Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Muzaffer Karaaslan

Hukuk Fakültesi/Özel Hukuk Bölümü / Roma Hukuku Anabilim Dalı

Kısa Özgeçmiş

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi eğitimini 2014 yılında tamamladıktan sonra İzmir Barosunda bir yıllık avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatnamesi almaya hak kazanmıştır. 2015 yılında Yaşar Üniversitesi Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programına kabul edilmiş, yine aynı yıl Yaşar Üniversitesi Roma Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2017 yılı itibariyle yüksek lisansını tamamlamış ve aynı kurumda Özel Hukuk Doktora eğitimine başlamıştır. 2022 yılı itibariyle "Roma Hukukunda Bankacılık Faaliyetleri Kapsamında Düzensiz Vedia (Depositum Irregulare)" başlıklı tez çalışmasıyla doktor ünvanı almaya hak kazanmıştır. Halen Yaşar Üniversitesi Roma Hukuku Anabilim Dalında doktor araştırma görevlisi olarak akademik görevine devam etmektedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8560  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÖZEL HUKUK (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
Tez Adı: Roma hukukunda bankacılık faaliyetleri kapsamında düzensiz vedia (Depositum ırregulare) (2022)
Tez Danışmanı: Halide Gökçe Türkoğlu
2017 - 2023

Yüksek Lisans

ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Roma Hukukunda peculium (2017)
Tez Danışmanı: HALİDE GÖKÇE TÜRKOĞLU
2015 - 2017

Lisans

/ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
HUKUK FAKÜLTESİ
2009 - 2014

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2023 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2015 - 2023

Yayınlar

7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KARAASLAN MUZAFFER Kölelik Yasağının Tarihsel Gelişimi Yaşar Hukuk Dergisi, 4(1), 59-78. Endekste taranmıyor 2022
KARAASLAN MUZAFFER Roma Hukukunda Institor ve Günümüz Hukukuna Etkileri Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(3), 77-96. Endekste taranmıyor 2021
KARAASLAN MUZAFFER Peculium’un Roma Ekonomik Hayatındaki Rolü Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(), 2251-2269. TR DİZİN 2017
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
KARAASLAN MUZAFFER Roma Hukukunda Bankacılık Faaliyetleri Kapsamında Düzensiz Vedia (Depositum Irregulare) On İki Levha 2023
Üniversite Dışı Deneyim
ADALET BAKANLIĞI Uzlaştırmacı 2018 0

İdari Görevler

Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlileri Temsilcisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Ders ve Sınav Programı Sorumlusu (Hukuk Fakültesi Lisans Ders Programı) YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Roma Hukuku Genel Hükümler (2023-2024)

Haftalık Saati : 2

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi (2023-2024)

Haftalık Saati : 3

Türk Hukuk Tarihi (2023-2024)

Haftalık Saati : 2

Medeni Yargılama Hukuku Bilgisi (2023-2024)

Haftalık Saati : 4

Roma Hukuku Özel Hükümler (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR