Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Mustafa Ruhan Erdem

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi …Kamu Hukuku Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Öğretim üyesi daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Doçent kadrosuna naklen atanmasıyla devam etmiştir. 2010 yılında Yaşar Üniversitesi’nde Profesörlüğe atanmıştır. SHalen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi de öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta mustafa.erdem@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8523  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Ceza muhakemesinde organize suçlulukla mücadele gizli soruşturma tedbirleri (1997)
Tez Danışmanı: DURMUŞ TEZCAN
1991 - 1997

Yüksek Lisans

KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Karşılıksız yararlanma suçları (1991)
Tez Danışmanı: DURMUŞ TEZCAN
1989 - 1991

Lisans

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
HUKUK FAKÜLTESİ
1983 - 1987

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ /
2009 - 2014

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
SEVİM SAHİLLİOĞLU BAKLACI Yağma suçu Yaşar Üniversitesi 2020
ATACAN TÜNEY Ceza İnfaz Sisteminde Denetimli Serbestliğin Koşullu Salıverilme ile İlişkisi Yaşar Üniversitesi 2019
MUHAMMED AKİF ALSHARO Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu Yaşar Üniversitesi 2018
ZÜMER AYDIN Kasten yaralama suçu Yaşar Üniversitesi 2017
GİZEM HÜNKAR Ceza muhakemesinde silahların eşitliği ilkesi Yaşar Üniversitesi 2017
BETÜL GÜL ŞARSEL Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma Yaşar Üniversitesi 2017
ELİF ER Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarında gizli tanıklık Yaşar Üniversitesi 2016
SİNEM TOP Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı Yaşar Üniversitesi 2015
GİZEM DURSUN AİHS madde 3 kapsamında işkenceyi etkili biçimde soruşturma yükümlülüğü Yaşar Üniversitesi 2015
GÖKÇE UZUNALİ ŞENOL Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ışığında delil yasakları Yaşar Üniversitesi 2014
FERDA ESER Ceza muhakemesinde uzlaşmada İzmir modeli Yaşar Üniversitesi 2013
HARUN ORMAN Memur disiplin hukukunun genel ilkeleri İstanbul Kültür Üniversitesi 2011
FEHMİ ÖZTÜRK Özel görevli ağır ceza mahkemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
CİHAN KAVLAK Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (T.C.K. m. 220) Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
ALİ GÜNİNDİ Türk Ceza Kanunu'nda kan gütme saiki ile adam öldürme Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
TÜLAY BİLGEN Türk Ceza Kanununda banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
CANDİDE ŞENTÜRK Ceza Muhakemesi Hukukunda uzlaşma Dokuz Eylül Üniversitesi 2009
DAVUT YILMAZ Kamu davasının açılmasının ertelenmesi İstanbul Kültür Üniversitesi 2009
YÜKSEL KIRMIZIDAĞ Ceza Muhakemesi Hukukunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması Dokuz Eylül Üniversitesi 2009
ZEKİYE ÖZEN İNCİ Bir koruma tedbiri olarak Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda tutuklama Dokuz Eylül Üniversitesi 2008
GÜLDEN ATİLLA ÖZTÜRK Avrupa Birliği içerisinde ceza işlerinde karşılıklı işbirliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2008
MUSTAFA KARAOSMANOĞLU Yeni Türk ceza kanununda bir güvenlik tedbiri olarak belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma İstanbul Kültür Üniversitesi 2008
SERDAL GÜNGÖR Ceza muhakemesi hukukunda tanığın korunması Dokuz Eylül Üniversitesi 2007
ÖZGÜR ÇÖREZ Adil yargılanma hakkı çerçevesinde askeri yargı ( ceza) sistemi Dokuz Eylül Üniversitesi 2007
ZEYNEP FERDA DEMİRBAŞ Aile bireylerine karşı fena muamele Dokuz Eylül Üniversitesi 2006
SEVİNÇ ARSLAN HIZAL Yeni Türk ceza kanununda sağlık personelinin ihbar yükümlülüğü Dokuz Eylül Üniversitesi 2006
Doktora Tezleri
İLKER UÇDU Ceza Muhakemesi Hukukunda tutuklama Dokuz Eylül Üniversitesi 2007

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ERDEM MUSTAFA RUHAN Karşılıklı Hakaret (TCK m. 129/3) Ceza Hukuku Dergisi, (35), 0-0. 2017
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ERDEM MUSTAFA RUHAN Türkiye de Yargı Organlarının Medyaya Bilgi Vermesine İlişkin Hukuki Düzenlemeler Çağdaş demokrasilerde Yargı ve Medya İlişkileri, Judiciary and Media Relations In Modern Democracies 2010
ERDEM MUSTAFA RUHAN Über die Regelungen zur Taeterschaft und Teilnahme im neuen türkischen StGBEntwurf im Vergleich zur jetzigen Fassung Massnahmen gegen die Organisierte Kriminalitaet im Rechtsstaat Möglichkeiten und Grenzen Hukuk Devletinde Organize Suçluluğa Karşı Organize Suçlulukla Mücadele Uluslar arası Kollokyumu 2003
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ERDEM MUSTAFA RUHAN Organize Yapı İçerisinde Otoriter İlişkilerden Kaynaklanan Egemenliğe Dayalı Dolaylı Faillik Kurumu ve TCK m. 220/5 Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, (), 0-0. TR DİZİN 2018
ERDEM MUSTAFA RUHAN,ŞENTÜRK CANDİDE Hırsızlığın Yağmaya Dönüşmesi (Dolaylı Yağma) Prof.Dr. iur. Merih Kemal Omağ’a Armağan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 16(), 0-0. TR DİZİN 2017
ERDEM MUSTAFA RUHAN,ŞENTÜRK CANDİDE Sosyal Ağlar Üzerinde İşlenen Hakaret Suçlarında Ceza Sorumluluğu Prof.Dr. Şeref Ertaş’xxa Armağan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(), 2703-2725. TR DİZİN 2017
ERDEM MUSTAFA RUHAN Sporda Doping’in Ceza Hukuku Boyutu İzmir Barosu Dergisi, (1), 13-56. TR DİZİN 2015
ERDEM MUSTAFA RUHAN AİHM’İN Neziraj Kararı Işığında Sanığın İstinaf Duruşmasında Hazır Bulunmaması Nedeniyle İstinaf İsteminin Reddi Fasikül Hukuk Dergisi, (59), 0-0. TR DİZİN 2014
ERDEM MUSTAFA RUHAN Lizbon Antlaşması ve Avrupa Ceza Hukuku’nun Geleceği Yaşar Üniversitesi Journal, 2(Aydın Zevkliler’e Armağan), 1019-1098. TR DİZİN 2013
ERDEM MUSTAFA RUHAN,KONUK SOMMER BAHAR Anayasa Mahkemesi’nin Terör Suçlarında Tutukluluk Süresine İlişkin İptal Kararının Düşündürdükleri Fasikül Hukuk Dergisi, (44), 0-0. TR DİZİN 2013
ERDEM MUSTAFA RUHAN Avrupa Birliğinde Ayrımcılık Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı ile Ceza Hukuku Yoluyla Mücadele Fasikül Dergisi, (16), 0-0. Diğer 2011
Erdem Mustafa Ruhan, Parlak Benay Ceza Hukuku Boyutuyla Mobbing TBB Dergisi, (88), 261-286. Diğer 2010
ERDEM MUSTAFA RUHAN Suçu Bildirmeme Suçu TBB Dergisi, (), 85-0. Diğer 2009
ERDEM MUSTAFA RUHAN Netice Yüzünden Ağırlaşan Suçlar Prof. Dr. Uğur Alacakaptan Armağanı, (), 0-0. Diğer 2008
ERDEM MUSTAFA RUHAN 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu nda Bir Güvenlik Tedbiri Olarak Tekerrür Hukuk veAdalet Dergisi, 4(7), 178-0. Diğer 2007
ERDEM MUSTAFA RUHAN 5271 sayılı CMK da İletişimin Denetlenmesi Hukuki Perspektifler Dergisi, (3), 97-0. Diğer 2005
ERDEM MUSTAFA RUHAN Yeni TCK da Faillik ve Suç Ortaklığı Hukuki Perspektifler Dergisi, (5), 204-0. Diğer 2005
ERDEM MUSTAFA RUHAN AİHM Kararları Işığında Tutuklu Sanık Bakımından Hazırlık Soruşturması Dosyasınıİnceleme Hakkı Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(1), 67-112. Hakemli 2004
Tezcan Durmuş, Erdem Mustafa Ruhan İnsan Hakları Açısından Tanzimat Ceza Kanunları Prof. Dr. Gündüz Aybay’aArmağan, (), 241-0. Diğer 2004
ERDEM MUSTAFA RUHAN Karşılıksız Yararlanma Suçları Hukuki Perspektifler Dergisi, (), 134-0. Diğer 2004
ERDEM MUSTAFA RUHAN Avrupa Yakalama Müzekkeresi Hukuk ve Adalet Dergisi, 1(3), 198-0. Diğer 2004
ERDEM MUSTAFA RUHAN Türk Ceza Kanunu nda Silah Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8(1), 181-0. Hakemli 2003
Mustafa Ruhan Erdem, Ömer Korkmaz Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin İhlali Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 181-212. Hakemli 2003
ERDEM MUSTAFA RUHAN Cinsel İlişki Yoluyla Başkasına HIV Bulaştırılmasının Cezalandırılabilirliği Sorunu Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 8(1), 73-0. Hakemli 2003
Özbek Veli Özer, Erdem Mustafa Ruhan 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu Çerçevesinde UzaklaHaberleşmenin Denetlenmesi Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, (), 249-0. Diğer 2000
Özbek Veli Özer, Erdem Mustafa Ruhan Ceza Hukukunda Bankamatiklerin Kötüye Kullanılması İzmir Barosu Dergisi, (), 0-0. Hakemli 1997
ERDEM MUSTAFA RUHAN Ceza Muhakemesinde Tehlikede Bulunan Tanıkların Korunması İzmir BarosuDergisi, (), 48-0. Hakemli 1995
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ERDEM MUSTAFA RUHAN Cezaların Ertelenmesine İlişkin Düzenlemelere Anayasal Bakış () Anayasa Mahkemesi’nce Düzenlenen Af, Şartla Salıverme ve Ertelemeye İlişkin Düzenlemelere Anayasal Bakış Konulu Sempozyuma Sunulan Bildiri, 2001
ERDEM MUSTAFA RUHAN Organize Suçluluk () Ankara Barosu tarafından düzenlenen Hukuk Kurultayı 2000 2000
ERDEM MUSTAFA RUHAN Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezaların İnfazı ve Yeni Alternatifler () Ceza İnfaz Hukukunun Sorunları Sempozyumu
ERDEM MUSTAFA RUHAN Yeni TCK Tasarısında Suça İştirake İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi () Umut Vakfı tarafından düzenlenen Ceza Hukuku Reformu Sempozyumu
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
ERDEM MUSTAFA RUHAN,DURSUN GİZEM 6526 Sayılı Kanunun İletişimin Denetlenmesi Açısından Getirdiği Yenilikler Yıldırım Uler’xxe Armağan, 1(), 251-260. 2014
Diğerleri
ÖZTÜRK BAHRİ,TEZCAN DURMUŞ,ERDEM MUSTAFA RUHAN,SIRMA GEZER ÖZGE,SAYGILAR KIRIT YASEMİN FİLİZ,ALAN AKCAN ESRA,ÖZAYDIN ÖZDEM,ERDEN TÜTÜNCÜ EFSER,ALTINOK VILLEMIN DERYA Ana Hatlarıyla Ceza Muhakemesi Hukuku Seçkin 2018
TEZCAN DURMUŞ,ERDEM MUSTAFA RUHAN,ŞENTÜRK CANDİDE,ERDEN TÜTÜNCÜ EFSER Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar Seçkin 2018
ERDEM MUSTAFA RUHAN,ŞENTÜRK CANDİDE Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları Seçkin 2018
TEZCAN DURMUŞ,ERDEM MUSTAFA RUHAN,ÖNOK RİFAT MURAT Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku SEÇKİN 2018
ÖZTÜRK BAHRİ,TEZCAN DURMUŞ,ERDEM MUSTAFA RUHAN,SIRMA GEZER ÖZGE,SAYGILAR KIRIT YASEMİN FİLİZ,ALAN AKCAN ESRA,ÖZAYDIN ÖZDEM,ERDEN TÜTÜNCÜ EFSER,ALTINOK VILLEMIN DERYA Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku SEÇKİN 2018
TEZCAN DURMUŞ,ERDEM MUSTAFA RUHAN,SANCAKDAR OĞUZ,ÖNOK RİFAT MURAT İnsan Hakları El Kitabı Seçkin Yayıncılık 2018
TEZCAN DURMUŞ,ERDEM MUSTAFA RUHAN,ÖNOK RİFAT MURAT Ceza Özel Hukuku Seçkin 2017
TEZCAN DURMUŞ,ERDEM MUSTAFA RUHAN,ÖNOK RİFAT MURAT Ceza Özel Hukuku seçkin 2017
TEZCAN DURMUŞ,ERDEM MUSTAFA RUHAN,ŞENTÜRK CANDİDE,ERDEN TÜTÜNCÜ EFSER Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar Seçkin Yayıncılık 2017
Prof Dr Timur Demirbaş, Prof Dr Mustafa Ruhan Erdem Ceza Hukuku Pratik Çalışmalar Kitap Bölümü Seçkin Yayınları 2014
Prof Dr Durmuş Tezcan, Prof Dr Mustafa Ruhan Erdem, Yrd Doç Dr Murat Önok Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku Kitap Bölümü Seçkin Yayınları 2013
Prof Dr Durmuş Tezcan, Prof Dr Mustafa Ruhan Erdem, Arş Gör Candide Şentürk Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar Kitap Bölümü Seçkin Yayınları 2012
Prof Dr Bahri Öztürk, Prof Dr Mustafa Ruhan Erdem Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku Kitap Bölümü Seçkin Yayınları 2012
Prof Dr Bahri Öztürk, Prof Dr Mustafa Ruhan Erdem Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku Kitap Bölümü Seçkin Yayınları 2010
ERDEM MUSTAFA RUHAN Ceza Muhakemesi Hukukunda Yeni Bir Denetim Muhakemesi Yolu Olarak İstinaf Seçkin 2010
ERDEM MUSTAFA RUHAN İnsan Hakları El Kitabı Seçkin 2010
ERDEM MUSTAFA RUHAN Ceza Muhakemesinde Yeni Bir Denetim Muhakemesi Yolu Olarak İstinaf Seçkin Yayınları 2010
Prof Dr Durmuş Tezcan, Prof Dr Mustafa Ruhan Erdem, Yrd Doç Dr Murat Önok Uluslarası Ceza Hukuku Kitap Bölümü Seçkin Yayınları 2009
ERDEM MUSTAFA RUHAN Uluslarası Ceza Hukuku Seçkin 2009
Prof Dr Durmuş Tezcan, Prof Dr Mustafa Ruhan Erdem, Prof Dr Oğuz Sancakdar, Yrd Doç Dr Murat Önok İnsan Hakları El Kitabı Kitap Bölümü Seçkin Yayınları 2009
Prof Dr Bahri Öztürk, Prof Dr Mustafa Ruhan Erdem Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler Kitap Bölümü Turhan Yayınevi 2008
Prof Dr Bahri Öztürk, Prof Dr Mustafa Ruhan Erdem Ceza Hukuku Genel Hükümler ve Özel Hükümler Turhan yayınları Kitap Bölümü Turhan Yayınları 2007
Prof Dr Durmuş Tezcan, Prof Dr Mustafa Ruhan Erdem, Yrd Doç Dr Murat Önok Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye nin İnsan Hakları Sorunu Kitap Bölümü Seçkin Yayınları 2007
ERDEM MUSTAFA RUHAN Avrupa Birliği Hukukunun Üye Devletlerin Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuna Etkileri Turhan Yayınları 2005
ERDEM MUSTAFA RUHAN Ceza Muhakemesinde Organize Suçlulukla Mücadelede Gizli Soruşturma Seçkin Yayınları 2001
ERDEM MUSTAFA RUHAN Türk Hukukunda Karşılıksız Yararlanma Suçları Yetkin Yayınları 1996
Üniversite Dışı Deneyim
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 1988 2009

İdari Görevler

Dekan YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 -

Dekan Yardımcısı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2004 - 2006

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2001 - 2002

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2001 - 2002

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER-I (2017-2018)

Haftalık Saati : 6

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER-II (2017-2018)

Haftalık Saati : 6

ULUSLARARASI CEZA HUKUKU (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

SUÇ GENEL TEORİSİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

MEDYA CEZA HUKUKU (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR