Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Oğuz Özgür Eğilmez

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Oğuz Özgür Eğilmez, Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1990 yılında lisans ve University of Texas at Austin'den 1991 yılında yüksek lisans (yapı mühendisliği) derecelerini alan Eğilmez, 1992-2001 yılları arasında Rusya ve Türkiye'de otel, köprü, alışveriş merkezi gibi inşaatlarda proje müdürü, şantiye şefi ve koordinatör olarak çalışmıştır. 2002 yılında, çelik köprü I-kirişlerinin stabilitesi üzerine deneysel ve sayısal çalışmalar içeren bir doktora projesinde çalışmak üzere University of Houston'a gitmiş, 2005 yılı sonunda doktorasını bitirip İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) yardımcı doçent olarak çalışmaya başlamıştır. Doçentlik unvanını da aldığı İYTE'de 2014 yılına kadar çalışmış, 2014-2017 yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapmıştır. Eylül 2017 tarihinde Yaşar Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümü öğretim kadrosuna profesör ve bölüm başkanı olarak katılmıştır. Çelik köprülerin stabilitesi, çelik binalar ve birleşimler ile kompozit yapılar üzerine akademik çalışmaları bulunan O. Özgür Eğilmez, bu konularda çeşitli TÜBİTAK, AB ve sanayi projelerinde yürütücülük ve danışmanlık yapmaktadır.

  • Eposta ozgur.egilmez@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8227  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

/ University of Houston
Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendsiliği Bölümü
Tez Adı: Lateral Bracing of Bridge Girders by Permanent Metal Deck Forms (2005)
Tez Danışmanı: Todd A. Helwig
2002 - 2005

Yüksek Lisans

/ University of Texas at Austin
Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Tez Adı: Behavior of one-way slabs reinforced with welded wire fabric with and without end loops (1991)
Tez Danışmanı: Ned Burns
1990 - 1991

Lisans

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)/
1986 - 1990

Akademik Ünvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2017

DOÇENT

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2014

DOÇENT

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2011

YARDIMCI DOÇENT

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2005

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
ANDAÇ AKBABA Stiffness requirements of shear diaphragms used to brace steel I-beams İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2017
GÜNEŞ KARAKAYA Redesign of an Existing Reinforced Concrete Structure as a Steel-Composite Structure and Cost Comparisons İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2015
MUSTAFA VARDAROĞLU Strength requirements of shear diaphragms used to brace steel I-beams İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2014
MEHMET DENİZ GÜNEŞ Development of process techniques for composite based leaf spring systems İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2013
DORUK YORMAZ Seismic behavior of steel I-beams reinforced with glass fiber reinforced polymer: An experimental study İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2010
CAN ALİ GÜVEN Experimental study on improving local buckling behavior of steel plates strengthened with glass fiber reinforced polymers İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2009
FATMA ERİNÇ SEZGİN Mechanical behavior and modeling of honeycomb cored laminated fiber/polymer sandwich structures İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2008
DENİZ ALKAN Numerical study of enhancement of plastic rotation capacity of seismic steel moment connections by fiber reinforced polymer materials İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2008
Doktora Tezleri
MUSTAFA VARDAROĞLU An Experimental Study on the Behavior of the RC Eccentric Wide-Beam Column Connections Under Cyclic Loading İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2016

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
EĞİLMEZ OĞUZ ÖZGÜR,VARDAROĞLU MUSTAFA,Akbaba Andaç Narin Çelik Kirişlere Stabilite Desteği Sağlayan Kayma Diyaframlarının Rijitlik Gereklilikleri Teknik Dergi, 28(4), 8105-8128. (SCI-Expanded) 2017
EĞİLMEZ OĞUZ ÖZGÜR,VARDAROĞLU MUSTAFA,Akbaba Andac Strength Requirements for Shear Diaphragms Used for Stability Bracing of Steel Beams Journal of Structural Engineering, 143(4), 4016214-0. (SSCI) 2017
EĞİLMEZ OĞUZ ÖZGÜR Predicting the stiffness of shear diaphragm panels composed of bridge metal deck forms Steel and Composite Structures, 24(2), 0-0. (SCI-Expanded) 2017
EĞİLMEZ OĞUZ ÖZGÜR,Helwig T A,Herman RS Using Metal Deck Forms for Construction Bracing in Steel Bridges Journal of Bridge Engineering, 21(5), 4015085-0. (SCI-Expanded) 2016
EĞİLMEZ OĞUZ ÖZGÜR,Helwig Todd,Herman Reagan Using metal deck forms for construction bracing in steel bridges Journal of Bridge Engineering, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2015
Baştürk SB,TANOĞLU METİN,ÇAnkaya ALper,EĞİLMEZ OĞUZ ÖZGÜR Dynamic behavior predictions of fiber-metal laminate/aluminum foam sandwiches under various explosive weights Journal of Sandwich Structures & Materials, 18(3), 321-342. (SCI-Expanded) 2015
Egilmez O Ozgur, Helwig T A, Herman R Buckling behavior of steel bridge I girders braced by metal deck forms Journal of Bridge Engineering, 17(4), 624-633. (SCI-Expanded) 2012
Egilmez O Ozgur, Yormaz Doruk Cyclic testing of steel I beams reinforced with GFRP Steel and Composite Structures, 11(2), 93-114. (SCI-Expanded) 2011
Sezgin F E, Tanoglu M, Egilmez O O, Donmez C Mechanical behavior of polypropylene based honeycomb cored composite sandwich structures journal of Reinforced Plastics and Composites, 29(10), 1569-1579. (SCI-Expanded) 2010
Egilmez O Ozgur, Alkan Deniz, Ozdemir Timur Cyclic behavior of steel I beams modified by a welded haunch and reinforced with GFRP Steel and Composite Structures, 9(5), 419-444. (SCI-Expanded) 2009
Egilmez O Ozgur, Herman Reagan, Helwig Todd A Lateral stiffness of steel bridge I girders braced by metal deck forms Journal of Bridge Engineering, 14(1), 17-25. (SCI-Expanded) 2009
Egilemz O O, Helwig T A, Jetann C, Lowery R Stiffness and strength of metal bridge deck forms Journal of Bridge Engineering, 12(4), 429-437. (SCI-Expanded) 2007
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
VARDAROĞLU MUSTAFA,EĞİLMEZ OĞUZ ÖZGÜR Stiffness and Strength of Shear Diaphragms Used for Stability Bracing of Steel Bridge I Girders 8th International Steel Bridges Conference 2015
EĞİLMEZ OĞUZ ÖZGÜR Stiffness and strength of shear diaphragms used for stability bracing of slender beams Structural Stability Research Council Annual Conference 2014
Eğilmez O Ö, Helwig. T Application of diaphragm stiffness and strength equations to bridge metal deck forms Structural Stability Research Council Annual Conference 2014
Helwig Todd,EĞİLMEZ OĞUZ ÖZGÜR Application of diaphragm stiffness and strength equations to bridge metal deck forms Structural Stability Research Council Conference 2014
VARDAROĞLU MUSTAFA,EĞİLMEZ OĞUZ ÖZGÜR Stiffness and strength of shear diaphragms used for stability bracing of slender beams Structural Stability Research Council Conference 2014
Egilmez O O, Yormaz D Enhancing the stability of steel I beams using GFRP Structural Stability Research Council Conference 2011 2011
Egilmez O O, Alkan D, Ozdemir T Improving the ductility of steel I beams through the use of glass fiber reinforced polymers Structural Stability Research Council Conference 2010 2010
Egilmez O O, Helwig T A, Herman R Strength requirements of permanent metal deck forms used for lateral bracing of steel bridge girders Proceedings of the 2006 International Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures 2006
Egilmez O O, Helwig T, Herman R Stiffness requirements for metal deck forms used for stability bracing of steel bridge girders Structural Stability Research Council Conference 2006 2006
Egilmez O O, Helwig T A, Herman R Strength of metal deck forms used for stability bracing of steel bridge girders Structural Stability Research Council Conference 2005 2005
Egilmez O O, Helwig T A Buckling behavior of steel bridge girders braced with permanent metal deck forms Structural Stability Research Council Conference 2004 2004
Egilmez O O, Jetann C, Helwig T A Bracing behavior of permanent metal deck forms Structural Stability Research Council Conference 2003 2003
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Egilmez O O, Alkan D Çelik köprü I kirişlerine yanal destek sağlayan trapez sac kalıpların mukavemeti Teknik Dergi, 20(4), 4891-4904. SCI-Expanded 2009
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
EĞİLMEZ OĞUZ ÖZGÜR,VARDAROĞLU MUSTAFA Çelik Kirişlerin Kararlılığını Desteklemek İçin Kullanılan Kayma Diyaframlarının Mukavemet Gereklilikleri 7. Ulusal ÇElik Yapılar Sempozyumu 2017
EĞİLMEZ OĞUZ ÖZGÜR Çelik I kirişlerin plastik dönme kapasitesinin polimerle güçlendirilmiş cam elyaf kompozit malzemeler kullanılarak geliştirilmesi 3. Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu 2003
Egilmez O O, Akbaba A Çelik kirişlerin kararlılığını desteklemek için kullanılan kayma diyaframlarının mukavemeti 5. Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu
Egilmez O O, Yormaz D CLP ile güçlendirilmiş çelik kirişlerin tersinir yük deneyleri 4. Çelik Yapılar Sempozyumu

8. Projeler

Moment Aktaran Mevcut Çelik Çerçeve Kiriş Kolon Birleşimlerinin Deprem Davranışlarının Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Malzemeler Kullanılarak Geliştirilmesi

TÜBİTAK PROJESİ

Enhancing Plastic Rotation Capacity ofBeam Column Connections in Existing Steel Moment Frames byGlass Fiber Reinforced Polymers

Avrupa Birliği

Elyaf Takviyeli Polimer Kompozit ve NanoKompozitler için Analiz Üretim ve Test Altyapısının Geliştirilmesi

DİĞER

Patlama Etkisinie Karşı Koruyucu Zırh Geliştirilmesi

TÜBİTAK PROJESİ

Otomotiv Sektörüne Yönelik Kompozit Malzeme Esaslı Yaprak Yay Sistemlerinin Tasarımı ve Üretim Tekniklerinin Geliştirilmesi

DİĞER

9. İdari Görevler

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Bölüm Bşk. İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2017

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

İnşaat Mühendisleri Odası

1990 - 2017

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği

2009 - 1990

Structural Stability Research Council

2004 - 1990

11. Ödüller

Vinnakota

Structural Stability Research Council / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
2005

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Design of Steel Structures (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Engineering Mechanics I: Statics (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Introduction to Mateial Science (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Strength of Materials (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR