Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Ahmet Şefik Güngör

Sanat Tasarım Fakültesi / Film Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Tv Bölümü’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde asistan olarak başladığı akademik görevine, aynı üniversitede Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak devam etmiştir.. Sırasıyla, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde dekan yardımcılığı, Yaşar Üniversitesi de senatörlük, İletişim Fakültesi de dekan vekilliği ve Radyo Sinema Tv Bölümü de bölüm başkanlığı, Sanat ve Tasarım Fakültesi de Film Tasarımı Bölüm Başkanlığı ve dekan yardımcılığı idari görevleri olmuştur. Halen Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Film Tasarımı Bölüm başkanı ve öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta sefik.gungor@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8720  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

FİLM TASARIMI (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ/FİLM TASARIMI (DR)/
Tez Adı: Görüntü Yönetmeninin Filmin Görsel Üretimine Katkısı (1990)
Tez Danışmanı: Oğuz Adanır,Oğuz Adanır
1986 - 1990

Sanatta Yeterlik

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ/
Tez Adı: Haluk ve Haluk (1986)
Tez Danışmanı: Oğuz Adanır,Oğuz Adanır
1986 - 1986

Lisans

FİLM TASARIMI BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/FİLM TASARIMI BÖLÜMÜ/KURGU SES VE GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ PR./
Tez Adı: İzmir'de Çevre Kirlenmesi (0)
Tez Danışmanı: Alim Şerif Onaran
1976 - 1986

Yüksek Lisans

FİLM TASARIMI (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ/FİLM TASARIMI (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Sessiz Sinema Döneminde Yaratıcı Kurgu (1981)
Tez Danışmanı: İbrahim Armağan
1981 - 1986

Akademik Ünvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / FİLM TASARIMI BÖLÜMÜ
2011 -

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2008 - 2011

PROFESÖR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ
2007 - 2008

DOÇENT

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ
1996 - 2007

YARDIMCI DOÇENT

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ
1992 - 1996

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ
1990 - 1992

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ
1981 - 1990

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
TAYFUN BELET Türkiye'de belgesel sinema ve Türk belgeselciliğinde Ertuğrul Karslıoğlu belgesellerinin yeri ve önemi Yaşar Üniversitesi 2018
ONUR AMAÇ Sinemada opera müziği kullanımı Yaşar Üniversitesi 2017
ORÇUN ESİN DSLR fotoğraf makineleri ve sinemadaki etkileri Yaşar Üniversitesi 2017
MELİKE TÜTÜNCÜOĞLU Gönüllülük ve sivil toplum etkileşiminde sanatın rolü Yaşar Üniversitesi 2016
FENAY ULU Işıkla boyama tekniği ve kavramsal bir dil olarak fotoğraf Yaşar Üniversitesi 2016
BETÜL KAHYAOĞLU Çağdaş ütopyaların yaratılmasında görsel medyanın gücü Yaşar Üniversitesi 2015
YAVUZ SELİM BALCIOĞLU 3 boyutlu yazıcı ve sinemada kullanımı Yaşar Üniversitesi 2014
ÇAĞIL ERDOĞAN Sinemada estetik bir tutum olarak iğrençlik Yaşar Üniversitesi 2013
Doktora Tezleri
ASLI GİRAY AKYUNAK Sinemada müziğin otonomisi ve duysal bir aktör olarak anlam oluşturma biçimleri Yaşar Üniversitesi 2017
TÜLAY GÜMÜŞER 1960 sonrası Türkiye'de sanat ve siyaset ilişkisi: Bedri Baykam'ın siyasi kimliğinin sanatsal pratiğine yansıması Yaşar Üniversitesi 2017
ZEYNEP AKÇAY NİŞLİ Animasyonda etkileşimli anlatının okul öncesi çocuklarda bağlanmaya ve anlamaya olan etkisi: Bo ve Di özelinde bir alımlama çalışması Yaşar Üniversitesi 2017

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
GÜNGÖR AHMET ŞEFİK Gerçeğin Ağırlığı Belgesel Sinema
GÜNGÖR AHMET ŞEFİK Fotoğrafik Görüntüde Uzam IV. Y.D.Ü. Uluslararası Fotoğraf Günleri
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
GÜNGÖR AHMET ŞEFİK Görmenin Doğası ve Görsel Algılama Sinemasal, (14), 1-0. Endekste taranmıyor 2005
GÜNGÖR AHMET ŞEFİK Belgesel Sinemada Görüntü Belgesel Sinema, (1), 55-0. Endekste taranmıyor 2002
GÜNGÖR AHMET ŞEFİK Görme Görüntü Fotoğrafik Görüntü GSF Dergisi, (10-11), 124-0. Endekste taranmıyor 1998
GÜNGÖR AHMET ŞEFİK Görsel Kompozisyonun Bir Öğesi Olarak Çizgi A.Ü.G.S.E. Dergisi, (15), 85-0. SSCI 1998
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
GÜNGÖR AHMET ŞEFİK Belgesel Sinemanın İşlevi () Belgesel Sinema Üzerine
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
GÜNGÖR AHMET ŞEFİK Görsel Sanatlarda Şekil ve Biçim Sanat Sokağı, (), 0-0. 2006
GÜNGÖR AHMET ŞEFİK Görüntüler Evreni Sinemasal, (), 0-0. 1998
GÜNGÖR AHMET ŞEFİK Kavram Sineması Antrakt, (), 0-0. 1996
GÜNGÖR AHMET ŞEFİK Öykülü Kısa Film Antrakt, (), 0-0. 1996
GÜNGÖR AHMET ŞEFİK Belgesel Sinema 7. Uluslararası Film Festivali Dergisi, (), 0-0. 1995
GÜNGÖR AHMET ŞEFİK Türki Cumhuriyetler Sinemalarında Yeni Eğilim 4. Uluslar arası Film Festivali Dergisi, (), 0-0. 1992
GÜNGÖR AHMET ŞEFİK Görüntü Yönetmenliği Üzerine Dilizi, (), 0-0. 1992
GÜNGÖR AHMET ŞEFİK Sinema Görüntüsünde Standartlaşma Sorunu Sinemaskop, (), 0-0. 1992
GÜNGÖR AHMET ŞEFİK Sinemada Görüntü Yönetmeninin Rolü Mavi Derinlik, (), 0-0. 1990
Diğerleri
Güngör. Ahmet Şefik, Yıldız. Selahattin, Çelikcan. Peyami, Makal Oğuz, Vardar Bülent, Ergül Reha Recep , Maral Alper, Aytekin Hakan, Eroğlu İrfan Sinema Dili Beyaz Perdeyi Yaratanlar Su Yayınları 2013
GÜNGÖR AHMET ŞEFİK Sinemada Görüntü Düzenlemesinin Gerekliliği ve Mekan DEÜ 2006
GÜNGÖR AHMET ŞEFİK Türk Sinemasında Kısa Film Kiv 1996
GÜNGÖR AHMET ŞEFİK Sinemada Görüntü Yönetmeni Kitle 1994

8. Projeler

Dijital Görüntü İşleme Yöntemlerinin Eğitim Amaçlı Kullanılması

DİĞER

9. İdari Görevler

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Dekan YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2014

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 -

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 - 2014

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 -

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2018

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2011

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2011

Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2011

Senatörlük YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2018

Dekan YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2011

Dekan Yardımcısı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

1996 - 2001

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Yönetmenlik Mezuniyet Proje Tasarımı (2017-2018)

Haftalık Saati : 10

Film Çözümleme I (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Yönetmenlik Mezuniyet Proje Uygulama (2017-2018)

Haftalık Saati : 10

Film Çözümleme II (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Yönetim Tasarımı (2016-2017)

Haftalık Saati : 5

Yönetmenlik Mezuniyet Proje Tasarımı (2016-2017)

Haftalık Saati : 10

Yönetmenlik Mezuniyet Proje Uygulama (2016-2017)

Haftalık Saati : 10

FİLM ÇÖZÜMLEME I (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

FİLM ÇÖZÜMLEME II (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Yönetim Tasarımı (2015-2016)

Haftalık Saati : 5

Yönetim Uygulama (2015-2016)

Haftalık Saati : 5

Görüntü Yönetimi Mezuniyet Proje Tasarımı (2015-2016)

Haftalık Saati : 10

Görüntü Yönetimi Mezuniyet Proje Uygulama (2015-2016)

Haftalık Saati : 10

Film Çözümleme I (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

Film Çözümleme II (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR