesi: Zeynep Dündar Tez İzleme Komitesi Dokuz Eylül Üniversitesi 2018-12-30 -
Diğer Ulusal Özgün Jüri Üyesi: ArchIST: Awards for Interior Design 2019 İstanbul 2018-12-15 2018-12-15
Diğer Ulusal Özgün Bilim Kurulu Üyesi: IMTS 2018 “TASARIMA DAİR GÜNCEL SÖYLEMLER” Sempozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi 2018-12-06 2018-12-07
Diğer Ulusal Özgün Bilim Kurulu Üyesi: V.ULUSLARARASI MOBİLYA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi 2018-11-01 2018-11-04
Diğer Ulusal Özgün Jüri Üyesi: Seçal Sarıgül, Seçil. “Bir Tekerlekli Sandalyenin İzinden: Beden, Hareket ve Mekân Kavramlarının Sinemasal Anlatımlar üzerinden İrdelenmesi,“ yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi 2017-07-06 2017-07-06
Diğer Ulusal Özgün Atölye Yürütücüsü: Mimarlık ve Ürün Tasarımında Doğayı Taklit (Biyomimikri) TED İzmir Koleji 2017-06-12 2017-06-12
Diğer Ulusal Özgün Jüri üyesi: Kıvılcım, Ecehan. “Museums of Luxury Fashion Brands: An Exploratory Analysıs in the Case of Armani Silos,” yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Yaşar Üniversitesi 2017-05-23 2017-05-23
Diğer Ulusal Özgün Jüri Üyeliği, Kıvılcım, Ecehan. “Museums of Luxury Fashion Brands: An Exploratory Analysıs in the Case of Armani Silos,” yayınlanmamış yüksek lisans tezi Yaşar Üniversitesi 2017-05-22 2017-05-22
Diğer Ulusal Özgün Bilim Kurulu Üyesi, İMAS – İç Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu Başkent Üniversitesi 2017-04-24 2017-04-25
Diğer Uluslararası Özgün Akademik Danışman, International Conference on Literature, Architecture and Urban Space 2017-03-03 2017-03-04
Diğer Ulusal Özgün Jüri üyesi: Tekcan, Elif. Doktora Yeterlik Jürisi. Tasarım Çalışmaları Doktora programı İzmir Ekonomi Üniversitesi 2017-01-23 2017-01-23
Diğer Ulusal Özgün Jüri üyesi: Keskin, Gökhan. “Sports Area Design for People Affected By Cerebral Palsy,” yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir Ekonomi Üniversitesi 2017-01-13 2017-01-13
Diğer Ulusal Özgün Jüri Üyesi: Özderya, Duygu. “Ütopya-Teknoloji Ekseninde Sanal Mekân İçin Bir Model Olarak Yeni Babil” (The New Babylon as a Model for Virtual Space through Utopia and Technology), yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi 2016-10-18 2016-10-18
Diğer Ulusal Özgün Jüri Üyesi: Mahfouz, Salma. “Evolution and Main Concepts of Bathroom Design,” yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Yaşar Üniversitesi 2016-06-23 2016-06-23
Diğer Ulusal Özgün Jüri Üyesi: “En İyi Stant Tasarım Yarışması,” MODEKO 27. İzmir Mobilya Fuarı Fuar İzmir 2016-02-24 2016-02-28
Diğer Ulusal Özgün Atölye Yürütücüsü: Kent Merkezinin Gizli Yüz(Ey)Leri: Balkon Korkulukları İzmir Mimarlık Merkezi 2015-10-03 2015-10-04
Diğer Uluslararası Özgün Bilim Kurulu Üyesi: 4T Design and Design History Society Symposium, “Design in Times of Turmoil” Yaşar Üniversitesi 2015-05-14 2015-05-15
Diğer Ulusal Özgün Jüri Üyesi: Poyraz, Zafer Tuna. “A Critical Approach to Turkish Modernism: Probing National Struggle Novel,” yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir Ekonomi Üniversitesi 2014-12-18 2014-12-18
Diğer Uluslararası Özgün Bilim Kurulu Üyesi, : 5T Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu Toplantıları, “Tasarım ve Direniş” Yaşar Üniversitesi 2014-05-15 2014-05-16
SERGİ Ulusal Özgün Eş-Küratör: Sadun Ersin: İz-Ler İzmir Ekonomi Üniversitesi 2014-04-06 2014-05-02
SERGİ Ulusal Özgün Küratör: Vojta Novotny: “Sustainable Outdoor Space Design” Atölye Çalışması Sergisi İzmir Ekonomi Üniversitesi 2013-11-09 2013-11-24
Diğer Ulusal Özgün Jüri Üyesi: Atmaca, Hande. “Patient Centered Approaches in Labor and Deliveryroom Design in Hospitals: Case Study in Dokuz Eylül University Hospital,” yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir Ekonomi Üniversitesi 2013-07-17 2013-07-17
Diğer Ulusal Özgün Jüri üyesi (yedek), Mimarlar Odası Denizli Şubesi Binası Mimari Proje Yarışması Denizli 2013-06-21 2013-08-26
Diğer Ulusal Özgün Panelist (Hakem): TÜBİTAK 2013-1-İçmimarlık Paneli TÜBİTAK 2013-05-14 2013-05-14
Diğer Ulusal Özgün Atölye Yürütücüsü: Chronopolis FFD102 Sanat ve Tasarım Stüdyosu öğrencileri ile çalıştay 2013-04-15 2013-04-18
SERGİ Ulusal Özgün Eş-Küratör: Maurits Algra, Victor de Leeuw Tasarım İyileştirir: İzmir Bayraklı’da Sağlık Çevreleri/Mekânları/Mimarisi Atölyesi Sergisi İzmir Ekonomi Üniversitesi 2013-04-11 2013-04-13
SERGİ Ulusal Özgün Küratör: Mehmet Koştumoğlu: ”Directing Spatial Photography through Super Wide Angles” Atölye Çalışması Sergisi İzmir Ekonomi Üniversitesi 2012-11-16 2012-12-16
Diğer Ulusal Özgün Jüri Üyesi: Özker, Özge Deniz. “Aerial Abstractions: The Analysis of Aerial Photographs as a Visual Art Form,” yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir Ekonomi Üniversitesi. 2012-07-19 2012-07-19
Diğer Uluslararası Özgün Bilim Kurulu Üyesi: 5T Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu Toplantıları, “Yeni Bir İlişki: Tasarım Tarihi ve Sanal Tasarım Müzesi Yaşar Üniversitesi 2012-05-17 2012-05-18
SERGİ Ulusal Özgün Küratör: Gökçeçiçek Savaşır: “Photography and Space” Atölye Çalışması Sergisi İzmir Ekonomi Üniversitesi 2011-05-25 2011-09-25
SERGİ Ulusal Özgün Eş-Küratör: Selçuk Koçak: ”Yacht Design” Atölye Çalışması Sergisi İzmir Ekonomi Üniversitesi 2011-04-29 2011-05-13
Diğer Ulusal Özgün Jüri Üyesi: Şenel, Ayşe Nur. “A Reading of the Late 19th-Century Istanbul Public Life and Space through the Tanzimat Novels,” yayınlanmamış yüksek lisans tezi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2010-07-13 2010-07-13
Diğer Ulusal Özgün Jüri Üyesi: Derin Mavi Vitrin Tasarım Yarışması İzmir 2010-05-01 2010-06-30
Diğer Ulusal Özgün EKOTAM (Ekonomi Üniversitesi Tasarım Araştırma Merkezi)_IEU Kampüs Peyzaj Tasarımı Avan Proje İzmir Ekonomi Üniversitesi 2007-10-01 2007-10-03
Diğer Ulusal Özgün EKOTAM (Ekonomi Üniversitesi Tasarım Araştırma merkezi)_COPIC Projesi İzmir Ekonomi Üniversitesi 2006-11-01 2007-02-01
Üniversite Dışı Deneyim
Tİ-SAN Mimar 2004 2004
Tuna İnşaat Mimarlık AŞ Mimar 2000 2003
Kural Mimarlık Stajyer 1998 1998
Ceylan Holding, Başbakanlık İkiz kuleleri İnşaatı Stajyer 1997 1997

Projeler

Interactive Digital Exhibits To Experience Architectural Heritage: The Case of Balcony Balustrades of Ankara (1950-1975)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Sözlü Tarih Yöntemiyle Türkiye’de Mobilya Ve İçmimarlık Tarihini Okumak

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

SİM (Sağlık İç Mekânları): Sağlık Personelinin Sağlık Yapılarındaki Çalışma ve Dinlenme Mekanlarının Kalitesine Bağlı Mekan Algısı ve Memnuniyeti

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Zamansız 30 Sandalye Öyküsü- 1950’ler/ 1960’lar/ 1970’ler

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

DATUMM DOKÜMANTASYON VE ARŞİVLEME TÜRKİYE DEKİ MODERN MOBİLYA TASARIMI 2014 EYLÜLDEN SONRA ARAŞTIRMACI

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

DATUMM DOKÜMANTASYON VE ARŞİVLEME TÜRKİYE DEKİ MODERN MOBİLYA TASARIMI 2013 2014 EYLÜL ARASI KOORDİNATÖR 2014 EYLÜLDEN SONRA ARAŞTIRMACI

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

İdari Görevler

Senato Üyesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2023 -

Enstitü Müdür Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

Enstitü Müdür Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 - 2020

Lisansüstü Eğitim Etkileşim Platformu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Eğitim Komisyonu Üyesi, İçmimarlık Bölüm Başkanları Komitesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

INAR552 İç Mekan Tasarımında Güncel Tartışmalar dersi koordinatörlüğü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

INAR114 İç Mimarlık İletişim Teknikleri II dersi koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 -

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 -

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 -

Dış danışman DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.)

2014 -

Üniversite Eğitim Komisyonu üyesi Bölüm Temsilcisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2015

Enstitü Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 -

INAR111 İç Mimarlık İletişim Teknikleri I dersi koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2015

IAED452 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı için Uygulamalı Çalıştay II dersi koordinatörlüğü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2014

Erasmus Koordinatörü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2014

IP düzenleme komitesi üyesi, European Workshops on Urban Quality Architectural Identity EWUQPORT 2013 Healty Cities, Healty Environment Rethinking Public Space, İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2013

Yönetim Kurulu Üyeliği İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2014

Fakülte Kurulu Üyeliği İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2014

Yaz Stajı Komisyonu üyesi İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2014

Yönetim Kurulu Üyeliği İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2011

Yatay Dikey Geçiş Komisyonu Fakülte Temsilcisi İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2014

Yayın kurulu üyesi, Ege Mimarlık Dergisi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2011

Dekan Yardımcısı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2011

IT Komitesi Bölüm Koordinatörü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2011

IT Komitesi Fakülte Koordinatörü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2009

FFD201 Bilgisayar Destekli Mimari Grafikler dersi Koordinatörlüğü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2009

FFD104 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim dersi Koordinatörlüğü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2005 - 2014

FFD111 Çizim ve Reprezantasyon dersi Koordinatörlüğü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2005 - 2006

Erasmus Koordinatörü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2004 - 2009

Erasmus Koordinatörü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2004 - 2009

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

TMMOB Mimarlar Odası

1999 -

Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu Derneği (Kurucu üye)

2014 -

DOCOMOMO Türkiye İç Mekân Komitesi

2019 -

DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu

2017 -

Ödüller

Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2020

Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2020

Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2020

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2019

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2019

TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Teşvik Ödülü

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2016

TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Teşvik Ödülü

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2016

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2016

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2016

Anatolia Dergisi 25. Yıl Özel Ödülü, III. Disiplinlerarası Turizm Konferansı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2014

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü, Yayın Teşvik Ödülü

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2012

En İyi Disiplinlerarası Araştırma Ödülü, II. Disiplinlerarası Turizm Konferansı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2012

Mimarlık Vakfı Ödüllü Seçkisi, “Mimarlık Tarihi Bilim Dalı” Yüksek Lisans Tezi Ödülü

Mimarlık Vakfı / TÜRKİYE
2005

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

INAR1120 İç Mimarlık için Temel Tasarım II (2023-2024)

Haftalık Saati : 8

Mobilya Tasarım Tarihi (2023-2024)

Haftalık Saati : 3

Tez (2023-2024)

Haftalık Saati : 0

INAR1110 İç Mimarlık için Temel Tasarım I (2022-2023)

Haftalık Saati : 8

INAR1120 İç Mimarlık için Temel Tasarım II (2022-2023)

Haftalık Saati : 8

Tez (2022-2023)

Haftalık Saati : 0

Mobilya Tasarım Tarihi (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

İÇ MİMARLIKTA TEMEL TASARIM I (2021-2022)

Haftalık Saati : 8

İÇ MİMARLIKTA TEMEL TASARIM II (2021-2022)

Haftalık Saati : 8

TEZ (2021-2022)

Haftalık Saati : 0

SEMİNER (2021-2022)

Haftalık Saati : 0

DÖNEM PROJESİ (2021-2022)

Haftalık Saati : 0

İÇ MİMARLIKTA TEMEL TASARIM I (2020-2021)

Haftalık Saati : 8

İÇ MİMARLIKTA TEMEL TASARIM II (2020-2021)

Haftalık Saati : 8

TEZ (2020-2021)

Haftalık Saati : 0

SEMİNER (2020-2021)

Haftalık Saati : 0

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR