Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Muzaffer Karaaslan

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi eğitimini 2014 yılında tamamladıktan sonra İzmir Barosunda bir yıllık avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatnamesi almaya hak kazanmıştır. 2015 yılında Yaşar Üniversitesi tezli yüksek lisans programına kabul edilmiş, yine aynı yıl Yaşar Üniversitesi Roma Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2017 yılı itibariyle yüksek lisansını tamamlamış ve Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk doktora programına kabul edilerek doktora eğitime başlamıştır. Halen Yaşar Üniversitesi Roma Hukuku ABD araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

  • Eposta muzaffer.karaaslan@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8560  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÖZEL HUKUK (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2017 - -

Yüksek Lisans

ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Roma Hukukunda peculium (2017)
Tez Danışmanı: HALİDE GÖKÇE TÜRKOĞLU
2015 - 2017

Lisans

/ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
HUKUK FAKÜLTESİ
2009 - 2014

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2015 -

Yayınlar

7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KARAASLAN MUZAFFER Peculium’un Roma Ekonomik Hayatındaki Rolü Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(), 2251-2269. ULAKBİM 2017

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR