Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Doç.Dr. Mir Jafar Sadegh Safari

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Dr. Mir Jafar Sadegh Safari, 2004 yılında lisans, 2011 yılında yüksek lisansını İran'daki Urmiye Üniversitesi'nden, Doktora derecesini 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Fakültesi Hidrolik ve Su Kaynakları programından almıştır. Doktora mezuniyetinden sonra, 2016 yılında İran Ulusal Elitler Vakfı tarafından ve Tebriz Üniversitesi'nde 18 ay boyunca doktora sonrası araştırma ödülü aldı. Doktora sonrası araştırma sırasında, koordinatör olarak bir araştırma projesi yürüttü ve Urumiye Üniversitesi, Urumiye Teknik Üniversitesi ve Urumiye Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde okutman ve lisansüstü öğrencilerin tez danışmanı olarak görev yapmıştır. Dr. Safari, Ocak 2019'da Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne Dr. Öğretim Üyesi olarak katıldı. Eylül 2020'de Doçent kadrosuna atandı. Onlarca uluslararası ve tanınmış araştırmacılar ile işbirliği yaparak, Dr. Safari’nin araştırma ekibi, iklim değişikliği belirsizliğini ve değişkenliğini göz önünde bulundurarak su kaynakları sistemlerinin kırılganlığını azaltmayı ve, sürdürülebilirlik ve dayanıklılığını artırmayı amaçlayan çok özgün yöntemler geliştiriyor. Geçmiş ve güncel araştırmaları, yüksek etki faktörlü dergilerde 100'den fazla hakemli makale ile hidrolik, hidroloji ve su kaynaklarına değerli katkılar sağlamıştır. Dr. Safari, Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde bir hidrolik ve hidroloji laboratuvarı kurmuştur. 60'dan fazla SCI dergisinde aktif bir hakem ve editörlük yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok araştırma projesinde araştırmacı ve koordinatör olarak çalışmıştır. Dr. Safari, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Yaşar Üniversitesi'nden “Başarılı Araştırmacı Ödülü” almıştır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8269  

Öğrenim Bilgisi

Post Doktora

/ Tebriz Üniversitesi
Civil Engineering
Civil Engineering
2016 - 2018

Doktora

HİDROLİK VE SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ (DR) / İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HİDROLİK VE SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ (DR)/
Tez Adı: Self-cleansing drainage system design by incipient motion and incipient deposition-based models (2016)
Tez Danışmanı: Hafzullah Aksoy
2012 - 2016

Yüksek Lisans

/ Urumiye Üniversitesi
Civil Engineering
Tez Adı: Sediment Transport in Rigid Boundary Channels, (Case study: Urban drainage systems in Urmia) (2011)
Tez Danışmanı: Mirali Mohammadi
2008 - 2011

Lisans

/ Urumiye Üniversitesi
Water Engineering
Water Engineering
2000 - 2005

Akademik Unvanlar

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2020 -

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2019 - 2020

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Urmia University of Technology / Civil Engineering /
2017 - 2017

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Urumiye Üniversitesi / Civil Engineering /
2016 - 2018

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Tebriz Üniversitesi / Civil Engineering / Civil Engineering
2016 - 2018

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

University College of Science and Technology (Elm-o-Fan) / Engineering / Civil Engineering
2016 - 2018

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
İLAYDA KESKİN Rijit cidarlı açık kanallarda sediment çökelmesiz koşul altında akış ve türbülans karakteristikleri üzerine deneysel çalışma Bursa Teknik Üniversitesi 2023
DENİZHAN MERSİN DROUGHT AND TREND ANALYSIS IN AEGEAN REGION IN TURKEY İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2022
DENİZHAN MERSİN Drought assessment in aydin and izmir districts in Turkey İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2022
AYŞE GÜLMEZ Ege bölgesinde akım kuraklık indeksi ve standart yağış indeksinin ortak incelenmesi Bursa Teknik Üniversitesi 2022
Abbas Ali Kheiri Evaluation of different methods for estimation of peak flood discharge in Bukan dam catchment University College of Science and Technology (Elm-o-Fan) 2018
Yunes Musavi Monthly Rainfall Prediction using Standard and Linear Genetic Programming and comparing with ARIMA model University College of Science and Technology (Elm-o-Fan) 2018
Mohammad Abbasi Hydraulic design of sewer systems based on sediment transport principles using artificial neural network. University College of Science and Technology (Elm-o-Fan) 2018
Delalar Azizi Dehbakri Evaluation of Artificial Neural Network Techniques for Incipient Motion of Sediment in in Alluvial Channels University College of Science and Technology (Elm-o-Fan) 2018
Bahareh Karimi Monthly Rainfall Prediction using Standard Genetic and Gene Expression Programming and comparing with ARIMA model results University College of Science and Technology (Elm-o-Fan) 2018
Saeed Abutalebi Monthly Rainfall Prediction using Standard Genetic and Multi-Gene Genetic Programming and comparing with ARIMA model results University College of Science and Technology (Elm-o-Fan) 2018
Katayoon Kargar Application of Neuro-Fuzzy and Gene Expression Programming techniques for sediment transport modelling in rigid boundary open channels. Urumiye Üniversitesi 2018
Shirin Naghibossadat Self-cleansing design of urban drainage systems (Case study: evaluation of sewer system design standard of ministry of energy in Iran). Urumiye Üniversitesi 2018
Yousef Heyari Nouvin Application of fuzzy logic on incipient motion of sediment in open channels University College of Science and Technology (Elm-o-Fan) 2017
Ali Kozekalani Sales River Discharge Modeling Using Artificial Neural Networks (Case Study:Urmia Shahar Chai River) University College of Science and Technology (Elm-o-Fan) 2017
Doktora Tezleri
Behzad Shakouri Coupled Numerical-Soft Computing Models for Performance Assessment of Earth Dams Urumiye Üniversitesi 2023

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
GÜLMEZ AYŞE, MERSİN DENİZHAN, VAHEDDOOST BABAK, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, TAYFUR GÖKMEN A Joint Evaluation of Streamflow Drought and Standard Precipitation Indices in Aegean Region, Turkey PURE AND APPLIED GEOPHYSICS, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2023
Kozekalani Sales Ali, GÜL ENES, SAFARI MIR JAFAR SADEGH Online sequential, outlier robust, and parallel layer perceptron extreme learning machine models for sediment transport in sewer pipes Environmental Science and Pollution Research, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2023
Muse Nur Mohamed, TAYFUR GÖKMEN, SAFARI MIR JAFAR SADEGH Meteorological Drought Assessment and Trend Analysis in Puntland Region of Somalia Sustainability, 15(10652), 0-0. (SCI-Expanded) 2023
VAHEDDOOST BABAK, Mohammadi Babak, SAFARI MIR JAFAR SADEGH The Association between Meteorological Drought and the State of the Groundwater Level in Bursa, Turkey Sustainability, 15(21), 0-0. (SCI-Expanded) 2023
GÜL ENES, STAIOU EFTHYMIA, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, VAHEDDOOST BABAK Enhancing Meteorological Drought Modeling Accuracy Using Hybrid Boost Regression Models: A Case Study from the Aegean Region, Türkiye Sustainability, 15(), 0-0. (SCI-Expanded) 2023
DANANDEH MEHR ALI, Reihanifar Masoud, Alee Mohammad Mustafa, Vazifehkhah Ghaffari Mahammad Amin, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, Mohammadi Babak VMD-GP: A New Evolutionary Explicit Model for Meteorological Drought Prediction at Ungauged Catchments Water, 15(), 0-0. (SCI-Expanded) 2023
GÜL ENES, SAFARI MIR JAFAR SADEGH Hybrid Generalized Regularized Extreme Learning Machine Through Gradient-Based Optimizer Model for Self-Cleansing Nondeposition with Clean Bed Mode of Sediment Transport Big Data, (), 0-0. (SCI) 2023
SAFARI MIR JAFAR SADEGH, RAHIMZADEH ARASHLOO SHERVIN, VAHEDDOOST BABAK Multiple kernel fusion: A novel approach for lake water depth modeling Environmental Research, 2017(114865), 0-0. (SCI-Expanded) 2023
GÜL ENES, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, Dursun Omer Faruk, TAYFUR GÖKMEN Ensemble and optimized hybrid algorithms through Runge Kutta optimizer for sewer sediment transport modeling using a data pre-processing approach International Journal of Sediment Research, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2023
SAFARI MIR JAFAR SADEGH, RAHIMZADEH ARASHLOO SHERVIN Robust low-rank learning multi-output regression for sediment incipient motion in sewer pipes International Journal of Sediment Research, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2023
VAHEDDOOST BABAK, YILMAZ MUSTAFA UTKU, SAFARI MIR JAFAR SADEGH Estimation of flow duration and mass flow curves in ungauged tributary streams Journal of Cleaner Production, 409(137246), 0-0. (SCI-Expanded) 2023
Shakouri Behzad, Ismail Imren, SAFARI MIR JAFAR SADEGH Energy loss and contraction coefficients-based vertical sluice gate’s discharge coefficient under submerged flow using symbolic regression Environmental Science and Pollution Research, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2023
Shakouri Behzad, Mohammadi Mirali, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, Hariri-Ardebili Mohammad Amin A collaborative numerical simulation-soft computing approach for earth dams first impoundment modeling Computers and Geotechnics, 164(), 0-0. (SCI-Expanded) 2023
VAHEDDOOST BABAK, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, YILMAZ MUSTAFA UTKU Rainfall-Runoff Simulation in Ungauged Tributary Streams Using Drainage Area Ratio-Based Multivariate Adaptive Regression Spline and Random Forest Hybrid Models Pure and Applied Geophysics, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2023
VAHEDDOOST BABAK, RAHIMZADEH ARASHLOO SHERVIN, SAFARI MIR JAFAR SADEGH Vertical and Horizontal Water Penetration Velocity Modeling in Nonhomogenous Soil Using Fast Multi-Output Relevance Vector Regression Big Data, (), 0-0. (SCI) 2023
Samadianfard Saeed, Kargar Katayoun, Shadkani Sadra, Hashemi Sajjad, Abbaspour Akram, SAFARI MIR JAFAR SADEGH Hybrid models for suspended sediment prediction: optimized random forest and multi-layer perceptron through genetic algorithm and stochastic gradient descent methods Neural Computing and Applications, 34(), 3033-3051. (SCI-Expanded) 2022
MERSİN DENİZHAN, GÜLMEZ AYŞE, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, VAHEDDOOST BABAK, TAYFUR GÖKMEN Drought Assessment in the Aegean Region of Turkey Pure and Applied Geophysics, 179(), 1-19. (SCI-Expanded) 2022
VAHEDDOOST BABAK, Fathian Farshad, GÜL ENES, SAFARI MIR JAFAR SADEGH Studying the Changes in the Hydro-Meteorological Components of Water Budget in Lake Urmia Water Resources Research, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2022
DANANDEH MEHR ALI, Torabi Haghighi Ali, JABARNEJAD MASOOD, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, NOURANI VAHID A New Evolutionary Hybrid Random Forest Model for SPEI Forecasting Water, 14(), 0-0. (SCI-Expanded) 2022
Wan Mohtar Wan Hanna Melini,Bong Charles Hın Joo,Ab Ghanı Aminuddin,SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Taib Aizat Mohd,Afan Haitham Abdulmohsin,El Shafie Ahmed Sediment Incipient Motion in Sewer with a Bed Deposit Teknik Dergi, 33(1), 11473-11486. (SCI-Expanded) 2022
VAHEDDOOST BABAK, VAZIFEHKHAH SAEED, SAFARI MIR JAFAR SADEGH A stochastic approach for the assessment of suspended sediment concentration at the Upper Rhone River basin, Switzerland Environmental Science and Pollution Research, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2022
SAFARI MIR JAFAR SADEGH, Meshram Sarita Gajbhiye, Khosravi Khabat, Moatamed Adel Suspended Sediment Modeling Using Sequential Minimal Optimization Regression and Isotonic Regression Algorithms Integrated with an Iterative Classifier Optimizer Pure and Applied Geophysics, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2022
SAFARI MIR JAFAR SADEGH, RAHIMZADEH ARASHLOO SHERVIN, VAHEDDOOST BABAK Fast multi-output relevance vector regression for joint groundwater and lake water depth modeling Environmental Modelling & Software, 154(), 0-0. (SCI-Expanded) 2022
MERSİN DENİZHAN, TAYFUR GÖKMEN, VAHEDDOOST BABAK, SAFARI MIR JAFAR SADEGH Historical Trends Associated with Annual Temperature and Precipitation in Aegean Turkey, Where Are We Heading? Sustainability, 14(20), 13380-0. (SCI-Expanded) 2022
Khosravi Khabat, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, Sheikh Khozani Zohreh, Crookston Brian, Golkarian Ali Stacking ensemble-based hybrid algorithms for discharge computation in sharp-crested labyrinth weirs Soft Computing, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2022
Mohammadi Babak, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, VAZIFEHKHAH SAEED IHACRES, GR4J and MISD-based multi conceptual-machine learning approach for rainfall-runoff modeling Scientific Reports, 12(12096), 0-0. (SCI-Expanded) 2022
Moazenzadeh Roozbeh, Mohammadi Babak, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, Chau Kwok-wing Soil moisture estimation using novel bio-inspired soft computing approaches Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics, 16(1), 826-840. (SCI-Expanded) 2022
Meshram Sarita Gajbhiye,SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Khosravi Khabat,Meshram Chandrashekhar Iterative classifier optimizer-based pace regression and random forest hybrid models for suspended sediment load prediction Environmental Science and Pollution Research, 28(9), 11637-11649. (SCI-Expanded) 2021
GÜL ENES, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, Torabi Haghighi Ali, DANANDEH MEHR ALI Sediment transport modeling in non-deposition with clean bed condition using different tree-based algorithms PLoS One, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2021
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,RAHIMZADEH ARASHLOO SHERVIN Sparse kernel regression technique for self-cleansing channel design Advanced Engineering Informatics, 47(101230), 0-0. (SCI-Expanded) 2021
Danandeh Mehr Ali,SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Nourani Vahid Wavelet Packet-Genetic Programming: A New Model for Meteorological Drought Hindcasting Teknik Dergi, 32(2), 0-0. (SCI-Expanded) 2021
SAFARI MIR JAFAR SADEGH, RAHIMZADEH ARASHLOO SHERVIN Kernel ridge regression model for sediment transport in open channel flow NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2021
Khosravi Khabat, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, Cooper James R. Clear-water scour depth prediction in long channel contractions: Application of new hybrid machine learning algorithms Ocean Engineering, 238(), 0-0. (SCI-Expanded) 2021
Kozekalani Sales Ali, GÜL ENES, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, Ghodrat Gharehbagh Hadi, VAHEDDOOST BABAK Urmia lake water depth modeling using extreme learning machine-improved grey wolf optimizer hybrid algorithm Theoretical and Applied Climatology, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2021
Kargar Katayoun, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, Khosravi Khabat Weighted instances handler wrapper and rotation forest-based hybrid algorithms for sediment transport modeling Journal of Hydrology, 598(), 126452-0. (SCI-Expanded) 2021
Harun Mohd Afiq, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, GÜL ENES, Ab Ghani Aminuddin Regression models for sediment transport in tropical rivers Environmental Science and Pollution Research, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2021
VAHEDDOOST BABAK, SAFARI MIR JAFAR SADEGH Application of Signal Processing in Tracking Meteorological Drought in a Mountainous Region PURE AND APPLIED GEOPHYSICS, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2021
Ahbab Amirhossein,Akhlaghi Tohid,SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Avci Eyubhan Evaluation of the Static and Pseudo-Static Stability and Effectiveness of an Improvement Technique for Slopes of the Vanyar Dam Reservoir KSCE Journal of Civil Engineering, 25(2), 468-481. (SCI-Expanded) 2021
VAHEDDOOST BABAK, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, Ilkhanipour Zeynali Rasoul Discharge coefficient for vertical sluice gate under submerged condition using contraction and energy loss coefficients Flow Measurement and Instrumentation, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2021
Mohammadi Babak,Guan Yiqing,Moazenzadeh Roozbeh,SAFARI MIR JAFAR SADEGH Implementation of hybrid particle swarm optimization-differential evolution algorithms coupled with multi-layer perceptron for suspended sediment load estimation CATENA, 198(), 105024-0. (SCI-Expanded) 2021
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Aksoy Hafzullah Experimental analysis for self-cleansing open channel design Journal of Hydraulic Research, 29(3), 500-511. (SCI-Expanded) 2021
Mehdizadeh Saeid,Ahmadi Farshad,DANANDEH MEHR ALI,SAFARI MIR JAFAR SADEGH Drought modeling using classic time series and hybrid wavelet-gene expression programming models Journal of Hydrology, (), 125017-0. (SCI-Expanded) 2020
Mehdizadeh Saeid,Kozekalani Sales Ali,SAFARI MIR JAFAR SADEGH Estimating the short-term and long-term wind speeds: implementing hybrid models through coupling machine learning and linear time series models SN Applied Sciences, 2(6), 0-0. (SCI-Expanded) 2020
SAFARI MIR JAFAR SADEGH Hybridization of multivariate adaptive regression splines and random forest models with an empirical equation for sediment deposition prediction in open channel flow Journal of Hydrology, 590(), 125392-0. (SCI-Expanded) 2020
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Mohammadi Babak,Kargar Katayoun Invasive weed optimization algorithm-based adaptive neuro-fuzzy inference system hybrid model for sediment transport with a bed deposit Journal of Cleaner Production, (), 124267-0. (SCI-Expanded) 2020
Danandeh Mehr Ali,SAFARI MIR JAFAR SADEGH Application of Soft Computing Techniques for Particle Froude Number Estimation in Sewer Pipes Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice, 11(2), 4020002-0. (SCI-Expanded) 2020
Danandeh Mehr Ali,SAFARI MIR JAFAR SADEGH Multiple genetic programming: a new approach to improve genetic-based month ahead rainfall forecasts Environmental Monitoring and Assessment, 192(1), 0-0. (SCI-Expanded) 2020
Ebtehaj Isa,Bonakdari Hossein,SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Gharabaghi Bahram,Zaji AmirHossein,Riahi Madavar Hossien,Sheikh Khozani Zohreh,Es-haghi Mohammad Sadegh,Shishegaran Aydin,Danandeh Mehr Ali Combination of sensitivity and uncertainty analyses for sediment transport modeling in sewer pipes International Journal of Sediment Research, 35(2), 157-170. (SCI-Expanded) 2020
Danandeh Mehr Ali,Bagheri Farzaneh,SAFARI MIR JAFAR SADEGH Electrical Energy Demand Prediction: A Comparison Between Genetic Programming and Decision Tree Gazi University Journal of Science, 33(1), 62-72. (SCI-Expanded) 2020
Mehdizadeh Saeid,Fathian Farshad,SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Khosravi Ali Developing novel hybrid models for estimation of daily soil temperature at various depths Soil and Tillage Research, 197(), 104513-0. (SCI-Expanded) 2020
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,RAHIMZADEH ARASHLOO SHERVIN,DANANDEH MEHR ALI Rainfall-runoff modeling through regression in the reproducing kernel Hilbert space algorithm Journal of Hydrology, 587(), 125014-0. (SCI-Expanded) 2020
Sheikh Khozani Zohreh,SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Danandeh Mehr Ali,Wan Mohtar Wan Hanna Melini An ensemble genetic programming approach to develop incipient sediment motion models in rectangular channels Journal of Hydrology, 584(), 124753-0. (SCI-Expanded) 2020
Kargar Katayoun,SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Mohammadi Mirali,Samadianfard Saeed Sediment transport modeling in open channels using neuro-fuzzy and gene expression programming techniques Water Science and Technology, 79(12), 2318-2327. (SCI-Expanded) 2019
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Shirzad Akbar Self‐cleansing design of sewers: Definition of the optimum deposited bed thickness WATER ENVIRONMENT RESEARCH, 91(5), 407-416. (SCI-Expanded) 2019
Mehdizadeh Saeid,Fathian Farshad,SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Adamowskid Jan F Comparative assessment of time series and artificial intelligence models to estimate monthly streamflow: A local and external data analysis approach Journal of Hydrology, 579(), 124225-0. (SCI-Expanded) 2019
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Ebtehaj Isa,Bonakdari Hossein,Es-haghi Mohammad Sadegh Sediment Transport Modeling in Rigid Boundary Open Channels Using Generalize Structure of Group Method of Data Handling Journal of Hydrology, 577(), 123951-0. (SCI-Expanded) 2019
Shirzad Akbar,SAFARI MIR JAFAR SADEGH Pipe failure rate prediction in water distribution networks using multivariate adaptive regression splines and random forest techniques Urban Water Journal, 16(9), 653-661. (SCI-Expanded) 2019
SAFARI MIR JAFAR SADEGH Decision tree (DT), generalized regression neural network (GR) and multivariate adaptive regression splines (MARS) models for sediment transport in sewer pipes Water Science and Technology, 79(6), 1113-1122. (SCI-Expanded) 2019
Fathian Farshad,Mehdizadeh Saeid,Kozekalani Sales Ali,SAFARI MIR JAFAR SADEGH Hybrid models to improve the monthly river flow prediction: Integrating artificial intelligence and non-linear time series models Journal of Hydrology, 575(), 1200-1213. (SCI-Expanded) 2019
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Mohammadi Mirali,Ab Ghani Aminuddin Experimental Studies of Self-Cleansing Drainage System Design: A Review JOURNAL OF PIPELINE SYSTEMS ENGINEERING AND PRACTICE, 9(4), 0-0. (SCI-Expanded) 2018
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Danandeh Mehr Ali Multigene genetic programming for sediment transport modeling in sewers for conditions of non-deposition with a bed deposit International Journal of Science and Research, 33(3), 262-270. (SCI-Expanded) 2018
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Aksoy Hafzullah,Unal Necati Erdem,Mohammadi Mirali Experimental analysis of sediment incipient motion in rigid boundary open channels ENVIRONMENTAL FLUID MECHANICS, 17(6), 1281-1298. (SCI-Expanded) 2017
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Aksoy Hafzullah,Unal Necati Erdem,Mohammadi Mirali Non-deposition self-cleansing design criteria for drainage systems JOURNAL OF HYDRO-ENVIRONMENT RESEARCH, 14(), 76-84. (SCI-Expanded) 2017
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Shirzad Akbar,Mohammadi Mirali Sediment transport modeling in deposited bed sewers: unified form of May’xxs equations using the particle swarm optimization algorithm WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 76(4), 992-1000. (SCI-Expanded) 2017
Aksoy Hafzullah,SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Unal Necati Erdem,Mohammadi Mirali Velocity-based analysis of sediment incipient deposition in rigid boundary open channels WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 76(9), 2535-2543. (SCI-Expanded) 2017
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Aksoy Hafzullah,Mohammadi Mirali Artificial neural network and regression models for flow velocity at sediment incipient deposition JOURNAL OF HYDROLOGY, 541(), 1420-1429. (SCI-Expanded) 2016
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Aksoy Hafzullah,Mohammadi Mirali Incipient deposition of sediment in rigid boundary open channels ENVIRONMENTAL FLUID MECHANICS, 15(5), 1053-1068. (SCI-Expanded) 2015
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Mohammadi Mirali,Gilanizadehdizaj Golezar On the effect of cross sectional shape on incipient motion and deposition of sediments in fixed bed channels JOURNAL OF HYDROLOGY AND HYDROMECHANICS, 62(1), 75-81. (SCI-Expanded) 2014
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Karimi Bahareh,SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Danandeh Mehr Ali,Mohammadi Mirali Monthly Rainfall Prediction Using ARIMA and Gene ExpressionProgramming: A Case Study in Urmia, Iran Online Journal of Engineering Sciences and Technologies (OJEST), 2(3), 8-14. ISC 2019
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Ilayda Keskin, VAHEDDOOST BABAK, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, Mehrnoush Kohandel Gargari Balıkesir Manyas Kuş Gölü kıyı şeridi ve çevresinde meydana gelen değişimin incelemesi 2nd International Conference on Scientific and Academic Research ICSAR 202 2023
SAFARI MIR JAFAR SADEGH A Decision Tree model for sediment transport modeling 7th. International Conference on Researches in Science & Engineering & 4th.International Congress on Civil, Architecture and Urbanism in Asia. 2023
Ilayda Keskin, Mehrnoush Kohandel Gargari, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, VAHEDDOOST BABAK Effect of Bedload motion on mean flow and Turbulent characteristics in different flow conditions YMC 2023, M.S.Yailn Memorial Colloquium 2023: Flow-sediment-biota Interactions in Fluvial system: recent research trends 2023
MERSİN DENİZHAN, TAYFUR GÖKMEN, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, VAHEDDOOST BABAK Trend Analysis with the Annual Temperature and Precipitation in the Izmir District of Turkey 4th International Conference on Advanced Engineering Technologies 2022
Shakouri Behzad, Mohammadi Mirali, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, Hariri-Ardebili Mohammad Amin First Impoundment Response Analysis of an Earth Dam using Coupled Numerical-Soft Computing technique IWA World Water Congress & Exhibition 2022, 11-15 September 2022, Copenhagen, Denmark 2022
SAFARI MIR JAFAR SADEGH A generalized formula for sediment incipient motion in rigid boundary open channels 14th of the International Conference on Hydroscience & Engineering (ICHE) 2022
SAFARI MIR JAFAR SADEGH Multivariate Adaptive Regression Splines model for sediment incipient deposition in urban drainage channels 10th International Conference on Mechanics, Construction, Industry and Civil engineering, Dubai-UAE 2021
MERSİN DENİZHAN, Gulmez Ayse, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, VAHEDDOOST BABAK, TAYFUR GÖKMEN Assessment of Drought in Izmir District Using Standardized Precipitation Index Mediterranean Geosciences Union Annual Meeting (MedGU-21) 2021
Gulmez Ayse, MERSİN DENİZHAN, VAHEDDOOST BABAK, SAFARI MIR JAFAR SADEGH Evaluation of Streamflow Drought Index in Aegean Region, Turkey 5th International Conference on Natural Resources and Sustainable Environmental Management 2021
Ozen Zeynep İrem, Tengerlek Berk Sadettin, YÜKSEL DAMLA, STAIOU EFTHYMIA, SAFARI MIR JAFAR SADEGH Drought Modelling Using Artificial Intelligence Algorithms in Izmir District International Symposium for Production Research (ISPR 2021) 2021
SAFARI MIR JAFAR SADEGH, EĞİLMEZ OĞUZ ÖZGÜR Climate Change Impact on Self-cleaning Urban Drainage System Design 8th International Conference on Innovative Technologies in Science, Engineering and Technology 2021
MERSİN DENİZHAN, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, VAHEDDOOST BABAK, TAYFUR GÖKMEN Drought Assessment in Büyük Menderes Basin of Turkey 5th International Congress of Developing Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism of Iran 2021
VAHEDDOOST BABAK, RAHIMZADEH ARASHLOO SHERVIN, SAFARI MIR JAFAR SADEGH Simultaneous Determination of the Horizontal and the Vertical Hydraulic Conductivity in a Small and Non-Homogenous Soil Sample ACE 2020-21, 14th INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING 2021
SAFARI MIR JAFAR SADEGH An empirical sediment transport formula for stormwater channels 3th International Conference on Civil Engineering, Architecture Urban Management 2020
Danandeh Mehr Ali,Sorman Ali Unal,SAFARI MIR JAFAR SADEGH Meteorological Drought Analysis at North-Western Ankara 1st International and 4th National Congress on Iranian Irrigation and Drainage (INCIID2019) 2019
VAHEDDOOST BABAK,SAFARI MIR JAFAR SADEGH Tracking Droughts in Monthly Precipitation Time Series at Uludag Mountain, Using SPI and Wavelet Decomposition The 5th International Conference on Natural and Engineering Sciences 2019
SAFARI MIR JAFAR SADEGH Urban drainage channel design based on sedimentation considerations 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Management in IranTehran University August-2019 2019
Kheiri Abbas Ali,Mohammadi Mirali,SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Hoseini Saleh Determination of Catchment Boundary and Physiography Specifications of Bukan Dam Using Remote Sensing (RS) and Geographical Information Systems (GIS) International Conference on Civil Engineering, Architecture Urban Management in Iran 2018
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Aksoy Hafzullah Hareketin ve Çökelmenin Başlangıcı Esaslı Drenaj Sistemi Tasarımı International Symposium on Urban Water and Wastewater Management 2018
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Aksoy Hafzullah,Unal Necati Erdem,Mohammadi Mirali Self-cleansing design criteria for non-deposition of sediment in drainage systems 4th International Water Congress 2017
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Mohammadi Mirali,Gilanizadehdizaj Golezar,Seyyedi Hojjat A General Self-Cleansing Model for Drainage System Design PIPELINES 2017: PLANNING AND DESIGN 2017
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Aksoy Hafzullah,Unal Necati Erdem,Mohammadi Mirali Experimental analysis of sediment incipient deposition in rigid boundary open channels 2nd IWA Regional Symposium of on Water, Wastewater and Environment, IWA PPFW 2017 2017
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Mohammadi Mirali Artificial neural network models for sediment transport in rigid boundary channels Joint-Workshop-cum-Seminar on Soft Computing Methods in Water Resources Engineering 2016
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Aksoy Hafzullah,Unal Necati Erdem,Mohammadi Mirali Self-cleansing design of circular urban drainage channels 3th International Conference Water Across Time in Engineering Research - WATER 2016 2016
Mohammadi Mirali,SAFARI MIR JAFAR SADEGH,VAHEDDOOST BABAK,Aksoy Hafzullah A decision tree self-cleansing model for stormwater drainage systems 17th International Conference on Transport Sedimentation of Solid Particles 2015
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Aksoy Hafzullah,Mohammadi Mirali Application of ANN for the analysis of sediment incipient deposition in rigid boundary channels 16th International Conference on Transport Sedimentation of Solid Particles 2013
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Mohammadi Mirali,Khoubkerdar Reazei Hadi Analysis of incipient deposition of sediment particles in rigid boundary channels based on critical velocity approach International Conference of Sediment Transport Modeling in Hydrological Watersheds and Rivers 2012
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Aksoy Hafzullah,Mohammadi Mirali Experimental studies of sediment transport in rigid boundary channels 2nd Caspian International Aqua Technologies Conference 2012
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Mohammadi Mirali,Manafpour Mohammad INCIPIENT MOTION AND DEPOSITION OF SEDIMENT IN RIGID BOUNDARY CHANNELS 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRANSPORT SEDIMENTATION OF SOLID PARTICLES 2011
SAFARI MIR JAFAR SADEGH, BALOV MUSTAFA NURI, VAHEDDOOST BABAK A Climate Based-Projection of Future Drought in Aegean Region of Turkey A European vision for hydrological observations and experimentation GC8-Hydro Naples, Italy 2023
SAFARI MIR JAFAR SADEGH Random Forest Model for Sediment Deposition Prediction in Sewer Pipes 12th International Conference on New Solutions in Engineering Information Science & Technology of the Century Ahead 2022
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
VAHEDDOOST BABAK, SAFARI MIR JAFAR SADEGH Integrated Drought Management, Volume 1, Assessment and Spatial Analyses in Changing Climate Kitap Bölümü:Comparability Analyses of Three Meteorological Drought Indices in Turke Sayfa (-) Kitap Bölümü CRC Press 2023
BALOV MUSTAFA NURI, VAHEDDOOST BABAK, SAFARI MIR JAFAR SADEGH Integrated Drought Management, Volume 1, Assessment and Spatial Analyses in Changing Climate Kitap Bölümü:Meteorological Drought Assessment in Mountainous Regions Based on Outputs of General Circulation Models Sayfa (-) Kitap Bölümü CRC Press 2023
GÜLMEZ AYŞE, MERSİN DENİZHAN, VAHEDDOOST BABAK, SAFARI MIR JAFAR SADEGH Climate Change, Natural Resources and Sustainable Environmental Management Kitap Bölümü:Evaluation of Streamflow Drought Index in Aegean Region, Turkey Sayfa (208-213) Kitap Bölümü Springer 2022
DANANDEH MEHR ALI, SAFARI MIR JAFAR SADEGH Advances in Streamflow Forecasting Kitap Bölümü:Genetic Programming for Streamflow Forecasting: A Concise Review of Univariate Models with a Case Study Sayfa (193-214) Kitap Bölümü Elsevier 2021
Ozen Zeynep İrem, Tengerlek Berk Sadettin, YÜKSEL DAMLA, STAIOU EFTHYMIA, SAFARI MIR JAFAR SADEGH Digitizing Production Systems Kitap Bölümü:Drought Modelling Using Artificial Intelligence Algorithms in Izmir District. Sayfa (689-701) Kitap Bölümü Springer 2021
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,DANANDEH MEHR ALI IOT Technologies in Smart-Cities: From Sensors to Big Data, Security and Trust Control, Robotics and Sensors Kitap Bölümü:Design of smart urban drainage systems using evolutionary decision tree model Sayfa (131-149) Kitap Bölümü Institution of Engineering Technology 2020
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Mohammadi Mirali A self-Cleansing model for trapezoidal cross-section channel Journal of Water and Wastewater, 25(5), 84-91. ISC 2017
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Mohammadi Mirali Incipient motion of sediment in a U-shape rigid boundary channel Journal of Hydraulic, 12(1), 77-84. ISC 2017
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Mohammadi Mirali,Gilanizadehdizaj Golezar Investigation on Incipient Deposition and Incipient Motion in Rigid Boundary Channels Water and Soil Science, 3(23), 13-25. ISC 2013
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Kargar Katayoun,Mohammadi Mirali,SAFARI MIR JAFAR SADEGH Application of Soft Computing Methods in Sediment Transport in Rigid Boundary Channels (Sözlü Sunum) 6nd National Conference on Applied Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Management 2019
Azizi Dehbakri Delara,Mohammadi Mirali,SAFARI MIR JAFAR SADEGH Evaluation of artificial neural network nechniques for incipient motion of sediment in in alluvial Channels (Sözlü Sunum) The first conference on Architecture, Urbanism, Civil Engineering and Geography in Sustainable Development 2019
Musavi Yunes,SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Danandeh Mehr Ali,Mohammadi Mirali Prediction of Monthly Precipitation with Linear Genetic Programming (A case study in Khoy city) (Sözlü Sunum) The 1the national Conference on the Role of Civil Engineering in Hazard Mitigations 2018
Karimi Bahareh,SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Danandeh Mehr Ali,Mohammadi Mirali Monthly Rainfall Prediction using Standard Genetic and Gene Expression Programming and comparing with ARIMA model results. (A case study in Urmia city) (Sözlü Sunum) The 1the national Conference on the Role of Civil Engineering in Hazard Mitigations 2018
NaqibSadat Shirin,Mohammadi Mirali,SAFARI MIR JAFAR SADEGH A Model for Sewage Systems and Assessment of Design Regulation (by the Iranian Ministry of Energy) (Sözlü Sunum) 2nd Iran Water and Wastewater Science Engineering Congers 2018
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Mohammadi Mirali,Manafpour Mohammad The initiation of sediment motion in fixed bed channels with V-shaped bottom (Poster) 10th International Hydraulic Conference 2011
SAFARI MIR JAFAR SADEGH,Mohammadi Mirali,Manafpour Mohammad,Gilanizadehdizaj Golezar Incipient deposition of sediment particles in rigid boundary channels with circular, rectangular and U-shaped cross sections (Poster) 10th International Hydraulic Conference 2011

Projeler

Future of Hydro-meteorological Droughts in the Aegean Region with Respect to the Climate Change Scenarios

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Response Analysis of Earth Dams using Coupled Numerical-Soft Computing Models

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Experimental studies on sediment transport in open channel flow: drainage channel design consideration

ARAŞTIRMA PROJESİ

Drought Assessment in Izmir District, Turkey

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Integration of Sustainable Design and Circular Economy Concepts in Civil Engineering Curriculum (SUSTAIN-CE)

Avrupa Birliği

Self-cleansing design criteria for urban drainage systems: non-deposition with and without deposited bed conditions.

Diğer (Ulusal)

Hareketin Ve Çökelmenin Başlangıcı Esaslı Kendiliğinden Temizlenen Drenaj Sistemi Tasarım Modelleri

-Tübitak 1001

Rijit Cidarlı Kanallarda Katı Madde Çökelmesinin Başlangıç Noktası

-Tübitak 1002

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

The IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA) IEEE ICMLA2021

2021 - 2021

1st International and 4th National Congress on Iranian Irrigation and Drainage (INCIID2019), 12-14 November, 2019 at Urmia University, Urmia, IRAN

2019 - 2019

American Society of Civil Engineering (ASCE) Pipelines Conference, 6-9 August, 2017, Phoenix, Arizona, USA

2017 - 2017

37th IAHR World Congress (International Association for Hydro-Environment Engineering and Research) 13-18 August 2017, Kuala Lumpur, Malaysia

2017 - 2017

Joint-Workshop-cum-Seminar on Soft Computing Methods in Water Resources Engineering, 29 November, 2016, ITU North Cyprus Continuing Education Center, Nicosia, North Cyprus

2016 - 2016

International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR)

2017 -

American Society of Civil Engineering, (ASCE)

2012 -

Iran’s National Elites Foundation

2016 -

International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR)-Istanbul Technical University Young Professionals Network

2021 -

Ödüller

Başarılı Araştırmacı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2023

Başarılı Araştırmacı

/ TÜRKİYE
2022

Başarılı Araştırmacı

/ TÜRKİYE
2021

Başarılı Araştırmacı

/ TÜRKİYE
2020

Best Paper Award

1st International and 4th National Congress on Iranian Irrigation and Drainage (INCIID2019), 12-14 November, 2019 / İRAN
2019

Post Doktora Ödülü

Iran’s National Elites Foundation / İRAN
2016

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Hydromechanics (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

Water Resources (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Fluid Mechanics (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Hydrology (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR